İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çelikkanat Filiz S., Eroğlu E., "Araç Rotalama Probleminde Bulanık Hedef Programlama Yaklaşımı", Journal of Transportation and Logistics, vol.2, pp.49-64, 2017 (Link)
Eroğlu E., "Çok kriterli karar vermede oreste yöntemi ve personel seçiminde uygulanması", Yönetim/İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü Dergisi, cilt.25, ss.81-95, 2014
Adigüzel Mercangöz B., Eroğlu E., "A Path Model For Analyzıng Undergraduate Students’ Achıevement", Journal of WEI Business and Economics, no.3, pp.1-8, 2013
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Kuzu S., Yildirim B.F., Eroğlu E., "Türkiye’de Hava Yolu Ulaşım Talebinin Box-Jenkİns Ve Gri Tahmin Yöntemleri ile Tahmini", 15th International Symposium on Econometrics, Operations Research and Statistics, ISPARTA, TÜRKIYE, 22-25 Mayıs 2014, pp.255-255 (Link)
Eroğlu E., Adigüzel Mercangöz B., "Öğrenci Başarısını Etkileyen Faktörlerin Parametrik Olmayan Testlerle Analizi", Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 28. Ulusal Kongres, İSTANBUL, TÜRKİYE, 30 Haziran - 2 Temmuz 2008
Eroğlu E., Keskintürk T., "Maksimum Akış Probleminin Çözümü İçin Genetik Algoritma Yaklaşımı", VI. Ulusal Üretim Araştırmaları Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 22-23 Eylül 2006, ss.129-135 (Özet)
Eroğlu E., Adigüzel Mercangöz B., "A Genetic Algorithm Based Approach To The Workload Balancing Problem", 4th International Logistics and Supply Chain Management Congress, TÜRKİYE, 29 Kasım - 1 Aralık 2006, pp.251-257
Keskintürk T., Eroğlu E., "Warehouse Location Problem With Genetic Algorithm", 35th International Computers & Industrial Engineering Conference, TÜRKİYE, Haziran 2005, pp.655-660
Keskintürk T., Eroğlu E., ""Solution Of A Minimum Cost Network Flow Problem In A Multi-Warehouse Multi-Retailer Distribution System With Genetic Algorithm", International Logistic Congress, TÜRKİYE, 2-3 Aralık 2004, pp.265-273
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Eroğlu E., "Yöneylem Araştırması", AUZEF, İSTANBUL, 2016 (Link)
Eroğlu E., "İşletme, İktisat Ve Sosyal Bilimler Için Matematik", Dora Yayıncılık, BURSA, 2013 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi