İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi

7141 sayılı kanun kapsamında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa `ya geçmiştir.

Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
""Transgenik kuzularda moleküler analizlerin gerçekleştirilmesi" ", BAP Diğer, 43427, Proje Ekibinde Üye, 2015
""Transgenik Kuzu Üretiminde ICSI-Transgenesis Yönteminin Kullanılabilirliğinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 16352,", BAP Diğer, 12345, Araştırmacı, 2015
"Kedi Oositlerinde Apoptotik Aktivitenin Belirlenmesi", BAP Diğer, 42368, Yönetici, 2015
"Transgenik Tavşan Üretiminde ICSI-Transgenezis, ISI ve Pronüklear Enjeksiyon Yöntemlerinin Etkinliğinin Araştırılması", AB Destekli Diğer Projeler,", AB Destekli Diğer Projeler, 114O098,, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Klon Kedi Üretiminde Piezo Mikromanipülatör Kullanımı", BAP Diğer, 32215, Yönetici, 2014
"Boğa Spermatazoonlarına Yabancı DNA Yüklenmesinde Doğal ve Yapay Biyopolimerlerin Etkinliğinin Araştırılması ", BAP Arastırma Projesi, 28733, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Klon Kedi Üretimi", BAP Arastırma Projesi, 20972, Yönetici, 2015
"Klon Kedi Üretiminde Aktivasyon Protokollerinin Geliştirilmesi", BAP Diğer, 27728 , Yönetici, 2013
"Klonlama Tekniği Kullanılarak Transgenik Koyun Embriyolarının Üretilmesi", BAP Arastırma Projesi, 3312, Araştırmacı, 2010
"Koyun Embriyolarının Dondurulmasında Farklı Soğutma Hızlarının Gebelik Oranlarına Etkisi", Diğer Projeler, 51883, Yönetici, 2014
"Köpek Oositlerinin Olgunlaştırılması ve İn Vitro Fertilizasyonu ", BAP Arastırma Projesi, 1145, Yönetici, 2009
"Türkiye Yerli Evcil Hayvan Genetik Kaynaklarından Bazılarının İn Vitro Korunması ve Ön Moleküler Tanımlanması–I (Türkhaygen– I)", TÜBITAK Projesi, 106G005, Araştırmacı, 2013
"Klon Koyun Üretimi. ", TÜBITAK Projesi, 105 O 709 2006, Araştırmacı, 2009
"Farklı Sulandırıcılar ile Dondurulmuş Kedi Sperması ile İntra-uterin Tohumlama ", BAP Arastırma Projesi, 476/27122005, Araştırmacı, 2007
"İn vitro elde edilen sığır embriyolarının dondurulmasında vitrifikasyon medyumuna maruz kalma sürelerinin çözünme sonrası gelişimlerine etkileri", BAP Arastırma Projesi, 277/2209200 2004, Araştırmacı, 2006
"Fare Oositlerinin Dondurulması ve İn Vitro Fertilizasyonu.", BAP Arastırma Projesi, 1602/30042001, Yönetici, 2002
"Kedi Spermasının Farklı Oranlarda Gliserol İçeren Tris Sulandırıcısında Dondurulması", BAP Arastırma Projesi, 1730/15082001, Araştırmacı, 2002
"Sığır Embriyolarının İn Vitro Üretilmesi.", BAP Arastırma Projesi, 1225/181298, Araştırmacı, 1998
"İn Vitro Fertilizasyonla Elde Edlilen Sığır Embriyolarının Gelişmesi Üzerinde Değişik Somatik Hücrelerle Ko-kültürün Etkileri.", TÜBITAK Projesi, VHAG - 1196, Araştırmacı, 1997
"Fare Embriyolarının İn Vitro Kültüründe Farklı BSA Oranlarının Gelişime Etkisi.", BAP Doktora, T-248/260696, Yönetici, 1998
"İn Vitro Maturasyon ve İn Vitro Fertilizasyon ile Elde Edilen Sığır Embriyolarının Dondurulması.", BAP Arastırma Projesi, 752/280795, Araştırmacı, 1995
"Hormon Serum ve Ko-kültür Kullanımının Koyun Ovumlarının İn Vitro Fertilizasyonu Üzerine Etkileri.", BAP Arastırma Projesi, 753/280795, Araştırmacı, 1995
"İn Vitro Fertilizasyonla Elde Edilen Koyun Embriyolarının Transferi", TÜBITAK Projesi, VHAG - 1195, Araştırmacı, 1995
"Köpek Spermasının Farklı Oranlarda Gliserol İçeren Sulandırıcılarda Dondurulması", BAP Arastırma Projesi, T-85/ 160695, Araştırmacı, 1996
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi