İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. Erdem TÜZÜN
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü
Bölüm : Sinir Bilimi Ana Bilim Dalı
Ana Bilm Dalı :
Sabit Telefon : +90 212 4142000 | Dahili : 33356
+90 212 4142000 | Dahili : 33321
Faks : +90 212 5324171
E Posta Adresi : erdemtuzunistanbul.edu.tr | drerdemyahoo.com
Web Adresi : http://aves.istanbul.edu.tr/108/
Ofis : Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü
Posta Adresi : Vakıf Guraba Cad. Şehremini-Fatih-İstanbul
Eğitim Bilgileri
Post Doktora, University of Pennsylvania, Neurology, , ABD, 2006-2007
Post Doktora, University of Texas at Austin, University of Texas Medical Branch, Galveston, TX, ABD, , ABD, 2001-2006
Post Doktora, University of Oxford, Neurology, , INGILTERE, 2000-2001
Tıpta Uzmanlık, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İstanbul Tıp Fakültesi, Nöroloji, 1995-2000
Yüksek Lisans-Tezsiz, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İstanbul Tıp Fakültesi, , 1991-1995
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İstanbul Tıp Fakültesi, , 1989-1991
Yaptığı Tezler
Tıpta Uzmanlık, "Diabetes mellitus olgularında subklinik polinöropati araştırmasında F takeodispersiyonun yeri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji Kasım, 2000.
Yabancı Diller
İngilizce, Çok İyi
Araştırma Alanları
Diğer
Nöroloji
Nörobiyoloji
Dahili Tıp Bilimleri
Nöroimmünoloji
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Nöroloji
Nöroloji
Web Of Science Araştırma Alanları
Clinical Neurology
Immunology
Neurosciences
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, 2015 - Devam Ediyor
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, 2011 - 2015
Mesleki ve İdari Deneyimler
Klinik araştırıcı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Tıp Fakültesi, Demiyelinizan Hastalıklar, 01.05.2007 - 01.05.2011
Verdiği Dersler
Beynin Düzenleyici Sistemleri, Doktora, 2016-2017
Sinirbilimde Hayvan Modelleri, Doktora, 2016-2017
Tümör İmmünolojisi, Yüksek Lisans, 2016-2017
Sinir Sistemine Giriş, Yüksek Lisans, 2016-2017
Seminer, Doktora, 2016-2017
Seçmeli Nöroimmünoloji, Tıpta Uzmanlık, 2015-2016
Fizyolojiye Giriş, Lisans, 2015-2016
Nöroimmünolojide Hayvan Modelleri, Yüksek Lisans, 2015-2016
MSS hastalıkları, Yüksek Lisans, 2015-2016
Hücresel Nörobiyoloji, Doktora, 2015-2016
MSS Patolojisi, Doktora, 2015-2016
Hücresel ve Moleküler Sinirbilim, Doktora, 2015-2016
Nöroimmünoloji, Yüksek Lisans, 2013-2014
Seminer, Yüksek Lisans, 2013-2014
Laboratuar Rotasyonu, Doktora, 2011-2012
Kompleman sistemi, Doktora, 2004-2005
Yönetilen Tezler
Doktora, N.Ayşit Altuncu, "İyon Kanalı Antikorların Nöronal Membran Protein Ekspresyonu ve Sağkalım Üzerine Etkileri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2017.
Doktora, E.Erdağ, "Nöro-Behçet Olgularının Serum İmmünoglobulin Örneklerinin Nöronal Sağkalım Üzerine Etkileri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2017.
Yüksek Lisans, Ç.Aydın, "Paraneoplastik Nörolojik Sendromlu Kanser Olguların Anti-Nöronal Antikorların Prognostik Değeri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2017.
Yüksek Lisans, M.Küçükerden, "MUSK-REAKTİF LENFOSİTLERİN DENEYSEL OTOİMMÜN MİYASTENİA GRAVİS MODELİNDE KARAKTERİZASYONU VE BİYOBELİRTEÇ OLARAK DEĞERLERİNİN ARAŞTIRILMASI", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2016.
Yüksek Lisans, A.Örcen, "Astrositlerde ve Nöronlardaki Pürinerjik Reseptörlerin Eskpresyonlarının Nöron Sağ Kalımı Üzerine Etkileri ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2016.
Yüksek Lisans, U.Akcan, "Bipolar Hastalarda Nöroinflamasyon ve Nöronal Yıkım Belirteçlerinin Farklı Hastalık Alt Gruplarında Karşılaştırmalı İncelenmesi ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2016.
Yüksek Lisans, N.Yalçınkaya, "PARKİNSON HASTALIĞINDA VE AKCİĞER KANSERİNDE DJ-1 VE ?-SİNÜKLEİN’İN ORTAK PI3K/AKT YOLAĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2015.
Yüksek Lisans, H.Haytural, "Parkinson Hastalığı’nın Hayvan Modelinde PI3K/AKT Yolağı İle Mitokondriyal, Oksidatif ve Apoptotik Parametrelerin İlişkisi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2014.
Yüksek Lisans, C.Ulusoy, "Deneysel Otoimmün MuSK Miyastenia Gravisde Sitokinlerin Rolü", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2013.
Jüri Üyelikleri
Doçentlik, Doçentlik Sınav Jürisi, Ege Üniversitesi, Nisan, 2016
Tez Savunma, Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Kasım, 2015
Tez Savunma, Tez Savunma, DETAE, Haziran, 2014
Tez Savunma, Tez Savunma, DETAE, Ağustos, 2014
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Işıklı A., Kubat Üzüm A.K., Satman İ., Matur Z., Öge A.E., Küçükali C.İ., et al., "A SOD2 Polymorphism is Associated with Abnormal Quantitative Sensory Testing in Type 2 Diabetic Patients", NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, vol.55, pp.276-279, 2018
Aktura Ş.D., Yilmaz V., Özkan-Yaşargün D., Ulusoy C.A., Tüzün E., Türkoğlu R., "Peripheral blood memory B cell frequency predicts conversion from clinically isolated syndrome to multiple sclerosis", MULTIPLE SCLEROSIS AND RELATED DISORDERS, vol.23, pp.9-14, 2018
Aydın Ç., Yildiz Çelik Ş., İçöz S., Ulusoy C.A., Gündüz T., Akman-Demir G., et al., "Prognostic Factors in Anti-Neuronal Antibody Positive Patients", NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, vol.55, pp.189-194, 2018 (Link)
Sezgin M., Çikrikçili U., Baral Kulaksizoğlu M.I., Vanlı-Yavuz E.N., Bebek N., Tüzün E., et al., "The psychiatric profiles of patients with temporal lobe epilepsy associated with neuronal auto-antibodies", JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, vol.35, pp.84-90, 2018
Şahin-Özkartal C., Arıcıoğlu F., Tüzün E., Küçükali C.İ., "Chronic mild stress-induced anhedonia in rats is coupled with the upregulation of inflammasome sensors: a possible involvement of NLRP1", PSYCHIATRY AND CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY, vol.28, pp.236-244, 2018
Esen F., Ergin Özcan P., Tüzün E., Boone M., "Mechanisms of action of intravenous immunoglobulin in septic encephalopathy", REVIEWS IN THE NEUROSCIENCES, vol.29, no.4, pp.417-424, 2018
Ekizoğlu Turgut E., Çoban O., Ulukan Ç., Gezen Ak D., Dursun E., Tüzün E., et al., "Intracranial Hypertension Related to Cerebral Venous Thrombosis; and Acute Ischemic Stroke with Micro-infarcts Associated with IgG4-Related Disease", INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROSCIENCE, vol.1, pp.1-8, 2018
Timirci Kahraman Ö., Karaaslan Z., Tüzün E., Kürtüncü M., Baykal A., Gündüz T., et al., "Identification of candidate biomarkers in converting and non-converting clinically isolated syndrome by proteomics analysis of cerebrospinal fluid.", ACTA NEUROLOGICA BELGICA, vol.1, no.0, pp.0-0, 2018
Arsoy E., Tüzün E., Türkoğlu R., "Effects of computer-assisted cognitive rehabilitation in benign multiple sclerosis", TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.48, pp.999-1005, 2018
Tektürk P., Baykal B., Erdag E., Peach S., Sezgin M., Yapici Z., et al., "Investigation of neuronal auto-antibodies in children diagnosed with epileptic encephalopathy of unknown cause.", BRAIN & DEVELOPMENT, vol.40, pp.909-917, 2018
Kınay D., Oliver K., Tüzün E., Damiano J.A., Ulusoy C.A., Andermann E. , et al., "Evidence of linkage to chromosome 5p13.2-q11.1 in a large inbred family with genetic generalized epilepsy", EPILEPSIA, vol.59, pp.e125-e129, 2018 (Link)
Aydın Ş., Özdemir C., Küçükali C.İ., Sökücü S., Giriş M., Akcan U., et al., "Reduced Peripheral Blood Mononuclear Cell ROCK1 and ROCK2 Levels in Obstructive Sleep Apnea Syndrome", IN VIVO, vol.32, pp.319-325, 2018
Düzel B., Tamam Y., Çoban A., Tüzün E., "Adipokines in Multiple Sclerosis Patients with and without Optic Neuritis as the First Clinical Presentation", IMMUNOLOGICAL INVESTIGATIONS, vol.0, pp.1-8, 2018
Orhun G., Esen F., Ergin Özcan P., Sencer N.S., Bilgiç B., Ulusoy C.A., et al., "Neuroimaging Findings in Sepsis-Induced Brain Dysfunction: Association with Clinical and Laboratory Findings", NEUROCRITICAL CARE, vol.0, pp.0-0, 2018
Tüzün E., Gezen Ak D., Tzartos J., Dursun E., Giriş M., Zisimopoulou P., et al., "LRP4 antibody positive amyotrophic lateral sclerosis patients display neuropil-reactive IgG and enhanced serum complement levels", IMMUNOLOGY LETTERS, vol.0, pp.0-0, 2018
Ayşit Altuncu N., Ulusoy C.A., Öztürk G., Tüzün E., "Effect of LGI1 antibody-positive IgG on hippocampal neuron survival: a preliminary study", NEUROREPORT, vol.29, pp.932-938, 2018
Orhun G., Tüzün E., Ergin Özcan P., Ulusoy C.A., Yildirim E., Küçükerden M., et al., "Association Between Inflammatory Markers and Cognitive Outcome in Patients with Acute Brain Dysfunction Due to Sepsis", NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, vol.0, pp.0-0, 2018 (Link)
Çelik R., İplik E.S., Küçükali C.İ., Tüzün E., Çakmakoğlu B., "Investigation of DNA repair genes in patients with obsessive-compulsive disorder", ADVANCES IN CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE, vol.26, pp.1269-1273, 2017
Karaaslan Z., Ekizoğlu Turgut E., Tektürk P., Erdag E., Tüzün E., Bebek N., et al., "Investigation of neuronal auto-antibodies in systemic lupus erythematosus patients with epilepsy", EPILEPSY RESEARCH, vol.129, pp.132-137, 2017
Şahin-Özkartal C., Arıcıoğlu F., Tüzün E., Keleş R., Kandemir C., Şirvancı S., et al., "Agmatine produces antidepressant effect via modulation of neuroinflammation in chronic unpredictable mild stress model of rats: Implication in inflammatory perspective of depression", KLİNİK PSİKOFARMAKOLOJİ BULTENİ-BULLETİN OF CLİNİCAL PSYCHOPHARMACOLOGY, vol.27, pp.184-188, 2017
Orcen A., Yilmaz V., Giris M., Akcan U., Tüzün E., Erten G., "VIABILITY OF SH-SY5Y CELLS IS ASSOCIATED WITH PURINERGIC P2 RECEPTOR EXPRESSION ALTERATIONS", ACTA BİOLOGİCA HUNGARİCA, vol.68, pp.22-34, 2017 (Özet) (Abstract)
Esen F., Orhun G., Ergin Özcan P., Şentürk E., Küçükerden M. , Giriş M., et al.,"Neuroprotective effects of intravenous immunoglobulin are mediated through inhibition of complement activation and apoptosis in a rat model of sepsis", INTENSİVE CARE MEDİCİNE, no.1, pp.1-12, 2017 (Link)
Topaloglu M., Tüzün E., Gulec H., Bireller E., Çakmakoğlu B., Küçükali C.İ., "Neuronal nitric oxide synthase polymorphisms in obsessive-compulsive disorder.", NORDİC JOURNAL OF PSYCHİATRY, vol.71, pp.115-119, 2017
Tezer İ., Fırat A., Tüzün E., Ünal I., Söylemezoğlu F., Bilginer B., et al., "Immunopathology in Drug Resistant Mesial Temporal Lobe Epilepsy with Different Types of Hippocampal Sclerosis", INTERNATİONAL JOURNAL OF NEUROSCİENCE, vol.128, no.1, pp.421-428, 2017
Altiokka Uzun G., Erdag E., Baykal B., Tzartos J., Gezen Ak D., Samanci B., et al., "Glial and neuronal antibodies in patients with idiopathic intracranial hypertension", NEUROLOGİCAL SCİENCES, vol.37, no.10, pp.1817-1822, 2017
Coban A., Düzel B., Tüzün E., Tamam Y., "Investigation of the prognostic value of adipokines in multiple sclerosis", MULTIPLE SCLEROSIS AND RELATED DISORDERS, vol.15, pp.11-14, 2017
Erdag E., Şahin C., Küçükali C.İ., Bireller E.S., Kucukerden M., Kurtuncu M., et al., "Effects of in vivo and in vitro administration of neuro-Behcet's disease IgG", NEUROLOGİCAL SCİENCES, vol.38, pp.833-843, 2017
Baykan B., Güngör Tuncer Ö., Vanlı-Yavuz E.N., Baysal-Kirac L., Gundogdu G., Bebek N., et al., "Delta Brush Pattern Is Not Unique to NMDAR Encephalitis: Evaluation of Two Independent Long-Term EEG Cohorts", CLİNİCAL EEG AND NEUROSCİENCE, vol.0, no.0, pp.0-0, 2017
Tuerkoglu R., Lassmann H., Aker F., Tzartos J., Tzartos S., Tüzün E., "Recurrent tumefactive demyelinating lesions: a pathological study.", CLİNİCAL NEUROPATHOLOGY, vol.36, pp.195-198, 2017
Tanyel T., Karaaslan Z., Mısırlı H., Gencer M., Tüzün E., Türkoğlu R., "A NMOSD case with multifocal nervous system involvement in a single attack", MULTIPLE SCLEROSIS AND RELATED DISORDERS, vol.18, pp.82-84, 2017
Samancı Y., Samancı B., Şahin E., Altıokka-Uzun G., Küçükali C.İ., Tüzün E., et al., "Neuron-specific enolase levels as a marker for possible neuronal damage in idiopathic intracranial hypertension", ACTA NEUROLOGİCA BELGİCA, vol.0, no.0, pp.0-0, 2017
Giris M., Durmus H., Yetimler B., Taşli H., Parman F.Y., Tüzün E., "Elevated IL-4 and IFN-? Levels in Muscle Tissue of Patients with Dermatomyositis", IN VİVO, vol.31, pp.657-660, 2017
Wu X., Tüzün E., "Are linear AChR epitopes the real culprit in ocular myasthenia gravis?", MEDİCAL HYPOTHESES, vol.99, pp.26-28, 2017
Küçükali C.İ., Tüzün E., Nurten A., "Impact of Topiramate on Rat Phrenic Nerve-Hemidiaphragm Preparations.", NOROPSİKİYATRİ ARSİVİ-ARCHİVES OF NEUROPSYCHİATRY, vol.54, pp.202-204, 2017
Yang G. , Yang X. , Zhang J. , Li G. , Zheng D. , Peng A. , et al., "Transcriptional repressor Blimp1 regulates follicular regulatory T cells homeostasis and function", IMMUNOLOGY, vol.1, pp.0-0, 2017
Atmaca M.M., Tüzün E., Erdag E., Bebek N., Baykan B., Gurses C., "Investigation of anti-neuronal antibodies in status epilepticus of unknown etiology: a prospective study", ACTA NEUROLOGİCA BELGİCA, vol.117, pp.841-848, 2017
Gözübatık-Çelik G., Özkara Ç., Ulusoy C., Gündüz A., Delil M.Ş., Yeni N., et al., "Anti-neuronal autoantibodies in both drug responsive and resistant focal seizures with unknown cause", EPİLEPSY RESEARCH, vol.135, pp.131-136, 2017
Poyraz M., Matur Z., Aysal F., Tüzün E., Hanoğlu L., Öge A.E., "Clinical, Electrophysiological, and Serological Evaluation of Patients with Cramp-Fasciculation Syndrome", NOROPSİKİYATRİ ARSİVİ-ARCHİVES OF NEUROPSYCHİATRY, vol.54, pp.183-186, 2017
Samancı B., Samancı Y., Tüzün E., Altıokka-Uzun G., Ekizoğlu E., İçöz S., et al., "Evidence for potential involvement of pro-inflammatory adipokines in the pathogenesis of idiopathic intracranial hypertension.", CEPHALALGİA, vol.37, pp.525-531, 2017
Akcan U., Karabulut S., Küçükali C.İ., Çakir S., Tüzün E., "Bipolar disorder patients display reduced serum complement levels and elevated peripheral blood complement expression levels", ACTA NEUROPSYCHİATRİCA, vol.0, no.0, pp.1-9, 2017
Ulusoy C., Cavus F., Yilmaz V., Tüzün E., "Immunization with Recombinantly Expressed LRP4 Induces Experimental Autoimmune Myasthenia Gravis in C57BL/6 Mice", IMMUNOLOGİCAL INVESTİGATİONS, vol.46, no.0, pp.490-499, 2017 (Link)
Dasdemir S., Kucukali C., Bireller E., Tüzün E., Cakmakoglu B., "Chemokine gene variants in schizophrenia.", NORDIC JOURNAL OF PSYCHIATRY, vol.70, pp.407-412, 2016
Turkoglu R., Gencer M., Aker F.V., Meric K., Gokceer S.Y., Coban A., et al., "Obturator mononeuropathy due to adenocarcinoma of unknown primary origin", EUROPEAN JOURNAL OF GYNAECOLOGICAL ONCOLOGY, vol.37, pp.882-883, 2016
Gungor I., Derin S., Tektürk P., Tüzün E., Bilgiç B., Çakir S., "First-episode psychotic disorder improving after immunotherapy", ACTA NEUROLOGICA BELGICA, vol.116, pp.113-114, 2016
Baysal-Kirac L., Tüzün E., Erdag E., Ulusoy C., Vanli-Yavuz E.N., Ekizoğlu E., et al., "Neuronal autoantibodies in epilepsy patients with peri-ictal autonomic findings", JOURNAL OF NEUROLOGY, vol.263, pp.455-466, 2016
Odemis S., Tüzün E., Gulec H., Semiz U.B., Daşdemir S., Küçük M., et al.,"Association Between Polymorphisms of DNA Repair Genes and Risk of Schizophrenia", GENETIC TESTING AND MOLECULAR BIOMARKERS, vol.20, pp.11-17, 2016
Yalcinkaya N., Haytural H., Bilgiç B., Ozdemir O., Hanagasi H., Küçükali C.İ., et al., "Expression changes of genes associated with apoptosis and survival processes in Parkinson's disease", NEUROSCIENCE LETTERS, vol.615, pp.72-77, 2016 (Özet) (Abstract)
Ugurel E., Sehitoglu E., Tüzün E., Kürtüncü M., Coban A., Vural B., "Increased complexin-1 and decreased miR-185 expression levels in Beh double dagger et's disease with and without neurological involvement", NEUROLOGICAL SCIENCES, vol.37, pp.411-416, 2016
Tüzün E., Vanlı E.N., "Epilepsy and Autoimmunity: Basic Physiopathological Mechanisms", EPILEPSIES, vol.22, pp.1-6, 2016
Tüzün E., "Autoantibodies to Neurotransmitter Receptors and Ion Channels in Psychotic Disorders", KLINIK PSIKOFARMAKOLOJI BULTENI-BULLETIN OF CLINICAL PSYCHOPHARMACOLOGY, vol.26, pp.75-82, 2016
Vanli-Yavuz E., Erdag E., Tüzün E., Ekizoglu E., Baysal-Kirac L., Ulusoy C., et al., "Neuronal autoantibodies in mesial temporal lobe epilepsy with hippocampal sclerosis", JOURNAL OF NEUROLOGY NEUROSURGERY AND PSYCHIATRY, vol.87, pp.684-692, 2016
Küçükerden M., Huda R., Tüzün E., Yılmaz A., Skriapa L., Trakas N., et al., "MuSK induced experimental autoimmune myasthenia gravis does not require IgG1 antibody to MuSK.", JOURNAL OF NEUROIMMUNOLOGY, vol.295-296, pp.84-92, 2016
Atbaşoğlu C., Tüzün E., "The Owner and Responsible Manager on behalf of Turkish Neuropsychiatric Society (President)", NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, vol.53, pp.A10-A10, 2016
Oeckl P., Jardel C., Salachas F. , Lamari F., Andersen P.M. , Bowser R. , et al., "Multicenter validation of CSF neurofilaments as diagnostic biomarkers for ALS", AMYOTROPHIC LATERAL SCLEROSIS AND FRONTOTEMPORAL DEGENERATION, vol.17, pp.404-413, 2016
Baysal-Kirac L., Tüzün E., Altindag E., Ekizoğlu E., Kinay D., Bilgiç B., et al., "Are There Any Specific EEG Findings in Autoimmune Epilepsies?", CLINICAL EEG AND NEUROSCIENCE, vol.47, pp.224-234, 2016
Kürtüncü M., Tüzün E., Akman-Demir G., "Behcet's Disease and Nervous System Involvement", CURRENT TREATMENT OPTIONS IN NEUROLOGY, vol.18, 2016
Turkoglu R., Özyurt S., Ulusoy C.A., Erdag E., Tüzün E., "Expression of switch-associated protein 70 is associated with lymphocyte activation and reduced disability in multiple sclerosis", IMMUNOLOGY LETTERS, vol.177, pp.75-77, 2016
Çoban A., Özyurt S., Meriç K., Mısırlı H., Tüzün E., Turkoglu R., "Limbic Encephalitis Associated with Sjögren's Syndrome: Report of Three Cases", INTERNAL MEDICINE, vol.55, no.16, pp.2285-2289, 2016
Yalcinkaya N., Akcan U., Orcen A., Küçükali C.İ., Tuerkoglu R., Kürtüncü M., et al., "Reduced fecal GABA levels in multiple sclerosis patients", MULTIPLE SCLEROSIS AND RELATED DISORDERS, vol.9, pp.60-61, 2016
Tokaç D., Tüzün E., Gulec H., Yilmaz V., Bireller E.S., Çakmakoğlu B., et al., "Chemokine and Chemokine Receptor Polymorphisms in Bipolar Disorder", PSYCHIATRY INVESTIGATION, vol.13, pp.541-548, 2016
Çoban A., Gundogdu G., Poyraz M., Yegen G., Demirtaş-Tatlıdede A., Bilgic B., et al., "NMDA receptor encephalitis with cancer of unknown primary origin.", TUMORI, vol.102, pp.S3-S4, 2016
Samancı B., Tekturk P., Tüzün E., Erdag E., Kinay D., Yapıcı Z., et al., "Neuronal autoantibodies in patients with Rasmussen's encephalitis.", EPILEPTIC DISORDERS, vol.18, pp.204-10, 2016
Ünverengil G., Vanlı-Yavuz E.N., Tüzün E., Erdağ E., Kabadayı S., Bilgiç M.B., et al., "Brain Infiltration of Immune Cells in CASPR2-Antibody Associated Mesial Temporal Lobe Epilepsy with Hippocampal Sclerosis ", NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, vol.53, pp.344-347, 2016
Tüzün E., "Untitled", EPILEPSIES, vol.22, pp.5-5, 2016
Giris M., Bireller E.S., Küçükali C.İ., Hanağasi H.A., Değirmencioğlu S., Tüzün E., "Impact of Neuro-Behçet Disease Immunoglobulin G on Neuronal Apoptosis ", NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, vol.54, pp.67-71, 2016
Tüzün E., "Anti-Neuronal Autoantibodies Associated with Epilepsy and Related Neurological Syndromes", EPILEPSIES, vol.22, pp.7-13, 2016
Tüzün E., "Voltage-Gated Potassium Channel Antibodies is a Sign of Limbic Encephalitis", EPILEPSIES, vol.22, pp.72-75, 2016
Karaaslan Z., Mercan Ö., Tüzün E., Mısırlı H., Türkoğlu R., "A Case of Seronegative Limbic Encephalitis with Multiple Sclerosis: A Possible Overlapping Syndrome", AMERICAN JOURNAL OF CANCER RESEARCH, vol.2017, pp.64-66, 2016
Erer Özbek S., Yapıcı Z., Tüzün E., Giriş M., Taşkapılıoğlu Ö., "A case of hyperkinetic movement disorder associated with LGI1 antibodies", TURKISH JOURNAL OF PEDIATRICS, vol.57, pp.514-517, 2015
Ulusoy C., Zibandeh N., Yildirim S., Trakas N., Zisimopoulou P., Kucukerden M., et al., "Dental follicle mesenchymal stem cell administration ameliorates muscle weakness in MuSK-immunized mice", JOURNAL OF NEUROINFLAMMATION, vol.12, 2015
Küçükali C.İ., Ulusoy C., Ozkan O., Orhan N., Gulec H., Erdag E., et al., "Evaluation of Paraoxonase 1 Polymorphisms in Patients with Bipolar Disorder", IN VIVO, vol.29, pp.103-108, 2015
Wu X., Tüzün E., Saini S.S., Wang J., Li J., Aguilera-Aguirre L., et al., "Ocular myasthenia gravis induced by human acetylcholine receptor epsilon subunit immunization in HLA DR3 transgenic mice", IMMUNOLOGY LETTERS, vol.168, pp.306-312, 2015
Coban A., Çevik D., Özyurt S., Gencer M., Tüzün E., Turkoglu R., "The association between obesity and oligoclonal band formation in multiple sclerosis patients", OBESITY RESEARCH & CLINICAL PRACTICE, vol.9, pp.533-535, 2015
Altiokka Uzun G., Tüzün E., Ekizoğlu Turgut E., Ulusoy C.A., Yentür S.P., Kürtüncü M., et al.,"Oligoclonal bands and increased cytokine levels in idiopathic intracranial hypertension", CEPHALALGIA, vol.35, pp.1153-1161, 2015
Petek-Balci B., Coban A., Shugaiv E., Turkoglu R., Ulusoy C., İçöz S., et al., "Predictive value of early serum cytokine changes on long-term interferon beta-1a efficacy in multiple sclerosis", INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROSCIENCE, vol.125, pp.352-356, 2015
Erdag E., Celebisoy N., Yuceyar A.N., Kürtüncü M., Vural B., Tüzün E., "Antibodies to DNA repair proteins in headache with neurological deficits and cerebrospinal fluid lymphocytosis (HaNDL) patients", ACTA NEUROLOGICA BELGICA, vol.115, pp.137-140, 2015
Akman-Demir G., Mutlu M., Kiyat-Aramer A., Shugaiv E., Kurtuncu M., Tugal-Tutkun I., et al., "Behcet's disease patients with multiple sclerosis-like features: discriminative value of Barkhof criteria", CLINICAL AND EXPERIMENTAL RHEUMATOLOGY, vol.33, pp.S80-S84, 2015
Yilmaz V., Oflazer P., Aysal F., Durmus H., Poulas K., Yentur S.P., et al.,"Differential Cytokine Changes in Patients with Myasthenia Gravis with Antibodies against AChR and MuSK", PLOS ONE, vol.10, 2015
Shugaiv E., Tüzün E., Kürtüncü M., Kiyat-Atamer A., Coban A., Akman-Demir G., et al., "Uveitis as a prognostic factor in multiple sclerosis", MULTIPLE SCLEROSIS, vol.21, pp.105-107, 2015
Tektürk P., Baykan B., Tüzün E., "Febrile Infection Related Epilepsy Syndrome (FIRES) in Adults Imitating Limbic Encephalitis", JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, vol.32, pp.243-249, 2015
Tüzün E., Berrih-Aknin S., Brenner T., Kusner L.L., Le Panse R., Yang H., et al., "Guidelines for standard preclinical experiments in the mouse model of myasthenia gravis induced by acetylcholine receptor immunization", EXPERIMENTAL NEUROLOGY, vol.270, pp.11-17, 2015
Küçükali C.İ., Kurtuncu M., Coban A., Cebi M., Tüzün E., "Epigenetics of Multiple Sclerosis: An Updated Review", NEUROMOLECULAR MEDICINE, vol.17, pp.83-96, 2015
Küçükali C.İ., Kurtuncu M., Akcay H.I., Tüzün E., Öge A.E., "Peripheral nerve hyperexcitability syndromes", REVIEWS IN THE NEUROSCIENCES, vol.26, pp.239-251, 2015
Tüzün E., Küçükhüseyin Ö., Kürtüncü M., Turkoglu R., Yaylim İ., "Reduced serum vitamin D levels in neuromyelitis optica", NEUROLOGICAL SCIENCES, vol.36, pp.1701-1702, 2015
Özkök E., Durmus H., Yetimler B., Taşli H., Trakas N., Ulusoy C., et al., "Reduced muscle mitochondrial enzyme activity in MuSK-immunized mice", CLINICAL NEUROPATHOLOGY, vol.34, pp.359-363, 2015
Huda R., Strait R.T., Tüzün E., Finkelman F.D., Christadoss P., "IgG1 deficiency exacerbates experimental autoimmune myasthenia gravis in BALB/c mice", JOURNAL OF NEUROIMMUNOLOGY, vol.281, pp.68-72, 2015
Atamer A.K., Okutur K., Tüzün E., Hasbal B., Boyaciyan A., Krespi Y., et al., "Guillain-Barre Syndrome in a Patient with Primary Extranodal Intestinal Non-Hodgkin's Lymphoma: Paraneoplastic, Drug Induced or Coincidental?", NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, vol.51, pp.288-292, 2014
Sehitoglu E., Cavus F., Ulusoy C., Kucukerden M., Orcen A., Akbas-Demir D., et al.,"Sorcin antibody as a possible predictive factor in conversion from radiologically isolated syndrome to multiple sclerosis: a preliminary study", INFLAMMATION RESEARCH, vol.63, pp.799-801, 2014
Huda R., Tüzün E., Christadoss P., "Targeting complement system to treat myasthenia gravis", REVIEWS IN THE NEUROSCIENCES, vol.25, pp.575-583, 2014
Ekizoğlu E., Tüzün E., Woodhall M., Lang B., Jacobson L., İçöz S., et al., "Investigation of neuronal autoantibodies in two different focal epilepsy syndromes", EPILEPSIA, vol.55, pp.414-422, 2014
Yilmaz B., Mastanzade T., Özkara Ç., Erkol O., Tüzün E., "Anti NMDA receptor encephalitis associated with thymic hyperplasia: A case report", NEUROLOGY INDIA, vol.62, pp.331-332, 2014
Tüzün E., Tzartos J., Ekizoğlu E., Stergiou C., Zisimopoulou P., Coban A., et al., "Aquaporin-1 Antibody in Neuromyelitis Optica Patients", EUROPEAN NEUROLOGY, vol.72, pp.271-272, 2014
Coban A., Küçükali C.İ., Bilgiç B., Yalcinkaya N., Haytural H., Ulusoy C., et al.,"Evaluation of Incidence and Clinical Features of Antibody-Associated Autoimmune Encephalitis Mimicking Dementia", BEHAVIOURAL NEUROLOGY, 2014
Küçükali C.İ., Haytural H., Benbir G., Coban A., Ulusoy C., Giris M., et al.,"Reduced serum orexin-A levels in autoimmune encephalitis and neuromyelitis optica patients", JOURNAL OF THE NEUROLOGICAL SCIENCES, vol.346, pp.353-355, 2014
Ulusoy C., Kim E., Tüzün E., Huda R., Yilmaz V., Poulas K., et al.,"Preferential production of IgG1, IL-4 and IL-10 in MuSK-immunized mice", CLINICAL IMMUNOLOGY, vol.151, pp.155-163, 2014
Cavus F., Ulusoy C., Orcen A., Gül A., Tüzün E., Vural B., "Increased IL-23 receptor, TNF-alpha and IL-6 expression in individuals with the IL23R-IL12R132 locus polymorphism", IMMUNOLOGY LETTERS, vol.160, pp.96-98, 2014
Turkoglu R., Gencer M., Ekmekci D., Ulusoy C., Erdag E., Sehitoglu E., et al., "Switch-Associated Protein 70 Antibodies in Multiple Sclerosis: Possible Association with Disease Progression", MEDICAL PRINCIPLES AND PRACTICE, vol.23, pp.239-245, 2014
Tüzün E., Tektürk P., Baykan B., Ekizoğlu E., "Calcium Channel Antibodies In Patients With Absence Epilepsy", International Journal of Neuroscience, vol.124, pp.486-490, 2014 (Abstract)
Coban A., Bilgiç B., Lohmann E., Küçükali C.İ., Benbir G., Karadeniz D., et al.,"Reduced Orexin-A Levels in Frontotemporal Dementia: Possible Association With Sleep Disturbance", AMERICAN JOURNAL OF ALZHEIMERS DISEASE AND OTHER DEMENTIAS, vol.28, pp.606-611, 2013
Bebek N., Ozdemir O., Sayitoglu M., Hatirnaz O., Baykan B., Gurses C., et al., "Expression analysis and clinical correlation of aquaporin 1 and 4 genes in human hippocampal sclerosis", JOURNAL OF CLINICAL NEUROSCIENCE, vol.20, pp.1564-1570, 2013
Saltik S., Turkes M., Tüzün E., Cakir A., Ulusoy C., "Peripheral Neuropathy Associated With Antiglutamic Acid Decarboxylase Antibodies", PEDIATRIC NEUROLOGY, vol.48, pp.403-406, 2013
Tüzün E., Christadoss P., "Complement associated pathogenic mechanisms in myasthenia gravis", AUTOIMMUNITY REVIEWS, vol.12, pp.904-911, 2013
Tüzün E., Kinay D., Hacohen Y., Aysal F., Vincent A., "GUILLAIN-BARRE-LIKE SYNDROME ASSOCIATED WITH LUNG ADENOCARCINOMA AND CASPR2 ANTIBODIES", MUSCLE & NERVE, vol.48, pp.836-837, 2013
Huda R., Tüzün E., Christadoss P., "Complement C2 siRNA mediated therapy of myasthenia gravis in mice", JOURNAL OF AUTOIMMUNITY, vol.42, pp.94-104, 2013
Woodhall M., Coban A., Waters P., Eldzoglu E., Kürtüncü M., Shugaiv E., et al., "Glycine receptor and myelin oligodendrocyte glycoprotein antibodies in Turkish patients with neuromyelitis optica", JOURNAL OF THE NEUROLOGICAL SCIENCES, vol.335, pp.221-223, 2013
Coban A., Shugaiv E., Tüzün E., "Syndrome of Headache Accompanied with Transient Neurologic Deficits and Cerebrospinal Fluid Lymphocytosis", NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, vol.50, pp.52-55, 2013
Shugaiv E., Kiyat-Atamer A., Tüzün E., Kürtüncü M., Baral-Kulaksizoglu I., Demir G.A., "Kleptomania in Patients with Neuro-Behcet's Disease", MEDICAL PRINCIPLES AND PRACTICE, vol.22, pp.550-554, 2013
Wu B., Goluzsko E., Huda R., Tüzün E., Christadoss P., "Experimental autoimmune myasthenia gravis in the mouse", CURRENT OPINION IN IMMUNOLOGY, vol.100, no.8, pp.1-26, 2013
Ekizoglu E., Yilmaz V., İçöz S., Birisik O., Tüzün E., Akman-Demir G., et al.,"Aquaporin-4 antibody seropositivity in myasthenia gravis patients with thymoma", MUSCLE & NERVE, vol.47, pp.306-307, 2013
Kiyat-Atamer A., Ekizoglu E., Tüzün E., Kurtuncu M., Shugaiv E., Akman-Demir G., et al., "Long-term MRI findings in neuromyelitis optica: seropositive versus seronegative patients", EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY, vol.20, pp.781-787, 2013
Tüzün E., Turkoglu R., Yumerhodzha S.M., Erdag E., Eraksoy M., Akman-Demir G., "Anti-N-methyl-D-aspartate receptor encephalitis with minimal cortical impairment", NEUROLOGICAL SCIENCES, vol.34, pp.111-113, 2013
Shugaiv E., İsabel-Leite M., Sehitoglu E., Woodhall M., Cavus F., Waters P., et al., "Progressive Encephalomyelitis with Rigidity and Myoclonus: A Syndrome with Diverse Clinical Features and Antibody Responses", EUROPEAN NEUROLOGY, vol.69, pp.257-262, 2013
Shugaiv E., Kiyat-Atamer A., Tüzün E., Deymeer F., Oflazer P., Parman Y., et al., "Coexistence of Guillain-Barre syndrome and Behcet's disease", CLINICAL AND EXPERIMENTAL RHEUMATOLOGY, vol.31, pp.S88-S89, 2013
Durmus H., Kürtüncü M., Tüzün E., Pehlivan M., Akman-Demir G., Yapici Z., et al., "Comparative clinical characteristics of early- and adult-onset multiple sclerosis patients with seizures", ACTA NEUROLOGICA BELGICA, vol.113, pp.421-426, 2013
Kürtüncü M., Kaya D., Zuliani L., Erdag E., İçöz S., Ugurel E., et al., "CACNA1H antibodies associated with headache with neurological deficits and cerebrospinal fluid lymphocytosis (HaNDL)", CEPHALALGIA, vol.33, pp.123-129, 2013
Arikanoglu A., Shugaiv E., Tüzün E., Erakso M., "Impact of cigarette smoking on conversion from clinically isolated syndrome to clinically definite multiple sclerosis", INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROSCIENCE, vol.123, pp.476-479, 2013
Coban A., Ulusoy C., Giriş M., Turan S., Tuerkoglu R., Tüzün E., et al., "Serum anti-neuronal antibodies in amyotrophic lateral sclerosis", INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROSCIENCE, vol.123, pp.557-562, 2013
Vural B., Sehitoglu E., Cavus F., Yalcinkaya N., Haytural H., Kucukerden M., et al., "Mitochondrial carrier homolog 1 (Mtch1) antibodies in neuro-Behcet's disease", JOURNAL OF NEUROIMMUNOLOGY, vol.263, pp.139-144, 2013
Çikrikçili U., Ulusoy C., Turan S., Yildiz S., Bilgiç B., Hanağasi H.A., et al.,"Non-Convulsive Status Epilepticus Associated With Glutamic Acid Decarboxylase Antibody", CLINICAL EEG AND NEUROSCIENCE, vol.44, pp.232-236, 2013
Ulusoy C., Tüzün E., Kürtüncü M., Turkoglu R., Akman-Demir G., Eraksoy M., "Comparison of the Cytokine Profiles of Patients With Neuronal-Antibody-Associated Central Nervous System Disorders", INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROSCIENCE, vol.122, pp.284-289, 2012
Tüzün E., Allman W., Ulusoy C., Yang H., Christadoss P., "Novel animal models of acetylcholine receptor antibody-related myasthenia gravis", ANNALS OF THE NEW YORK ACADEMY OF SCIENCES, vol.1274, pp.133-139, 2012
Kürtüncü M., Tüzün E., Turkoglu R., Petek-Balci B., İçöz S., Pehlivan M., et al., "Effect of short-term interferon-beta treatment on cytokines in multiple sclerosis: Significant modulation of IL-17 and IL-23", CYTOKINE, vol.59, pp.400-402, 2012
Allman W., Qi H., Saini S.S., Li J., Tüzün E., Christadoss P., "CD4 costimulation is not required in a novel LPS-enhanced model of myasthenia gravis", JOURNAL OF NEUROIMMUNOLOGY, vol.249, pp.1-7, 2012
Ekizoglu E., İçöz S., Tüzün E., Birisik O., Kocasoy Orhan E., Akman-Demir G., et al.,"Aquaporin-4 antibodies are not present in patients with idiopathic intracranial hypertension", CEPHALALGIA, vol.32, pp.198-202, 2012
Erdag E., Tüzün E., Ugurel E., Cavus F., Sehitoglu E., Giriş M., et al., "Switch-associated protein 70 antibodies in multiple sclerosis: relationship between increased serum levels and clinical relapse", INFLAMMATION RESEARCH, vol.61, pp.927-930, 2012
Vural B., Yakar F., Derin D., Saip P., Yakar A., Demirkan A., et al., "Evaluation of Glutathione S-Transferase P1 Polymorphisms (Ile105Val and Ala114Val) in Patients with Small Cell Lung Cancer", GENETIC TESTING AND MOLECULAR BIOMARKERS, vol.16, pp.701-706, 2012
Gündüz T., Emir O., Kürtüncü M., Mutlu M., Tumac A., Akca S., et al., "Cognitive Impairment in Neuro-Behcet's Disease and Multiple Sclerosis: A Comparative Study", INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROSCIENCE, vol.122, pp.650-656, 2012
Armagan H., Tüzün E., İçöz S., Birisik O., Ulusoy C., Demir G., et al., "Long extensive transverse myelitis associated with aquaporin-4 antibody and breast cancer: Favorable response to cancer treatment", JOURNAL OF SPINAL CORD MEDICINE, vol.35, pp.267-269, 2012
Turkoglu R., Kiyat-Atamer A., Tüzün E., Akman-Demir G., "Isolated dysphagia due to aquaporin-4 autoimmunity", TURKISH JOURNAL OF GASTROENTEROLOGY, vol.23, pp.804-805, 2012
Wu X., Tüzün E., Li J., Xiao T., Saini S.S., Qi H., et al., "Ocular and generalized myasthenia gravis induced by human acetylcholine receptor ? subunit immunization", MUSCLE & NERVE, vol.45, pp.209-216, 2012
Tüzün E., Kürtüncü M., Turkoglu R., İçöz S., Pehlivan M., Birisik O., et al., "Enhanced complement consumption in neuromyelitis optica and Behcet's disease patients", JOURNAL OF NEUROIMMUNOLOGY, vol.233, pp.211-215, 2011
Turkoglu R., Tüzün E., İçöz S., Birisik O., Erdag E., Kürtüncü M., et al., "Antineuronal Antibodies in Migraine Patients With White Matter Lesions", INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROSCIENCE, vol.121, pp.33-36, 2011
Shugaiv E., Tüzün E., Mutlu M., Kiyat-Atamer A., Kurtuncu M., Akman-Demir G., "Mycophenolate mofetil as a novel immunosuppressant in the treatment of neuro-Behcet's disease with parenchymal involvement: presentation of four cases", CLINICAL AND EXPERIMENTAL RHEUMATOLOGY, vol.29, pp.S64-S67, 2011
Tüzün E., Erdag E., Durmus H., Brenner T., Turkoglu R., Kürtüncü M., et al.,"Autoantibodies to neuronal surface antigens in thyroid antibody-positive and -negative limbic encephalitis", NEUROLOGY INDIA, vol.59, pp.47-50, 2011
Tüzün E., Yaka E., Zuliani L., İçöz S., Baklan B., Birisik O., et al., "Steroid-responsive recurrent limbic encephalitis associated with small cell lung cancer and neuropil antibodies", ACTA NEUROLOGICA BELGICA, vol.111, pp.139-142, 2011
Qi H., Li J., Allman W., Saini S.S., Tüzün E., Wu X., et al., "Genetic deficiency of estrogen receptor alpha fails to influence experimental autoimmune myasthenia gravis pathogenesis", JOURNAL OF NEUROIMMUNOLOGY, vol.234, pp.165-167, 2011
Allman W., Saini S.S., Tüzün E., Christadoss P., "Characterization of peripheral blood acetylcholine receptor-binding B cells in experimental myasthenia gravis", CELLULAR IMMUNOLOGY, vol.271, pp.292-298, 2011
Wu B., Goluzsko E. , Huda R., Tüzün E., Christadoss P., "Experimental Autoimmune Myasthenia Gravis in the Mouse", CURRENT OPINION IN IMMUNOLOGY, vol.95, no.23, pp.1-26, 2011
Pehlivan M., Kürtüncü M., Yargic I., Tüzün E., "Increased Alcohol Consumption Rates of Multiple Sclerosis Patients and Their Parents", AMERICAN JOURNAL ON ADDICTIONS, vol.20, pp.488-489, 2011
Tüzün E., "Complement and cytokine based therapeutic strategies in myasthenia gravis.", JOURNAL OF AUTOIMMUNITY, vol.37, pp.136-143, 2011
Tüzün E., Yilmaz V., Parman F.Y., Oflazer P., Deymeer F., Saruhan Direskeneli G., "Increased Complement Consumption in MuSK-Antibody-Positive Myasthenia Gravis Patients", MEDICAL PRINCIPLES AND PRACTICE, vol.20, pp.581-583, 2011
Vural B., Ugurel E., Tüzün E., Kürtüncü M., Zuliani L., Cavus F., et al., "Anti-neuronal and stress-induced-phosphoprotein 1 antibodies in neuro-Behcet's disease", JOURNAL OF NEUROIMMUNOLOGY, vol.239, pp.91-97, 2011
Pehlivan M., Kürtüncü M., Tüzün E., Shugaiv E., Mutlu M., Eraksoy M., et al., "The comparison of socio-economic conditions and personal hygiene habits of neuro-Behcet's disease and multiple sclerosis patients", INTERNATIONAL JOURNAL OF HYGIENE AND ENVIRONMENTAL HEALTH, vol.214, pp.335-337, 2011
Akman-Demir G., Tüzün E., Waters P., İçöz S., Kürtüncü M., Jarius S., et al., "Prognostic implications of aquaporin-4 antibody status in neuromyelitis optica patients", JOURNAL OF NEUROLOGY, vol.258, pp.464-470, 2011
Tüzün E., "The Role of B Cells in Multiple Sclerosis Pathogenesis and Monoclonal Antibody Treatments Targeting B Cells", NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, vol.48, pp.73-78, 2011
Tüzün E., Polat A., Akman-Demir G., Kürtüncü M., Mutlu M., Aksay B., et al.,"Impact of Earthquake on Multiple Sclerosis Attacks", NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, vol.47, pp.324-327, 2010
Durmus H., Tüzün E., Alpay N., İçöz S., Kürtüncü M., Demir G.A., "Rare Neurological Syndromes Associated with Systemic Lupus Erythematosus", NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, vol.47, pp.81-82, 2010
Kaya D., Tüzün E., Dinçer A., Pamir M.N., Kürtüncü M., "A rare case of multiple sclerosis and cerebral hemorrhage associated with osteopetrosis", DIAGNOSTIC AND INTERVENTIONAL RADIOLOGY, vol.16, pp.16-19, 2010
Tüzün E., Bebek N., Icoz S., Durmus H., Kurtuncu M., Gurses C., Akman-Demir G., "Amphiphysin Autoimmunity: Associated Neurological Syndromes And Tumors In The Turkish Population", JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, vol.27, pp.121-126, 2010
Tüzün E., Kurtuncu M., Lang B., Icoz S., Akman-Demir G., Eraksoy M., et al., "Bickerstaff's encephalitis and Miller Fisher syndrome associated with voltage-gated potassium channel and novel anti-neuronal antibodies", EUROPEAN JOURNAL OF NEUROLOGY, vol.17, pp.1304-1307, 2010
İçöz S., Tüzün E., Kürtüncü M., Durmus H., Mutlu M., Eraksoy M., et al., "Enhanced IL-6 Production in Aquaporin-4 Antibody Positive Neuromyelitis Optica Patients", INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROSCIENCE, vol.120, pp.71-75, 2010
Durmus H., Tüzün E., İçöz S., Akman-Demir G., Parman Y., "Sensorimotor neuropathy associated with endometrioid endometrial carcinoma", EUROPEAN JOURNAL OF OBSTETRICS GYNECOLOGY AND REPRODUCTIVE BIOLOGY, vol.150, pp.216-217, 2010
Durmus H., Turkoglu R., Tüzün E., "Unihemispheric Acute Disseminated Encephalomyelitis: A Case Report", NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, vol.47, pp.166-168, 2010
Turkoglu R., Tüzün E., "Steroid-Responsive Myeloneuropathy Associated With Antithyroid Antibodies", JOURNAL OF SPINAL CORD MEDICINE, vol.33, pp.278-280, 2010
Durmus H., Tüzün E., Kürtüncü M., Mutlu M., Demir G.A., Eraksoy M., "Pregnancy-induced atypic demyelinating inflammatory disease | Gebelikle Tetiklenen Atipik İnflamatuvar Demiyelinizan Hastal?k", NOROPSIKIYATRI ARSIVI-ARCHIVES OF NEUROPSYCHIATRY, vol.46, pp.80-83, 2009
Turkoglu R., Tüzün E., "Brainstem encephalitis following influenza vaccination: Favorable response to steroid treatment", VACCINE, vol.27, pp.7253-7256, 2009
Altindag E., İçöz S., Tüzün E., Durmus H., Uludokumaci A., Demir G.A., et al., "Antinuclear Antibodies in Juvenile Myoclonic Epilepsy", JOURNAL OF NEUROLOGICAL SCIENCES-TURKISH, vol.26, pp.43-48, 2009
Tüzün E., Bektas H.M., İçöz S., Kürtüncü M., Saip P., Akman-Demir G., "Anti-Yo-associated cerebellar syndrome presenting with a brain mass", EUROPEAN JOURNAL OF OBSTETRICS GYNECOLOGY AND REPRODUCTIVE BIOLOGY, vol.144, pp.183-184, 2009
Tüzün E., Zhou L., Baehring J.M., Bannykh S., Rosenfeld M.R., Dalmau J., "Evidence for antibody-mediated pathogenesis in anti-NMDAR encephalitis associated with ovarian teratoma", ACTA NEUROPATHOLOGICA, vol.118, pp.737-743, 2009
Li J., Qi H., Tüzün E., Allman W., Yilmaz V., Saini S.S., et al.,"Mannose-binding lectin pathway is not involved in myasthenia gravis pathogenesis", JOURNAL OF NEUROIMMUNOLOGY, vol.208, pp.40-45, 2009
Kürtüncü M., Tüzün E., Durmus H., Mutlu M., Akman-Demir G., Eraksoy M., "Primary cerebral lymphoma with a 5-year remission to single-agent corticosteroids", LEUKEMIA, vol.50, pp.1552-1553, 2009
Tüzün E., Li J., Saini S.S., Yang H., Christadoss P., "Targeting classical complement pathway to treat complement mediated autoimmune diseases", ADVANCES IN EXPERIMENTAL MEDICINE AND BIOLOGY, vol.632, pp.265-272, 2008
Kürtüncü M., Tüzün E., Kaya D., İçöz S., Baslo M.B., Ertas M., et al., "Anti-neuronal antibodies associated with headache with neurological deficits and cerebrospinal fluid lymphocytosis", JOURNAL OF HEADACHE AND PAIN, vol.9, pp.333-335, 2008
Kürtüncü M., Tüzün E., "Multiple sclerosis: Could it be an epigenetic disease?", MEDICAL HYPOTHESES, vol.71, pp.945-947, 2008
Christadoss P., Tüzün E., Li J., Saini S.S., Yang H., "Classical complement pathway in experimental autoimmune myasthenia gravis pathogenesis", ANNALS OF THE NEW YORK ACADEMY OF SCIENCES, vol.1132, pp.210-219, 2008
Qi H., Tüzün E., Allman W., Saini S.S., Penabad Z.R., Pierangeli S., et al., "C5a is not involved in experimental autoimmune myasthenia gravis pathogenesis", JOURNAL OF NEUROIMMUNOLOGY, vol.196, pp.101-106, 2008
Li J., Tüzün E., Wu X.R., Bin Qi H., Allman W., Saini S.S., et al., "Inhibitory IgG receptor Fc gamma RIIB fails to inhibit experimental autoimmune myasthenia gravis pathogenesis", JOURNAL OF NEUROIMMUNOLOGY, vol.194, pp.44-53, 2008
Akman-Demir G., Tüzün E., Icoez S., Yesilot N., Yentuer S.P., Kuertuencue M., et al., "Interleukin-6 in neuro-Behcet's disease: Association with disease subsets and long-term outcome", CYTOKINE, vol.44, pp.373-376, 2008
Tüzün E., Dalmau J., "Limbic encephalitis and variants: Classification, diagnosis and treatment", NEUROLOGIST, vol.13, pp.261-271, 2007
Tüzün E., Li J., Saini S.S., Yang H., Christadoss P., "Pros and cons of treating murine myasthenia gravis with anti-C1q antibody", JOURNAL OF NEUROIMMUNOLOGY, vol.182, pp.167-176, 2007
Dalmau J., Tüzün E., Wu H., Masjuan J., Rossi J.E., Voloschin A., et al., "Paraneoplastic anti-N-methyl-D-aspartate receptor encephalitis associated with ovarian teratoma", ANNALS OF NEUROLOGY, vol.61, pp.25-36, 2007
Yang H., Wu B., Tüzün E., Saini S.S., Li J., Allman W., et al.,"A new mouse model of autoimmune ocular myasthenia gravis", INVESTIGATIVE OPHTHALMOLOGY SCIENCE, vol.48, pp.5101-5111, 2007
Yapici Z., Tüzün E., Altunayoglu V., Erdogan A., Eraksoy M., "High interleukin-10 production is associated with anti-acetylcholine receptor antibody production and treatment response in juvenile myasthenia gravis", INTERNATIONAL JOURNAL OF NEUROSCIENCE, vol.117, pp.1505-1512, 2007
Sansing L.H., Tüzün E., Ko M.W., Baccon J., Lynch D.R., Dalmau J., "A patient with encephalitis associated with NMDA receptor antibodies", NATURE CLINICAL PRACTICE NEUROLOGY, vol.3, pp.291-296, 2007
Tüzün E., Rossi J.E., Karner S.F., Centurion A.F., Dalmau J., "Adenylate kinase 5 autoimmunity in treatment refractory limbic encephalitis", JOURNAL OF NEUROIMMUNOLOGY, vol.186, pp.177-180, 2007
Tüzün E., Saini S., Ghosh S., Rowin J., Meriggioli M., Christadoss P., "Predictive value of serum anti-C1q antibody levels in experimental autoimmune myasthenia gravis", NEUROMUSCULAR DISORDERS, vol.16, pp.137-143, 2006
Tüzün E., Li J., Wanasen N., Soong L., Christadoss P., "Immunization of mice with T cell-dependent antigens promotes IL-6 and TNF-alpha production in muscle cells", CYTOKINE, vol.35, pp.100-106, 2006
Aydin-Oezemir Z., Tüzün E., Baykan B., Akman-Demir G., Oezbey N., Guerses C., et al., "Autoimmune thyroid encephalopathy presenting with epilepsia partialis continua", CLINICAL EEG AND NEUROSCIENCE, vol.37, pp.204-209, 2006
Tüzün E., "Neuronal acetylcholine receptor alpha 9-subunit: A possible central nervous system autoantigen", MEDICAL HYPOTHESES, vol.67, pp.561-565, 2006
Tüzün E., Saini S., Yang H., Alagappan D., Higgs S., Christadoss P., "Genetic evidence for the involvement of Fc gamma receptor III in experimental autoimmune myasthenia gravis pathogenesis", JOURNAL OF NEUROIMMUNOLOGY, vol.174, pp.157-167, 2006
Tüzün E., Saini S.S., Morgan B.P., Christadoss P., "Complement regulator CD59 deficiency fails to augment susceptibility to actively induced experimental autoimmune myasthenia gravis", JOURNAL OF NEUROIMMUNOLOGY, vol.181, pp.29-33, 2006
Saini S., Tüzün E., Christadoss P., "The cDNA of mouse skeletal muscle transcribe for both isoforms 1 and 2 of acetylcholine receptor alpha subunit", JOURNAL OF NEUROIMMUNOLOGY, vol.169, pp.177-179, 2005
Tüzün E., Meriggioli M., Rowin J., Yang H., Christadoss P., "Myasthenia gravis patients with low plasma IL-6 and IFN-gamma benefit from etanercept treatment", JOURNAL OF AUTOIMMUNITY, vol.24, pp.261-268, 2005
Yang H., Tüzün E., Alagappan D., Yu , Scott B., Ischenko A., et al., "IL-1 receptor antagonist-mediated therapeutic effect in murine myasthenia gravis is associated with suppressed serum proinflammatory cytokines, C3, and anti-acetylcholine receptor IgG1", JOURNAL OF IMMUNOLOGY, vol.175, pp.2018-2025, 2005
Scott B., Yang H., Tüzün E., Dong C., Flavell R., Christadoss P., "ICOS is essential for the development of experimental autoimmune myasthenia gravis", JOURNAL OF NEUROIMMUNOLOGY, vol.153, pp.16-25, 2004
Tüzün E., Scott B., Yang H., Wu B., Goluszko E., Guigneaux M., et al., "Circulating immune complexes augment severity of antibody-mediated myasthenia gravis in hypogammaglobulinemic RIIIS/J mice", JOURNAL OF IMMUNOLOGY, vol.172, pp.5743-5752, 2004
Rowin J., Meriggioli M., Tüzün E., Leurgans S., Christadoss P., "Etanercept treatment in corticosteroid-dependent myasthenia gravis", NEUROLOGY, vol.63, pp.2390-2392, 2004
Tüzün E., Scott B., Goluszko E., Higgs S., Christadoss P., "Genetic evidence for involvement of classical complement pathway in induction of experimental autoimmune myasthenia gravis", JOURNAL OF IMMUNOLOGY, vol.171, pp.3847-3854, 2003
Newsom-Davis J., Buckley C., Clover L., Hart I., Maddison P., Tüzün E., et al., "Autoimmune disorders of neuronal potassium channels", ANNALS OF THE NEW YORK ACADEMY OF SCIENCES, vol.998, pp.202-210, 2003
Poussin M., Tüzün E., Goluszko E., Scott B., Yang H., Franco J., et al., "B7-1 costimulatory molecule is critical-for the development of experimental autoimmune myasthenia gravis", JOURNAL OF IMMUNOLOGY, vol.170, pp.4389-4396, 2003
Deng C., Goluszko E., Tüzün E., Yang H., Christadoss P., "Resistance to experimental autoimmune myasthenia gravis in IL-6-deficient mice is associated with reduced germinal center formation and C3 production", JOURNAL OF IMMUNOLOGY, vol.169, pp.1077-1083, 2002
Tüzün E., Akman-Demir G., Eraksoy M., "Paroxysmal attacks in multiple sclerosis", MULTIPLE SCLEROSIS, vol.7, pp.402-404, 2001
Buckley C., Oger J., Clover L., Tüzün E., Carpenter K., Jackson M., et al., "Potassium channel antibodies in two patients with reversible limbic encephalitis", ANNALS OF NEUROLOGY, vol.50, pp.73-78, 2001
Tüzün E., Gurses C., Baykan B., Buyukbabani N., Ozturk A., Gokyigit A., "Lafora body-like inclusions in a case of progressive myoclonic ataxia associated with coeliac disease", EUROPEAN NEUROLOGY, vol.46, pp.157-158, 2001
Tüzün E., Öge E., Ertaş M., Boyaciyan A., Dinççağ N., Yazıcı J., "F wave parameters and F tacheodispersion in mild diabetic neuropathy", JOURNAL OF ELECTROMYOGRAPHY AND KINESIOLOGY, vol.41, pp.273-279, 2001
Tüzün E., Baykan B. , Gurses C., Gokyigit A., "Longterm follow-up of electroencephalographic and clinical findings of a case with Gaucher's disease type 3a", SEIZURE-EUROPEAN JOURNAL OF EPILEPSY, vol.9, pp.469-472, 2000
Tüzün E., "Out cold", NEW SCIENTIST, vol.168, pp.56-56, 2000
Tüzün E., Hatemi A., Memisoglu K., "Possible role of gangliosides in salivary gland complications of diabetes", MEDICAL HYPOTHESES, vol.54, pp.910-912, 2000
Tüzün E., "Anterior choroidal artery territory infarction: A case report and review", ARCHIVES OF MEDICAL RESEARCH, vol.29, pp.83-87, 1998
Kadioğlu A., Memişoglu K., Sazoya O., Tüzün E., Tüzün E., "Intracavernosal endothelin levels of impotent men before and after papaverine induced penile erection", ARCHIVOS ESPANOLES DE UROLOGIA, vol.51, pp.739-740, 1998
Tüzün E., "Impotence due to reduced central nitric oxide synthase activity in hypogonadal males", ARCHIVES OF MEDICAL RESEARCH, vol.28, pp.431-431, 1997
Tüzün E., Hatemi A.C., Memisoglu K., Sazova O., "Serum sialic acid levels are not altered in streptozotocin (STZ) induced diabetic rats", TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.27, pp.531-533, 1997
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Şanlı E., Yalçınkaya N., Tüzün E., "Parkinson hastalığı ve akciğer kanserinde PI3K/Akt yolağı faktörlerinin ekspresyon düzeylerinin karşılaştırılması", Experimed, cilt.8, ss.0-0, 2018 (Link)
Yüceer H., Ulusoy C.A., Tüzün E., "MUSK-İLİŞKİLİ MYASTHENİA GRAVİS’TE ANTİKOR VE SİTOKİN PROFİLİ", Deneysel Tıp Dergisi, cilt.7, ss.39-49, 2017
Haytural H., Tüzün E., "Parkinson Hastalığı'nın Hayvan Modelinde PI3K/Akt Yolağı ile Mitokondriyal, Oksidatif ve Apoptotik Parametrelerin İlişkisi", Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Dergisi, cilt.4, ss.28-37, 2014 (Link)
Çelik Y., Balci K., Asil T., Tüzün E., Hamamcioglu M.K., Temizöz O., et al., "Erdheim-Chester disease presented with bilateral carotid artery occlusion: Case report", Turk Noroloji Dergisi, vol.16, pp.110-113, 2010
Tüzün E., Christadoss P., "Unraveling myasthenia gravis immunopathogenesis using animal models", Drug Discovery Today: Disease Models, vol.3, pp.15-20, 2006
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Tüzün E., Ulusoy C.A., "DENEYSEL OTODMMÜN MUSK MDYASTENDA GRAVDSDE SDTOKDNLERDN ROLÜ", Diger, ss.73, 2017
Ulusoy C.A., Çinar S., Yilmaz V., Akçay H.İ., Türkoğlu R., Gündüz T., et al.,"The effect of fingolimod treatment on peripheral blood cell immunophenotypes in patients with multiple sclerosis", International Molecular Immunology & Immunogenetcs Congress (MIMIC-III), ANTALYA, TÜRKIYE, 27-30 Nisan 2016, vol.4, pp.75-75
Tüzün E., Küçükhüseyin Ö., Kürtüncü M., Turkoglu R., Yaylim İ., "Reduced serum vitamin D levels in neuromyelitis optica", EACR Neurological Sciences, İZMİR, TÜRKIYE, 25-25 Nisan 2015, pp.1-2
Erdag E., Şahin C., Arıcıoğlu F., Türkoğlu R., Tüzün E., "Impact of intracerebral neuro-Behcet's disease immunoglobulin injection to brain parenchyma histology and behavioral tests", European Academy of Neurology , Berlin, ALMANYA, 20-23 Haziran 2015, vol.22, no.1, pp.527-527
Yaylim İ., Küçükhüseyin Ö., Çakiris A., Haytural H., Üstek D., Tüzün E., "A Preliminary Study: The effect of Vitamin D3 on mitotic index of SH-SY5Y Neuroblastoma Cells"", 17. Workshop on Vitamin D, Chicago, ABD, 17-20 Haziran 2014, pp.1-1
Kitap ve Kitap Bölümleri
Kınay D., Tezer İ., Tüzün E., "İnfeksiyöz ve inflamatuar epilepsiler", Epilepsi, Bora İbrahim H, Yeni S Naz, Gürses Candan, Ed., Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.183-222, 2018
Tüzün E., "Nanotechnology-based management of neurological autoimmune diseases", in: Nanotechnology Methods for Neurological Diseases and Brain Tumors: Drug Delivery across the Blood–Brain Barrier, Gürsoy-Özdemir Y, Pehlivan SB, Şekerdağ E, Eds., Elsevier Science, Oxford/Amsterdam , Londra, pp.279-290, 2017
Çoban A., Tüzün E., "Santral sinir sisteminin nörolojik hastalıkları", Çocukluk ve Adolesan Döneminin Nörolojik Hastalıkları Rehberi, Dervent A, Ayta S, Cokar O, Uluduz D, Ed., Ulusal Nöroloji Derneği, İstanbul, ss.207-213, 2015
Tüzün E., Ulusoy C.A., "Miyastenia gravis modeli", Temel ve Klinik Nöroimmünoloji, Karabudak R, Ed., Ada Yayıncılık, İstanbul, ss.165-173, 2013
Tüzün E., "Limbik ensefalit", Temel ve Klinik Nöroimmünoloji, Karabudak R, Ed., Ada Yayıncılık, İstanbul, ss.511-519, 2013
Altunrende B., Akman-Demir G., Tüzün E., "Paraneoplastik Nörolojik Sendromlar", Temel ve Klinik Nöroimmünoloji, Karabudak R, Ed., Ada Yayıncılık, İstanbul, ss.521-536, 2013
Erkol G., Tüzün E., Siva A., "Kanser hastasının nörolojik sorunları", Kanser Hastasına Yaklaşım, Molinas Mandel M, Onat H, Ed., Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.275-301, 2011
Şahin H., Tüzün E., "İmmünolojik Mekanizmalı Nörolojik Hastalıklar", Temel Nöroloji, Emre M, Ed., Güneş Yayınları, İstanbul, ss.997-1001, 2011
Tüzün E., "Paraneoplastik Nörolojik Sendromlar", Temel Nöroloji, Emre M, Ed., Güneş Yayınları, İstanbul, ss.1145-1151, 2011
Tüzün E., Christadoss P., "Targeting classical complement pathway and IL-6 in experimental autoimmune myasthenia gravis.", in: Myasthenia Gravis Disease Mechanisms and Immune Intervention, Christadoss P, Eds., Linus Publications, New York, pp.327-351, 2010
Tüzün E., Vincent A., "Pathogenic mechanisms in myasthenia gravis", in: Myasthenia Gravis Disease Mechanisms and Immune Intervention, Christadoss P, Eds., Linus Publications, New York, pp.23-39, 2010
Tüzün E., Vincent A., "Neuromuscular Junction Disorders", in: Master in Neuroimmunology , Montalban XG, Sastre-Garriga J, Eds., Viguera Editores S.L., Barcelona, pp.275-325, 2009
Tüzün E., Akman-Demir G., Yazıcı J., "Nöroonkoloji", Nöroloji Ders Kitabı, Öge AE, Baykan B, Ed., -, İstanbul, ss.577-593, 2009
Tüzün E., Christadoss P., "Complement associated pathogenic mechanisms in myasthenia gravis", in: Neuroimmunology Research Perspectives , Johansson LM, Eds., Nova Science Publishers, New York, pp.103-129, 2007
Diğer Yayınlar
Tüzün E., "", , ss.,
Desteklenen Projeler
"Narkolepside Protein Macroarray ile Antinöronal Otoantikorların Tanımlanması", BAP Arastırma Projesi, 34972, Yönetici, 2014
"LRP4(+) Miyastenia Gravis: Fizyopatolojik Mekanizmalar ", BAP Arastırma Projesi, 33148, Yönetici, 2014
"Parkinson Hastalığı Hafif Kognitif Bozukluğu İçin Multimodal Manyetik Rezonans Görüntüleme Temelli Biyoişaretleyicilerin Belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 115S219, Danışman, Devam Ediyor
"Parkinson Hastalığı?nın hayvan modelinde PI3K/AKT yolağı ile mitokondriyel, oksidatif ve apoptotik parametrelerin ilişkisi", BAP Y.Lisans, 31109, Yönetici, 2015
"Astrositlerde ve Nöronlardaki Pürinerjik Reseptörlerin Eskpresyonlarının Nöron Sağ Kalımı Üzerine Etkileri", BAP Y.Lisans, 48695, Yönetici, Devam Ediyor
"Peripheral nerve hyperexcitability syndromes", BAP Diğer, 53559, Yönetici, Devam Ediyor
"Ağır sepsisin yoğun bakım sonrası uzun dönem kalıcıkognitif fonksiyon bozuklukları ve Alzheimer hastalığı gelişimindeki rolü", BAP Arastırma Projesi, 35165, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Narkolepside Protein Macroarray ile Antinöronal Otoantikorların Tanımlanması", BAP Arastırma Projesi, 34972, Yönetici, 2013
"ALS’de tanıya yönelik biyobelirteçlerin optimizasyon ve harmonizasyonu", AB Çerçeve Programı Projesi, 1001-112S362, Araştırmacı, 2016
"Septik Ensefalopatide İntravenöz İmmunoglobülin Uygulamasının Kompleman Sistemi, İnflamasyon, Apoptoz ve Nöronal Sağkalım Parametrelerine Etkileri", BAP Arastırma Projesi, 23060, Araştırmacı, 2016
"Parkinson Hastalığı Ve Huzursuz Bacaklar Sendromunda Yatkınlık Gen Varyasyonlarının Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 34229, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Şizofrenide Tamir Gen Polimorfizmleri", BAP Arastırma Projesi, 42327, Araştırmacı, 2015
"Nöromiyelitis Optika (NMO) Hastalarında Aquaporin (AQP) Gen Polimorfizmi", BAP Arastırma Projesi, 44692, Yönetici, Devam Ediyor
"Şizofreni Hastaları ve Kardeşlerinde Kinürenin Yolağı Metabolitleri, Vitamin D ve İnflamasyon Belirteçlerinin Kognisyon ve Klinik Belirtilerle İlişkisi", TÜBITAK Projesi, 115S596, Danışman, Devam Ediyor
"Epilepsi Hastalarında Otoimmünite ile İlişkili Alt Tiplerin Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 214S170, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Diabetik nöropatide mitokondrial bozukluklar", BAP Arastırma Projesi, 17429, Araştırmacı, 2014
"PARKİNSON HASTALIĞI VE AKCİĞER KANSERİNDE DJ-1 VE ?-SİNÜKLEİN?İN ORTAK PI3K/AKT YOLAĞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ", BAP Y.Lisans, 31110, Yönetici, 2014
"Bipolar Hastalarda Nöroinflamasyon ve Nöronal Yıkım Belirteçlerinin Farklı Hastalık Alt Gruplarında Karşılaştırmalı İncelenmesi ", BAP Y.Lisans, 57877, Yönetici, Devam Ediyor
"AChR/MuSK-Reaktif Periferik Kan B Lenfositleri ve Sitokinlerin Deneysel Otoimmün Miyastenia Gravis Modellerinde Karakterizasyonu ve Biyobelirteç Olarak Değerlerinin Araştırılması ", BAP Y.Lisans, 46960, Yönetici, 2016
"Rho ilişkili protein kinaz aktivitesinin obstrüktif uyku apne sendromundaki prognostik değeri", BAP Diğer, 43320, Yönetici, 2014
"İntraserebral Nöro-Behçet IgG ve serum enjeksiyonunun beyin parankim histolojisi üzerine etkileri", BAP Arastırma Projesi, 31478, Yönetici, 2013
"MuSK-MG’de fizyopatolojik mekanizmalar", AB Destekli Diğer Projeler, 109S353, Araştırmacı, 2012
"Nöro-Behçet Hastalarında otoreaktivite gelişen antijenlerin SEREX metodu ile belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 108S053, Araştırmacı, 2011
"Alzheimer ve Parkinson hastalığında tanı yöntemlerinin validasyonu", AB Çerçeve Programı Projesi, 1001-112S361, Araştırmacı, 2015
"Alzheimer Hastalığında İyon Kanalı Ve Sinaps Antikorlarının Biyobelirteç Olarak Değeri", BAP Arastırma Projesi, 23979, Yönetici, 2014
"İntraserebral Nöro-Behçet IgG ve serum enjeksiyonunun beyin parankim histolojisi üzerine etkileri", BAP Arastırma Projesi, 31478, Yönetici, Devam Ediyor
"Seronegatif nöromiyelitis optika hastalarında yeni antinöronal antikorlar", TÜBITAK Projesi, 111S326, Yönetici, 2013
"Deneysel Otoimmün Miyastenia Gravis Modelinde Fare Kemik Iliği Kökenli Mezenkimal Kök Hücrenin Intravenöz Enjeksiyonunun Kas Gücü Kaybı Ve Immünolojik Parametreler Üzerine Etkisinin Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 113S554, Yönetici, 2015
Patetnt, Faydalı Model ve Tescil Belgeleri
Tüzün E,Christadoss P, "Methods and materials for treating autoimmune and/or complement mediated diseases and conditions", ABD, Patent, US 8501705 B2, Ağustos 2013
Tüzün E,Christadoss P, "Methods and materials for treating autoimmune diseases and conditions", ABD, Patent, US 7923010 B2, Nisan 2011
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Nöropsikiyatri Arşivi, Editör, 01.01.2015 - Devam Ediyor
Deneysel Tıp Dergisi, , 01.05.2011 - Devam Ediyor
Bilimsel Dernek, Organizasyon ve Kuruluşlardaki Üyelikler / Görevler
Nöroimmünoloji Derneği, , Üye, 01.07.2001 - Devam Ediyor
Nöropsikiyatri Derneği, , Üye, 03.05.2001 - Devam Ediyor
Ulusal Nöroloji Derneği, , Üye, 03.05.2000 - Devam Ediyor
Bilimsel Hakemlikler
Journal of Neurology Neurosurgery Psychiatry, Dergide Hakemlik, Mart 2016
Journal of Neurology, Dergide Hakemlik, Ocak 2016
Nöropsikiyatri Arşivi, Dergide Hakemlik, Ocak 2015
Plos One, Dergide Hakemlik, Ocak 2015
European Journal of Immunology, Dergide Hakemlik, Ocak 2012
Journal of Diabetes and its Complications, Dergide Hakemlik, Ocak 2012
Journal of Neuroimmunology, Dergide Hakemlik, Ocak 2012
Journal of the Neurological Sciences, Dergide Hakemlik, Ocak 2011
Vaccine, Dergide Hakemlik, Ocak 2011
Epilepsia, Dergide Hakemlik, Ocak 2010
Neuromuscular Disorders, Dergide Hakemlik, Ocak 2010
Acta Neuropathologica, Dergide Hakemlik, Ocak 2009
Headache, Dergide Hakemlik, Ocak 2008
European Journal of Neurology, Dergide Hakemlik, Ocak 2006
Bilimsel Araştırma / Çalışma Gurubu Üyelikleri
Nöroimmünoloji Çalışma Grubu, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, TÜRKIYE, Yok, Mayıs 2000 - Devam Ediyor
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 300
Web Of Science H İndeksi : 23
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 3108
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi