İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Doğan M., "Global Environmental Problems in the Developing and Changing World", International Journal of Science and Research (IJSR), vol.5, pp.49-51, 2016
Doğan M., "Hydropolitics "The World And Turkey"", Indian Journal of Applied Research (IJAR), no.5, pp.364-366, 2015 (Link)
Doğan M., "Avrupa Birliği ve Türkiye Ekonomik İlişkileri", e-Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), ss.306-325, 2015 (Link)
Doğan M., "Mengen Havzası'Nın Nüfus Gelişimi Ve Sorunları", İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölüm Dergisi,, ss.22-38, 2013
Doğan M., "Mengen Ve Çevresinin Ekoturizim Potansiyelinin Değerlendirilmesi", İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölüm Dergisi, ss.18-31, 2013
Doğan M., "Nüfus Politikalarının Dünyada Ve Türkiye’De Uygulanma Süreçleri’ ", Dernekler Dergisi , ss.20-29, 2013
Doğan M., "Türkiye’de Sanayileşme Sürecine Genel Bir Bakış", Marmara Coğrafya Dergisi, ss.211-231, 2013
Doğan M., "Geçmişten Günümüze İstanbul'da Sanayileşme Süreci ve Son 10 Yıllık Değişimi’ ", Marmara Coğrafya Dergisi, ss.36-52, 2013
Doğan M., "Enerji Kullanımının Coğrafi Çevre Üzerindeki Etkileri’ ", Marmara Coğrafya Dergisi , ss.36-52, 2011
Doğan M., "Türkiye’De Uygulanan Nüfus Politikalarına Genel Bakış’ ", Marmara Coğrafya Dergisi, ss.293-307, 2011
Doğan M., Kızılkaya B., "Some Air and Water Pollution İndicators in a nd Around the Lake Abant, Turkey", Journal of the Black Sea/ Mediterranean Environment , vol.16/1, pp.53-74, 2010
Doğan M., Kızılkaya B., "A preliminary Assessment of the Water and Air Quality Parameters in and around the Lake Yeniçağa ", Journal of the Black Sea/ Mediterranean Environment , vol.16/2, pp.167-194, 2010
Doğan M., "Tarihi Coğrafya’Dan Bir Örnek Telmessos", Marmara Coğrafya Dergisi , cilt.19, ss.55-68, 2009
Doğan M., "Demographic Movements In The Township Of Büyükçekmece", Management and Education Academic Journal, pp.66-75, 2009
Doğan M., "Effects of Landslides on Rural Ecosystem of Mareşal Fevzi Çakmak Village", Balkan Ecology, pp.197-208, 2009
Doğan M., "Socio- Economic Structure Of The Population In Yalova", Management and Education Academic Journal, pp.76-84, 2009
Doğan M., "Türkiye Ziraatinde Makineleşme: Traktör Ve Biçerdöverin Etkileri", İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölüm Dergisi,, cilt.14, ss.66-75, 2006
Doğan M., "Türkiye Ziraatinde Seracılık Faaliyetlerine Bir Örnek Fethiye Ovası'Nda Seracılık Ve Önemi", İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölüm Dergisi , cilt.12, ss.85-95, 2004
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Doğan M., "CITIES, URBANIZATION, METROPOLISES, AND RELATED PROBLEMS THE CASE OF TURKEY", International Conference on Social Science, Literature, Economic and Education, ANTALYA, TÜRKIYE, 20 Temmuz 2015 - 21 Şubat 2018, ss.18-22
Doğan M., "AN OVERVIEW OF INDUSTRIAL ACTIVITIES IN THE OTTOMAN EMPIRE BEFORE THE REPUBLIC", International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS) International Conference for Social Sciences and Humanities , İZMİR, TÜRKIYE, 2 Şubat 2015 - 6 Şubat 2018, ss.58-64
Doğan M., "KAPAKLI’DA SANAYİ FAALİYETLERİ", International Conference for Social Sciences and Humanities , ANTALYA, TÜRKIYE, 19-22 Haziran 2017, ss.15-30
Doğan M., "DEVELOPMENT OF TOURISM ACTIVITIES IN TURKEY", International Conference for Social Sciences, Bükreş, ROMANYA, 6-8 Kasım 2017, pp.25-35
Doğan M., "TRANSPORTATION SYSTEMS OF URBAN AREAS", International Conference for Social Sciences, AYDIN, TÜRKIYE, 28-30 Aralık 2017, pp.18-45
Doğan M., "GEOGRAPHICAL FACTORS AND DEVELOPMENTS AFFECTING THE DEVELOPMENT OF TOURISM ACTIVITIES IN TURKEY", International Conference on Social Science, Literature, Economic and Education, MUĞLA, TÜRKIYE, 26 Haziran - 1 Temmuz 2017, pp.18-29
Doğan M., "“Geographical Factors and Developments Affecting the Development of Tourism Activities in Turkey", ”, 8. World Conference for Graduate Research in Tourism Hospitality and Leisure,, MUĞLA, TÜRKIYE, 24-29 Mayıs 2016, pp.374-392
Doğan M., "SPATIAL PLANNING AND GLOBAL ENVIRONMENTAL PROBLEMS", International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS) International Conference for Social Sciences and Humanities , Brüksel, BELÇIKA, 30 Haziran - 3 Temmuz 2015, pp.71-75
Doğan M., "ISTANBUL: THE MEGA CITY", VII. European Conference on Social and Behavıoral Sciences, Bükreş, ROMANYA, 11 Haziran - 13 Mayıs 2015, pp.76-82
Doğan M., "EUROPEAN UNION AND TURKEY’S AGRICULTURAL POLICY", VI. European Conference on Social and Behavıoral Scıences, İZMİR, TÜRKIYE, 5-7 Şubat 2015, pp.96-101
Doğan M., "SOCIO-ENVIRONMENTAL PROBLEMS ON TURKISH COASTS", International Conference for Social Sciences and Humanities , ANTALYA, TÜRKIYE, 11-14 Mart 2015, ss.28-32
Doğan M., "Hydropolitics: The World and Turkey", International Conference for Social Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 10-12 Kasım 2015, pp.10-14
Doğan M., "Hydropolitics "The World And Turkey"", International Conference on Social Sciences and Education Research, ANTALYA, TÜRKIYE, 29-31 Ekim 2015, pp.130-135
Doğan M., "PROBLEMS ARISING FROM URBAN SPRAWL AND SOLUTION-ORIENTED SUGGESTIONS", International Conference on Social Science, Literature, Economic and Education, ANTALYA, TÜRKIYE, 4-8 Ağustos 2014, ss.12-20
Doğan M., "THE EFFECTS OF HUMAN ACTIVITIES ON ENVIRONMENTAL POLLUTION", Internatıoanl Conference For Academic Discıplines, Barcelona, ISPANYA, 16-19 Haziran 2014, pp.100-106
Doğan M., "The Effects ıf Human Activities on Environmental Pollution", 4. Internatıonal Conference on Nuclear&ReneWable Energy Resources, ANTALYA, TÜRKIYE, 26-29 Ekim 2014, vol.1, no.1, pp.117-122 (Link)
Doğan M., "EFFECTS OF LANDSLIDES ON RURAL ECOSYSTEM OF MARESAL FEVZI CAKMAK VILLAGE ", Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 22-25 Nisan 2013, ss.29-32
Doğan M., "Socio-Environmental Problems On Turkish Coasts", Proceedings of the Second International Conference on Water, Energy and the Environment, AYDIN, TÜRKIYE, 19-25 Eylül 2013, pp.26-36
Doğan M., "A Case for Alternative Tourism: Mountain Tourism", 2. Interdiscipilinary Tourism Research Conference, MUĞLA, TÜRKIYE, 24-29 Nisan 2012, pp.267-277
Doğan M., "Sustainable Tourism Activities in Southwest Turkey", International Conference for Social Sciences, ANTALYA, TÜRKIYE, 15-17 Ekim 2012, pp.10-18
Doğan M., "SUSTAINABLE TOURISM ACTIVITIES IN SOUTHWEST TURKEY", International Journal of Arts & Sciences’ (IJAS) International Conference for Social Sciences and Humanities , ANTALYA, TÜRKIYE, 8-10 Ekim 2012, ss.19-23
Doğan M., "Socioeconomic Changes in the Adatepe Village, NW Turkey", Medcoast 11 The Tenth International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, Rodos, YUNANISTAN, 25-29 Ekim 2011, pp.335-346
Doğan M., "Doğal Afetler Ve Uluslararası Yardımlaşma", V. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKİYE, 24-26 Ekim 2008, pp.947-951
Erginal A.E., Akbulak C., Gönüz A., Doğan M., "Investigation of Human Induced Coastal Degradation on the Kepez Delta (NW Turkey) Using Aerial Photo Interpretation, Remote Sensing and Field Data", ''Balwois Water Observation and Information System for Decision Support Konferansı "Balwois 2008, Ohrid, MAKEDONYA, 27-31 Mayıs 2008, pp.11-16
Gürbüz O., Akbulak C. , Doğan M., Sertkaya Doğan Ö., "Armutlu Yarımadası'nın Kuzeybatı Kıyılarında Arazi Kullanımının Coğrafi Analizi", Türkiye Kıyıları 04, Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları V. Ulusal Konferansı, ADANA, TÜRKIYE, 24-28 Mayıs 2004, ss.373-382
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Doğan M., "Istanbul: The Mega City", in: New Researches New Ideas, Doç Dr Eyüp Sarıtaş, Eds., Trafford Publishing, Bloomington, pp.227-237, 2017 (Link)
Doğan M., "Turizm Araştırmaları", İstanbul, İSTANBUL, 2017
Doğan M., "Eğirdir Gölü ve Havzası Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası", Çantay Kitabevi, İSTANBUL, 2017
Doğan M., "Eğirdir Gölü ve Havzası Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası", Çantay, İSTANBUL, 2017
Doğan M., "Istanbul the Mega City", in: Current Researches in Geography, Arslan H., Icbay M.A.,Stoych K., Eds., International Association of Social Science Research, Bialystok, pp.311-319, 2017
Doğan M., "ANTALYA ŞEHRİNİN (MURATPAŞA, KEPEZİ, DÖŞEMEALTI, AKSU, KONYAALTI) GELİŞMESİNDE ETKİLİ OLAN BEŞERİ FAKTÖRLER", Turizm Araştırmaları, Mesut Doğan, Ed., İstanbul , İstanbul, ss.25-50, 2017
Doğan M., "Türkiye'de Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık", Türkiye Beşeri ve Ekonomik Coğrafyası, Doğanay, S. ve Alım, M., Ed., Pegem Akademi Kitabevi Yayınları, Ankara, ss.111-165, 2016 (Link)
Doğan M., "Kapaklı İlçesinde Sanayi Faaliyetleri", Memleket Pusulası "Kapaklı", Balcı Akova, S., Ed., Ant Yayınları, İstanbul, ss.179-205, 2016
Doğan M., "Turizm ve Çevre", İstanbul Üniversitesi, İSTANBUL, 2016
Doğan M., "EUROPEAN UNION AND TURKEY’S AGRICULTURAL POLICY", in: SOCIAL STUDIES, Icbar M A, Arslan H, Stanciu S M, Eds., Liber Antiquus, Early Imprinted Books , Mannheim, pp.37-48, 2015 (Link)
Doğan M., "Çevre Sorunları (e Kitap)", İstanbul Üniversitesi, İSTANBUL, 2015
Doğan M., "Türkiye ve AB (e Kitap)", İstanbul Üniversitesi, İSTANBUL, 2015
Doğan M., "Ekonomik Coğrafya (e Kitap)", İstanbul Üniversitesi, İSTANBUL, 2015
Doğan M., "Sanayi Coğrafyası (e Kitap)", İstanbul Üniversitesi, İSTANBUL, 2015
Doğan M., "Küreselleşme ve Kalkınma (e Kitap)", İstanbul Üniversitesi, İSTANBUL, 2015
Doğan M., "Cities, Urbanization, Metropolises, And Related Problems: The", in: URBAN AND URBANIZATION, Efe, R., Onay, T.T., Sharuho, I., Atasoy, E., Bayartan, M., Eds., ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS, SOFYA, pp.374-380, 2014
Doğan M., "Türkiye'de Şehirleşme: Büyükşehirler ve Şehirleşme Sürecinde Değişen Sosyo-Ekonomik Yapı", Prof. Dr. Süha Göney'e Armağan Kitabı, Bayartan, M., Ed., Yazın Basın Yayın Matbaacılık, İstanbul, ss.239-280, 2013
Doğan M., "Problems Arising From Urban Sprawl And Solutionoriented Suggestions", in: The Science And Education At The Beginning of The 21 st Century in Turkey, Efe, R., Mazbaev, O., Kostova,Z., Sam, R., Sam, N., Çalışkan, V., Bayartan, M., Atasoy, E., Eds., St Kliment Ohridski University Press, Sofya, pp.254-262-, 2013
Doğan M., "An Overview Of Industrial Activities In The Ottoman Empire Before The Rebuplic", in: The Science And Education At The Beginning of The 21 st Century in Turkey, Efe, R., Mazbaev, O., Kostova, Z., Sam, R., Sam, N.,Çalışkan, V., Bayartan, M., Atasoy,E., Eds., St Kliment Ohridski University Press, Sofya, pp.634-640-, 2013
Doğan M., "Effects of Human Avtivities on Environmental Pollution", in: Education and Science in a Globalizing World: A Case Study of Turkey, Christov, I., Efe, R.,Atasoy,E., Eds., Paradigma, Sofya, pp.212-219, 2012
Doğan M., "Afet Kültürü (e Kitap)", İstanbul Üniversitesi, İSTANBUL, 2012
Doğan M., "Beşeri Coğrafya Açısından Bozcaada", İmleç, İSTANBUL, 2011
Doğan M., "Mengen Havzası’Nın Beşeri Ve İktisadi Coğrafyası", Erbain, İSTANBUL, 2011
DİĞER YAYINLAR
Doğan M., "", , ss.,
Doğan M., "Ord. Prof. Ali Tanoğlu'nun Ziraatle İlgili Çalışmaları", Sunum, ss.1-10, 2004
Doğan M., "17 Ağustos 1999 İzmit Depremi Ön Araştırma Raporu", Teknik Rapor, ss.1-20, 1999
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi