İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Eğitim Bilgileri
EĞİTİM BİLGİLERİ
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler, Kamu Hukuku, 2003-2011
Yüksek Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler, Kamu Hukuku, 1999-2003
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Hukuk, Hukuk, 1995-1999
YAPTIĞI TEZLER
Doktora, "Devletlerle Özel Hukuk Kişileri Arasındaki Sözleşmelerden Doğan Uyuşmazlıkların Milletlerarası Çözüm Usulleri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Nisan, 2011.
Yüksek Lisans, "İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi Kararlarının Türk Hukukunda Uygulanması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Mayıs, 2003.
YABANCI DİLLER
İngilizce, İyi