İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Fen Fakültesi, 2017 - Devam Ediyor
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Fen Fakültesi, 2011 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Fen Fakültesi, 2003 - 2011
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkan Yardımcısı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Fen Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik, 29.01.2013 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
Moleküler Genetik II, Lisans, 2017-2018
Seminer, Lisans, 2017-2018
Epigenetik, Yüksek Lisans, 2017-2018
Moleküler Biyolojide Kullanılan İstatistiksel Yöntemler, Lisans, 2017-2018
Bitirme Projesi, Lisans, 2017-2018
Apoptozun Moleküler Teknikler Kullanılarak Belirlenmesi, Yüksek Lisans, 2017-2018
Kanser Biyolojisi, Lisans, 2017-2018
Biyoinformatik, Lisans, 2017-2018
İnsan Biyolojisi, Lisans, 2017-2018
Biyolojik Antropoloji, Lisans, 2017-2018
YÖNETİLEN TEZLER
Yüksek Lisans, E.Kanimdan, "MAYA HÜCRELERİNDE 1-BUTANOL ÜRETİLMESİ İLE İLGİLİ GENLERİN ANLATIMININ ARAŞTIRILMASI", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2015.
Yüksek Lisans, N.Altınışık, "İNSAN İSKELETLERİNDE MİTOKONDRİYAL GENOM ANALİZİ VE HAPLO-GRUP TAYİNİ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2015.
Yüksek Lisans, B.Çelik, "Düşük Atmosferik Basınçta Kanola (Brassica napus L.) Bitkisinde Gen Anlatımının Araştırılması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, S.Fidan, "Kolza'nın (Brassica napus L.) Transgen Yönünden Araştırılması.", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma, İstanbul Üniversitesi, Şubat, 2013
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma, İstanbul Üniversitesi, Şubat, 2013
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlilik Sınavı, İstanbul Üniversitesi, Şubat, 2013
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlilik Sınavı, İstanbul Üniversitesi, Şubat, 2013
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlilik Sınavı, İstanbul Üniversitesi, Şubat, 2013
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlilik Sınavı, İstanbul Üniversitesi, Şubat, 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi