İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, PAZARLAMA, 2013-2017
Yüksek Lisans, GAZİ ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, PAZARLAMA, 2010-2013
Lisans, GAZİ ÜNİVERSİTESİ, FEN FAKÜLTESİ, İSTATİSTİK, 2003-2007
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Kaynak ve Bilgi Kredibilitesi Açısından Tüketici Bilgi Edinme Sürecinin Modellenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PAZARLAMA Haziran, 2017.
Yüksek Lisans, "İnternette Kullanıcıların Oluşturduğu İçeriklerin Bilgi Yükü ve Tüketici Kafa Karışıklığı Açısından İncelenmesi", GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ PAZARLAMA Temmuz, 2013.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi
SERTİFİKA, KURS ve EĞİTİMLER
Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM) with SmartPLS 3 by Prof. Joseph Hair , PAAYS 2018, 2018
Eğiticinin Eğitimi, Uludağ Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, 2018
Structural Equation Modelling (Yapısal Eşitlik Modellemesi) by Prof. Rex B. Kline, 3rd Istanbul Quantitative Lectures, 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi