İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İşletme Fakültesi, 2014 - Devam Ediyor
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ, 2009 - 2014
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ, 2005 - 2010
Arş.Gör.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ, 2003 - 2005
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ, 1996 - 2003
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Dekan Yardımcısı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İÜ Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi, , 01.06.2017 - Devam Ediyor
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu, , 01.07.2007 - 10.06.2010
Yüksekokul Müdür Yardımcısı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Ulaştırma ve Lojistik Yüksek Okulu, , 01.06.2007 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
Sigorta Matematiği, Lisans, 2016-2017
İşletme Matematiği, Lisans, 2016-2017
Matematik Programlama, Yüksek Lisans, 2016-2017
Temel Matematik I, Lisans, 2016-2017
Planlama ve Kontrol Teknikleri, Doktora, 2014-2015
Proje Yönetimi, Yüksek Lisans, 2014-2015
Matematik Programlama, Yüksek Lisans, 2014-2015
Temel Matematik II, Lisans, 2014-2015
Temel Matematik 1, Lisans, 2014-2015
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, G.Okçu, "Çalışan Bağlılığına Etki Eden Faktörlerin Yapısal Eşitlik Modeli ile İncelenmesi ve Türkiye Otomobil Bayilerinde bir Uygulama", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2017.
Doktora, H.Yorulmaz, "Doğuşta Yaşam Beklentisini etkileyen değişkenlerin Panel Veri Analizi kullanılarak İncelenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, H.Şengelen, "Yenilenebilir Enerji Kaynakları ile Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Panel Veri Analizi ile İncelenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2016.
Yüksek Lisans, S.Çelikkanat Filiz, "Araç Rotalama Probleminin Bulanık Hede Programlama ile Modellenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2014.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Atama, Yardımcı Doçentlik, İÜ İşletme Fak., Haziran, 2017
Tez Savunma, Doktora tez , İÜ İşletme Fak., Mart, 2017
Tez Savunma, tez savunma, İÜ İşletme Fak., Ağustos, 2016
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlilik, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mayıs, 2016
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlilik, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mayıs, 2016
Doçentlik, Doçentlik Sözlü Sınavı, Üniversitelerarası Kurum, Nisan, 2016
Tez Savunma, Jüri, İÜ İşletme Fakültesi, Ocak, 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi