İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Kaynak ve Bilgi Kredibilitesi Açısından Tüketici Bilgi Edinme Sürecinin Modellenmesi", BAP Doktora, 58424, Araştırmacı, 2017
"Tüketim Döngüsünde Sürdürebilirlik: Bireysel, Durumsal Farklılıklar Ve Pazarlama İletişimi Yöntemleri", TÜBITAK Projesi, 3501, Proje Ekibinde Üye, 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi