İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi

7141 sayılı kanun kapsamında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa `ya geçmiştir.

Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Veteriner Fakültesi, 2011 - Devam Ediyor
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Veteriner Fakültesi, 2007 - 2011
Arş.Gör.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Veteriner Fakültesi, 1999 - 2005
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Veteriner Fakültesi, 1994 - 2005
VERDİĞİ DERSLER
Reprodüksiyon ve Sun'i Tohumlama -I, Lisans, 2012-2013
Reprodüksiyon ve Sun'i Tohumlama -2, Lisans, 2012-2013
Spermanın Dondurulması, Saklanması ve Eritilmesi, Doktora, 2012-2013
Koyun ve Keçilerde Reprodüksiyon, Doktora, 2012-2013
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Doktora Yeterlik, Prof. Dr. M.K.SOYLU, Prof. Dr. Hakan SAĞIRKAYA, Doç. Dr.Zekariya NUR , Uludağ Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Şubat, 2011
Doktora Yeterlik, Prof. Dr.İ.Kamuran İLERİ, Prof. Dr. Kemal AK, Prof. Dr. sema BİRLER, İsanbul Üniversitesi, Veteriner Fakülyesi, Haziran, 2007
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi