İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Nif Dağı Kazılarından Çıkarılan İnsan İskeletlerinde Mitokondriyal Genom Analizi ", BAP Arastırma Projesi, 43216, Yönetici, Devam Ediyor
"Farklı Kuraklık Toleransına Sahip Domates (Solanum lycopersicum) Bitkilerinde Kodlama Yapmayan Küçük RNA'ların Belirlenmesi ", BAP Arastırma Projesi, 45084, Yönetici, Devam Ediyor
"Uğurludağ/Çorum Kazılarından Çıkartılan Materyallerden Moleküler Teknikler Kullanılarak Eşem Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 28488, Yönetici, Devam Ediyor
"Düşük Basınç Biyolojisi: Düşük Atmosferik Basınçta Kolza Bitkisinde (Brassica napus L.) Gen Anlatımının Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 2213, Yönetici, 2011
"Kazdağı Göknarı (Abies equi-trojani Aschers et Sinten)’in Doku Kültürüne Alınması ve Moleküler Markır Teknikleri ile Tanımlanması", BAP Arastırma Projesi, 24/27082002, Yönetici, 2009
"Liquidambar orientalis Mill. (Sığla ağacı)’in Doku Kültürünün Kurulması ve Moleküler Markır Yöntemi Kullanılarak Tanımlanması", BAP Arastırma Projesi, 23/27082002, Araştırmacı, 2010
"Halk Arasında Kullanılan Çeşitli Tıbbi Bitkilerin Antiviral ve Antitümoral Aktivitelerinin Değerlendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, 1603/30042001, Araştırmacı, 2003
"Patates (Solanum tuberosum L.) Çeşitlerinde Polifenol Oksidaz Genleri Üzerine Çalışmalar", BAP Doktora, T-493/180398, Yönetici, 2001
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi