İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT, 2018 - Devam Ediyor
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT, 2012 - 2018
VERDİĞİ DERSLER
Türkiye ve AB, Lisans, 2015-2016
Turizm ve Çevre, Ön Lisans, 2015-2016
Şehirsel Mekan Organizasyonu, Lisans, 2015-2016
Dünya Sanayi Bölgeleri, Lisans, 2015-2016
Türkiye'de Bölgesel Kalkınma ve Planlama, Doktora, 2015-2016
Kentsel Gelişme Süreci Konut ve Kentleşme Politikası, Yüksek Lisans, 2015-2016
Sanayi Coğrafyası, Lisans, 2015-2016
Küreselleşme Türkiye, Yüksek Lisans, 2015-2016
Ekonomik Coğrafya, Lisans, 2015-2016
Çevre Sorunları, Lisans, 2015-2016
Genel Ekonomik Coğrafya, Lisans, 2015-2016
Küreselleşme ve Kalkınma, Lisans, 2015-2016
Dünyada Şehirler: Mega Şehirler, Lisans, 2015-2016
Sanayi Coğrafyası, Lisans, 2015-2016
Küreselleşme ve Kalkınma, Lisans, 2015-2016
Türkiye'de Şehirleşme ve Büyükşehirlerin Rolü, Doktora, 2015-2016
Küreselleşme ve Türkiye, Yüksek Lisans, 2015-2016
Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye, Doktora, 2015-2016
Nüfusun Demografik ve Coğrafi Özellikler, Yüksek Lisans, 2015-2016
Çevre Sorunları, Lisans, 2015-2016
Genel Ekonomik Coğrafya, Lisans, 2015-2016
Uluslararası Enerji Jeopolitiği ve Türkiye, Yüksek Lisans, 2015-2016
Ekonomik Coğrafya, Lisans, 2015-2016
Türkiye'de Bölgesel Kalkınma ve Planlama, Doktora, 2015-2016
Türkiye ve AB, Lisans, 2015-2016
Ekonomik Faaliyetler, Lisans, 2015-2016
Dünya Sanayi Bölgeleri, Lisans, 2015-2016
Türkiye'de Şehirleşme ve Büyükşehirlerin Rolü, Doktora, 2014-2015
Şehirsel Mekan Organizasyonu, Lisans, 2014-2015
Şehirsel Mekan Analizi, Lisans, 2014-2015
Dünya Sanayi Bölgeleri, Lisans, 2014-2015
Dünyada Şehirler: Mega Şehirler, Lisans, 2014-2015
Küreselleşme ve Türkiye, Yüksek Lisans, 2014-2015
Enerji Jeopolitiği ve Türkiye, Yüksek Lisans, 2014-2015
Nüfusun Demografik ve Coğrafi Özellikler, Yüksek Lisans, 2014-2015
Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye, Doktora, 2014-2015
Türkiye'de Bölgesel Kalkınma ve Planlama, Doktora, 2014-2015
Dünyada Şehirler: Mega Şehirler, Lisans, 2014-2015
Türkiye'de Bölgesel Kalkınma ve Planlama, Doktora, 2013-2014
Türkiye'de Şehirleşme ve Büyükşehirlerin Rolü, Doktora, 2013-2014
Şehirsel Mekan Organizasyono, Lisans, 2013-2014
Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye, Doktora, 2013-2014
Şehirsel Mekan Analizi, Lisans, 2013-2014
Küreselleşme ve Türkiye, Yüksek Lisans, 2013-2014
Uluslararası Enerji Jeopolitiği ve Türkiye, Lisans, 2013-2014
Şehirsel Mekan Analizi, Lisans, 2013-2014
Nüfusun Demografik ve Coğrafi Özellikleri, Yüksek Lisans, 2013-2014
Yeni Dünya Düzeni ve Türkiye, Doktora, 2013-2014
Türkiye'de Bölgesel Kalkınma ve Planlama, Doktora, 2013-2014
Uluslararası Enerji Jeopolitiği ve Türkiye, Yüksek Lisans, 2013-2014
Şehirsel Mekan Organizasyonu, Lisans, 2013-2014
Küreselleşme ve Türki,ye, Yüksek Lisans, 2013-2014
Türkiye'de Şehirleşme ve Büyükşehirlerin Rolü, Doktora, 2013-2014
Türkiye Jeopolitiği, Lisans, 2012-2013
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, Z.Üçoş, "Silivri Şehrinin Gelişimi: Sorunlar ve Öneriler", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik, Marmara Üniversitesi, Ekim, 2015
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik, İstanbul Üniversitesi, Haziran, 2015
Tez Savunma, Yüksek Lisanas Savunma, İ.Ü.Eğitim Bilimler Enstitüsü, Aralık, 2014
Tez Savunma, Yüksek Lisans, Marmara Üniversitesi Sosoyal Bilimler Enstitüsü, Mayıs, 2014
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunması, İstanbul Üniversitesi, Haziran, 2014
Doktora Yeterlik, Doktora yeterlilik sınavı, .. Eğitim Bilimlri Enstitüsü, 2014, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ekim, 2014
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik Sınavı, Marmara Üniversitesi, Eylül, 2014
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunması, İ.Ü. sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran, 2014
Tez Savunma, Yüksek Lisans jüriliği, İ.Ü. Sosyal bilimler enstitüsü, Temmuz, 2013
Tez Savunma, Yüksek Lisans savunması, İ. Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temmuz, 2013
A. Personel, Akademik Personel Alımı, İstanbul Üniversitesi, Mayıs, 2013
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunması, İ.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Haziran, 2012
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi