İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi

Araştırmacı kurumdan ayrılmıştır.

Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İ.Ü.ADLİ TIP ENSTİTÜSÜ, 2013 - Devam Ediyor
MESLEKİ ve İDARİ DENEYİMLER
Bölüm Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ ADLİ TIP ENSTİTÜSÜ, TIP BİLİMLERİ ANABİLİM DALI, 20.09.2013 - Devam Ediyor
NÖROLOJİ KLİNİĞİ EĞİTİM GÖREVLİSİ VE SORUMLUSU, ERENKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ, , 13.11.2011 - 30.09.2013
3.NÖROLOJİ KLİNİK ŞEFİ, BAKIRKÖY RUH VE SİNİR HASTALIKLARI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ 3.NÖROLOJİ KLİNİĞİ, , 03.11.1992 - 08.11.2011
NÖROLOJİ KLİNİĞİ VEKİL ŞEF, HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ, , 02.06.1991 - 30.12.1996
NÖROLOJİ ŞEF YRD., ŞİŞLİ ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ, , 31.12.1990 - 02.11.1992
NÖROLOJİ KLİNİĞİ ŞEF YRD., VAKIF GUREBA EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ, , 02.01.1990 - 30.11.1990
NÖROLOJİ KLİNİĞİ BAŞ ASİSTAN,ŞEF YRD., OKMEYDAHI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ, , 10.10.1983 - 01.01.1990
VERDİĞİ DERSLER
adli nöropsikiyatri, Doktora, 2016-2017
adli nöropsikiyatri, Doktora, 2016-2017
adli nöropsikiyatri, Doktora, 2016-2017
adli nöropsikiyatri, Doktora, 2016-2017
adli nöropsikiyatri, Doktora, 2016-2017
adli nöropsikiyatri, Doktora, 2016-2017
adli nöropsikiyatri, Doktora, 2016-2017
BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Doktora, 2013-2014
YÖNETİLEN TEZLER
Tıpta Uzmanlık, A.Hülya Olgun Yazar, "FOTOSENSİTİF ÖZELLİK GÖSTEREN EPİLEPSİLİ HASTALARDA KLİNİK, EEG VE PROGNOZ ANALİZLERİ", BRSHH NÖROLOJİ KLİNİĞİ 3.NÖROLOJİ, Kasım, 2011.
Tıpta Uzmanlık, A.İlknur Güçlü, "RELAPS VE REMİSYONLA SEYREDEN MULTİPL SKLEROZ OLGULARINDA KOGNİTİF REHABİLİTASYONUN ETKİLERİ", BRSHH NÖROLOJİ KLİNİĞİ 3.NÖROLOJİ, Kasım, 2011.
Tıpta Uzmanlık, A.Fulya Eren, "8-18 YAŞ ARASI MİGREN HASTALARINDA YAŞAM KALİTESİ VE UYKU BOZUKLUKLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ", BRSHH NÖROLOJİ KLİNİĞİ 3.NÖROLOJİ, Mayıs, 2011.
Tıpta Uzmanlık, A.Elif Korkut, "SEREBRAL KORTİKAL GELİŞİM MALFORMASYONLARINDA KLİNİK,ELEKTROENSEFALOGRAFİ VE MAGNETİK REZONANS GÖRÜNTÜLEME BULGULARINN DEĞERLENDİRİLMESİ", BRSHH NÖROLOJİ KLİNİĞİ 3.NÖROLOJİ, Ocak, 2011.
Tıpta Uzmanlık, A.Muhammed Emin Özcan, "RELAPS VE REMİSYONLA SEYREDEN MULTİPL SKLEROZ OLGULARINDA KOGNİTİF DURUM TAYİNİ", BRSHH NÖROLOJİ KLİNİĞİ 3.NÖROLOJİ, Ocak, 2010.
Tıpta Uzmanlık, A.Tufan Tevfik Acuner, "ŞİZOFRENİ ETYOLOJİSİNDE PRİON HİPOTEZİ VE ŞİZOFRENİ HASTALERINDA PRİON PROTEİNİN GENİ(PRNP) M129V POLİMORFİZMİ GENOTİP ANALİZİ", BRSHH NÖROLOJİ KLİNİĞİ 3.NÖROLOJİ, Ekim, 2010.
Tıpta Uzmanlık, A.Gönül Dursun Özay, "GEÇİCİ İSKEMİK ATAKTA KLİNİK İZLEM VE PROGNOZ", BRSHH NÖROLOJİ KLİNİĞİ 3.NÖROLOJİ, Nisan, 2010.
Tıpta Uzmanlık, A.Eda Kiliç Çoban, "İSKEMİK SEREBROVASKÜLER HASTALIKTA METABOLİK SENDROM SIKLIĞI VEKAROTİS İNTİMA KALILIĞI İLİŞKİSİ", BRSHH NÖROLOJİ KLİNİĞİ 3.NÖROLOJİ, Ocak, 2009.
Tıpta Uzmanlık, A.Tamer Yazar, "İDİOPATİK PARKİNSON HASTALIĞINDA MOTOR ÜNİTE SAYISI DEĞİŞİMİ", BRSHH NÖROLOJİ KLİNİĞİ 3.NÖROLOJİ, Ocak, 2008.
Tıpta Uzmanlık, A.Yalçin Daloğlu, "MULTİPL SKLEROZ AKUT ATAĞINDA 10 GÜNLÜK YÜKSEK DOZ METİLPREDNİZOLONE TEDAVİSİNİN FARKLI ÖLÇEKLERLE ETKİNLİĞİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", BRSHH NÖROLOJİ KLİNİĞİ 3,NÖROLOJİ, Mayıs, 2008.
Tıpta Uzmanlık, A.Özlem Eyhemoğlu, "SELEKTİF AMİGDALOHİPOKAMPEKTOMİ OPERASYONU GEÇİREN MESİAL TEMPORAL LOP EPİLEPSİLİ HASTALARIN KLİNİK-PATOLOJİK ÖZELLİKLERİ İLE HİPOKAMPAL SKLEROZDA P-GLİKOPROTEİN EKSPRESYONU İLİŞKİSİ ", BRSHH NÖROLOJİ KLİNİĞİ 3.NÖROLOJİ, Ocak, 2006.
Tıpta Uzmanlık, A.Melek Kandemir, "İNFRATENTORİAL İNMELERDE KOGNİTİF ETKİLENME", BRSHH NÖROLOJİ KLİNİĞİ 3.NÖROLOJİ , Mart, 2006.
Tıpta Uzmanlık, A.Nurten Çolak, "KAROTİS VE VERTEBROBAZİLER SİSTEM İSKEMİK İNMELİ HASTALARIN KLİNİK,ETYOLOJİ VE PROGNOZ YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI", BRSHH NÖROLOJİ KLİNİĞİ 3.NÖROLOJİ, Ocak, 2005.
Tıpta Uzmanlık, A.Beran Sayman Polat, "MESİAL TEMPORAL SKLEROZLU HASTALARDA KOGNİTİF DEĞERLENDİRME", BRSHH NÖROLOJİ KLİNİĞİ 3.NÖROLOJİ, Mart, 2002.
Tıpta Uzmanlık, A.İsmail Sezgin, "İDİOPATİK JENERALİZE EPİLEPSİLİ ÇOCUKLARDA UYKU BOZUKLUĞU", BRSHH NÖROLOJİ KLİNİĞİ 3.NÖROLOJİ, Şubat, 2002.
Tıpta Uzmanlık, A.Esra Erdemsel Acarel, "ALZHEİMER HASTALARINDA KANTİTATİF EEG İLE NÖROKOGNİTİF TESTLERİN KARŞILAŞTIRILMASI", BRSHH NÖROLOJİ KLİNİĞİ 3.NÖROLOJİ, Ocak, 2001.
Tıpta Uzmanlık, A.Işil Kalyoncu Aslan, "İDİOPATİK JENERALİZE EPİLEPSİLERDE EEG'DE FOKAL ÖZELLİKLERİNİN DRĞERLENDİRİLMESİ", BRSHH NÖROLOJİ KİNİĞİ 3.NÖROLOJİ, Ocak, 2001.
Tıpta Uzmanlık, A.Murat Gödel, "LİPOPROTEİN(a) VE LİPİD PROFİLİNİN İSKEMİK SEREBROVASKÜLER HASTALIK OLGULARINDA RİSK FAKTÖRÜ OLARAK ARAŞTIRILMASI", BRSHH NÖROLOJİ KLİNİĞİ 3.NÖROLOJİ, Ocak, 2000.
Tıpta Uzmanlık, A.Hacer Us Anaç, "İNTRASEREBRAL HEMORAJİ SONRASI VASKÜLER DEMANSIN ÖZELLİKLERİ", BRSHH NÖROLOJİ KLİNİĞİ 3.NÖROLOJİ, Şubat, 2000.
Tıpta Uzmanlık, A.Aysun Ünal, "HASTALIK SÜRELERİNE GÖRE MULTİPL SKLEROZ HASTALARINDA BİLİŞSEL ETKİLENME", BRSHH NÖROLOJİ KLİNİĞİ 3.NÖROLOJİ, Şubat, 1999.
Tıpta Uzmanlık, A.Alev Karagöz, "MULTİPL SKLEROZ VE FATİQUE(YORGUNLUK)", BRSHH NÖROLOJİ KLİNİĞİ 3.NÖROLOJİ, Ocak, 1999.
Tıpta Uzmanlık, A.Günay Gül, "TRANSKRANİAL MANYETİK STİMÜLASYON İLE KORTİKAL EKSİTABİLİTENİN ÖLÇÜMÜ", BRSHH NÖROLOJİ KLİNİĞİ 3.NÖROLOJİ KLİNİĞİ, Şubat, 1998.
Tıpta Uzmanlık, A.Ümmühan Altin, "ALZHEİMER HASTALIĞINDA DONEPEZİL HİDROKLORÜR ETKİNLİĞİNİN KANTİTATİF EEG İLE DEĞERLENDİRİLMESİ", BRSHH NÖROLOJİ KLİNİĞİ 3.NÖROLOJİ KLİNİĞİ, Ocak, 1998.
Tıpta Uzmanlık, A.Mesrur Mert, "HEKSAKARBON TÜREVLERİ İLE ÇALIŞANLARDA SİNİR İLETİ HIZLARINI İNCELEMESİ", HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ .., Mayıs, 1998.
Tıpta Uzmanlık, A.Nazan Karagöz, "KARPAL TUNEL SENDROMUNUN TANISINDA ELEKTROFİZYOLOJİK YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI", BRSHH NÖROLOJİ KLİNİĞİ 3.NÖROLOJİ KLİNİĞİ, Şubat, 1997.
Tıpta Uzmanlık, A.İsmail Küçükali, "TEMPORAL LOP KAYNAKLI KOMPLEKS PARSİYEL NÖBETİ OLAN OLGULARDA KOGNİTİF TESTLERİN EEG ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE BU SONUÇLARIN KLİNİK PRATİKTEKİ ÖNEMİ", BRSHH NÖROLOJİ KLİNİĞİ 3.NÖROLOJİ KLİNİĞİ, Mart, 1997.
Tıpta Uzmanlık, A.Belgin Petek Balci, "BEYİN SAPI ENFARKTI OLAN HASTALARDA BLİNK REFLEKS DEĞİŞİKLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI", BRSHH NÖROLOJİ KLİNİĞİ 3.NÖROLOJİ KLİNİĞİ, Ocak, 1997.
Tıpta Uzmanlık, A.Ayşen Biçakci, "NEOPLASTİK ÖLGULARDA SİNİR İLETİ HIZI İNCELEMESİ İLE SUBKLİNİK NÖROPATİ ARAŞTIRMASI", HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ .., Haziran, 1997.
Tıpta Uzmanlık, A.Sevda Yildiz Şenol, "HEMORAJİK ENFARKTLAR:KLİNİK GÖRÜNÜM,KLİNİK SEYİR,GÖRÜNTÜLEME BULGULARI,ETYOLOJİK NEDENLER", BRSHH NÖROLOJİ KİNİĞİ 3.NÖROLOJİ KLİNİĞİ, Mayıs, 1997.
Tıpta Uzmanlık, A.Bengi Bahar Demirbağ, "AKUT İSKEMİK İNMELİ OLGULARDA SINIFLAMA İLR LOKALİZASYONU,ETYOLOJİ VE PROGNOZ ARASINDAKİ İLİŞKİ", BRSHH NÖROLOJİ KLİNİĞİ 3.NÖROLOJİ KLİNİĞİ, Mart, 1997.
Tıpta Uzmanlık, A.Gülcan Kaya, "İSKEMİK İNMEDE KLİNİK SINIFLANDIRMA VE RİSK FAKTÖRLERİNE GÖRE ERKEN DÖNEM PROGNOZU DEĞERLENDİRME", HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ ., Ocak, 1997.
Tıpta Uzmanlık, A.Nevzat Filiz, "SAĞ HEMİSFERE ÖZGÜ İHMAL SENDROMLARI,BİRLİKTELİKLERİ VE LEZYON LOKALİZASYONUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ", BAKIRKÖY RUH VE SİNİR HAST.EĞ. VE ARŞ. HASTANESİ NÖROLOJİ KLİNİĞİ 3.NÖROLOJİ KLİNİĞİ, Ocak, 1996.
Tıpta Uzmanlık, A.Mehmet Kolukisa, "İZOLE SAĞ HEMİSFER KORTİKAL LEZYONLU HASTALARDA KOGNİTİF İŞLEVLER", BRSHH NÖROLOJİ KLİNİĞİ 3.NÖROLOJİ KLİNİĞİ, Şubat, 1996.
Tıpta Uzmanlık, A.Kadir Durak, "EPİLEPTİK HASTALARDA SSS EKSİTABİLİTESİNİN ARAŞTIRILMASI", BAKIRKÖY RUH VE SİNİR HAST.EĞ. VE ARŞ.HAST.(BRSHH) NÖROLOJİ KLİNİĞİ 3.NÖROLOJİ KLİNİĞİ, Ocak, 1996.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, DOKTORA YETERLİLİK, İ.Ü.ADLİ TIP ENSTİTÜSÜ, Şubat, 2015
Tez Savunma, Altay Aktürk , Adli tıp enstitüsü, Haziran, 2015
Tez Savunma, DOKTORA YETERLİLİK, İ.Ü.ADLİ TIP ENSTİTÜSÜ, Şubat, 2015
Tez Savunma, DOKTORA YETERLİLİK, İ.Ü.ADLİ TIP ENSTİTÜSÜ, Şubat, 2015
Tez Savunma, DOKTORA YETERLİLİK, İ.Ü.ADLİ TIP ENSTİTÜSÜ, Haziran, 2015
Tez Savunma, MELDA BEKCAN, Adli tıp enstitüsü, Haziran, 2015
Tez Savunma, DOKTORA YETERLİLİK, İ.Ü.ADLİ TIP ENSTİTÜSÜ, Şubat, 2015
Tez Savunma, DOKTORA YETERLİLİK, İ.Ü.ADLİ TIP ENSTİTÜSÜ, Ocak, 2015
Tez Savunma, DOKTORA YETERLİLİK, İ.Ü.ADLİ TIP ENSTİTÜSÜ, Şubat, 2015
Atama, SAĞLIK BİLİMLERİ YÜKSEK OKULU KADROYA ATAMA, GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ, Haziran, 2015
Tez Savunma, DERYA ŞAHİN, ADLİ TIP ENSTİTÜSÜ, Ocak, 2014
Atama, DOÇ.DR.LÜTFÜ HANOĞLU'NUN PROF. JÜRİLİĞİ, MEDİPOL ÜNİV. TIP FAK., Temmuz, 2014
Doktora Yeterlik, DR HİLMİ OR, ADLİ TIP ENSTİTÜSÜ, Şubat, 2014
Atama, DOÇ DR FARUK AŞICIOĞLU'nun Prof. yükseltilme jüri üyeliği, ADLİ TIP ENSTİTÜSÜ, Mart, 2014
Atama, DR ÜLKÜ FİGEN AKPINAR DEMİR, NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ, Mart, 2014
Doktora Yeterlik, pınar birler, Adli tıp enstitüsü, Haziran, 2014
Doktora Yeterlik, DR HABİP BOSTAN, ADLİ TIP ENSTİTÜSÜ, Şubat, 2014
Doktora Yeterlik, DOKTORA YETERLİLİK YAZILI VE SÖZLÜ, ADLİ TIP ENSTİTÜSÜ, Şubat, 2014
Tez Savunma, DR HÜLYA OLGUN YAZAR, BRSHH, Mayıs, 2011
Tez Savunma, DR FULYA EREN, BRSHH, Mayıs, 2011
Tez Savunma, DR ELİF KORKUT, BRSHH, Ocak, 2011
Tez Savunma, DR İLKNUR GÜÇLÜ, BRSHH, Temmuz, 2011
Tez Savunma, DR TUFAN TEVFİK ACUNER, BRSHH, Şubat, 2010
Tez Savunma, DR MUHAMMED EMİN ÖZCAN, BRSHH, Mart, 2010
Tez Savunma, DR GÖNÜL DURSUN ÖZAY, BRSHH, Ocak, 2010
Tez Savunma, DR EDA KILIÇ ÇOBAN, BRSHH, Mart, 2009
Tez Savunma, DR YALÇIN DALOĞLU, BRSHH, Nisan, 2008
Tez Savunma, DR TAMER YAZAR, BRSHH, Ocak, 2008
Tez Savunma, DR ÖZLEM ETHEMOĞLU, BRSHH, Ocak, 2006
Tez Savunma, DR MELEK KANDEMİR, BRSHH, Ağustos, 2006
Tez Savunma, DR NURTEN ÇOLAK, BRSHH, Ocak, 2005
Tez Savunma, DR BERAN SAYMAN POLAT, BRSHH, Şubat, 2002
Tez Savunma, DR İSMAİL SEZGİN, BRSHH, Ocak, 2002
Tez Savunma, DR IŞILKALYONCU ASLAN, BRSHH, Eylül, 2001
Tez Savunma, DR ESRA ERDEMSEL ACARELr, BRSHH, Şubat, 2001
Tez Savunma, DR MURAT GÖDEL, BRSHH, Nisan, 2000
Tez Savunma, DR HACER US ANAÇ, BRSHH, Temmuz, 2000
Tez Savunma, DR AYSUN ÜNAL, BRSHH, Nisan, 1999
Tez Savunma, DR MESRUR MERT, HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, Ocak, 1998
Tez Savunma, DR ALEV KARAGÖZ, BRSHH, Ekim, 1998
Tez Savunma, DR ÜMMÜHAN ALTIN, BRSHH, Ocak, 1998
Tez Savunma, DR GÜNAY GÜL, BRSHH, Haziran, 1998
Tez Savunma, DR BELGİN PETEK BALCI, BRSHH, Ocak, 1997
Tez Savunma, DR NAZAN KARAGÖZ, BRSHH, Şubat, 1997
Yarışma , XXXIII.ULUSAL NÖROLOJİ KONGRESİ, TÜRK NÖROLOJİ DERNEĞİ, Ekim, 1997
Tez Savunma, DR GÜLCAN KAYA, HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, Ocak, 1997
Tez Savunma, DR AYŞEN BIÇAKCI, HASEKİ EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ, Mayıs, 1997
Tez Savunma, DR BENGİ BAHAR DEMİRBAĞ, BRSHH, Mart, 1997
Tez Savunma, DR SEVDA YILDIZ ŞENOL, BRSHH, Ağustos, 1997
Tez Savunma, DR İSMAİL KÜÇÜKALİ, BRSHH, Temmuz, 1997
Tez Savunma, DR MEHMET KOLUKISA, BRSHH, Haziran, 1996
Tez Savunma, DR KADİR DURAK, BRSHH, Şubat, 1996
Tez Savunma, DR.NEVZAT FİLİZ, BAKIRKÖY RUHVE SİNİR HASTALIKLARI EĞ, VE ARŞ, HASTANESİ (BRSHH), Ocak, 1996
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi