İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"R ile Veri Madenciliği Ulusal Networking Geliştirme, İşbirliği ve Araştırma Projesi: Hastalık Tanısı Üzerine Bir Vak’a Analizi", BAP Diğer, 54053, Araştırmacı, 2016
"Sosyal Bilimlerde Dijital Okur-Yazar Sayısının Artırılabilmesi için ABD ile İşbirliği", BAP Diğer, 46148, Araştırmacı, 2016
"Sınıflandırmaya Dayalı Makine Öğrenmesi Teknikleri ve Bir Uygulama", BAP Doktora, 49091, Yönetici, 2015
"İstanbulu Kültürle-Öğrenme", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, ?, Araştırmacı, 2011
"Yapay Sinir Ağları ile Yazılım Projesi Maliyet Tahmini", BAP Y.Lisans, ?, Yönetici, 2011
"Web Tabanlı Eğitim (e-Öğrenme) Sisteminin Geliştirilmesi ve Uygulanması", BAP Arastırma Projesi, 2962, Araştırmacı, 2011
"Doktora ve Yüksek Lisans Öğrencilerinin Akademik Deneyimlerinin Artırılması", BAP Arastırma Projesi, 4238, Araştırmacı, 2009