İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Başarılar & Tanınırlık
ATIFLAR
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 4
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 27
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 5
ÖDÜLLER ve BURSLAR
Özkan E, "Ünal Aysal Tez Ödülü (Doktora Tezi), İktisadi Araştırmalar Vakfı, Ocak 2019
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi