İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Araştırmacı kurumdan ayrılmıştır.

Bilimsel Faaliyetler
BİLİMSEL DERGİLERDEKİ GÖREVLER
İş Ahlakı Dergisi , Yayin Kurul Üyesi, 01.07.2012 - Devam Ediyor
Bankacılık ve Sigortacılık Araştırmaları Dergisi, Yayin Kurul Üyesi, 01.07.2012 - Devam Ediyor
Sayıştay Dergisi , Yayin Kurul Üyesi, 01.07.2010 - Devam Ediyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çalışma İlişkileri Dergisi, Yayin Kurul Üyesi, 01.12.2009 - 24.06.2011
Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi, Yayin Kurul Üyesi, 01.07.1995 - Devam Ediyor
KATILDIĞI BİLİMSEL KONGRE / SEMPOZYUM ve BİLİMSEL TOPLANTILAR
Yerel Yönetimlerde Sosyal Politikalara Yeni Açılımlar”, Yerel Yönetimlerde Engelli Hizmetleri Çalıştayı, Hedef 2023, 14. Aralık 2013., İstanbul, Aralık 2013
“Türk ve İslam Dünyası Perspektifi ve Sabahaddin Zaim”, I. Sabahaddin Zaim Sempozyumu, İstanbul İktisatçılar Derneği, 20 Aralık 2008., İstanbul, Aralık 2008
“Yerel Kalkınma, Katılım, Sosyal Politikalar”, I. Avrasya Yerel Yönetimler Kongresi, Türk Dünyası Belediyeler Birliği, 15-17 Kasım 2008., İstanbul, Kasım 2008
“Sosyal Belediyecilik”, Yerel Yönetimlerde Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu, Adapazarı Büyükşehir Belediyesi, 29-30 Mart 2008., Sakarya, Mart 2008
“Yerel Yönetimlerde Fonksiyonel Değişim ve Yeni Belediyecilik Anlayışı”, İSMEK Uluslar arası Yetişkin Eğitimi Sempozyumu, 10-11 Mayıs 2008., İstanbul, Mayıs 2008
“Üsküdar’da Yönetime Katılma”, VI. Uluslararası Üsküdar Sempozyumu, 06-09 Kasım 2008., İstanbul, Kasım 2008
“Eminönü’nün Nüfus ve Sosyal Yapısı”, Uluslararası Eminönü Sempozyumu, 13-15 Haziran 2008. , İstanbul, Haziran 2008
“Üsküdar’da Yapılaşma Özellikleri”, Uluslararası V. Üsküdar Sempozyumu, Üsküdar Belediyesi, Kasım 2007. , İstanbul, Kasım 2007
Bilgi Toplumunda Kurumsal Sosyal Sorumluluk”, Uluslararası 6. Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kongresi, İstanbul İktisatçılar Derneği, İstanbul, 26-28 Aralık 2007., İstanbul, Aralık 2007
“Yerel Yönetimlerin Yetişkin Eğitimi Alanındaki Etkinlikleri”, İSMEK Uluslararası Yetişkin Eğitimi Sempozyumu, 7-8 Mayıs 2007., İstanbul, Mayıs 2007
Eminönü’nde İşporta ve İşportacılık”, Uluslararası Eminönü Sempozyumu, İstanbul, Haziran 2006., İstanbul, Haziran 2006
“The First Employee Ownership Application in Turkey”, 16th Annual Meeting on Socio-Economics, George Washington University, Washington, D.C. USA. Temmuz 8-11 2004,, Washington, Temmuz 2004
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi