İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2008 - Devam Ediyor
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 1997 - 2008
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 1992 - 1997
Yrd.Doç.Dr., ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ, Fen-Edebiyat, 1991 - 1992
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, 04.01.1998 - 27.12.2010
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, Y.Yıldırım, "Türkiye'de Sosyal Bilimlerin Gelişimi ve Kurumsallaşması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2014.
Doktora, H.Keskin, "İstanbul'un Kimliği", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2014.
Doktora, I.Göktürk, "Kültürel Çalışmalar ve Toplumbilimlerinin Değişimi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2012.
Doktora, A.Vergili, "Türkiye'de Sağlık Politikası", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2011.
Doktora, G.Kaçmaz, "Küreyerelleşme ve Şehir Tartışmaları: İstanbul Örneği", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2010.
Doktora, A.Öztürk, "Batı Dünya Egemenliği ve Kriz Tartışmaları", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2010.
Doktora, E.Genç, "Osmanlı Yenileşmesi ve İlk Kuşak Buhar Makineleri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Kasım, 2005.
Doktora, A.Veliyev, "Azerbaycan'da Yenileşme ve Milliyetçilik Hareketleri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2004.
Doktora, M.Karakaş, "Ziya Gökalp ve Yusuf Akçura'nın Türkçülük Görüşlerinin Karşılaştırılması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 1996.
Yüksek Lisans, D.Denizci, "Türkiye'de Polisiye Romanlarda Suçların Nitelikleri ve Suç Araştırma Yöntemleri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2012.
Yüksek Lisans, G.Yazıcı, "Türk Toplum Düşüncesi Bağlamında Kurtuluş Kayalı", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2011.
Yüksek Lisans, K.Yücel, "Yeni Türkiye ve Dış Göçler-Türkiye Cumhuriyeti ve Gelen Dış Göç Dinamiği", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2010.
Yüksek Lisans, D.Vardar, "İşgal İstanbulu (1918-1923)", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2007.
Yüksek Lisans, E.Çağın, "Batı Düşüncesinde Dine Yeni Yaklaşımlar", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2006.
Yüksek Lisans, H.Keskin, "Türk Tiyatrosunda Yenileşme ve Toplumsal Konular", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2006.
Yüksek Lisans, M.Anık, "Eğitimde Yenileşme ve Türkiye'de Lise Sosyoloji Ders Kitapları", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2005.
Yüksek Lisans, E.Anaç, "Türkiye'de Kent Planlama: Gelişimi, Kuramlar ve Çalışmalar", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2004.
Yüksek Lisans, V.San, "Batı Avrupa Türkleri Üzerine Sosyolojik Bir Deneme: Belçika Örneği", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2000.
Yüksek Lisans, Ü.Akpınar, "Türk Edebiyatında Fetret Devri: Tanzimat Edebiyatı", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 2000.
Yüksek Lisans, M.Şan, "XIX. Yüzyıl Geçiş Dönemi Osmanlı Aydını", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 1998.
Yüksek Lisans, F.Güneri, "Devlet Ana Kaynakçası: Devlet Ana Romanının Türk Düşünce Hayatındaki Yankıları", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 1998.
Yüksek Lisans, E.Genç, "Charles White ve İstanbul'da Üç Yıl, 1844'te Türklerin Adetleri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 1998.
Yüksek Lisans, M.Karakaş, "XIX. Yüzyılda Türkçülük Akımı ve Osmanlı'da Rusya Kökenli Türklerin Rolü", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ağustos, 1994.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi