İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi EBRU DEMİRCİ
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
Bölüm : Ulaştırma ve Lojistik Bölümü
Ana Bilm Dalı : Ulaştırma ve Lojistik Yönetimi Anabilim Dalı
Sabit Telefon : +90 212 4737070 | Dahili : 19226
E Posta Adresi : edemirciistanbul.edu.tr
Web Adresi : http://aves.istanbul.edu.tr/edemirci/cv
Ofis : Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Anabina
Posta Adresi : İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Avcılar Kampüsü Avcılar/İstanbul
Eğitim Bilgileri
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Finans Anabilim Dalı, 2004-2010
Yüksek Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Finans Anabilim Dalı, 2002-2004
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İşletme Fakültesi, İngilizce İşletme, 1997-2002
Yaptığı Tezler
Doktora, "Enerji Vadeli İşlemleri ve Türkiye’de Elektirk Piyasasına Yönelik Bir Uygulama", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Finans Bilim Dalı Eylül, 2010.
Yüksek Lisans, "Faizin vade yapısı teorileri ve Türkiye’deki faizin vade yapısının kesitsel olarak incelenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Finans Bilim Dalı Temmuz, 2002.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Spatial Econometrics, Istanbul University School of Business Administration Summer school, 2012
Araştırma Alanları
İktisat
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Finans
Finans
Web Of Science Araştırma Alanları
Business, Finance
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK FAKÜLTESİ, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK FAKÜLTESİ, 2014 - 2018
Arş.Gör.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu, 2002 - 2014
Verdiği Dersler
Sürdürülebilir ve Yeşil Lojistik, Lisans, 2014-2015
Ulaştırma Ekonomisi, Lisans, 2014-2015
ULUSLARARASI FİNANSMAN, Lisans, 2013-2014
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Yildirim B.F., Demirci E., "Banka Performansının TOPSIS-M Uygulaması İle Değerlendirilmesi", Priene Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, pp.35-48, 2017 (Link)
Demirci E., Ülkü N., "Joint Dynamics Of Foreign Exchange And Stock Markets In Emerging Europe", Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, vol.22, pp.55-86, 2012 (Link)
Demirci E., Özdemir K. , Tolun S., "Endeks Getirisi Yönünün İkili Sınıflandırma Yöntemiyle Tahmin Edilmesi: Imkb-100 Endeksi Örneği", Niğde Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.45-59, 2011 (Link)
Demirci E., Keskintürk T. , Tolun S., "İyi Çeşitlendirilmiş Portföy Büyüklüğünün Genetik Algoritma Tekniği Kullanılarak İncelenmesi", Sosyal Bilimler Dergisi, ss.1-5, 2010 (Link)
Demirci E., Gümrah Ü., "İmkb Hisse Senedi Getiri Aralığı Ve Yatırım Ufku", İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.38, ss.184-196, 2009
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Demirci E., "ELECTRICITY CONSUMPTION FORECASTING IN TURKEY USING GREY PREDICTION GM (1,1) MODEL", 3RD INTERNATIONAL CONGRESS on SOCIAL AND ECONOMIC SCIENCES, ATİNA, YUNANISTAN, 15-19 Kasım 2017, pp.37-37 (Link)
Demirci E., Yildirim B.F., "Banka Performansının TOPSIS-M Yöntemi ile Değerlendirilmesi"", Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 36. Ulusal Kongresii, İZMİR, TÜRKIYE, 13-15 Temmuz 2016, cilt.0, no.0, ss.135-135 (Link)
Demirci E., "Future of Islamic Banking in Turkey", Global Business Conference, Dubrovnik, HIRVATISTAN, 1-4 Ekim 2014, pp.87-87 (Abstract)
Demirci E., Sarıoğlu S.E. , "An Assessment Of The Financial Performances Of State-Owned Enterprises And Private Firms: The Case Of Turkish Economy", 9th EBES Conference, ITALYA, 11-13 Ocak 2013, pp.2023-2045
Altuntaş G., Semerciöz F., Demirci E., "Kurumsal Girişimcilik Çevresi ve Örgütsel Performans İlişkisi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ulusal Pazarı'nda İşlem Gören İşletmeler Örneği", 12. Ulusal İşletmecilik Kongresi, MUĞLA, TÜRKİYE, 2-4 Mayıs 2013, ss.101-110
Demirci E., Karabiyik A., "Takasbank Uygulaması Üzerinden “Too Big To Fail” Anlayışının Yeni Kurumları Olan Merkezi Karşı Tarafların Risklerinin İncelenmesi", 17. Finans Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKİYE, 23-26 Ekim 2013, ss.122-129 (Özet)
Demirci E., Semerciöz F. , Atuntaş G., "Kurumsal Girisimcilik Cevresi Ve Orgutsel Performans Iliskisi: Istanbul Menkul Kiymetler Borsasi Ulusal Pazari'Nda Islem Goren Isletmeler Ornegi", 12. Ulusal Isletmecilik Kongresi, MUĞLA, TÜRKİYE, Mayıs 2013, ss.55-65
Demirci E., Kıyılar M. , Sarıoğlu S.E., "The Effect Of Oil Price Volatility On The Stock Exchange Transportation Index", 8. International Logistics and Supply Chain Congress, TÜRKİYE, 2010, pp.161-167
Demirci E., Seval B., Sarıoğlu S.E., "Finansal Piyasaların Gelişiminin Ekonomik Büyümeye Etkisi Var Mıdır?(1987-2006)", 14. Ulusal Finans Sempozyumu, KONYA, TÜRKİYE, 3-6 Kasım 2010, ss.271-285
Demirci E., Keskintürk T. , Küçük B., "Bursiyerlerin Genetik Algoritma Tekniği Yardımı Ile Seçimi", Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 28. Ulusal Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 30-2 temmuz 2008, ss.1-5
Demirci E., Er Ş., "Ham Petrol Fiyatlarının Türkiye’Deki Cari Açığa Etkisinin Incelenmesi", Türkiye Ekonomik ve İstatistik Ulusal Kongresi, MALATYA, TÜRKİYE, 24-25 Mayıs 2007, ss.1-12
Demirci E., Küçük B., "Bursiyerlerin Analitik Hiyerarşi Prosesi(Ahp) Yardımı Ile Seçimi", Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YA/EM), İZMİR, TÜRKİYE, 2-4 temmuz 2007
Demirci E., Hepşen A., "İhmal Edilmiş Hisse Senedi Etkisi Anomalisi", 11. Ulusal Finans Sempozyumu, ZONGULDAK, TÜRKİYE, 17-20 ekim 2007, ss.338-353
Demirci E., Keskintürk T., "Portföy Büyüklüğü Ve Iyi Çeşitlendirilmiş Portföy Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi", Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YA/EM), İZMİR, TÜRKİYE, 2-4 Temmuz 2007, ss.1-6
Demirci E., Derindere Köseoğlu S., "Effects Of The Fluctuation In International Crude Oil Prices On Strategies Of The Tanker Charterers And Cargo Owners", International Logistics and Supply Chain Congress, TÜRKİYE, 2007, pp.199-205
Derindere Köseoğlu S., Demirci E., "Effects of the Fluctuations in International Crude Oil Prices on Strategies of the Tanker Charterers and Cargo Owners", Effects of the Fluctuations in International Crude Oil Prices on Strategies of the Tanker Charterers and Cargo Owners, TÜRKIYE, 8-9 Kasım 2007, pp.199-205
Demirci E., Er Ş., "Oil Prices, Gdp, Inflation In Turkey: A Vector Autoregression Analysis", Applied Statistics, SLOVENYA, 17-12 Eylül 2006, pp.34-35
Demirci E., Keskintürk T., "Portföy Seçiminde Ortalama-Varyans Modelinin Melez Algoritma İle Çözümü", Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 26. Ulusal Kongresi, KOCAELİ, TÜRKİYE, 3-5 Temmuz 2006, ss.454-457
Demirci E., Ata B., "Employment And Investment Relation In Turkey: A Cointegration Analysis", Applied Statistics , SLOVENYA, 17-20 Elül 2006, pp.16-17
Demirci E., Keskintürk T. , Ömeroğlu B., "Portföy Seçiminde Markowitz Modeli Için Genetik Algoritma Yaklaşımı", Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 25. Ulusal Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 4-6 Temmuz 2005
Diğer Yayınlar
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Journal of Transportation and Logistics, Editör, 01.01.2016 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
3RD INTERNATIONAL CONGRESS on SOCIAL AND ECONOMIC SCIENCES, Athens, Kasım 2017
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 0
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 0
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 3
Ödüller ve Burslar
Demirci E,Ükü, Numan, "''III. Akademik Çalışmaların Değerlendirilmesine Yönelik Yarışma'' , T.C. merkez bankası, Temmuz 2012
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi