İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. Erol SARI
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü
Bölüm : Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Bölümü
Ana Bilm Dalı : Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği Ana Bilim Dalı
Sabit Telefon : +90 212 4400000 | Dahili : 26024
Faks : +90 212 5268433
E Posta Adresi : erolsariistanbul.edu.tr
Web Adresi : http://scholar.google.com.tr/citations?user=HFa_bOcAAAAJ | https://www.researchgate.net/profile/Erol_Sari
Ofis : Deniz Bilimleri ve İşlet. Enstitüsü Vefa Kampüsü
Posta Adresi : İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve işletmeciği Enstitüsü Mollahüsrev Mahallesi Müşküle sokak no:17 34134 Vefa/Fatih İstanbul
Eğitim Bilgileri
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü , Deniz Jeoloji ve Jeofiziği , 1997-2004
Yüksek Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü , Deniz Jeoloji ve Jeofiziği , 1994-1997
Lisans, SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ, Mimarlık Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği, 1989-1993
Yaptığı Tezler
Doktora, "Marmara Denizi Doğusunda Çökel Jeokimyası ve Sedimentolojisi Yöntemleri İle Fay etkinliğinin Araştırılması.", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Deniz Jeoloji ve Jeofiziği Nisan, 2004.
Yüksek Lisans, "Saros Körfezi Geç Kuvaterner Çökellerinin Jeokimyasal ve Sedimantolojik Özellikleri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Deniz Jeoloji ve Jeofiziği Haziran, 1997.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Araştırma Alanları
Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği
Kıyısal Jeoloji
Toprak ve Yeraltısuyu Kirliliği ve Kontrolü
Çevre Jeolojisi ve Jeofiziği
Medikal (Tıbbi) Jeokimya
Uygulamalı Jeokimya
Çevresel Etki Değerlendirmesi
Deniz ve Nehir Sediment Kalitesi Değerlendirmesi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Mühendislik Temel Alanı
Deniz Bilimleri ve Mühendisliği
Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği
Web Of Science Araştırma Alanları
Geosciences, Multidisciplinary
Oceanography
Geochemistry & Geophysics
Environmental Sciences
Geology
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, 2016 - Devam Ediyor
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, 2011 - 2016
Uzman, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, 1996 - 2011
Mesleki ve İdari Deneyimler
Türkiye Jeoloji Kurultayı Kıyı ve Deniz Jeolojisi Yürütücüsü, Türkiye Mimarlar Mühendisler Odası Birliği Jeoloji Mühendisleri Odası , , 04.05.2014 - Devam Ediyor
Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Akademik Yükseltme ve Atama komisyonu, , 06.04.2011 - 26.02.2013
Verdiği Dersler
Deniz Çökelleri, Yüksek Lisans, 2017-2018
Deniz Jeolojisinde Güncel Konular, Doktora, 2015-2016
Deniz Jeokimyası, Yüksek Lisans, 2014-2015
Denizel Çevre Jeolojisi, Doktora, 2014-2015
Kıyı Ortamı ve Çökelme, Doktora, 2014-2015
Deniz Jeolojisinde Güncel Konular, Doktora, 2014-2015
Denizel Çökeller, Yüksek Lisans, 2013-2014
Deniz Jeokimyası, Yüksek Lisans, 2013-2014
Deniz Jeolojisi, Yüksek Lisans, 2013-2014
Denizel Çökeller, Yüksek Lisans, 2012-2013
Deniz Jeokimyası, Yüksek Lisans, 2012-2013
Kıyı Ortamı ve Çökelme, Doktora, 2012-2013
Deniz Jeolojisi, Yüksek Lisans, 2012-2013
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, U.Gümüş, "MARMARA EREĞLİSİ KITA SAHANLIĞI KAROT SEDİMENTLERİNDE METAL KİRLİLİĞİ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2017.
Yüksek Lisans, D.Acar, "Tuna Nehiri Kaynaklı Kirliliğin Türkiye Batı Karadeniz Sahil Sedimanları Üzerindeki Etkisi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2017.
Yüksek Lisans, M.Halli, "Ergene Nehri'nin Ege Denizi'ne olan kirlilik etkisinin Güncel Çökel Jeokimyası ve Sedimentolojik Yöntemlerle Araştırılması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2013.
Jüri Üyelikleri
Doktora Yeterlik, Ezghi TOK Doktora Yeterlilik Juri Üyeliği, İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, Aralık, 2018
Tez Savunma, Emre Damcı'nın Doktora tez savunma juri üyeliği, İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, Ocak, 2018
Tez Savunma, Dursun Acar'ın Yüksek Lisans tez savunma Juri üyeliği, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Haziran, 2017
Tez Savunma, Barbaros Şimşek Doktora Tez Savunma Jüri Üyeliği, Ankara üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Nisan, 2017
Tez Savunma, Gülşah Kalaycı'nın Doktora tez savunma Juri üyeliği, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2017
Tez Savunma, Sibel Süer'in Yüksek Lisans tez savunma Juri üyeliği, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2017
Tez Savunma, Utku Gümüş'ün Yüksek Lisans tez savunma Juri üyeliği, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Haziran, 2017
Doktora Yeterlik, Tuğçe Nagıhan Arslan Doktora Yeterlilik Jüri Üyeliği, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Şubat, 2017
Tez Savunma, Hasan Oğuz KOCAOĞLAN'nın Yüksek Lisans Tez savunma Juri Üyeliği, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat, 2017
Tez Savunma, Özde BAKAK'ın Doktora Tez Savunma Juri Üyeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ekim, 2017
Tez Savunma, Asen Sabuncu'nun Yüksek Lisans Tez Savunma Juri Üyeliği, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2016
Tez Savunma, Güliz Yıldız'ın Yüksek Lisans Tez savunma Juri Üyeliği, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Aralık, 2016
Atama, İstanbul Üniversitesi Yrd Doç. Dr. Atama Jüri Üyeliği , İstanbul Üniversitesi , Şubat, 2016
Tez Savunma, Betül Filikçi'nin Yüksek Lisans Tez Savunma Juri Üyeliği, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2016
Tez Savunma, Nurettin Yakupoğlu'nun Yüksek Lisans Tez savunma Juri Üyeliği, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Aralık, 2016
Doktora Yeterlik, Atilla Yilmaz'ın Doktora Yeterlilik Juri Üyeliği, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2016
Tez Savunma, Şuheda EDREMİT Doktora Tez Savunma Jüri Üyeliği, Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mayıs, 2016
Tez Savunma, Nurhan ALIYEV'in Yüksek Lisans Tez savunma Juri Üyeliği, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Aralık, 2016
Tez Savunma, Burak Yalamaz'ın Yüksek Lisans Tez savunma Juri Üyeliği, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Aralık, 2016
Tez Savunma, Funda BARLAS ŞİMŞEK Doktora Tez Savunma Juri Üyeliği, İTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Kasım, 2015
Tez Savunma, Cansu Demirel'in Yüksek Lisans Tez Savunma Juri Üyeliği, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mayıs, 2015
Tez Savunma, Bilgehan Toksoy'un Yüksek Lisans Tez Savunma Juri üyeliği, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2014
Doktora Yeterlik, Narin SEZER Doktora Yeterlilik Juri Üyeliği, İstanbul Universitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ekim, 2014
Atama, Yardımcı Doçentliğe Atama Bilimsel Jüri Üyeliği, Ordu Universitesi, Aralık, 2014
Doktora Yeterlik, Furkan GÖZEL Doktora Yeterlilik Juri Üyeliği, İstanbul Universitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ekim, 2014
Tez Savunma, Serra Gül'ün Yüksek Lisans Tez Savunma Juri Üyeliği, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2014
Tez Savunma, Gülüm Albut'un Yüksek Lisans Tez savunma Juri Üyeliği, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Haziran, 2014
Tez Savunma, Furkan GÖZEL'in Yüksek Lisans Tez Savunma Jüri Üyeliği, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Mayıs, 2013
Tez Savunma, Meltem Sezerer Yüksek Lisans Tez Savunma Juri Üyeliği, İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Aralık, 2013
Tez Savunma, Meryem Menekşe'nin Yüksek Lisans Tez Savunma Juri Üyeliği, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak, 2012
Tez Savunma, Nurcan Vardar'ın Yüksek Lisans Tez Savunma Juri Üyeliği, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Ocak, 2011
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Sari E., Çağatay M.N., Acar D. , Belivermiş M., Kiliç Ö., Arslan T.N., et al., "Geochronology and sources of heavy metal pollution in sediments of Istanbul Strait (Bosporus) outlet area, SW Black Sea, Turkey", CHEMOSPHERE, vol.205, pp.387-395, 2018 (Link)
Meriç E., Avşar N. , Nazik A., Yökeş B., Barut İ.F., Suner F., et al., "A multi disciplinary overview of factors controlling on meiofauna assemblages around Maden and Alibey islands in Ayvalik (Balikesir, Eastern Aegean Sea)", JOURNAL OF AFRİCAN EARTH SCİENCES, pp.558-578, 2017 (Link)
Sari E., Çukrov N., Franciskoviç Bilinski S., Kurt M.A., Hallı M., "Contamination assessment of ecotoxic metals in recent sediments from the Ergene River, Turkey", ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES, vol.75, no.1051, pp.0-11, 2016 (Link)
Sari E., Halli M., Kurt M.A., "Assessment of Arsenic and Heavy Metal Pollution in Surface Sediments of the Ergene River, Turkey", POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, vol.23, pp.1581-1590, 2014
Sari E., Ünlü V.S., Apak M.R., Balci N., Koldemir B., "Distribution and Contamination of Heavy Metals in the Surface Sediments of Ambarli Port Area (Istanbul, Turkey)", EKOLOJI, vol.23, pp.1-9, 2014
Sari E., Ünlü S., Apak R., Balci N., Koldemir B., "Evaluation of Contamination by Selected Elements in a Turkish Port", POLISH JOURNAL OF ENVIRONMENTAL STUDIES, vol.22, pp.841-847, 2013 (Link)
Sari E., Ünlü V.S., Apak M.R., Çelik Balci N., Koldemir B., "Mercury distribution in the sediments of Ambarli Port Area, Sea of Marmara (Turkey)", CHEMISTRY AND ECOLOGY, vol.29, pp.28-43, 2013 (Link) (Abstract)
Ilgar R., Akyüz T., Mukhamedshina N., Mirsagatova A., Sari E., "Neutron Activation Analysis Of Surface Sediments From Dardanelles", ASIAN JOURNAL OF CHEMISTRY, vol.24, pp.4569-4572, 2012 (Link) (Abstract)
Algan A.O., Yalçin M.N., Özdoğan M., Sari E., Yılmaz Y. , Kirci Elmas E., Yılmaz İ., Bulkan Ö., Ongan D., Gazioğlu C., Nazik A., Polat M.A., Meriç E., "Holocene Coastal Change In The Ancient Harbor Of Yenikapi-Istanbul And Its Impact On Cultural History", QUATERNARY RESEARCH, vol.76, pp.30-45, 2011 (Link) (Abstract)
Algan A.O., Yalçin M.N., Özdoğan M., Yılmaz İ., Sari E., Kirci Elmas E., Ongan D., Bulkan Yeşiladalı Ö., Yılmaz Y., Karamut İ., "A Short Note On The Geo-Archeological Significance Of The Ancient Theodosius Harbour (Istanbul, Turkey)", QUATERNARY RESEARCH, vol.72, pp.457-461, 2009 (Link) (Abstract)
Sari E., "Sources And Distribution Of Heavy Metals In River Sediments From The Southern Drainage Basin Of The Sea Of Marmara, Turkey", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, vol.17, pp.2007-2019, 2008 (Link) (Abstract)
Akyüz T., Mukhamedshina N., Akyüz S., Sari E., Mirsagatova A.A., "Toxic And Trace Element Analysis Of Surface Sediments From The Gulf Of Saros By Inaa And Xrf Methods", JOURNAL OF RADIOANALYTICAL AND NUCLEAR CHEMISTRY, vol.273, pp.747-751, 2007 (Link) (Abstract)
Sari E., Çağatay N., "Turbidites And Their Association With Past Earthquakes In The Deep Cinarcik Basin Of The Marmara Sea", GEO-MARINE LETTERS, vol.26, pp.69-76, 2006 (Link) (Abstract)
Algan A.O., Balkis N., Çağatay N., Sari E., "The Sources Of Metal Contents In The Shelf Sediments From The Marmara Sea, Turkey", ENVIRONMENTAL GEOLOGY, vol.46, pp.932-950, 2004 (Link) (Abstract)
Algan A.O., Gökaşan E., Gazioğlu C., Yücel Z.Y., Alpar B., Güneysu C., Kirci Elmas E., Demirel S., Sari E., Ongan D., "A High- Resolution Seismic Study In Sakarya Delta And Submarine Canyon, Southern Black Sea Shelf. ", CONTINENTAL SHELF RESEARCH, vol.22, pp.1511-1527, 2002 (Link) (Abstract)
Çağatay N., Keigwin L.D., Okay N., Sari E., Algan A.O., "Variability of Clay-Mineral Composition on Carolina Slope (NW Atlantic) During Marine İsotope Stage 1-3 and İts Paleoceanographic Significance.", MARINE GEOLOGY, vol.189, pp.163-174, 2002 (Link) (Abstract)
Sari E., Çağatay N., "Distribution of heavy metals in the surface sediments of the Gulf of Saros, NE Aeggen Sea. ", ENVIRONMENT INTERNATIONAL, pp.169-173, 2001 (Link) (Abstract)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Çelik Balci N., Gül S. , Menekşe Kiliç M., Gül Karagüler N. , Sari E., Sönmez M.Ş. , "Biogeochemistry Of Balıkesir Balya Pb-Zn Mine Tailings Site And Its Effect On Generation Of Acid Mine Drainage", Geological Bulletin of Turkey, cilt.57, ss.1-24, 2014
Ünlü S., Sari E., Apak R., Çelik Balci N. , Koldemir B., "Distribution And Source Identification Of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons In Sediments Of The Ambarlı Port Area, Sea Of Marmara, Turkey", Global Advanced Research Journal of Environmental science and Toxicology (GARJEST) , vol.2 (6), pp.144-151, 2013 (Link) (Abstract)
Sari E., Çağatay N., "Sediment core studies on the North Anatolian Fault Zone in the Eastern Sea Of Marmara: Evidence of Sea Level Changes and Fault Activity.", Bulletin of the mineral research and exploration, vol.140, pp.1-18, 2010 (Link) (Abstract)
Ilgar R., Sari E., "Heavy Metals Distribution In Sediments From Dardanelles", Journal of Applied Sciences, vol.8, 2008 (Link) (Abstract)
Algan A.O., Çağatay N., Sarıkaya H.Z., Balkis N., Sari E., "Pollution Monitoring Using Marine Sediments: A Case Study On The Istanbul Metropolitan Area. ", Turkish Journal of Engineering and Environmental Sciences, vol.23, pp.39-48, 1999 (Link) (Abstract)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Arslan Kaya T.N., Sari E., Kurt M.A., Acar D., "Erdek Körfezi Karot Çökellerinin Ağır Metal Dağılımı ve Kirlilik Derecesi", 72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 28 Ocak - 1 Şubat 2019, ss.327-328
Acar D., Çağatay N., Genç C. , Eriş K., Sari E., Örçen S., et al., "New developments on high-resolution identification of interface events at sediment rocks with X-ray fluorescence (XRF) elemental and physical properties logger tools and their efficient usage ", The International Meeting around the Jurassic-Cretaceous Boundary , Geneve, ISVIÇRE, 5-7 Aralık 2018, pp.1-1
Acar D., Alpar B., Çağatay N., Önder Ş., Sari E., Özeren S., et al., "FORMATION OF SUBMILLIMETER BUBLES AT SHALLOW-WATER BASIN SEDIMENTS NEARBY TECTONIC ACTIVITY AND THEIR POSSIBLE SOURCES", 14th International Conference on Gas in Marine Sediments (GIMS 14), Haifa, ISRAIL, 14-20 Aralık 2018, pp.1-1
Sarı E., Tolun L., Yüksek A., Başeğmez K., Aslan E., Nagıhan Arslan T., "Depositional Record of Trace Metals and Degree of Contamination in Core Sediments from the Gulf of İzmit", 8. Jeokimya Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 2-6 Mayıs 2018, ss.275-275
Acar D., Çağatay M.N., Eriş K., Sari E., Biltekin D. , Akçer S., et al., "Sediment karotlarında U-kanallar ile yüksek çözünürlüklü fiziksel özelliklerin ve µ-XRF elementlerinin analizleri", 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 23-27 Nisan 2018, ss.431-434
Arslan T.N., Sari E., Kurt M.A., Eriş K., Acar D. , "Holosen dönemi İzmit Körfezi ağır metal kirlilik tarihçesinin sedimentolojik ve jeokimyasal verilerle incelenmesi", 71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 23-27 Nisan 2018, ss.215-216
Acar D., Çağatay M.N., Genç C., Eriş K.K., Sari E., Akçer S., et al., "The X-Ray Radiography’s numeric density princibles , advantages and its correlations with XRF-XRD-Mass spectrometry and Gamma RAY density method", EGU General Assembly 2018, Wien, AVUSTURYA, 8-13 Nisan 2018, vol.20, pp.11005-2
Acar D., Sari E., Nagıhan Arslan T., "Tuna Havzası doğal felaketleri, barajların etkileri ve sosyal hayatla etkileşimleri", 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 10-14 Nisan 2017, ss.836-837
Acar D., Örçen S. , Sakinç M., Kiliç Ö., Belivermiş M., Sari E., et al., "İstanbul Haliç’inde Balanus sp. türünün çevresel adaptasyonu", 18. Paleontoloji-Stratigrafi Çalıştayı, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 28 Eylül - 1 Ekim 2017, ss.27-28
Acar D., Alpar Ş.B., Taymaz T., Yolsal Çevikbilen S. , Özeren S., Eken T., et al., "Deep linear ultrasonic sensor array observation for particle migration related with tectonic movements; A proposal for tsunami early warning", EGU General Assembly 2017, Vienna, AVUSTURYA, 23 Nisan - 28 Mayıs 2017, pp.15004-2-15004-2
Acar D., Gökdere F. , Biltekin D., Sari E., Eriş K., Akçer Ön S., et al., "Lamınalı sedimanları bozmadan alabilen denenmiş yeni bir hibrid gravite çekiç karotiyer", 70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 10-14 Nisan 2017, ss.98-99
Acar D., Alpar Ş.B., Taymaz T., Yolsal Çevikbilen S., Özeren S., Vardar D., et al., "Different application of ultrasonic underwater particle-tracing probes at deep ocean floor", IAG-IASPEI, Joint Scientific Assembly of the International Association of Geodesy and the International Associatoon Seismology and Physics of the Earth’s Interior, Kobe, JAPONYA, 30 Temmuz - 4 Ağustos 2017, pp.1-2 (Link)
Acar D., Çağatay N., Genç S.C., Eriş K., Sari E., Uçarkuş G., "Barium and calcium analyses in sediment cores using -XRF core scanners", EGU General Assembly 2017, Vienna, AVUSTURYA, 23 Nisan - 28 Mayıs 2017, pp.17498-6-17498-6
Sari E., Belivermiş M., Kiliç Ö., Arslan T.N., Sezer N., Çağatay N., et al., "Sedimentation rate and heavy metal pollution in core sediments from south western Black Sea derived from 210Pb and 137Cs chronology", ENVİRA-2017, Vilnius, LITVANYA, 29 Mayıs - 2 Haziran 2017, pp.114-114
Sari E., Acar D., Çağatay N., Arslan T.N., Kiliç Ö., Tutay A., et al., "Sedimentary record and degree of heavy metals contamination in near shore area of soutwestern Black Sea, Turkey", Goldshimidt 2016, Yokohama, JAPONYA, 26 Haziran - 1 Temmuz 2016, pp.2737-2737
Acar D., Çağatay N., Feray Meydan A., Eriş K., Sari E., Akçer S., et al., "Detecting to secret folded composite lamina package pairs in cores related slump dump structures and seismites with high resolution sampling of physical parameters", European Geosciences Union, Viyana, AVUSTURYA, 17-22 Nisan 2016, pp.17601-17601 (Link)
Acar D., Çağatay N., Sari E., Eriş K., Biltekin D. , Akçer S., et al., "High Resolution Measurements In U-Channel Technique And Implications For Sedimentological Purposes", European Geosciences Union, Viyana, AVUSTURYA, 17-22 Nisan 2016, pp.17325-17325 (Link)
Acar D., Çağatay N., Sari E., Eriş K., Biltekin D., Akçer S., et al., "Yüksek Çözünürlüklü U kanal fiziksel parametre ölçümlerinin yaygınlaştırılmasının sedimentolojideki önemi", Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, ANKARA, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 3 Haziran 2016, ss.157-158
Sari E., Halli M., Kurt M.A. , "Ergene Nehri Sedimentlerinde Ağır Metallerin Kirliliği ve Potansiyel Ekolojik Risk Değerlendirmeleri", 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 11-15 Nisan 2016, ss.56-57
Sari E., Tolun L., Yüksek A., Başeğmez K., Aslan E., Arslan T.N., "Tuzla Tersanesi Karot Sedimentlerinde Metal Dağılımı, İstanbul Türkiye", 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 11-15 Nisan 2016, ss.66-67
Acar D., Alpar Ş.B., Sari E., Vardar D., Arslan T.N., Başeğmez K., "Sığ Deniz Göl ve Kanal Kıyılarında, Gemi Hareketi yada iklim Etkileşimli Hidrolojik Özelliklerin Kıyı Duvarlarının Açılarına Bağlı Olarak Değişimi", 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 11-15 Nisan 2016, ss.420-421
Acar D., Çağatay N., Sari E., Eriş K., Biltekin D., Akçer S. , et al., "SEDİMANTOLOJİK OTOMASYON CİHAZLARI İLE VERİ KAYBI OLMADAN MİLİMETRİK VE ÇOK YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ "U KANAL" FİZİKSEL PARAMETRE ÖLÇÜMLERİ", Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-11 Mayıs 2016, ss.142-142 (Link)
Aslan E., Tolun L.G., Tan I., Atabay H., Sari E., "İzmit Körfezi Midye ve sedimanında ağır metal kirliliğinin değerlendirilmesi", Türkiye Deniz Bilimleri Konferansı, ANKARA, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 3 Haziran 2016, ss.374-375
Sari E., Acar D., Çağatay M.N., Arslan T.N., Kiliç Ö., Tutay A., et al., "Güneybatı Karadeniz Karot Sedimentlerinin Ağır Metal kirliliğine Tarihsel Bir Yaklaşım", Uluslararası Katılımlı 7. Jeokimya Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 16-18 Mayıs 2016, ss.102-103
Sari E., Tolun L., Yüksek A., Başeğmez K., Aslan E., Arslan T.N., "SEDIMENTARY RECORD OF ANTHROPOGENIC METAL INPUTS IN THE TUZLA SHIPYARD (TURKEY) ", 18th International Conference on Heavy Metals in the Environment , Ghent, BELÇIKA, 12-15 Eylül 2016, pp.771-772
Acar D., Alpar Ş.B., Çağatay N., Özeren S. , Sari E., Eriş K., et al., "Preliminary Results Of Hydrodynamic Responses To Ship Movements And Weather Conditions Along The CoastalWalls Of Shallow Areas", European Geosciences Union,, Viyana, AVUSTURYA, 17-22 Nisan 2016, pp.1-1
Bulkan Ö., Çağatay N., Toksoy B., Kirci Elmas E., Sari E., Yalamaz B., "Bafa Gölü Su Kütlesinin Son 2000 Yıllık Kimyasal Değişimleri", Uluslararası Katılımlı Traverten&tufa Çalıştayı ,, DENİZLİ, TÜRKIYE, 5-8 Kasım 2015, ss.1-2
Toksoy B., Kirci Elmas E., Bulkan Ö., Sari E., Gürevin C., "Bafa Gölü (Kapıkırı, Muğla) Güncel Çökellerinin CaCO3 İçerikleri ve Bentik Foraminifer Toplulukları", İstanbul Üniversitesi'nde Jeoloji'nin 100. Yılı Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-23 Ekim 2015, ss.153-154
Acar D., Sari E., Çağatay N., Kiliç Ö., Tutay A., Belivermiş M., "Effects Of The Danube Basin-Sourced Pollution On The Sediments Of Western Black Sea Shelf Of Turkey", 68th Geological Congress of Turkey, ANKARA, TÜRKIYE, 6-10 Nisan 2015, ss.100-101
Çağatay N., Acar D. , Eriş K., Sari E., Genç C., "Xrf Measurements From Thin Film And Dry Sediment Cores Of Black Sea: Comparison With U Channel Sample ", 68th Geological Congress of Turkey, ANKARA, TÜRKIYE, 6-10 Nisan 2015, ss.574-575
Gümüş U., Sari E., Çağatay N., Kurt M. A., Acar D., Kiliç Ö., et al., "Assessment Of Heavy Metal Contamination In Sediment Cores Of The Marmara Ereğlisi Shelf ", 68th Geological Congress of Turkey, ANKARA, TÜRKIYE, 6-10 Nisan 2015, ss.88-89
Acar D., Alpar Ş.B., Çağatay N., Görür N., Sari E., Vardar D., et al., "Determination Of Physical And Dynamic Properties Of Suspended Partıcles With Ultrasonic Scanning In Water Column (Benefits To Sedimentation Rate Calculation)", 68th Geological Congress of Turkey, ANKARA, TÜRKIYE, 6-10 Nisan 2015, ss.94-95
Gümüş U., Sari E., Çağatay M.N., Kurt M.A., Acar D., Kiliç Ö., et al., "Assessment of Metal Accumulation and Ecological risk in Marmara Ereğlisi shelf northern Marmara Sea, Turkey", 31st International Conference of the Society for Environmental Geochemistry and Health , Bratislava, SLOVAKYA, 22-26 Haziran 2015, pp.30-30
Toksoy B., Bulkan Ö., Yalamaz B., Yalçin M., Acipinar S., Sari E., "Bafa Gölü Çökellerinin Sedimentolojik Özellikleri ", 68. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 6-10 Nisan 2015, cilt.1, no.1, ss.1-1
Bulkan Ö., Yalamaz B., Toksoy B., Sari E., Acar D., Çağatay N., "Bafa Gölü Çökellerin Kimyasal Özellikleri Son 150 Yıllık Kirlilik Analizi", II. Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu IODP_ECORD Toplantısı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 15-16 Ekim 2015, ss.123-124
Acar D., Alpar Ş.B., Sari E., Özeren S., Çağatay N., Eriş K., et al., "Sığ Kıyı Alanları ve Sınırlı Kanallardaki Squat Etkisi, Seyir ve Çevreye Olan Olası Tehditleri", II. Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu IODP_ECORD Toplantısı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 15-16 Ekim 2015, ss.93-94
Tolun L., Sari E., Arslan E., Ünlü V.S., Yüksek A., Atabay H., et al., "Dip Tarama Malzemesi Yönetim Sürecinde Sediman Karakterizasyonu: Diptar Projesi İlk Sonuçları", II. Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu IODP_ECORD Toplantısı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 15-16 Ekim 2015, ss.77-78
Sari E., Acar D. , Çağatay N., Arslan T.N., Kiliç Ö., Tutay A., et al., "Karadeniz'in Güney Batısından Alınan Sediment Karotlarında Ağır Metal Kayıtları ve Kirlilik Derecesi", II. Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu IODP_ECORD Toplantısı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 15-16 Ekim 2015, ss.65-68
Sari E., Halli M., Kurt M.A., "Ergene Nehri Yüzey Sedimentlerinde Ağır Metallerin Ekolojik Risk Değerlendirmeleri", 2. Tıbbi Jeoloji Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 12-15 Kasım 2015, ss.47-48
Balci N. , Gül S., Demirel C., Sari E., "Yüzey Suları ve sedimenlarda Arseniğin dağılımını ve bolluğunu etkileyen Jeomikrobiyolojik süreçler: Balıkesir Balya PB-Zn Maden Sahası Örneği", 2. Tıbbi Jeoloji Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 12-15 Kasım 2015, ss.49-50
Balci N., Gül S., Demirel C., Sari E., Sönmez M.Ş., "Sülfatın O Ile S Izotop Oranları Ve Amd Köken Tespitine Yönelik Kullanımı Örnek Bir Çalışma: Balıkesir-Balya Pb-Zn Maden Atık Sahası", 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKİYE, 14-18 Nisan 2014, ss.364-365
Toksoy B., Bulkan Ö., Çağatay M.N. , Sari E., Yalamaz B., Gürevin C., Durmaz E., Aktaş D., "Bafa Gölü Çökellerinin Fiziksel Ve Kimyasal Özellikleri", 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKİYE, 14-18 Nisan 2014, ss.770-771
Acar D., Çağatay N., Biltekin D., Eriş K., Albut G., Öğretmen N., et al., "Doppler Scanning of Sediment Cores: A Useful Method for Studying Sedimentary Structures and De?ning the Cutting Angle for Half Cores", EGU General Assembly 2014, Viyana, AVUSTURYA, 28 Nisan - 2 Mayıs 2014, pp.15357-1-15357-1
Sari E., Bulkan Ö., Çağatay N., Toksoy B., Ali Kurt M., "Heavy Metal Pollution Assessment In Core Sediments And Mussel From The Bafa Lake", Uluslararası katılımlı 6. jeokimya sempozyumu, İÇEL, TÜRKİYE, 14-17 Mayıs 2014, ss.182-184 (Link)
Toksoy B. , Kirci Elmas E., Bulkan Ö., Sari E., Özkar Öngen İ. , Nur Güraslan İ., "Foraminifer Toplulukları Ve Kalsiyum Karbonat Zenginleşmeleri Işığında Bafa Gölü’Nün Geç Holosen Paleo-Ekosistemi (Batı Anadolu)", 15. PALEONTOLOJİ-STRATİGRAFİ ÇALIŞTAYI, ANTALYA, TÜRKIYE, 25-27 Ekim 2014, ss.107-108
Sari E., Halli M., Kurt M.A., "Ergene Nehri Dip Sedimentlerinde Kadmiyum, Cıva, Molibden, Gümüş Ve Kalay Kirliliğinin Değerlendirilmesi", 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKİYE, 14-18 Nisan 2014, ss.142-143
Sari E., Bulkan Ö., Çağatay N., Toksoy B., Kurt M.A. , "Ecological risk assessment of heavy metals in core sediments and mussel samples from the lake Bafa, Turkey ", 30th Society of Environmental Geochemistry and Health (SEGH) International Conference, Newcastle , INGILTERE, 30 Haziran - 4 Temmuz 2014, pp.30-31
Bulkan Ö., Toksoy B., Yalamaz B., Acipinar S., Çağatay M.N., Sari E., et al., "Environmental controls on the organic matter enrichment processes in the Lake Bafa sediments (Eastern Mediterranean Region), during the last 150 years", 8th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology. , MUĞLA, TÜRKIYE, 13-17 Ekim 2014, pp.111-111
Sari E., Ünlü V.S., Çelik Balci N. , Apak M.R., Kurt M.A., Koldemir B., "Ambarlı Limanı Kirlilik Tarihçesinin Karot Çökellerinde Jeokimyasal Yollarla Incelenmesi", İstanbul'un Jeolojisi Sempozyumu 4, İSTANBUL, TÜRKİYE, 26-28 Aralık 2014, ss.160-167
Taşova Y.E., İslam T., Sari E., "Çanakkale Boğazı Lapseki Sütlüce Kıyıları Arası Holosen Çökellerinin Sedimentolojik Ve Jeokimyasal Analizleri Ve Cbs Görsellenmesi", 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKİYE, 14-18 Nisan 2014, ss.162-163
Acar D., Çağatay N., Biltekin D., Eriş K., Albut G., Öğretmen N., Arslan T., Sari E., "Doppler Tarama Yöntemi Yardımıyla Sediman Karotlarından Ayrıntılı Veri Elde Etme", 67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKİYE, 14-18 Nisan 2014, ss.182-183
Balcı N., Gül S., Sari E., Karagüler N., Sönmez M.Ş., "Microbial Fe Cycling And Their Geochemical Concequences In Acidic Dranaige Associated With Pb-Zn Mine Tailings At Balıkesir, Balya, Turkey", Uluslararası katılımlı 6. jeokimya sempozyumu, İÇEL, TÜRKİYE, 14-17 Mayıs 2014, ss.168-171 (Link)
Hallı M. , Sarı E., Kurt M.A., "Ergene Nehri Yüzey Sedimentlerinde Antropojenik Metal Kirliliği", 66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKİYE, 1-5 Nisan 2013, ss.120-121
Halli M., Sari E., Kurt M.A., "Distribution And Enrichment Of Selected Elements In Sediments Of The Ergene River, Turkey", 29th İnternational conference of the society for environmental geochemistry and health, FRANSA, 8-12 July 2013 (Link) (Abstract)
Caner H., Kirci Elmas E., Ongan Rabba D., Sari E., Algan A.O., "Paleoenvironmental changes and the cultural sequence of the ancient Theodosius Harbour (Yenikapı-İstanbul)", 40th CIESM Congresss, Marsilya, FRANSA, 28 Ekim - 1 Kasım 2013, pp.29-29
Sari E., Ünlü V.S., Balcı N., Apak M.R., Koldemir B., "Sedimentary records of heavy metals in the Ambarlı Harbour Area, İstanbul", 9.th ISEG İnternational Symposium on Environmental Geochemistry, Avero, PORTEKIZ, 1-4 Temmuz 2012, pp.12-12 (Link)
Sari E., Ünlü V.S., Apak M.R., Balcı N., Koldemir B., "Ambarlı Liman Karotlarının Yakın Geçmişteki Ağır Metal Birikimi", 65. Türkiye jeoloji kurultayı, ANKARA, TÜRKİYE, 2-6 Nisan 2012, ss.144-145 (Link)
Balcı N., Sönmez M.Ş., Sari E., Karagüler N.G., "Balya Pb-Zn Maden Atık Sahasında Sülfür Oksidasyonunu Kontrol Eden Biyojeokimyasal Reaksiyonlar ", 65. Türkiye jeoloji kurultayı, ANKARA, TÜRKİYE, 2-6 Nisan 2012, ss.122-123 (Link)
Balcı N., Sönmez M.Ş., Sari E., Karagüler N.G., "Biogeochemistry Of Sulfide Minerals Oxidation At Low Temperatures", 9.th ISEG İnternational Symposium on Environmental Geochemistry, PORTEKIZ, 15-22 July 2012 (Link)
Balcı N., Karagüler N.G., Sönmez M.Ş., Sari E., "Biogeochemistry and Stable Isotope Investigation of Acid Mine Drainage Associated with Abandoned Pb-Zn Mine in Balya, Turkey", Goldschmidt 2011, Prag, CEK CUM., 1-4 Ağustos 2011, pp.473-473 (Link)
Kirci Elmas E., Ongan D., Algan A.O., Sari E., Yılmaz İ., Bulkan Yeşiladalı Ö., Yalçin M.N., "Yenikapı (İstanbul) Kıyı Alanında Holosen’De Değişen Ortam Koşulları: Bentik Foraminifer Bulguları ", 63. Türkiye jeoloji kurultayı, ANKARA, TÜRKİYE, 5-9 Nisan 2010, ss.67-68 (Link)
Ünlü V.S., Sari E., Çelik Balcı N., Koldemir B., Apak M.R., "Hydrocarbon concentratıons ın surface sedıments from ambarlı harbor (sea of Marmara, Turkey)", 39th CIESM Congress, Venedik , ITALYA, 1-4 Mayıs 2010, pp.318-318 (Link)
Algan A.O., Yilmaz Y., Yalçin M.N., Özdoğan M., Sari E., Kirci Elmas E., et al., "Geo-Archaeology of the ancient Theodosius Harbour (Yenikapı-İstanbul): Implications to Holocene sea level and coastal changes.", Implications to Holocene sea level and coastal changes. GSA Denver Annual Meeting, DENVER, ABD, 1-4 Kasım 2010, vol.42, no.5, pp.29-29
Sari E., Balkis N., "Nilüfer, Simav, Gönen Ve Biga Çayları Yüzey Sedimentlerinde Jeolojik Ve Antropojenik Ağır Metal Kirliliği. ", 62. Türkiye jeoloji kurultayı, ANKARA, TÜRKİYE, 13-17 Nisan 2009, ss.540-541 (Link)
Algan A.O., Kirci Elmas E., Booomer I., Kapan Yeşilyurt S., Lericolais G. , Ongan D., Sari E., "Karadeniz Şelf Kenarında Depolanmış Buzul Ve Buzularası Sedimentlerinin Jeokimyasal Özellikleri ", 62. Türkiye jeoloji kurultayı, ANKARA, TÜRKİYE, 13-17 Nisan 2009, ss.56-57 (Link)
Algan A.O., Yalçin M.N., Yılmaz İ., Kirci Elmas E., Sari E., Ongan D., Bulkan Yeşiladalı Ö., Özdoğan M., Yılmaz Y., Perinçek D., "Holosen’De Değişken Bir Kıyı Ortamının Antik Theodosius Limanındaki (Yenikapı – İstanbul) İzleri.", 62. Türkiye jeoloji kurultayı, ANKARA, TÜRKİYE, 13-17 Nisan 2009, ss.60-61 (Link)
Algan A.O., Yalçin M.N., Yilmaz İ., Kirci Elmas E., Sari E., Ongan D., Bulkan Ö., Özdoğan M., Yilmaz Y., Perinçek D., "Holosen’De Değişken Bir Kıyı Ortamının Antik Theodosius Limanı’Ndaki (Yenikapı-İstanbul) Izleri", 62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKİYE, 13-17 Nisan 2009, ss.1-1
Turoğlu H., Caner H., Yüksel F.A., Sari E., "Erek Dağı Çevresi (Van) Paleocoğrafya Özelliklerine Ait Durgun Su Çökellerinden Üretilen Veriler", Ulusal jeomorfoloji Sempozyumu , ÇANAKKALE, TÜRKİYE, 20-23 Ekim 2008, ss.430-434 (Link)
Özbal H., Sari E., Ongan D., Kirci Elmas E., Danışman G., Spaargaren O., Algan A.O., "Kesit Profillerinin Çıkartılması Ve Konsolidasyonu", İstanbul Arkeoloji Müzeleri Marmaray-Metro Kurtarma Kazıları Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 5-6 Mayıs 2008, ss.181-190
Meriç E., Avşar N., Mekik F., Nazik A., Yökeş M.B., Suner F., Sari E., Barut İ.F., Eryılmaz M., Yücesoy Eryılmaz F., Dora Ö., Dinçer F., "Alibey Ve Maden Adaları (Kb Ayvalık-Kb Türkiye) Çevresinde Anormal Morfolojik Bozukluk Gösteren Bentik Foraminifer Kavkılarında Ağır Metallerin Etkisi ", 61. Türkiye jeoloji kurultayı, ANKARA, TÜRKİYE, 24-28 Mart, ss.322-324 (Link)
Meriç E., Avşar N., Nazik A., Mekik F., Yökeş M.B., Suner F., et al., "Effects of heavy metals on benthic foraminiferal tests with abnormal morphological deformities observed in Alibey and Maden islands (NW Ayvalik-NW Turkey). ", 33 th İnternational Geological Congress, Oslo, NORVEÇ, 1-4 Ağustos 2008, pp.12-12
Algan A.O., Yalçin M.N., Yılmaz İ., Kirci Elmas E., Sari E., Ongan D., Bulkan Yeşiladalı Ö., Perinçek D., Özdoğan M., Yılmaz Y., Karamut İ., "Yenikapı’Daki Antik Theodosius Limanı’Nın Jeoarkeolojisi", İstanbul Arkeoloji Müzeleri Marmaray-Metro Kurtarma Kazıları Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 5-6 Mayıs 2008, ss.175-180
Çağatay N., Balkis N., Sancar Ü., Çakır Z., Yücesoy Eryılmaz F., Eryılmaz M., Sari E., Akçer S., Biltekin D., "Marmara Denizi Çökel Jeokimyası Atlası ", 60. Türkiye jeoloji kurultayı, ANKARA, TÜRKİYE, 16-22 Nisan 2007, ss.350-351 (Link)
Algan A.O., Sari E., Kirci Elmas E., "The spatial distribution of heavy metals in surface sediments from the southern Black Sea shelf.", 38 th CIESM Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-4 Nisan 2007, pp.224-224 (Link)
Çağatay N., Balkis N., Sancar Ü., Çakır Z., Yücesoy Eryılmaz F., Eryılmaz M., et al., "Sediment geochemistry atlas of the Sea of Marmara", 38 th CIESM Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-4 Nisan 2007, pp.242-242 (Link)
Caner H., Algan A.O., Kirci Elmas E., Sari E., "Palynological evidence for climatic change during the late quaternary", CIESM 38, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-4 Nisan 2007, pp.80-80 (Link)
Gökaşan E., Batuk F., Görüm T., Özyalvaç M., Birkan H., Algan A.O., et al., "Preliminary results of bathymetric and seismic data from the Strait of Çanakkale (Dardanelles). ", UNESCO-IGCP-IUGC The international Geoscience Programme ‘’ First Plenary Meeting, Black Sea – Mediterranean Corridor during last 30 ky: Sea level change and human adaptation (2005-2009). , İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-4 Ekim 2005, pp.61-62
Algan A.O., Balkis N., Çağatay N., Sari E., "Metal contents of the shelf sediments from the Marmara Sea, Turkey.", İnternational symposium on Earth System Sciences, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2004, pp.305-305
Akyüz T., Mukhamedshina N., Akyüz S., Sari E., Mirsagatova A.A., "EDXRF and INAA Analyses of Surface Sediments of the Gulf of Saros", The Third Eurasian Conference of Nuclear Science and its Applications, Taşkent , ÖZBEKISTAN, 1-4 Ekim 2004, pp.164-164
Gökaşan E., Algan A.O., Ecevitoğlu B., Tur H., Türker A., Meriç E., Özturan M., Birkan H., Şimşek M., Tok B., Sari E., Ertek T.A., Erginal E., Caner H., Kirci Elmas E., "İstanbul Boğazı Multi-Beam Batimetrisi Hakkında İlk Not (The First Note For The Multi-Beam Bathymetry Of The Strait Of İstanbul)", İstanbul’un Jeolojisi Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 19-22 Aralık 2003, ss.45-48
Çağatay N., Güngör E. , Güngör N., Yılmaz Y., Sari E., Koksal G., et al., "Sediment, organic carbon and carbonate mass accumulation rates on the western continental margin of the Black Sea during the late Holocene", 36 th CIESM Congress, Monoca, FRANSA, 1-4 Eylül 2001, vol.36, pp.114-114
Keskin Ş., Algan A.O., Ergin M., Kirci Elmas E., Ongan D., Sari E., "Karadeniz Güneybatı Kıta Sahanlığı Karot Sedimentlerinin Bazı Petrografik Ve Jeokimyasal Özellikleri.", 1. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, ANKARA, TÜRKİYE, 30 Mayıs-2 Haziran 2000
Çağatay N., Keigwin L.D., Okay N., Sari E., Algan O., "Deniz Çökellerinde Kil Mineralojisinin Paleoiklim Ve Paleoşinografi Araştırmalarındaki Önemi. Kb Atlantik Okyanusundan Bir Örnek", 1. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 30 Mayıs - 2 Haziran 2000, ss.66-66
Algan A.O., Çağatay N., Eastoe C., Sari E., Kuşçu İ., "Saros Körfezi Kuzey Şelfinde Geç-Pleistosen/Holosen’De Deniz Seviyesi Değişimleri Ve Tektonizma", TÜBİTAK- ÜNİVERSİTE- MTA Ulusal Deniz Araştırmaları programı, Deniz Jeolojisi Türkiye Deniz Araştırmaları Workshop 4, İSTANBUL, TÜRKİYE, 14-15 Mayıs 1998, ss.78-83
Sari E., Çağatay N., "Heavy Metal distribution in the surface sediments of the Gulf of Saros", SECOTOX 98,Intern. Symposium on Ecotoxicology Environmental Safety, ANTALYA, TÜRKIYE, 1-4 Ekim 1998, pp.190-190
Sari E., Çağatay N., "Saros Körfezi Yüzey Sedimentlerinin Jeokimyasi", TÜBİTAK- ÜNİVERSİTE- MTA Ulusal Deniz Araştırmaları programı, Deniz Jeolojisi Türkiye Deniz Araştırmaları Workshop 4, İSTANBUL, TÜRKİYE, 14-15 Mayıs 1998, ss.110-113
Algan A.O., Çağatay N., Kıratlı N., Balkis N., Sari E., "Marmara Denizi Kuzey Şelfinde Sedimentlerin Jeokimyasal Özellikleri. ", Marmara Denizi Araştırmaları Workshop - III, ANKARA, TÜRKİYE, 2-3 Haziran 1997, ss.76-78
Çağatay N., Sümengen M., Görür N., Akkök R., Tüysüz O., Barka A., Yiğitbaş E., Sakınç M., Yaltırak C., Sari E., "Geological Evolotion Of The Gulf Of Saros.", TÜBİTAK- ÜNİVERSİTE- MTA Ulusal Deniz Araştırmaları programı, Deniz Jeolojisi Türkiye Deniz Araştırmaları Workshop 1, İSTANBUL, TÜRKİYE, 8-9 Şubat 1996, ss.73-82
Kitap ve Kitap Bölümleri
Küçüksezgin F., Duman M., Çağlar N. , Sari E., Alkan N., Kaya H., et al., "İnorganik kirleticileri izleme kılavuzu", Deniz İzlemelerinde standardizasyonun sağlanması projesi deniz izleme kılavuzu, Küçüksezgin F, Ed., Çevre Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, ss.1-56, 2017
Çağatay N., Balkis N., Sancar Ü., Çakır Z., Yücesoy Eryılmaz F., Eryılmaz M., Sari E., Erel L., Akçer S., Biltekin D., "Sediment Geochemistry Atlas Of The Sea Of Marmara And Its Importance In Pollution And Ecological Studies. ", in: The Role of Climatic and Anthropogenic Changes in Marine Ecosytems, Ecosystems’07., Özerler M, Sayın E, Eds., Dokuz Eylül Üniversity, İzmir, pp.165-182-, 2009
Algan A.O., Yalçin M.N., Yılmaz Y., Perinçek D., Özdoğan M., Yılmaz İ., Meriç E., Sari E., Kirci Elmas E., Ongan D., Bulkan Yeşiladalı Ö., Danışman G., Özbal H., "Antik “Theodosius Yenikapı Limanı’Nın Jeoarkeolojik Önemi: Geç-Holosen Ortam Değişimleri Ve İstanbul’Un Son 10 Bin Yıllık Kültürel Tarihi.", Gün ışığında İstanbul’un 8000 Yılı, Marmaray, Metro, Sultanahmet Kazıları, Kocabaş U, Ed., Vehbi Koç Vakfı , İstanbul, ss.242-245-, 2007
Çağatay N. , Güngör E., Güngör N., Yılmaz Y.Z., Sari E., "Rapid Changes In The Ecological Conditions Of The Black Sea Over The Last 3 Kyr: Evidence From Sediment Geochemistry.", in: The Role of Marine Processes in Ecosystem, Ecosystem’03, , Özerler M, Sayın E, Eds., Dokuz Eylul Üniversitesi, İzmir, pp.85-96-, 2005
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Ambarlı Limani (Marmara Denizi) sedimentlerinde mevcut kirlilik durumunun tespiti.", TÜBITAK Projesi, 108Y260, Yönetici, 2011
"Kocasu, Gönen ve Biga derelerinin yüzey sedimentlerinde ağır metal dağılımı", TÜBITAK Projesi, 106Y117, Yönetici, 2007
"Marmara Denizi doğusunda çökel jeokimyası ve sedimentolojisi yöntemleri ile fay etkinliğinin araştırılması. ", BAP Doktora, T-1189, Yönetici, 2004
"Asit maden sahalarının oluşumunu kontrol eden biyojeokimyasal faktörlerin araştırılması. ", TÜBITAK Projesi, 108Y177, Araştırmacı, 2012
"Van Gölü'nün Geç Pleyistosen-Holosen’deki yüksek çözünürlü su seviyesi salınımları.", TÜBITAK Projesi, 108Y279, Araştırmacı, 2012
"Çanakkale Boğazı ve çevresinin jeolojik evriminin incelenmesi.", TÜBITAK Projesi, 104Y024, Araştırmacı, 2007
"Yenikapı antik limanında jeoarkeolojik bir araştırma: İstanbul’da 10 000 yıllık bir kültürel ve jeolojik mirasın incelenmesi. ", BAP Güdümlü, ÖNAP-472, Araştırmacı, 2009
"Marmara Denizinin kuzey şelfinde sediment jeokimyasının su ürünleri açısından incelenmesi", TÜBITAK Projesi, YDABÇAG 251-G , Araştırmacı, 1996
"Su kalitesi izleme çalışması ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, İSKİ-97, Araştırmacı, 1997
"Saros ve Gökova körfezlerinin Geç Kuvaterner sedimentlerinin İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, YDABÇAG 435/G , Araştırmacı, 1997
"Marmara Denizinin kuzey şelfinde sediment jeokimyasının su ürünleri açısından incelenmesi", TÜBITAK Projesi, YDABÇAG 452-G, Araştırmacı, 1997
"Su kalitesi izleme çalışması ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, İSKİ-96, Araştırmacı, 1996
"Enez Deltası'nın ve Çanakkale Boğazı'nın Ege Denizi'ndeki devamının incelenmesi ve Kuvaterner su seviyesi değişimlerinin saptanması", TÜBITAK Projesi, YDABÇAG 600/G, Araştırmacı, 1999
"Sakarya Deltası ve kanyonunun jeolojik evrimi: Karadeniz’de Kuvaterner su seviyesi değişimleri", TÜBITAK Projesi, YDABÇAG-198Y078, Araştırmacı, 1999
"Kuzeybatı Atlantik kuvaterner sedimentlerinin kil-mineral bileşimi: paleoklimatolojik ve paleoşinografik önemi ", TÜBITAK Projesi, YDABÇAG 198Y081, Araştırmacı, 1999
"Karadeniz de kirlilik izleme projesi ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, -, Araştırmacı, 2008
"Marmara Denizi’nde polen analizleri ile Geç Kuvaterner iklim değişimlerinin araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 46/07052003, Araştırmacı, 2004
"Son buzul döneminde Karadeniz şelf kenarında çökelmiş sedimentlerin jeokimyasal özellikleri", BAP Arastırma Projesi, 518/05052006, Araştırmacı, 2008
"Marmara Denizi çökel jeokimyası atlası", TÜBITAK Projesi, 103Y053, Araştırmacı, 2006
"Regional Technical Co-operation Project RER/2/003 Marine environmental assesment of the Black Sea region", Bilimsel Araştırma Projesi, RER/2/003, Araştırmacı, 2000
"Su kalitesi izleme çalışması ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, İSKİ-98, Araştırmacı, 1999
"Karadeniz’de ağır metal Kirliliği ", TÜBITAK Projesi, YDEBÇAG-456/G-457/G , Araştırmacı, 1998
"Karadeniz ve Marmara Denizi'nin Kuvaterner taraçalarının incelenmesi: Deniz düzeyi değişimleri ", TÜBITAK Projesi, YDABÇAG-591/G , Araştırmacı, 1998
"Marmara Ereğlisi-Sultanköy akaryakıt depolama ve dolum tesisi liman alanı deniz araştırmaları ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, -, Araştırmacı, 2001
"Marmara Denizi’nde son Buzul –Holosen döneminde depolanmış çökellerin paleoşinografik çökelme koşullarının incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 26/03092002, Araştırmacı, 2002
"Sedimentary records of heavy metals in the Ambarli Harbour area, Istanbul", BAP Diğer, 23666, Yönetici, 2012
"Sampling programme at the Sea of Marmara on behalf of mempis project", Bilimsel Araştırma Projesi, MEMPİS, Araştırmacı, 2006
"Ambarlı Limanı sedimentlerinde cıva dağılımı ", BAP Diğer, 30900, Yönetici, 2013
"Distribution and enrichment of selected elements in sediments of the Ergene River, Turkey", BAP Diğer, 32214, Yönetici, 2013
"Deniz Dip Tarama Uygulamaları ve Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi", TÜBITAK Projesi, 1007 Projesi 111G153, Araştırmacı, 2017
"Bafa Gölündeki Holosen İklimsel Değişimlerinin Organik Maddenin Karbon-Hidrojen İzotopik Bileşimi, Lipid Biyolojik İşaretçiler (Uzun Zincir Alkenon:Lcas) ve Diyatome Kayıtlarına Yansımaları", TÜBITAK Projesi, 113Y070, Araştırmacı, 2018
" Ecolocigal risk assessment of heavy metals in core sediments and mussel samples from the Lake Bafa, Turkey", BAP Diğer, 43104, Yönetici, 2015
"Assessment of Metal Accumulation and Ecological Risk in Marmara Ereğlisi Shelf Northern Marmara Sea, Turkey", BAP Diğer, UDP-52872 , Yönetici, 2015
"Su kalitesi İzleme Çalışması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, İSKİ-98, Araştırmacı, 1998
"Assessment of Metal Accumulation and Ecological Risk in Marmara Ereğlisi Shelf Northern Marmara Sea, Turkey", BAP Diğer, UDP-52872, Yönetici, 2015
"Tuna Nehri'nin Güneybatı Karadeniz Şelfine Olan Tarihsel Kirliliğinin Karot Sedimentleriyle Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 114Y240, Yönetici, 2017
"Sedimentation rate and heavy metal pollution in core sediments from south western Black Sea derived from 210Pb and 137Cs chronology", BAP Diğer, BEK-2017-25111, Yönetici, 2017
"SEDIMENTARY RECORD OF ANTHROPOGENIC METAL INPUTS IN THE TUZLA SHIPYARD TURKEY ", BAP Diğer, BEK-2016-22199, Yönetici, 2016
"İzmit Körfezi Karot Çökellerinin Yakın Geçmişteki Toplam Cıva ve Ağır Metal Kayıtları", BAP Arastırma Projesi, FBA-2018-29524, Yönetici, Devam Ediyor
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
International Journal of Environment and Geoinformatics, Yayin Kurul Üyesi, 01.01.2018 - Devam Ediyor
Türkiye Jeoloji Bülteni, Yayin Kurul Üyesi, 01.01.2017 - Devam Ediyor
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Geochemical Society, USA, Üye, 28.06.2016 - Devam Ediyor
TMMOB, Jeoloji Mühendisleri Odası , Üye, 10.05.2016 - Devam Ediyor
TMMOB, Jeoloji Mühendisleri odası İstanbul Şübesi, Üye, 22.02.2016 - Devam Ediyor
Society for Environmental Geochemistry and Health, , Üye, 22.06.2012 - Devam Ediyor
TMMOB, Jeoloji Mühendisleri Odası, Üye, 15.04.1995 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
72. Turkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Ocak 2019
8. Jeokimya Sempozyumu, Antalya, Mayıs 2018
Değerli ve Yarı Değerli Taşlar Çalıştayı 2, İstanbul, Aralık 2018
71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Nisan 2018
III. Marmara Denizi Sempozyumu, İstanbul, Kasım 2017
70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Nisan 2017
The International Conference on Environmental Radioactivity ENVİRA-2017, Vilnius, Mayıs 2017
İstanbul'un Jeolojisi Sempozyumu 5, İstanbul, Mayıs 2017
Uluslararası Katılımlı 7. Jeokimya Sempozyumu, Antalya, Mayıs 2016
69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Nisan 2016
Deniz izlemelerinde standardizasyonun sağlanması Marmara Denizi ve Boğazlar bölgesel çalıştayı, İstanbul, Mart 2016
Goldshimidt 2016, Yokohama, Haziran 2016
II. Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu ve IODP - ECORD Toplantısı, İstanbul, Ekim 2015
2. Tıbbi Jeoloji Sempozyumu, Konya, Kasım 2015
İstanbul Üniversitesi'nde Jeoloji'nin 100. Yılı Sempozyumu ve Mezunlar Günü , İstanbul, Ekim 2015
31st International Conference of the Society for Environmental Geochemistry and Health , Bratislava, Haziran 2015
68th Geological Congress of Turkey, Ankara, Nisan 2015
Değerli ve Yarı Değerli Taşlar Çalıştayı, İstanbul, Aralık 2015
67. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Ankara, Nisan 2014
Uluslararası katılımlı 6. jeokimya sempozyumu, İçel, Mayıs 2014
Antarctic science program workshop, İstanbul, Haziran 2014
İstanbul'un Jeolojisi Sempozyumu 4, İstanbul, Aralık 2014
8. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu , İstanbul, Kasım 2014
30th Society of Environmental Geochemistry and Health (SEGH) International Conference , Newcastle, Haziran 2014
29th International conference of the society for environmental geochemistry and health, Toulouse, Temmuz 2013
Doğal Taş Çalıştayı, İstanbul, Kasım 2013
5. Denizcilik Kongresi, İstanbul, Kasım 2013
Çevre ve insan sağlığı için emanet sempozyumu, İstanbul, Kasım 2013
Turkish Antarctic Science Programme Road Map Workshop, İstanbul, Kasım 2013
Neogene to Quaternary Geological Evolution of Mediterranean, Paratethys and Black Sea, 14th RCMNS Congress, İstanbul, Eylül 2013
66. Türkiye jeoloji Kurultayı, Ankara, Nisan 2013
Marmara Sempozyumu, İstanbul, Aralık 2012
65. Türkiye Jeoloji Kurultayı , Ankara, Nisan 2012
Paleoseismology Along the North Anatolian Fault PANAF, İstanbul, Ekim 2012
9.th ISEG İnternational Symposium on Environmental Geochemistry, Aveiro, Temmuz 2012
63. Türkiye Jeoloji Kurultayı , Ankara, Nisan 2010
İstanbul'un Yüzey ve Yüzeyaltı Jeoloji Verilerinin Değerlendirilmesi ve Paylaşılması Çalıştayı, İstanbul, Ocak 2010
62. Türkiye Jeoloji Kurultayı , Ankara, Nisan 2009
Eroskay Uygulamalı Jeoloji Kolokyumu, İstanbul, Ekim 2008
İstanbul Arkeoloji Müzeleri Marmaray-Metro Kurtarma Kazıları Sempozyumu , İstanbul, Mayıs 2008
ESONET Marmara Meeting, İstanbul, Ağustos 2008
6. Türkiye Kuvaterner Sempozyumu, İstanbul, Mayıs 2007
38th CIESM Congress , İstanbul, Nisan 2007
UNESCO-IGCP-IUGC The International Geoscience Programme ‘’ First Plenary Meeting, Black Sea – Mediterranean Corridor During Last 30 ky: Sea Level Change and Human Adaptation (2005-2009), İstanbul, Ekim 2005
İnternational Symposium on Earth System Sciences , İstanbul, Eylül 2004
İstanbul’un Jeolojisi Sempozyumu, İstanbul, Aralık 2003
Sırrı Erinç Sempozyumu, İstanbul, Eylül 2003
Türkiye'de Çevrenin ve Çevre Korumanın Tarihi Sempozyumu, İstanbul, Nisan 2002
Marmara Denizi 2000, İstanbul, Kasım 2000
1. Uluslararası Deniz Kumu Platformu, İstanbul, Ekim 1999
Deniz Jeolojisi Türkiye Deniz Araştırmaları Workshop 4, İstanbul, Mayıs 1998
SECOTOX 98,International Symposium on Ecotoxicology Environmental Safety, Antalya, Ekim 1998
Büyükşehirlerde Atıksu Yönetimi ve Deniz Kirlenmesi Kontrolü Sempozyumu, İstanbul, Kasım 1998
IOC BSRC Workshop , İstanbul, Haziran 1997
Ulusal Deniz Araştırmaları Programı Workshop 1, İstanbul, Şubat 1996
Nezihi Canıtez Sempozyumu, İstanbul, Nisan 1995
Bilimsel Hakemlikler
Journal of Geography, Dergide Hakemlik, Mayıs 2019
Arabian Journal for Science and Engineering, Dergide Hakemlik, Şubat 2019
Environmental Science and Pollution Research, Dergide Hakemlik, Aralık 2018
Groundwater for Sustainable Development, Dergide Hakemlik, Kasım 2018
Journal of African Earth Sciences , Dergide Hakemlik, Nisan 2018
TURKISH JOURNAL OF MARITIME AND MARINE SCIENCES, Dergide Hakemlik, Nisan 2018
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Mart 2018
Yer Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi Bülteni, Dergide Hakemlik, Şubat 2018
İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ, Proje Hakemliği, Ocak 2018
Quaternary International, Dergide Hakemlik, Ağustos 2017
Quaternary International, Dergide Hakemlik, Temmuz 2017
Chemical Speciation & Bioavailability, Dergide Hakemlik, Şubat 2017
The National Foundation for Science and Technology Development (NAFOSTED) Vietnam, Proje Hakemliği, Ekim 2015
Chemistry and Ecology, Dergide Hakemlik, Ekim 2013
Environmental Monitoring and Assessment, Dergide Hakemlik, Mayıs 2011
Journal of American Science, Dergide Hakemlik, Ocak 2011
Etkinlik Organizasyonu
72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ocak 2019
72. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ocak 2019
9th International Symposium on Eastern Mediterranean Geology, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2018
71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Nisan 2018
71. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Nisan 2018
8. Jeokimya Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2018
70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Nisan 2017
70. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Nisan 2017
İstanbul'un Jeolojisi Sempozyumu 5, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2017
69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Düzenleme Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Nisan 2016
Uluslararası Katılımlı 7. Jeokimya Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2016
69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Nisan 2016
68. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Düzenleme Kurulu Üyesi, ANKARA, TÜRKIYE, Nisan 2015
II. Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Ekim 2015
III. Tıbbı Jeoloji Sempozyumu, Bilim Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Kasım 2015
II. Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu ve IODP - ECORD Toplantısı, Düzenleme Kurulu Başkanı, , TÜRKIYE, Ekim 2015
İstanbul'un Jeolojisi Sempozyumu 4, Bilim Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Aralık 2014
Bilimsel Araştırma / Çalışma Gurubu Üyelikleri
KIYI, DENİZ VE GÖL ÇALIŞMA GRUBU, Jeoloji Mühendisleri Odası, TÜRKIYE, http://www.jmo.org.tr/komisyonlar/index.php?komisyon_kod=748, Kasım 2016 - Devam Ediyor
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
71. Turkiye Jeoloji Kurultayı, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2018
8. Jeokimya Sempozyumu, Moderatör, , TÜRKIYE, 2018
70. Türkiye Jeoloji Kurultay, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2017
69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2016
68. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Oturum Başkanı, ANKARA, TÜRKIYE, 2015
2. Tıbbı Jeoloji Sempozyumu, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2015
II Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu ve IODP - ECORD Toplantısı, Oturum Başkanı, , TÜRKIYE, 2015
67. Türkiye Jeoloji Kurultayı , Oturum Başkanı, ANKARA, TÜRKIYE, 2014
Uluslararası katılımlı 6. jeokimya sempozyumu, Oturum Başkanı, İÇEL, TÜRKIYE, 2014
66. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Oturum Başkanı, ANKARA, TÜRKIYE, 2013
65. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Oturum Başkanı, ANKARA, TÜRKIYE, 2012
63. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Oturum Başkanı, ANKARA, TÜRKIYE, 2010
62. Türkiye Jeoloji Kurultayı, Oturum Başkanı, ANKARA, TÜRKIYE, 2009
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 675
Web Of Science H İndeksi : 9
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 369
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 120
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Ödüller ve Burslar
Sari E, "2015 yılında İstanbul Üniversitesi'ne kazandırdığı diş kaynaklı destek ve bilime katkıları nedeniyle Başarılı Araştırıcı Plaketi, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Koordinasyon Birimi, Haziran 2016
Sari E, "2015 yılında uluslararası bilime katkıları nedeniyle Başarılı Araştırıcı Belgesi , İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Koordinasyon Birimi, Haziran 2016
Sari E, "2013 yılında yaptığı uluslararası yayınlarla İstanbul Üniversitesi adına bilime katkıları nedeniyle Başarılı Araştırıcı Belgesi, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Mayıs 2014
Sari E, "2012 yılında yaptığı uluslararası yayınlarla İstanbul Üniversitesi adına bilime katkıları nedeniyle Başarılı Araştırıcı Belgesi, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi, Nisan 2013
Sari E, "2011 yılında İstanbul Üniversitesi'ne kazandırdığı diş kaynaklı destek ve bilime katkıları nedeniyle Başarılı Araştırıcı Plaketi, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Koordinasyon Birimi, Nisan 2012
Sari E, "Yayın Teşvik Ödülü, TUBİTAK -ULAKBİM, Mayıs 2009
Sari E, "Yayın Teşvik Ödülü, TUBİTAK -ULAKBİM, Mayıs 2006
Sari E, "2005 yılında yaptığı uluslararası yayınlarla İstanbul Üniversitesi adına bilime katkıları nedeniyle Başarılı Araştırıcı Belgesi, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu, Nisan 2005
Sari E, "2002 yılında yaptığı uluslararası yayınlarla İstanbul Üniversitesi adına bilime katkıları nedeniyle Başarılı Araştırıcı Belgesi, İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü Araştırma Fonu, Nisan 2002
Katalog Bilgileri
Araştırma Alanları :Deniz jeolojisi, denizel çevre jeolojisi, deniz jeokimyası (Ağır metal ve sediment kirliliği).
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :Marine geology, marine environmental geology, marine geochemistry (Heavy metals and sediment pollution).
Research Areas : 1- Asit maden sahalarının oluşumunda biyojeokimyasal faktörlerin rolü.  2- Ergene Nehri yüzey sedimentlerinde antropojenik metal kirliliği.
Current Research Activities :

1- The role of biogeochemical processes on formation of acid mine drainage area.

2- Anthropogenic metal pollution in the surface sediments of the Ergene River, Turkey.

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi