İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi

7141 sayılı kanun kapsamında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa `ya geçmiştir.

Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Florence Nightingale Hemşirelik Fakültesi, 2011 - 2018
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu , 2007 - 2011
Arş.Gör.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu , 2005 - 2007
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İstanbul Üniversitesi Florence Nightingale Hemşirelik Yüksekokulu, 1999 - 2005
Diğer, --Seçiniz--, T.C. Sağlık Bakanlığı Beyoğlu Eğitim ve Araştırma Hastanesi , 1994 - 1999
Diğer, --Seçiniz--, T.C. Sağlık Bakanlığı Samsun Doğum ve Çocuk Bakımevi , 1989 - 1994
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Dekan Yardımcısı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Florence Nightingale hemşirelik Fakültesi , , 16.11.2015 - Devam Ediyor
VERDİĞİ DERSLER
Jinekoloji Hemşireliği , Doktora, 2013-2014
Aile Planlamasında Temel Bilgiler , Lisans, 2013-2014
CİNSELLİK VE CİNSEL SAĞLIK , Doktora, 2012-2013
Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği, Lisans, 2012-2013
Temel Ürojinekoloji Hemşireliği, Yüksek Lisans, 2011-2012
Jinekoloji ve Jinekolojik Onkoloji Hemşireliği, Yüksek Lisans, 2011-2012
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, Y.Aydın, "Aşırı Aktif Mesane Şikayeti Olan Kadınlarda Refleksolojinin Etkinliği", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mart, 2015.
Doktora, S. Abalı, "Menstrual Siklus Evrelerine Göre Kadında Cinsel İşlev Özellikleri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ocak, 2014.
Doktora, D.Kaya Şenol , "Normal Doğum Sonrası Perineal Bölgeye Yapılan Soğuk Uygulamanın Ağrıyı Azaltmadaki Etkisi ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Nisan, 2014.
Doktora, M.Kaydırak, "Tıbbi Terminasyon Yapılan Gebelerde Roy Adaptasyon Kuramı Doğrultusunda Yapılan Destek Prog. Etkinliği", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, A.Malak , "Obez Kadınlarda Alt Üriner Sistem Şikayetleri ve Yaşam Kalitesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, S.Demir, "Cinsel İşlev Bozukluğu Olan İnfertil Kadınlarda Cinsel Danışmanlığın Cinsel Sağlığa Etkisi ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, Ç.Bilge , "Jinekolojik Kanser Tedavisi Gören Kadınlarda Cinsel Danışmanlığın Yaşam Kalitesine Etkisi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, P.Vural , "Doğum Korkusunu Azaltmada Duygusal Özgürleşme Tekniğinin Etkisi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, T.Andaç, "Dönemdeki Kadınların Cinsel İşlev Özellikleri: Toplum Temelli Çalışma", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2015.
Yüksek Lisans, Ş.Bozkurt, "Normal Doğum ve Sezaryende Anne Memnuniyetinin Değerlendirilmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2013.
Yüksek Lisans, F.Yorgancı Sökücü , "Kadının Çalışma Durumunun Emzirmeye Etkisi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, N.Bardak, "İnfertilite Tedavisi Gören Hastaların Psikolojik Tepkilerinin Belirlenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, G.Kahramanoğlu, "Alt Üriner Sistem Şikayeti Olan Kadınların Tedaviden Beklentilerinin Belirlenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi