İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Araştırmacı 7141 sayılı kanun kapsamında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa'ya geçmiştir.

Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Yumurtacı tavuklarda kekiğin immun sistem antioksidan savunma sistemi ve üretim performansına etkisi", BAP Arastırma Projesi, TSA-2017-23747, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Kanatlı Hayvanlarda Embriyonal Dönemde Uygulanan Borik Asidin İmmun Sistemine ve Primer İmmun Organları Üzerine Etkisi", BAP Diğer, 31619, Araştırmacı, 2016
"Boğa spermatozoonlarına yabancı DNA yüklenmesinde doğal ve yapay biyopolimerlerin etkinliğinin araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 28733, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Farklı ırklardan koçlarda sosyal sıra oluşumu üzerine canlı ağırlık, boynuz yapısı, çeşitli vücut ölçüleri ve testosteron düzeyinin etkileri", BAP Arastırma Projesi, 25620, Araştırmacı, 2014
"Kangal çoban köpeklerinin sürü koruma davranışlarının etolojik olarak incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 21519, Araştırmacı, 2014
"Köpek eritrositlerinin farklı yöntemlerle dondurularak depolanmasında yöntemlerin ve iodixanol’un ürün kalitesine etkisi.", TÜBITAK Projesi, 111O400, Araştırmacı, 2014
"Sıçanlarda gürültü stresinin öğrenme, davranışlar ve GR, CRH, CRH-R1, CRH-R2 mRNA anlatımları üzerine etkileri.", BAP Arastırma Projesi, 4963, Yönetici, 2014
"Uzun süreli aspirin (Asetil salisilik asit) ön tedavisinin hafif akut ödematöz pankreatit modeli oluşturulmuş ratlar üzerine etkisinin incelenmesi.", BAP Arastırma Projesi, 3101, Araştırmacı, 2011
"Yumurtacı tavuklarda çevresel zenginleştirmenin transport stresi ve sosyal strese karşı oluşturulan immunolojik ve fizyolojik yanıta etkisi.", BAP Arastırma Projesi, 3096, Araştırmacı, 2012
"Köpek eritrositlerinin uzun süreli saklanmasında dondurma ve lökosit filtrasyonunun etkileri.", BAP Arastırma Projesi, 4322, Araştırmacı, 2013
"Köpeklerde kan ürünlerinin elde edilmesi, depolanması ve lökosit deplesyonunun ürünlerin kalitesine etkisi.", BAP Arastırma Projesi, 422/13092005, Araştırmacı, 2008
"Türkiye’de yetiştirilen yerli köpek ırklarının köpek eritrosit antijeni 1 (Dog Erythrocyte Antigen 1) prevalansının belirlenmesi.", BAP Arastırma Projesi, 561/14082006, Araştırmacı, 2009
"Yemlerine aflotoksin katılan yumurta tavuklarında b-glukanın etkilerinin incelenmesi", TÜBITAK Projesi, Tovag 105O054, Araştırmacı, 2007
"Kangal ırkı köpeklerde DEA1.1 negatiflik düzeyinin saptanması ve pRBC transfüzyonunun yarattığı hematolojik ve immünolojik değişimlerin araştırılması.", BAP Arastırma Projesi, 301/05012005 , Araştırmacı, 2008
"Yemlerine aflotoksin katılan yumurta tavuklarında ?-glukanın etkilerinin incelenmesi.", BAP Arastırma Projesi, 299/05012005, Araştırmacı, 2007
"Prenatal stres uygulanmış ratlarda postnatal kronik stresin öğrenme ve çeşitli davranışlar üzerine etkileri", BAP Arastırma Projesi, 207/29042004 , Araştırmacı, 2006
"Ratlarda D-Ala2, D-Leu5-enkephalin (DADLE)’in hematolojik ve nöroprotektif adaptasyona ilişkin bazı parametrelere etkileri.", BAP Arastırma Projesi, 102/15052003 , Araştırmacı, 2005
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi