İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Araştırma Alanları
ARAŞTIRMA ALANLARI
Uluslararası İktisat
Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme
Konjonktür Teorisi
Dinamik İktisat Modellemesi
Doğrusal Olmayan Dinamikler ve Kaos Teorisi
Dengesizlik İktisadı
ÜNİVERSİTELER ARASI KURUL BİLİM ALANI BİLGİLERİ
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Makro İktisat
İktisadi Modeller ve Programlama
İstatistiksel Analiz
Uygulamalı Ekonometri
Finansal İktisat
Uluslararası politik iktisat
WEB OF SCIENCE ARAŞTIRMA ALANLARI
Economics
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi