İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Araştırmacı kurumdan ayrılmıştır.

Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Türkiye’de Kamusal Sosyal Yardım Alanların Yardım Algısı ve Yoksulluk Kültürü Araştırması", BAP Arastırma Projesi, 01111, Proje Ekibinde Üye, 2009
"First Employee Ownership Application in Turkey", BAP Arastırma Projesi, 301/12052004 , Yönetici, 2004
"Kayıtdışı Ekonomi ve Eminönü Seyyar Satıcıları Üzerine Bir Araştırma", BAP Arastırma Projesi, 1611/30042001 , Proje Ekibinde Üye, 2004
"Özelleştirilen İşletmelerde Değişen Yönetim ve Endüstri İlişkileri, Kardemir Örneği", BAP Arastırma Projesi, 1608/30042001 , Yönetici, 2004
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi