İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Doç.Dr. EBRU DEMİRCİ
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi
Bölüm : Ulaştırma ve Lojistik Bölümü
Ana Bilm Dalı : Ulaştırma ve Lojistik Ana Bilim Dalı
Sabit Telefon : +90 212 4737070 | Dahili : 19226
E Posta Adresi : edemirciistanbul.edu.tr
Web Adresi : http://aves.istanbul.edu.tr/edemirci/cv
Ofis : Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Anabina
Posta Adresi : İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Avcılar Kampüsü Avcılar/İstanbul
Eğitim Bilgileri
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Finans Anabilim Dalı, 2004-2010
Yüksek Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Finans Anabilim Dalı, 2002-2004
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İşletme Fakültesi, İngilizce İşletme, 1997-2002
Yaptığı Tezler
Doktora, "Enerji Vadeli İşlemleri ve Türkiye’de Elektirk Piyasasına Yönelik Bir Uygulama", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Finans Bilim Dalı Eylül, 2010.
Yüksek Lisans, "Faizin vade yapısı teorileri ve Türkiye’deki faizin vade yapısının kesitsel olarak incelenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Finans Bilim Dalı Temmuz, 2002.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Eğiticinin Eğitimi, İstanbul Üniversitesi, 2015
Spatial Econometrics, Istanbul University School of Business Administration Summer school, 2012
Araştırma Alanları
İktisat
Finans Ekonomisi
Lojistik Yönetimi
Finansman
Finansal Piyasalar ve Yatırım Yönetimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Finans
Finans
Web Of Science Araştırma Alanları
Business, Finance
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK FAKÜLTESİ, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, ULAŞTIRMA VE LOJİSTİK FAKÜLTESİ, 2014 - 2018
Arş.Gör.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Ulaştırma ve Lojistik Yüksekokulu, 2002 - 2014
Mesleki ve İdari Deneyimler
Dekan Yardımcısı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi, Ulaştırma ve Lojistik, 02.01.2017 - Devam Ediyor
Verdiği Dersler
lojistik yönetimine giriş, Lisans, 2018-2019
yolcu taşımacılığı, Lisans, 2018-2019
Enerji Lojistiği, Lisans, 2017-2018
Finansal Yönetim, Lisans, 2017-2018
Sürdürülebilir ve Yeşil Lojistik, Lisans, 2017-2018
Sürdürülebilir ve Yeşil Lojistik, Yüksek Lisans, 2017-2018
Lojistik Yönetimine Giriş, Lisans, 2016-2017
Sürdürülebilir ve Yeşil Lojistik, Lisans, 2016-2017
Mikro Ekonomi, Lisans, 2016-2017
Sürdürülebilir ve Yeşil Lojistik, Yüksek Lisans, 2015-2016
Enerji Lojistiği, Yüksek Lisans, 2015-2016
Ulaştırma Ekonomisi, Lisans, 2014-2015
Sürdürülebilir ve Yeşil Lojistik, Lisans, 2014-2015
ULUSLARARASI FİNANSMAN, Lisans, 2013-2014
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, K.Tanrıverdi, "YEŞİL LOJİSTİK YÖNETİMİ UYGULAMALARININ ÇEVRESEL PERFORMANSLA OLAN İLİŞKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2018.
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Uelkue N., Demirci E., "Joint dynamics of foreign exchange and stock markets in emerging Europe", JOURNAL OF INTERNATIONAL FINANCIAL MARKETS INSTITUTIONS & MONEY, vol.22, pp.55-86, 2012
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Yıldırım B.F., Demirci E., "Banka Performansının TOPSIS-M Uygulaması İle Değerlendirilmesi", Söke İşletme Fakültesi Priene Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, vol.1, pp.35-48, 2017
Demirci E., Şahin S., "Uluslararası ortaklık yapısının hisse senedi getirisi üzerindeki etkisi: Borsa İstanbul uygulaması", Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.11, ss.93-105, 2015
Özdemir K. , Tolun S., Demirci E., "Endeks Getirisi Yönünün İkili Sınıflandırma Yöntemiyle Tahmin Edilmesi: IMKB-100 Endeksi Örneği", Niğde Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.45-59, 2011 (Link)
Demirci E., Keskintürk T. , Tolun S., "İyi Çeşitlendirilmiş Portföy Büyüklüğünün Genetik Algoritma Tekniği Kullanılarak İncelenmesi", Sosyal Bilimler Dergisi, ss.1-5, 2010 (Link)
Demirci E., Gümrah Ü., "İmkb Hisse Senedi Getiri Aralığı Ve Yatırım Ufku", İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.38, ss.184-196, 2009
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Demirci E., Cebeci M.S., "Karayolu Yatırımlarının Ekonomik Etkileri", 2. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi, SAKARYA, TÜRKIYE, 22-23 Kasım 2019, ss.0-2
Demirci E., Cebeci M.S., "Üniversite Kampüsleri Erişilebilirliğinin Analitik Hiyerarşi Prosesi ve Topsis Yöntemleri ile Bütünleşik olarak Analizi: İstanbul Örneği", Dünden Bugüne Engellilik Engellilik Araştırmaları Konferansı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 15-16 Kasım 2018, ss.24-24
Demirci E., Cebeci M.S., "The Analysis Of Increase In Accessibility To Intelligent Transportation Applications System For The Elderly And Disabled People", 1. International Conference On Intelligent Transportation Systems BANU – ITSC, BALIKESİR, TÜRKIYE, 18-21 Nisan 2018, pp.32-47
Kuzu Yildirim S., Demirci E., "Havayolu Taşımacılığının Küresel Rekabet İle İlişkisinin İncelenmesi", 2. Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi, SAKARYA, TÜRKIYE, 22-24 Kasım 2018, ss.0-1
Demirci E., Tanrıverdi K., "Yeşil Lojistik Yönetimi Uygulamalarının Çevresel Performansa Etkisi: Türkiye’nin En Büyük 1000 İşletmesi (İSO-1000) Örneği", Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 26-27 Ekim 2017, ss.51-51
Demirci E., Yıldırım B.F., "ELECTRICITY CONSUMPTION FORECASTING IN TURKEY USING GREY PREDICTION GM (1,1) MODEL", 3RD INTERNATIONAL CONGRESS on SOCIAL AND ECONOMIC SCIENCES, ATİNA, YUNANISTAN, 15-19 Kasım 2017, pp.37-37 (Link)
Yildirim B.F., Demirci E., "Banka Performansının TOPSIS-M Yöntemi ile Değerlendirilmesi", Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 36. Ulusal Kongresii, İZMİR, TÜRKIYE, 13-15 Temmuz 2016, cilt.0, no.0, ss.135-135 (Link)
Demirci E., "Future of Islamic Banking in Turkey", Global Business Conference, Dubrovnik, HIRVATISTAN, 1-4 Ekim 2014, pp.87-87 (Abstract)
Karabiyik A., Demirci E., "Takasbank Uygulaması Üzerinden “Too Big To Fail” Anlayışının Yeni Kurumları Olan Merkezi Karşı Tarafların Risklerinin İncelenmesi", 17. Finans Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKIYE, 23-26 Ekim 2013, ss.122-129 (Özet)
Eren Sarioğlu S., Demirci E., "An Assessment of the Financial Performances of State-Owned Enterprises and Private Firms: The Case of Turkish Economy", 9th EBES Conference, ITALYA, 9-11 Ocak 2013, pp.2023-2045
Altuntaş G., Semerciöz F., Demirci E., "Kurumsal Girişimcilik Çevresi ve Örgütsel Performans İlişkisi: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Ulusal Pazarı'nda İşlem Gören İşletmeler Örneği", 12. Ulusal İşletmecilik Kongresi, MUĞLA, TÜRKİYE, 2-4 Mayıs 2013, ss.101-110
Seval B., Sarıoğlu S.E., Demirci E., "Finansal Piyasaların Gelişiminin Ekonomik Büyümeye Etkisi var mıdır?(1987-2006)", 14. Ulusal Finans Sempozyumu, KONYA, TÜRKIYE, 1-4 Kasım 2010, ss.271-285
Kıyılar M. , Sarıoğlu S.E., Demirci E., "The effect of oil price volatility on the stock exchange transportation index", 8. International Logistics and Supply Chain Congress, TÜRKIYE, 2010, pp.161-167
Küçük B., Demirci E., Keskintürk T. , "Bursiyerlerin Genetik Algoritma Tekniği Yardımı Ile Seçimi", Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 28. Ulusal Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-4 Temmuz 2008, ss.1-5
Hepşen A., Demirci E., "İhmal Edilmiş Hisse Senedi Etkisi Anomalisi", 11. Ulusal Finans Sempozyumu, ZONGULDAK, TÜRKIYE, 1-4 Ekim 2007, ss.338-353
Demirci E., Küçük B., "Bursiyerlerin Analitik Hiyerarşi Prosesi(Ahp) Yardımı Ile Seçimi", Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YA/EM), İZMİR, TÜRKİYE, 2-4 temmuz 2007
Demirci E., Er Ş., "Ham Petrol Fiyatlarının Türkiye’Deki Cari Açığa Etkisinin Incelenmesi", Türkiye Ekonomik ve İstatistik Ulusal Kongresi, MALATYA, TÜRKİYE, 24-25 Mayıs 2007, ss.1-12
Demirci E., Keskintürk T., "Portföy Büyüklüğü Ve Iyi Çeşitlendirilmiş Portföy Arasındaki Ilişkinin Incelenmesi", Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği (YA/EM), İZMİR, TÜRKİYE, 2-4 Temmuz 2007, ss.1-6
Demirci E., Derindere Köseoğlu S., "Effects Of The Fluctuation In International Crude Oil Prices On Strategies Of The Tanker Charterers And Cargo Owners", International Logistics and Supply Chain Congress, TÜRKİYE, 2007, pp.199-205
Demirci E., Keskintürk T., "Portföy Seçiminde Ortalama-Varyans Modelinin Melez Algoritma İle Çözümü", Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 26. Ulusal Kongresi, KOCAELİ, TÜRKİYE, 3-5 Temmuz 2006, ss.454-457
Demirci E., Ata B., "Employment And Investment Relation In Turkey: A Cointegration Analysis", Applied Statistics , SLOVENYA, 17-20 Elül 2006, pp.16-17
Demirci E., Er Ş., "Oil Prices, Gdp, Inflation In Turkey: A Vector Autoregression Analysis", Applied Statistics, SLOVENYA, 17-12 Eylül 2006, pp.34-35
Demirci E., Keskintürk T., Ömeroğlu B., "Portföy seçiminde Markovitz modeli için genetik algoritma yaklaşımı", Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği 25. Ulusal Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-3 Haziran 2005, ss.41-41
Diğer Yayınlar
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Journal of Transportation and Logistics, Editör, 01.01.2016 - Devam Ediyor
Bilimsel Hakemlikler
Cogent Business and Management, Dergide Hakemlik, Ocak 2018
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 27
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 32
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Ödüller ve Burslar
Demirci E,Ükü, Numan, "''III. Akademik Çalışmaların Değerlendirilmesine Yönelik Yarışma'' , T.C. merkez bankası, Temmuz 2012
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi