İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Ameliyat Sonrası Kronik Ağrının Öngörülmesi İçin Karar Destek Sistemi Geliştirilmesi ASK", BAP Arastırma Projesi, FBA-2017-23467, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Asking Right Questions For Identification of Gifted and Talented Student Candidates A Machine Learning Approach", BAP Diğer, BEK-2017-26087, Yönetici, Devam Ediyor
"Predicting E-Learning Readiness of Learners With Data Mining Techniques", BAP Diğer, BEK-2017-26089, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Farklı profildeki üstün zekalı öğrencilerin tanılanma oranının arttırılması için eğitim materyalleri geliştirme ve etkililiğini sınama", BAP Arastırma Projesi, SBA-2017-24333, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Üstün Zekalı Öğrencilerin Tanılamaya Yönlendirilmesine Yönelik Bir Yetenek Sihirbazının Geliştirilmesi", BAP Diğer, FAB-2016-23538, Yönetici, Devam Ediyor
"R ile Veri Madenciliği Ulusal Networking Geliştirme, İşbirliği ve Araştırma Projesi: Hastalık Tanısı Üzerine Bir Vak’a Analizi", BAP Diğer, 54053, Araştırmacı, 2016
"Sınıflandırmaya Dayalı Makine Öğrenmesi Teknikleri ve Bir Uygulama", BAP Doktora, 49091, Yönetici, 2015
"Sosyal Bilimlerde Dijital Okur-Yazar Sayısının Artırılabilmesi için ABD ile İşbirliği", BAP Diğer, 46148, Araştırmacı, 2016
"İstanbulu Kültürle-Öğrenme", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, ?, Araştırmacı, 2011
"Yapay Sinir Ağları ile Yazılım Projesi Maliyet Tahmini", BAP Y.Lisans, ?, Yönetici, 2011
"Doktora ve Yüksek Lisans Öğrencilerinin Akademik Deneyimlerinin Artırılması", BAP Arastırma Projesi, 4238, Araştırmacı, 2009
"Web Tabanlı Eğitim (e-Öğrenme) Sisteminin Geliştirilmesi ve Uygulanması", BAP Arastırma Projesi, 2962, Araştırmacı, 2011
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi