İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
SCI,SSCI,AHCI İNDEKSLERİNE GİREN DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Salkim İşlek D., Cengiz S., "ethyl alcohol determination in food and drinks by HS-GC/Ms method and its risk factors on drivers ", MITTEILUNGEN KLOSTERNEUBURG, vol.65, pp.113-128, 2015
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Salkim İşlek D., Işat E., Cengiz S., "Ink aging by dye ratio: Case study", Research Journal of Forensic Sciences, vol.6, pp.1-4, 2018
Salkim İşlek D., Işat E., Cengiz S., "DOCUMENT FORGERY DETERMINATION METHOD: INK AGING", PARIPEX - INDIAN JOURNAL OF RESEARCH, vol.7, pp.193-196, 2018
Salkim İşlek D., Cengiz S., "determining malpractice by ink aging", medicine science internationaol medical journal, pp.1-3, 2017 (Link)
Salkim İşlek D., Ramadanoğlu S.S., "Headspace gas chromatography mass spectrometry analysis of methanol in blood", Medicine Science International Medical Journal, vol.6, pp.372-374, 2017 (Link)
Salkim İşlek D., Işat E., Cengiz S., "The structure and age determination of the writings written with ballpoint pen ", medsci, no.1, pp.1-4, 2017
Kolusayın M.Ö., Karadayı B., Kaya A., Doğan M.B., Karadayı Ş., Daştan K., et al.,"Evaluation of Awareness for Emergency Unit Workers in Collecting, Keeping and Transferring of Bıological Evidences from Forensic Cases [Adli Olgularda Biyolojik Delil Alınması, Saklanması Ve Gönderilmesinde Acil Servis Çalışanlarının Farkındalıklarının Değerlendirilmesi]", Medicine Science, vol.4, pp.1912-1926, 2015 (Link)
Işat E., Salkim İşlek D., Cengiz S., "Belge yaşı tayininde deneysel ve görsel tanı yöntemleri kasrşılaştırılması olgu sunumu", Adli Bilimler Dergisi, cilt.14, ss.23-32, 2015
Salkim İşlek D., İşat E., Cengiz S., "bELGE YAŞI TAYİNİNDE DENEYSEL VE GÖRSEL TANI YÖNTEMLERİ KARŞILAŞTIRILMASI OLGU SUNUMU", ADLİ BİLİMLER, cilt.14, ss.23-31, 2015
Açikkol M., Salkim İşlek D., "Gc-Ms Analysis Of Fluoxetine And Its Active Metabolite Norfluoxetine In Human Urine", marmara pharmaceutical journal, cilt.14, 2010
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Salkim İşlek D., "", , TÜRKİYE,
Salkim İşlek D., "", , TÜRKİYE,
Salkim İşlek D., "Jel Kalem Murekkeplerinin Termal Desorber-Gaz Kromatografisi/Kutle Spektroskopisi ile Yapi ve Yas Tayini ", 2.Uluslararası TURAZ Adli Bilimler adli Tıp ve Patoloji kongresi , İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2018, pp.1-1
Çakmak Ö., Salkim İşlek D., Cengiz S., "Tükenmez kalem reçinelerinin TD-GC/MS ile tayini ve bu tespitin yaşla ilgisi", 14.adli bilimler kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, ss.1-1
Işat E., Salkim İşlek D., Cengiz S., "Tükenmez Kalem boyar Maddelerin Yüksek Basınçlı Sıvı Kromatografisi ile tayini olgu sunumu", 14.adli bilimler kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, ss.1-1
Yükseloğlu E.H., Kara U., Salkim İşlek D., "Adli DNA sonuçlarının yorumlanmasında benzerlik oranı yaklaşımı", 14.adli bilimler kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, ss.1-1
Salkim İşlek D., Yükseloğlu E.H., "Edirne İlinde yaşayan çiftçilerin pestisit kullanımı ile ilgili bilgi düzeylerinin ölçülmesi", 14.adli bilimler kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 11 Mayıs - 14 Eylül 2017, ss.1-1
Açıkyol Y. , Çakmak Ö., Salkim İşlek D., Işat E., Cengiz S., "Jel Mürekkepli kalemlerin yapısı ve belgeye yazım zamanı ile ilişkisi", 14.adli bilimler kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, ss.1-1
Salkim İşlek D., Işat E., Cengiz S., "Kristal viyole metil viyole tetrametl pararosanil ve viktorya mavisinin HPLC ile tayini mürekkep yaş açısından değerlendirilmesi", TURAZ AKADEMİYA TÜRKİYE AZERBEYCAN 1. ADLİ TIP VE PAToloji Kongreis, bakü, AZERBAYCAN, 13 Ekim 2016 - 16 Haziran 2017, pp.1-1
Çakmak Ö., Salkim İşlek D., Daştan K., Cengiz S., "ETERMINATION OF PEN INK RESINS BY THERMAL DESORPTION AND GAS CHROMATOGRAPHY-MASS SPECTROMETRY", 21 st IAFS 2017, toronto, KANADA, 21-25 Ağustos 2017, pp.1-1
Salkim İşlek D., Işat E., Cengiz S., "Belge sahtecilik tespit yöntemi mürekkep yaş tayini", 14.adli bilimler kongresi, İZMİR, TÜRKIYE, 11 Mayıs - 14 Eylül 2017, ss.1-1
Işat E., Salkim İşlek D., Cengiz S., "OTOPEN İLE YAZILAN YAZILARIN TESPİTİ", 14.adli bilimler kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 11-14 Mayıs 2017, ss.1-1
Salkim İşlek D., Işat E., Çakmak Ö., Cengiz S., "determining malpractice by ink aging method", 13. uluslararası anadolu adli bilimler kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2016, pp.1-1
Salkim İşlek D., Aşicioğlu F., "esrar dumanına maruziyetin tespit edilmesi", I. TURAZ AKADEMİ ADLİ TIP VE PATOLOJİ KONGRESİ, bakü, AZERBAYCAN, 13-16 Ekim 2016, pp.1-1
Yükseloğlu E.H., Çavuş F., Rayimoğlu G. , Salkim İşlek D., "The effects of ionized radiation to mitochondrial and nuclear DNA", 2. International Congress of forensic toxicology industrial and enviromental toxicology, ANKARA, TÜRKIYE, 26-30 Mayıs 2016, pp.1-1
Salkim İşlek D., Cengiz S., Çavuş F., Rayimoğlu G. , Yükseloğlu E.H., "The importance of accrediation in forensic toxicology", 2. International Congress of forensic toxicology industrial and enviromental toxicology, ANKARA, TÜRKIYE, 26-30 Mayıs 2016, pp.1-1
Salkim İşlek D., Cengiz S., Rayimoğlu G. , Çavuş F., Yükseloğlu E.H., "Challenges in identifying the new generation psychoactive substances", 2. International Congress of forensic toxicology industrial and enviromental toxicology, ANKARA, TÜRKIYE, 26-30 Mayıs 2016, pp.1-1
Salkim İşlek D., Çakmak Ö., Cengiz S., "Determination of ballpoint pen ink resins by thermal desorption and GC MS relevence with age", 13. uluslararası anadolu adli bilimler kongresi, AYDIN, TÜRKIYE, 5-7 Mayıs 2016, pp.1-1
Cengiz S., Işat E., Salkim İşlek D., "Mürekkep yaş tayini prosesi", I. TURAZ AKADEMİ ADLİ TIP VE PATOLOJİ KONGRESİ, bakü, AZERBAYCAN, 13-16 Ekim 2016, pp.1-1
Salkim İşlek D., Işat E., Demircan Y.T., Yükseloğlu E.H., Cengiz S., "Madde Etkisi Altinda Araç Kullanan Sürücülerden Alinan Biyolojik Örneklerin Verimliliği", XII. Adli Bilimler Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, 4-6 Haziran 2015, ss.60-60
Salkim İşlek D., Işat E., Çavuş F., Rayimoğlu G. , Yükseloğlu E.H., Cengiz S., "Adli Laboratuvarlarda Akreditasyonun Önemi", XII. Adli Bilimler Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, 4-6 Haziran 2015, ss.2-2
Salkim İşlek D., Dedetaş A., Işat E., Demircan Y.T., Asliyüksek H., Yükseloğlu E.H., et al., "İş Yeri Ortamındaki Toksik Maddelerin Tespitinin Önemi Ve Bunun Meslek Hastalıklarına Etkisi", XII. Adli Bilimler Kongresi, ISPARTA, TÜRKIYE, 4-6 Haziran 2015, ss.59-59
Işat E., Salkim İşlek D., Güngör B.H., Cengiz S., "Belge Yaşı Tayininde Deneysel ve Görsel Tanı Yöntemleri Olgu sunumu", 27. ulusal Kimya Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 23-28 Ağustos 2015, ss.55-55
Işat E., Salkim İşlek D., Güngör B.H., Cengiz S., "Artificial aging of victoria blue", 7th European Forensicscience Congre, Prag, CEK CUM., 6-11 Eylül 2015, pp.104-104
Salkim İşlek D., Işat E., Cengiz S., "Developments and Validation of HPLC-UV Methods for the Identification of Ballpoint Pen Ink Components: Study of Their Decomposition on Aging", 7th European Forensicscience Congre, Prag, CEK CUM., 6-11 Eylül 2015, pp.113-113
Salkim İşlek D., Ramadanoğlu S.S., Cengiz S., "Headspace gas chromatography – mass spectrometry method for the analysis of ethanol and methanol", /th European Academy of Forensic Science , Prag, CEK CUM., 6-11 Eylül 2015, pp.101-101
Salkim İşlek D., Işat E., Cengiz S., "Kristal Viyole, Metil Viyolenin HPLC de Analizi ve Verilerin Mürekkep Yaş Açısından değerlendirilmesi", 27. ulusal Kimya kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 23-28 Ağustos 2015, ss.55-55
Salkim İşlek D., Işat E., Cengiz S., "Adli Belgede Mürekkep İnceleme Yöntemleri", 27. Ulusal Kimya Kongresi, ÇANAKKALE, TÜRKIYE, 23-28 Ağustos 2015, ss.17-17
Işat E., Salkim İşlek D., Güngör B.H., Cengiz S., "Effects of enviromental factors on ink aging by artificial aging", 7 th european forensic science congre, Prag, CEK CUM., 6-11 Eylül 2015, pp.113-113
Yükseloğlu E.H., Rayimoğlu G. , Zorlu T., Erkan I., Salkim İşlek D., Gülekçi Y., et al., "The Effects Of Chemicals Used In Fingermark Development Techniques On Dna Analysis” ", American Academy of Forensic Sciences 66. Scientific Meeting Washington, seattle, ABD, 18-24 Şubat 2014, pp.142-142
Güngör B.H., Salkim İşlek D., Işat E., Cengiz S., "Determination Of Potochemical Changes In Black Ballpoint Pen Ink By Hplc Method”", 8Th EDEWG CONFERENCE European Document Experts Working Group, ANKARA, TÜRKIYE, 21-24 Ekim 2014, pp.1-1
Salkim İşlek D., Güngör B.H., Cengiz S., "“Artifical Aging Of Crystal Violet Ink Dye”; ", American Academy of Forensic Sciences 66. Scientific Meeting Washington DC, seattle, ABD, 18-24 Şubat 2014, pp.198-198
Güngör B.H., Salkim İşlek D., Cengiz S., "Determination Of Physicochemical Changes In Black Ballpoint Pen By Hplc Method", American Academy of Forensic Sciences 66. Scientific Meeting Washington, seattle, ABD, 18-24 Şubat 2014, pp.198-198
Cengiz S., Salkim İşlek D., Anılanmert B., "Determination Of The Age Of Ink Entries From Questioned Documents With Td-Gc/Ms And Hplc Methods", American Academy of Forensic Sciences 65. Scientific Meeting, Washington DC, ABD, 18-23 Şubat 2013, pp.191-191
Salkim İşlek D., "Evaluation Of The Custody And Maintenance Of Biological Evidences From Medico Legal Cases In Emergency Units", The 9th annual meeting of The balkan academy of forensic sciences, İSTANBUL, TÜRKİYE, 12-15 Haziran 2013, pp.---
Cengiz S., Salkim İşlek D., Anilanmert B., "Determination of the Age of Ink Entries From Questioned Documents with TD-GC/MS and HPLC methods", American Academy of Forensic Sciences 65. Scientific Meeting, Washinton, D.C., ABD, 18-23 Şubat 2013, pp.191-191
Açikkol M., Mercan S., Türkmen Z., Salkim İşlek D., "Importance of strategy and standardization for postmortem toxicological analysis", 4th Mediterranean Academy of Forensic Sciences Meeting, MAFS, ANTALYA, TÜRKIYE, 14-18 Ekim 2009, pp.61-61
Türkmen Z., Salkim İşlek D., Açikkol M., Cengiz S., "Adli Bilimlerde Yüksek Performanslı İnce Tabaka Kromatografisi ve Uygulamaları", 14. Ulusal Adli Tıp Günleri Konferansı, ANTALYA, TÜRKIYE, 17-21 Ekim 2007, ss.217-220
Salkim İşlek D., Açikkol M., Türkmen Z., Cengiz S., "Adli örneklere uygulanan ekstraksiyon yöntemleri", 14. Ulusal Adli Tıp Günleri Konferansı, ANTALYA, TÜRKIYE, 17-21 Ekim 2007, ss.382-385
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Cengiz S., Salkim İşlek D., Işat E., "Belgede sahtecilik tespitindemürekkep yapı ve yaş tayini", Seçkin Yayıncılık, İSTANBUL, 2017
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi