İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Arş.Gör. Didem GÖKTÜRK
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Su Bilimleri Fakültesi
Bölüm : Balıkçılık ve Su Ürünleri İşleme Teknolojisi Bölümü
Ana Bilm Dalı : Balıkçılık Teknolojisi ve Yönetimi Anabilim Dalı
Sabit Telefon : +90 212 4555700
E Posta Adresi : dgokturkistanbul.edu.tr | dgokturkistanbul.edu.tr
Web Adresi : http://aves.istanbul.edu.tr/dgokturk/cv
Ofis : 105
Posta Adresi : İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Ordu Cad. No: 200 Laleli/İstanbul 34470
Eğitim Bilgileri
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, AUZEF, Sosyoloji, 2014-
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Avlama ve İşleme Teknolojisi Anabilim Dalı, 2005-2012
Lisans, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Açıköğretim Fakültesi, Laborant ve Veteriner Sağlık Programı, 2008-2012
Yüksek Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Temel Bilimler Anabilim Dalı/Deniz Biyolojisi Programı, 2001-2005
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü, 1997-2001
Lisans, MARMARA ÜNİVERSİTESİ, Teknik Eğitim Fakültesi, Teknik Bilimler MYO/Su Ürünleri Programı, 1995-1997
Yaptığı Tezler
Doktora, "Batı Karadeniz’de Kullanılan Monofilament ve Multifilament Galsama Ağlarında Seçicilik", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi Avlama ve İşleme Teknolojisi Şubat, 2012.
Yüksek Lisans, "İstanbul Limanlarında Balast Suyu Örneklemeleri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü / Deniz Biyolojisi Anabilim Dalı Şubat, 2005.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Eğiticinin Eğitimi, Sakarya Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAÜSEM), 2018
Yenilikçi Girişimci Eğitim Programı, İstanbul Üniversitesi/1601 – TÜBİTAK Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı, 2016
İş stresi, öfke yönetimi ve stres yönetimi, İstanbul Üniversitesi, 2015
Zaman yönetimi, İstanbul Üniversitesi, 2015
TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi (KYS), TSE, 2014
TS EN ISO 9001 KYS İç Tetkik, TSE, 2014
Araştırma yapma teknikleri, T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi, 2013
Yerel yönetimlerde karar organları, T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi, 2013
Modern yönetim kavramları, T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi, 2013
Yerel yönetim hukuku, T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi, 2013
Yerel yönetimlerin mali yapılanması, T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi, 2013
Dünya mirası olarak İstanbul, T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi, 2013
Ekip yönetimi: Etkili iletişim kurmayı ve işbirliğini destekleme, T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi, 2013
Stratejik planlama, T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi , 2013
Problem çözme teknikleri, T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi, 2013
Ekip yönetimi: Güven ve bağlılık oluşturma, T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi, 2013
Ekip yönetimi: Ekibi ve ekip kültürünü geliştirme, T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi, 2013
Liderliğin temelleri: Bir lider olarak etkileme gücünü oluşturma, T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi, 2013
Liderliğin temelleri: Vizyonun iletilmesi, T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi, 2013
Kamuda Ar-ge ve inovasyon, T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi , 2013
Proje yönetimi, T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi, 2013
Verimlilik odaklı süreç yönetimi, T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi, 2013
Yaratıcı düşünme ve inovasyon teknikleri, T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi, 2013
Ekip yönetimi: Başarılı bir ekip kurma, T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi, 2013
Liderliğin temelleri: İnovasyona liderlik etme, T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi, 2013
Liderliğin temelleri: Değişim liderliği, T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi, 2013
E-Posta ve anlık mesajlaşmayı etkili şekilde kullanma, T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi, 2013
Office 2010 Genel özellikler ve yenilikler, T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi, 2013
Outlook 2010 - Tr, T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi, 2013
Word 2010 - Tr, T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi, 2013
Küresel kentler bakımından İstanbul, T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi , 2013
Etki değerlendirme, T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi , 2013
E-Posta yönetimi, T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi, 2013
Yerel hizmetlerin sunumunda alternatif yöntemler, T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi, 2013
Ekip yönetimi: Sanal ekipleri yönetme, T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi, 2013
Ekip yönetimi: Hedef, rol ve ilkeleri belirleme, T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi, 2013
Etkili ekip iletişimi, T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi, 2013
Uyumlu bir ekibin unsurları, T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi, 2013
Ekip hedeflerini ve sorumluluklarını belirleme, T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi, 2013
Etkili bir ekip üyesi olma, T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi, 2013
Yaratıcı ve yenilikçi fikirler üretme: Fikirleri doğrulama ve geliştirme, T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi, 2013
Yaratıcı ve yenilikçi fikirler üretme: Ekip yaratıcılığını en üst düzeye çıkarma, T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi, 2013
Beden dili, T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi, 2013
E-Postaya adres ekleme ve yeniden dağıtma, T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi, 2013
Liderliğin temelleri: Kendi liderlik gelişim planını oluşturma, T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi, 2013
İstatiksel veri hazırlama, T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi , 2013
Finans ve bütçeleme, T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi, 2013
Stratejik yönetim, T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi, 2013
Zaman yönetimi, T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi, 2013
Geri bildirim kullanarak ekip performansını iyileştirme, T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi, 2013
Ekip yönetimi: Motive etme ve performansı optimize etme, T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi, 2013
Yaratıcı ve yenilikçi fikirler üretme: Yaratıcılığınızı geliştirme, T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi, 2013
Liderliğin temelleri: Duygusal zekaya liderlik yapma, T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi, 2013
Liderliğin temelleri: Çalışanları motive etme, T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi, 2013
Windows 7 eğitimi-Tr, T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi, 2013
Excel 2010 - Tr, T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi, 2013
AB Ülkelerinde temel yerel yönetim modelleri, T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi , 2013
Kamu mali yönetimi ve hukuku, T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi, 2013
Değişim yönetimi, T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi, 2013
Performans yönetimi, T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi, 2013
Motivasyon yönetimi, T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi, 2013
Ekip yönetimi: Çatışmayla başa çıkma, T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi, 2013
Liderliğin temelleri: İş yürütmeye liderlik etme, T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi, 2013
Powerpoint 2010 - Tr, T.C. İstanbul İl Özel İdaresi Mükemmeliyet Merkezi, 2013
Yapay Resif Projelerinde Planlama ve Araştırma Yöntemleri, TÜBİTAK - Ege Üniversitesi Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkezi, Urla, İzmir., 2010
PADI Rescue Diver, PADI: Professional Association of Diving Instructors, 2008
Emergency Responder CPR (BLS)/AED/First Aid-Adult, EMERGENCY First Respond Ltd., 2008
PADI Divemaster, PADI: Professional Association of Diving Instructors, 2008
F4ST - From Farm to Fork Food Safety Specialists Training, E. U. Education and Culture Leonardo da Vinci Program, 2008
Sualtı Araştırma Yöntemleri, TÜBİTAK-BİDEB, Ege Üniversitesi Sualtı Araştırma ve Uygulama Merkezi, Urla, İzmir, 2007
PADI Advanced Open Water Diver, PADI: Professional Association of Diving Instructors, 2002
Training on Mediterranean Cetology, Montpellier University, Montpellier, Fransa., 2002
İlkyardım-CPR Sertifikası, Kocaeli Üniversitesi, 2001
CMAS 1* Balıkadam Brövesi, TSSF-Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu, 1999
Lisanslı Yüzücü, İstanbul Yüzme İhtisas Kulübü, 1983
Araştırma Alanları
Balıkçılık
Su Ürünleri Avlama Teknolojileri
Deniz Biyolojisi
Populasyon Biyolojisi
Diğer
Balıkçılık biyolojisi ve populasyon dinamiği
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Ziraat ve Ormancılık Temel Alanı
Su Ürünleri
Avlama Teknolojileri
Web Of Science Araştırma Alanları
Fisheries
Biodiversity Conservation
Ecology
Reproductive Biology
Marine & Freshwater Biology
Multidisciplinary Sciences
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Su Bilimleri, 2018 - Devam Ediyor
Arş.Gör.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Su ürünleri, 2012 - Devam Ediyor
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Su Ürünleri Fakültesi, 2005 - 2012
Mesleki ve İdari Deneyimler
2016/2017 Mezuniyet töreni komisyonu, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi, , 28.04.2017 - 13.06.2017
2014-2015 yılı mezuniyet töreni çalışma komisyonu, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi Dekanlık, , 22.05.2015 - 29.06.2015
2015/2016 Mezuniyet töreni komisyonu, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi, , 06.05.2015 - 08.07.2015
Yapı İşleri Komisyon Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi Dekanlık, , 28.01.2015 - Devam Ediyor
2015 Mali yılı İhale Komisyonu Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi Dekanlık, , 06.01.2015 - Devam Ediyor
Piyasa Araştırma Komisyonu Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi Dekanlık, , 06.01.2015 - Devam Ediyor
2013-2014 yılı mezuniyet töreni hazırlık çalışma komisyonu, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi Dekanlık, , 06.06.2014 - 04.07.2014
Yaklaşık maliyet komisyon üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Rektörlük, İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı, 18.03.2014 - 06.01.2015
Avcılar yerleşkesi Fakülte binası dizayn ve ihtiyaçlarını belirleme komisyonu, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi Dekanlık, , 29.01.2014 - Devam Ediyor
Döner Sermaye İhale Komisyonu Yedek Üye, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi Dekanlık, , 29.01.2014 - 04.01.2015
Döner Sermaye Piyasa Araştırma Komisyonu Yedek Üye, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi Dekanlık, , 29.01.2014 - 02.01.2015
Satınalma İhale Komisyonu Yedek Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi Dekanlık, , 28.01.2014 - 02.01.2015
Satınalma Piyasa Araştırma Komisyonu Yedek Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi Dekanlık, , 27.01.2014 - 02.01.2015
ADEK Fakülte Kalite Temsilcisi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi Dekanlık, , 14.08.2013 - Devam Ediyor
SUF Gemi Kullanım Yönergesi Düzenleme Komisyonu Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi Dekanlık, , 17.07.2013 - Devam Ediyor
Enez bölgesi deniz balıkçılığı ve yapay resif inceleme ekibi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi Dekanlık, , 19.06.2013 - 25.06.2013
2012-2013 yılı mezuniyet töreni hazırlık çalışmaları, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi Dekanlık, , 30.05.2013 - 28.06.2013
Mükemmeliyet Merkezi projesi web tabanlı eğitim, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Rektörlük, , 15.04.2013 - 06.09.2013
Su Ürünleri Fakültesi Web sayfası güncelleme komisyonu (webmaster), İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi Dekanlık, , 28.02.2013 - 10.03.2014
2013 Mali Yılı Döner Sermaye Piyasa Araştırma Komisyonu yedek üyeliği , İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi Dekanlık, , 11.01.2013 - 24.01.2014
2013 Mali Yılı Satınalma Piyasa Araştırma Komisyonu yedek üyeliği , İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi Dekanlık, , 11.01.2013 - 24.01.2014
Su ürünleri Fakültesi Sualtı Kulübü Danışmanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi Dekanlık, , 19.11.2012 - 20.03.2014
İstanbul Üniversitesi Tercih 2012 Tanıtım Günleri, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Rektörlük, , 24.07.2012 - 29.07.2012
İ. Ü. Su Ürünleri Fakültesi 2012 Mali Yılı alımları Piyasa Araştırma Komisyonu yedek üyeliği, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi Dekanlık, , 14.05.2012 - 10.01.2013
İ. Ü. Su Ürünleri Fakültesi 2012 Mali Yılı Satınalma ve diğer alımlar İhale komisyonu yedek üyeliği, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi Dekanlık, , 14.05.2012 - 10.01.2013
İ. Ü. Su Ürünleri Fakültesi 30. Yıl Kutlaması Komisyon üyeliği,, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi Dekanlık, , 10.05.2012 - 30.05.2012
Su Ürü. Fak. 2011-2012 Eğitim Öğretim yılı mezuniyet töreni hazırlık komisyonu üyeliği, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi Dekanlık, , 02.05.2012 - 12.07.2012
İ. Ü. Su Ürünleri Fakültesi 2012 Mali Yılı Döner Sermaye alımları İhale Komisyonu yedek üyeliği, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi Dekanlık, , 19.04.2012 - 10.01.2013
2012 Mali Yılı Döner Sermaye Piyasa Araştırma Komisyonu yedek üyeliği , İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi Dekanlık, , 19.04.2012 - 10.01.2013
İ. Ü. Su Ürünleri Fakültesi Web sayfası güncelleme komisyonu üyeliği, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi Dekanlık, , 29.03.2012 - 28.02.2013
Su Ür.Fak. 2012 Mali Yılı alımları Satınalma ve diğer alımlar Piyasa Araş. Kom. yedek üyeliği , İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi Dekanlık, , 04.01.2012 - 14.05.2012
Su Ürü. Fak. 2012 Mali Yılı Satınalma ve diğer alımlarla ilgili İhale komisyonu yedek üyeliği, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi Dekanlık, , 04.01.2012 - 14.05.2012
İ. Ü. Su Ürünleri Fakültesi 2011 Mali Yılı Satınalma İhale Komisyonu yedek üyeliği , İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi Dekanlık, , 15.03.2011 - 16.03.2012
İ. Ü. Su Ürünleri Fakültesi 2010 Mali Yılı Satınalma İhale Komisyonu yedek üyeliğ, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi Dekanlık, , 05.02.2010 - 07.02.2011
İ. Ü. Su Ürünleri Fakültesi 2010 Mali Yılı Döner Sermaye alımları İhale Komisyonu yedek üyeliği, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi Dekanlık, , 29.01.2010 - 31.01.2011
İstanbul Üniversitesi Kayıt Şenliği-Merkezi Kayıt Günleri , İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Su Ürünleri Fakültesi Dekanlık, , 01.09.2008 - 08.09.2008
Verdiği Dersler
Küçük ölçekli balıkçılık, Lisans, 2018-2019
Yasadışı Kayıtdışı ve Düzenlenmemiş (IUU) Balıkçılık ve Sürdürülebilirlik Üzerine Etkileri, Doktora, 2018-2019
Sürdürülebilirlik Açısından Balıkçılık Kaynaklarında Yönetsel Eksiklikler, Doktora, 2018-2019
Balıkçılık av verilerinin toplanmasında ve değerlendirilmesinde kullanılan teknikler ve güncel yakl, Yüksek Lisans, 2018-2019
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, Asıl juri üyesi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Şubat, 2019
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Göktürk D., Deniz T., "Evaluation of Small Scale Fisheries in Princes’ Islands, Istanbul (İstanbul Prens Adaları’nda Küçük Ölçekli Balıkçılık Yapısının Değerlendirilmesi)", KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIVERSITY JOURNAL OF NATURAL SCIENCES, vol.19, pp.413-422, 2016 (Link)
Göktürk D., Deniz T., Ateş C., "A case study on catch characteristics of European hake gillnet fishery in the southern Sea of Marmara, Turkey", CAHIERS DE BIOLOGIE MARINE, vol.57, pp.343-354, 2016
Kahraman A.E., Aydın E., Göktürk D., Ayaz A., "Trammel Net Selectivity for Four Barbel Scraper Capoeta baliki in the Sakarya River, Turkey", TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.15, pp.1-9, 2015 (Link) (Özet)
Kahraman A.E., Göktürk D., Yildiz T., Uzer U., "Age, Growth, And Reproductive Biology Of Atlantic Bonito (Sarda Sarda Bloch, 1793) From The Turkish Coasts Of The Black Sea And The Sea Of Marmara", TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, vol.38, pp.614-621, 2014 (Link) (Abstract)
Göktürk D., Karakulak F.S., Ünsal N., Kahraman A.E., "A New Record for Occurrence of Symphodus bailloni (Osteichthyes: Perciformes: Labridae) in the Western Black Sea Coast of Turkey", THESCIENTIFICWORLDJOURNAL, 2012
Deniz (Bök) T., Göktürk D., Kahraman A.E., "Bycatch In 36 And 40 Mm Pa Turkish Twin Rigged Beam Trawl Codends", AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.10, pp.7294-7302, 2011 (Link) (Abstract)
Kahraman A.E., Göktürk D., Karakulak F.S., "Age And Growth Of Bullet Tuna, Auxis Rochei (Risso), From The Turkish Mediterranean Coasts", AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.10, pp.3009-0, 2011 (Link) (Abstract)
Deniz (Bök) T., Göktürk D., Kahraman A.E., Alıçlı T.Z., Acun T., Ateş C., "Length-Weight Relationships Of 34 Fish Species From The Sea Of Marmara, Turkey", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.10, pp.3037-3042, 2011 (Link) (Abstract)
Ateş C., Deniz (Bök) T., Alıçlı T.Z., Kahraman A.E., Göktürk D., Ulutürk T., "Selectivity Of Diamond And Square Mesh Beam Trawl Codends For European Hake And Striped Red Mullet In The Sea Of Marmara, Turkey", JOURNAL OF ANIMAL AND VETERINARY ADVANCES, vol.9, pp.436-440, 2010 (Link) (Abstract)
Kahraman A.E., Göktürk D., Bozkurt E.R., Akaylı T., Karakulak F.S., "Some Reproductive Aspects Of Female Bullet Tuna, Auxis Rochei (Risso), From The Turkish Mediterranean Coasts", AFRICAN JOURNAL OF BIOTECHNOLOGY, vol.9, pp.6813-6818, 2010 (Link) (Abstract)
Deval M.C., Göktürk D., "Population structure and dynamics of the cut trough shell Spisula subtruncata (da Costa) in the Sea of Marmara, Turkey", FISHERIES RESEARCH, vol.89, pp.241-247, 2008 (Link) (Abstract)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Aliçli T.Z., Göktürk D., Deniz T., "Structural Analysis of Galata Bridge Angling Fishery: Fishing Gears, Catch Per Unit Effort and Sociological Characteristics", KSU TARIM VE DOGA DERGISI-KSU JOURNAL OF AGRICULTURE AND NATURE, vol.21, pp.339-352, 2018
Göktürk D., Deniz T., "Development of Sustainable Small-Scale Fisheries Management in Turkey", Journal of Aquaculture & Marine Biology, vol.6, pp.1-5, 2017 (Link)
Göktürk D., Deniz T., Yılmaz S., Sacıhan S.D., "ILLEGAL LANDING SIZE PROBLEM IN FISHERIES: EVALUATION OF MARKETED FISH ADEQUACY IN ISTANBUL/BALIKÇILIKTA YASAK AV BOYU PROBLEMİ: İSTANBUL’DA SATIŞA SUNULAN BALIKLARIN UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ", Ecolojical Life Sciences, vol.12, pp.1-15, 2017 (Link)
Göktürk D., Deniz T., "Conservation and Management of Demersal Fishery: Addressing Demersal Fish Species in Turkey", International Journal of Advances in Science Engineering and Technology, vol.5, no.2, pp.19-23, 2017 (Link)
Göktürk D., Deniz T., "Characterisation and Management of Sustainable Small-Scale Fisheries: A Case Study on Princes’ Islands, Sea of Marmara ", International Journal of Management and Applied Science, vol.3, pp.96-100, 2017 (Link)
Kahraman A.E., Göktürk D., Aydın E., "Length-Weight Relationships of Five Fish Species from the Sakarya River, Turkey", Annual Research & Review in Biology, vol.4, pp.2476-2483, 2014 (Link)
Göktürk D., Deniz (Bök) T., Uraz H.B., Tosun Y.İ., "SALACAK ÜSKÜDAR KIYILARINDA KULLANILAN FANYALI UZATMA AGLARININ AV KOMPOZYSYONU ÜZERYNE BİR ÇALISMA", Su Ürünleri Mühendisleri Derneği Dergisi, ss.30-35, 2013 (Link) (Özet)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Ulaş A., Essaih E.M. , Aydın İ. , Deniz T., Göktürk D., "A focus on illegal, unreported and unregulated fishing in the Aegean Sea", International Marine & Freshwater Sciences Symposium, ANTALYA, TÜRKIYE, 18-21 Ekim 2018, pp.75-79 (Link)
Çakır N., Göktürk D., Deniz T., Göktürk S., "Chemical and biological pollution history of the Black Sea and their effects on Turkish fisheries", Oceans Past VI International Conference, Sesimbra, PORTEKIZ, 15-18 Mayıs 2017, pp.38-38
Ulaş A., Aydın İ. , Gül B., Göktürk D., Köken S., Kıvançlı Y., "A STUDY ON PREFERRING ARTIFICIAL NEST WHERE DEPLOYED IN DIFFERENT BOTTOM STRUCTURE FOR OCTOPUS (Octopus vulgaris CUVIER, 1797)", International Iskenderun Bay Symposium, HATAY, TÜRKIYE, 11-13 Ekim 2017, pp.57-57
Göktürk D., Deniz T., "A focus on development of sustainable small-scale fisheries management in Turkey", Oceans Past VI International Conference, Sesimbra, PORTEKIZ, 15-18 Mayıs 2017, pp.67-67
Göktürk D., Deniz T., Aliçli T.Z., "The state of conservation and management for highly migratory species fishery in Turkey, Mediterranean basin", Oceans Past VI International Conference, Sesimbra, PORTEKIZ, 15-18 Mayıs 2017, pp.68-68
Aliçli T.Z., Deniz T., Göktürk D., "Current status and trends of swordfish (Xiphias gladius L. 1758)fishery in Turkey, Mediterranean basin", Oceans Past VI International Conference, Sesimbra, PORTEKIZ, 15-18 Mayıs 2017, pp.66-66
Göktürk D., Deniz T., Alıçlı T.Z., "European Hake Fisheries In Turkish Waters: Practices And Suggestions", 18th International Institute of Fisheries Economics and Trade Conference 2016 (IIFET 2016), Aberdeen, INGILTERE, 11-15 Temmuz 2016, no.9, pp.280-280
Deniz T., Göktürk D., "A Preliminary Study On The Ecosystem-Based Fisheries Approach For Princes’ Islands, Istanbul", 18th International Institute of Fisheries Economics and Trade Conference 2016 (IIFET 2016), Aberdeen, INGILTERE, 11-15 Temmuz 2016, no.8, pp.279-279
Göktürk S., Göktürk D., Deniz T., "Pharmaceuticals in aquatic Environment: Interdisciplinary Approach to Marine Ecosystem ", 18th International Institute of Fisheries Economics and Trade Conference 2016 (IIFET 2016), Aberdeen, INGILTERE, 11-15 Temmuz 2016, no.10, pp.281-281
Göktürk D., Deniz T., Yılmaz S., Sacıhan S.D., "Illegal landing size problem in fisheries: Evaluation of marketed fish adequacy in Istanbul.", International Science Symposium (ISS 2016), İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2016, pp.36-36
Göktürk D., Deniz T., Cömert N., "Some remarks on sustainable fisheries management in Turkey", International Sustainability Congress ( Marmara University International Center of Sustainability), İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-3 Aralık 2016, pp.283-286
Göktürk D., Deniz T., "Conservation and management of demersal fishery: Addressing demersal fish species in Turkey", ISER-International Conference on Agricultural and Biological Science (ICABS), Birmingham, INGILTERE, 18-19 Aralık 2016, pp.6-6
Göktürk D., Deniz T., "Characterisation and management of sustainable small-scale fisheries: A case study on Princes’ Islands, Sea of Marmara", International Conference on Environmental Science and Development (ICESD), Edinburgh, INGILTERE, 21-22 Aralık 2016, pp.4-4
Alıçlı T.Z., Göktürk D., Deniz T., "A Case Study On Recreational Fishery In Historical Galata Bridge (Istanbul, Turkey)", 18th International Institute of Fisheries Economics and Trade Conference 2016 (IIFET 2016), Aberdeen, INGILTERE, 11-15 Temmuz 2016, no.7, pp.278-278
Deniz T., Türker G., Göktürk D., "Marmara Denizi Prens adalarında yapılan küçük ölçekli balıkçılık", 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2015, ss.508-508
Göktürk D., Deniz T., "The situation of small scale fisheries management in Turkey: Evaluation of approaches regulations and researches", ICES (The International Council for the Exploration of the Sea) Annual Science Conference 2015, Copenhagen, DANIMARKA, 21-25 Eylül 2015, pp.35-35
Ulaş A., Göktürk D., Duman Ü., "Tag experiment on some fish species in artificial reef side of Izmir, Aegean Sea", Aquatic Biodiversity and Ecosystems Conference, Liverpool, INGILTERE, 30 Ağustos - 4 Eylül 2015, pp.282-282
Ulaş A., Güı B. , Aydın İ., Göktürk D., "Species-specific (Octopus vulgaris, Lamarck 1798) Commercial Artificial Reefs in Izmir Bay, Aegean Sea", Aquatic Biodiversity and Ecosystems Conference, Liverpool, INGILTERE, 30 Ağustos - 4 Eylül 2015, pp.281-281
Kahraman A.E., Yildiz T., Göktürk D., Uzer U., "Marmara Denizi’nde Avlanan Bakalyaro (Merluccius merluccius L. 1758) Balığının Bazı Biyo-ekolojik Özellikleri", 18. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İZMİR, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2015, ss.323-323
Göktürk D., Deniz T., "Assessing effects of beam trawl fisheries in the Sea of Marmara: Mismanagement and possible solutions", Aquatic Biodiversity and Ecosystems Conference, Liverpool, INGILTERE, 30 Ağustos - 4 Eylül 2015, pp.273-273
Göktürk D., Deniz T., Oral M., "Has sustainability pelagic fisheries in the black sea turkish coast ever been achieved?", 27th International Congress for Conservation Biology-4th European Congress for Conservation Biology (ICCB-ECCB 2015), Montpellier, FRANSA, 2-6 Ağustos 2015, pp.256-256 (Link)
Göktürk D., Deniz T., Oral M., "A study on seasonal distribution of Blenniidae and Gobiidae fish species for gillnet fisheries in the western Black Sea", Aquatic Biodiversity and Ecosystems Conference, Liverpool, INGILTERE, 30 Ağustos - 4 Eylül 2015, pp.280-280
Deniz (Bök) T., Ateş C., Göktürk D., Uzer U., "A case study on European hake gillnet fisheries in the southern Sea of Marmara: Comparison of catch rates and catch composition with different mesh sizes", 3rd International Marine Conservation Congress , Glasgow, INGILTERE, 14-18 Ağustos 2014, pp.60-61 (Link)
Göktürk D., Karakulak F.S., "Batı Karadeniz’ de Kullanılan Monofilament Ve Multifilament Galsama Ağlarında Seçicilik", 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 3-6 Eylül 2013
Kahraman A.E., Karakulak F.S., Yildiz T., Göktürk D., Uzer U., "Türkiye Denizlerinde Avlanan Palamut Balığı (Sarda Sarda Bloch, 1793)’ Nın Üreme Biyolojisi Üzerine Bir Araştırma.", 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2013, ss.100-100
Deniz (Bök) T., Göktürk D., "2000-2011 Yılları Arası İstanbul Balık Hali Kayıtlarının Balıkçılık Yönetimi Açısından Değerlendirilmesi", 17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 3-6 Eylül 2013
Deniz (Bök) T., Ateş C., Göktürk D., "Fyke Nets Fisheries And Catch Per Unit Effort For Some Inland Ponds In Tekirdağ, Turkey", 1st International Fisheries Symposium in Northern Cyprus , KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 24-27 March 2013, pp.111-111
Deniz (Bök) T., Göktürk D., Kahraman A.E., Kömürcü A.S., Türetken K.F. , "A study on bycatch and catch per unit effort of Turkish twin rigged beam trawl used in deep water rose shrimp fishery in the Sea of Marmara", 6th World Fisheries Congress, INGILTERE, 7-11 May 2012, pp.155-155 (Link)
Kahraman A.E., Karakulak F.S., Göktürk D., "Age, growth and reproductive biology of small tunas (Euthynnus alletteratus and Auxis rochei) in Turkish waters", 6th World Fisheries Congress, Edinburgh, INGILTERE, 7-11 Mayıs 2012, pp.159-159 (Link)
Deniz (Bök) T., Göktürk D., "Kıyı Balıkçılığının Marmara Denizi Biyoçeşitliliğine Etkisi., Ayvalık-Balıkesir.", Sualtı Değerleri ve Turizm Sempozyumu, BALIKESİR, TÜRKİYE, 7-9 Haziran 2012
Göktürk D., Karakulak F.S., Ünsal N., Kahraman A.E., "Batı Karadeniz Kıyıları Için Yeni Bir Kayıt Symphodus Bailloni (Osteichthyes: Perciformes: Labridae)", SBT’2012 Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı , İSTANBUL, TÜRKİYE, 17-18 Kasım 2012
Göktürk D., Deniz (Bök) T., "Marmara Denizi Demersal Balık Avcılığında Hedef Dışı Av Problemi", SBT’2012 Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı, İSTANBUL, TÜRKİYE, 17-18 Kasım 2012, ss.196-201 (Link)
Göktürk D., Karakulak F.S., "Monofilament and Multifilament Gillnet Fishing in the Western Black Sea: Comparison of Catch Composition, Commercial and Discard Species Rates", 6th World Fisheries Congress, INGILTERE, 7-11 May 2012, pp.156-156 (Link)
Oray I.K., Karakulak F.S., Yildiz T., Deniz (Bök) T., Fuller W.J., Kahraman A.E., et al., "Investigations on the abundance and distribution of teleost larvae in the Northern Levantine Sea", 6th World Fisheries Congress, INGILTERE, 7-11 May 2012, pp.163-163 (Link)
Göktürk D., Yildiz T., Türetken K.F., Karakulak F.S., Ünsal N., "A study on coastal demersal fish species distribution in the Western Black Sea, Turkey", World Conference on Marine Biodiversity 2011, Aberdeen, INGILTERE, 1-4 Eylül 2011, pp.144-144 (Link)
Kahraman A.E., Göktürk D., Aydın E., "Sakarya Nehri’Nde Uzatma Ağlarıyla Yakalanan Türlerin Av Kompozisyonu Üzerine Bir Araştırma ", XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu , ANTALYA, TÜRKİYE, 25-27 Ekim 2011
Karakulak F.S., Yildiz T., Göktürk D., "Kuzey Ege Denizi’Nde Kupes (Boops Boops), Balığının Otolit Özellikleri Ve Bazı Populasyon Parametreleri. ", XVI. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu , ANTALYA, TÜRKİYE, 25-27 Ekim 2011
Göktürk D., Deniz (Bök) T., Kahraman A.E., Ulutürk T., "A Study on Sorting Grid Trials with Bottom Trawl in the Sea of Marmara", 9th Asian Fisheries & Aquaculture Forum, ÇIN HALK CUM., 21-25 April 2011, pp.68-68
Göktürk D., Yildiz T., Türetken K.F., Ünsal N., Karakulak F.S., Kahraman A.E., "İstanbul Prens Adaları Civarı Kıyı Balıkçılığının Geliştirilmesine Yönelik Yapay Resif Uygulama Imkanlarının Araştırılması", 14. Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı Bildiriler , ANTALYA, TÜRKİYE, 6-7 Kasım 2010
Deniz (Bök) T., Göktürk D., Kahraman A.E., Alıçlı T.Z., Ulutürk T., "Kuzey Marmara Denizi’Nde Trol Ve Algarna Ağları Ile Yapılan Avcılıkta Av Kompozisyonu Ve Hedef Dışı Avın Değerlendirilmesi", Marmara Denizi 2010 Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, 25-26 Eylül 2010, ss.355-362
Oray I.K., Karakulak F.S., Kahraman A.E., Alıçlı T.Z., Deniz (Bök) T., Göktürk D., Yildiz T., Emecan İ.T., Deval M.C., Ateş C., "Investigations On The Abundance And Distribution Of Larvae Of Some Bony Fish In The Northern Levantine Sea", International Conference on Biodiversity of the Aquatic Environment: towards a diverse, SURİYE, 13-15 December 2010, pp.501-508 (Abstract)
Göktürk D., Yildiz T., Oral M., Karakulak F.S., "DISTRIBUTION OF ANCHOVY AND SARDINE EGGS AND LARVAE IN THE NORTHERN AEGEAN SEA", 39th CIESM Congress , Venedik, ITALYA, 1-4 Mayıs 2010, pp.532-532 (Link)
Oray I.K., Emecan İ.T., Göktürk D., "Distribution and abundance of sardine and anchovy larvae in the eastern Mediterranean Sea", 39th CIESM Congress , ITALYA, 10-14 May 2010, pp.610-610 (Link)
Kahraman A.E., Alıçlı T.Z., Göktürk D., "Kuzey Ege Denizi’nde ışıkla balık avcılığına genel bir bakış", XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, RİZE, TÜRKİYE, 01-04 Temmuz 2009 (Link)
Aliefendioğlu M., Göktürk D., Ulutürk T., "Satışa sunulan istavrit, hamsi, tekir ve barbunya balıklarının av boyları üzerine bir araştırma", XV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, RİZE, TÜRKİYE, 01-04 Temmuz 2009 (Link)
Türetken K.F. , Göktürk D., Ünsal N., Ulutürk T., "Deep Sea Species Distribution In The Sea Of Marmara On Beam-Trawl Survey", World Conference on Marine Biodiversity 2008, ISPANYA, 11-15 November 2008, pp.38-38 (Link) (Abstract)
Kahraman A.E., Göktürk D., "Türkiye’nin ICCAT (Uluslararası Atlantik Ton Balıklarını Koruma Komisyonu) Üyeliği Ve Ülkemiz Ton Balıkları (Scombrıdae) Avcılığına Yansımaları", XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKİYE, 4-7 Eylül 2007 (Link)
Deniz (Bök) T., Ateş C., Deval M.C., Göktürk D., "Tekirdağ Iline Bağlı Bazı Göletlerde Kerevit (Astacus Leptodactylus, Eschscholtz, 1823) Avcılığı Ve Cpue Değerleri", XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKİYE, 1-4 Eylül 2007, ss.431-431 (Link) (Özet)
Aydemir Ş., Göktürk D., Deval M.C., "Marmara Denizi’nde algarna takımlarıyla yapılan karides (Parapenaeus longirostris, Lucas 1846) avcılığının tesadüfi (By-Catch) ve ıskarta (Discard) av üzerindeki etkisi", XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKİYE, 4-7 Eylül 2007 (Link)
Göktürk D., Ercan E., Ulutürk T., "Uzatma Ve Trol Ağları Ile Tesadüfi Olarak Yakalanan Denizatları (Hippocampus Hippocampus Linnaeus, 1758)‘Nın Yetiştiricilik Ortamına Adaptasyonu", XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKİYE, 4-7 Eylül 2007, ss.1-4 (Link) (Özet)
Ateş C., Deniz (Bök) T., Deval M.C., Göktürk D., "Tuzla (Marmara Denizi)’Da Manyat Ile Avlanan Derinsu Pembe Karidesi (Parapenaeus Longirostris, Lucas, 1846)’Nin Avcılığı Ve Av Kompozisyonu", XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, MUĞLA, TÜRKİYE, 4-7 Eylül 2007 (Link) (Özet)
Kitap ve Kitap Bölümleri
Göktürk D., Deniz T., "Volume 2 Chapter 293: Illegal, Unreported, and unregulated fishing in Turkey: Effects on Marine Ecosystem and sustainable fisheries", in: Researches on Science and Art in 21st Century Turkey, Arapgırlıoglu H., Atık A., Elliott R., Turgeon E., Eds., Gece Publishing, Ankara, pp.2629-2638, 2017
Göktürk D., Deniz T., Cömert N., "Some Remarks on Sustainable Fisheries Management in Turkey", in: ENGINEERING APPROACHES ON SUSTAINABILITY, Can S. Z., Yılmaz B., Genç S., Seçkin C., Eds., IJOPEC United Kingdom : Home Office Publications , Turkey, pp.165-173, 2016 (Link) (Özet) (Abstract)
Deniz T., Göktürk D., Ateş C., "Status of highly migratory fisheries in The Mediterranean Sea, Turkey", in: The Turkish Part of The Mediterranean Sea Marine Biodiversity, Fisheries, Conservation and Governance, Turan, C., Salihoğlu, B., Özbek, Ö. E., Öztürk, B., Eds., Turkish Marine Research Foundation Publication No: 43, Istanbul, pp.333-352, 2016
Diğer Yayınlar
Kahraman A.E., Göktürk D., Acun T. , "Marmara Denizi (İstanbul Boğazı Ve Adalar Civarı)’Nde Yapay Resif Uygulama Olanakları Üzerine Bir Araştırma", Sunum, ss.21-37, 2008
Desteklenen Projeler
"Marmara Denizi'nde 36 ve 40 mm PA Torba Göz Açıklığına Sahip Algarna Takımlarında Tesadüfi Av Sorununun İncelenmesi", BAP Diğer, 29312 , Yönetici, 2013
"A study on bycatch and catch per unit effort of Turkish twin rigged beam trawl used in deep-water rose shrimp (Parapenaeus longirostris) fishery in the Sea of Marmara", BAP Diğer, 23641, Araştırmacı, 2012
"Doğu Akdeniz’de Ton Balıkları (Scombridae) ve Kılıç Balığı (Xiphias gladius L., 1758)’nın Larva Dağılımları, TUNALEV 2004", Bilimsel Araştırma Projesi, kktc-1, Araştırmacı, 2004
"Trol Ağlarında (Dip Trolü ve Beam Trol: Algarna) Farklı Seçicilik Metotları Ve Model Modifikasyonları Uygulanarak Balık Stoklarının Korunması", BAP Arastırma Projesi, 562/14082006, Araştırmacı, 2009
"Bycatch in a 36 and 40 mm PA Turkish twin rigged beam trawl codend", BAP Diğer, 12887, Yönetici, 2011
"Monofilament and multifilament gillnet fishing in the Western Black Sea: Comparison of catch composition, commercial and discard species rates", BAP Diğer, 24343, Yönetici, 2012
"Gemlik Körfezi’nde Avlanan Berlam Balığı (Merluccius merluccus L. 1758) Avcılığında Kullanılan Galsama Ağlarının Seçicilik Parametrelerinin Belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 14186, Araştırmacı, 2015
"İstanbul Limanlarında Balast Suyu Örneklemeleri", BAP Y.Lisans, T–359/03112003, Yönetici, 2005
"Türkiye Sularında Avlanan Gobene (Auxis rochei risso,1810) Balığında Yaş, Büyüme Ve Gonad Gelişiminin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 3790, Araştırmacı, 2011
"Türkiye'de avlanan palamut (Sarda sarda Bloch, 1793) balığında yaş, büyüme ve gonad gelişiminin incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 15117, Araştırmacı, 2013
"Antalya Körfezinde derin deniz kırmızı karideslerinin (Aristaeomorpha foliacea Risso, 1827 ve Aristeus antennatus Risso, 1816) trol torba ağ seçicilikleri ve populasyon parametrelerinin belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 614/15122006, Araştırmacı, 2010
"Batı Karadeniz'de Kullanılan Monofilament ve Multifilament Galsama Ağlarında Seçicilik", BAP Doktora, 4392, Yönetici, 2012
"Güneybatı Karadeniz’de kalkan (Scopthalmus maeoticus Pallas, 1811) balığının stok durumu ve avcılığında kullanılan uzatma ağlarının seçiciliğinin belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 5381, Araştırmacı, 2013
"Marmara Denizi ve Boğazlarda bütünleşik kirlilik izleme projesi", TÜBITAK Projesi, 51H8701, Araştırmacı, 2012
"Sakarya Nehri'nde uzatma ağlarıyla yakalanan türlerin av kompozisyonu üzerine bir araştırma", BAP Diğer, 12354, Araştırmacı, 2012
"A case study on European hake gillnet fisheries in the southern Sea of Marmara: Comparison of catch rates and catch composition with different mesh sizes", BAP Diğer, 43307, Yönetici, 2014
"Ahtapot (Octopus vulgaris Cuvier 1797)’un Farklı Zeminlere Yerleştirilmiş Yapay Yuva Tercihine Yönelik Araştırmalar", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, Ege Üniversitesi BAP 2014/SÜF/028, Araştırmacı, 2017
"Species-specific (Octopus vulgaris, Lamarck 1798) Commercial Artificial Reefs in Izmir Bay, Aegean Sea", BAP Diğer, 54586, Yönetici, 2015
"A FOCUS ON DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE SMALLSCALE FISHERIES MANAGEMENT", BAP Diğer, 25240, Yönetici, 2017
"A Preliminary Study On The EcosystemBased Fisheries Approach For Princes Islands Istanbul", BAP Diğer, BEK-2016-21583, Yönetici, 2017
"THE STATE OF CONSERVATION AND MANAGEMENT FOR HIGHLY MIGRATORY SPECIES FISHERY IN TURKEY MEDITERRANEAN BASIN ", BAP Diğer, 25386, Araştırmacı, 2017
"Satışa sunulan bazı ekonomik balıkların boylarının av yasaklarına uygunluğu üzerine bir araştırma", BAP Diğer, 57763, Araştırmacı, 2017
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Journal of Agricultural Science and Technology, Degerlendirme Kurul Üyesi, 18.08.2013 - 23.12.2015
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Oceans Past VI International Conference "Historical Perspectives on the Elements and Dynamics of the Marine Socio-Ecological System", Lisboa, Mayıs 2017
İstanbul Adaları Denizel Alan Koruma ve Sürdürülebilir Küçük Ölçekli Balıkçılık Çalıştayı , İstanbul, Nisan 2017
III Marmara Denizi Sempozyumu, İstanbul, Kasım 2017
International Conference on Environmental Science and Development, Edinburgh, Aralık 2016
18th International Institute of Fisheries Economics and Trade Conference 2016 (IIFET 2016), Aberdeen, Temmuz 2016
International Sustainability Congress, İstanbul, Aralık 2016
International Conference on Agricultural and Biological Science, Birmingham, Aralık 2016
Aquatic Biodiversity and Ecosystems Conference, Liverpool, Eylül 2015
27th International Congress for Conservation Biology-4th European Congress for Conservation Biology (ICCB-ECCB 2015), Montpellier, Ağustos 2015
Deniz yaşamı canlıları ve Geleceğimiz Çalıştayı, İstanbul, Haziran 2015
ICES (The International Council for the Exploration of the Sea) Annual Science Conference 2015, Copenhagen, Eylül 2015
3rd International Marine Conservation Congress , Glasgow, Ağustos 2014
17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, İSTANBUL, Eylül 2013
XV. Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı (SBT), İSTANBUL, Kasım 2012
6th World Fisheries Congress, Sustainable Fisheries in a Changing World, EDINBURGH, Mayıs 2012
Underwater Values and Tourism Symposium, BALIKESİR, Haziran 2012
World Conference on Marine Biodiversity 2011., ABERDEEN, Eylül 2011
Yapay Resif Uygulamalarına İlişkin Esasların Belirlenmesi, T. C. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü, İZMİR, Mayıs 2011
Balıkçılık Araştırmaları Çalışma Grubu (BAG) Toplantısı, ANTALYA, Kasım 2010
Marmara Denizi 2010 Sempozyumu, İSTANBUL, Eylül 2010
39th CIESM (The Mediterranean Science Commission) Congress, VENEDİK, Mayıs 2010
Working group on Stock Assessment of demersal species, İSTANBUL, Ekim 2010
14. Sualtı Bilim ve Teknoloji Toplantısı, , Kasım 2010
Marmara Denizi Balıkçılığı-Kaynakların Yönetimi, Sektörel Sorunlar ve Gelecek için Stratejiler Toplantısı, İSTANBUL, Ekim 2010
Tulina Avcılığı ve Sorunları Toplantısı, İSTANBUL, Şubat 2008
Türk Balıkçılığının Sorunları Sempozyumu, İSTANBUL, Temmuz 2008
I. Uluslararası Yapay Resif Çalıştayı, ÇANAKKALE, Nisan 2008
Türkiye Ticari Karides Avcılığı ve Sürdürülebilir Balıkçılığı Toplantısı, İSTANBUL, Ocak 2008
XIV. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, MUĞLA, Eylül 2007
Stock Assessment Methodology and Workshop on Black Sea Assessment of Pelajic and Demersal Fish Stocks, İSTANBUL, Mart 2006
The ICES/FAO Working Group on Fishing Technology and Fish Behavior, İZMİR, Nisan 2006
Workshop on Farming, Management and Conservation of Bluefin Tuna, İSTANBUL, Nisan 2003
International Symposium of Fisheries and Zoology, , Eylül 2003
Ege Kıta Sahanlığı ve İlişkili Sorunlar Sempozyumu, , Aralık 2002
The Symposium on the Straits Used for International Navigation, İSTANBUL, Kasım 2002
Workshop on Lessepsian Migration, GÖKÇEADA, Temmuz 2002
Second Workshop for World Summit on Sustainable Development, Ankara, Mayıs 2002
Ship-Transported Alien Species in the Mediterranean and Black Seas, İSTANBUL, Kasım 2002
Ulusal Ege Adaları Toplantısı, GÖKÇEADA / ÇANAKKALE, Ağustos 2001
Sualtı Bilim ve Teknolojisi Toplantısı (SBT), İZMİT, Kasım 2001
Bilimsel Danışmanlıklar
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deniz Hizmetleri, Kurumsal Danışmanlık, Şubat 2015 - Mart 2015
Bilimsel Hakemlikler
Crustaceana, Dergide Hakemlik, Şubat 2019
The Journal of Black Sea/Mediterranean Environment, Dergide Hakemlik, Ekim 2018
Journal of Agricultural Science and Technology, Dergide Hakemlik, Temmuz 2018
Journal of Applied Science and Technology, Dergide Hakemlik, Haziran 2018
Journal of Agricultural Science and Technology, Dergide Hakemlik, Aralık 2017
Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology, Dergide Hakemlik, Kasım 2017
Universal Researchers in Environmental & Biological Engineering, Diğer Hakemliği, Temmuz 2017
Universal Researchers in Environmental & Biological Engineering, Diğer Hakemliği, Temmuz 2017
Universal Researchers in Environmental & Biological Engineering, Diğer Hakemliği, Temmuz 2017
British Journal of Applied Science & Technology, Dergide Hakemlik, Haziran 2017
British Journal of Applied Science & Technology, Dergide Hakemlik, Mart 2017
Journal of Agricultural Science and Technology USA, Dergide Hakemlik, Mart 2017
Journal of Agricultural Science and Technology USA, Dergide Hakemlik, Şubat 2017
Journal of Agricultural Science and Technology, Dergide Hakemlik, Eylül 2016
Journal of Agricultural Science and Technology, Dergide Hakemlik, Mayıs 2016
Journal of Scientific Research and Reports , Dergide Hakemlik, Nisan 2016
Emirates Research Publishing limited, Emirates Association of Chemical, Biological & Environment Engineers, Diğer Hakemliği, Nisan 2016
American Journal of Experimental Agriculture, Dergide Hakemlik, Şubat 2016
International Journal of Ecology and Ecosolution, Dergide Hakemlik, Aralık 2015
Journal of Agricultural Science and Technology A & Journal of Agricultural Science and Technology B USA, Dergide Hakemlik, Aralık 2015
Journal of Agricultural Science and Technology A & Journal of Agricultural Science and Technology B USA, Dergide Hakemlik, Aralık 2015
International Conference on Chemical, Agricultural and Biological Sciences, Diğer Hakemliği, Temmuz 2015
International Conference on Chemical, Metallurgy and Material Science Engineering (CMMSE), Diğer Hakemliği, Temmuz 2015
Asian Journal of Agricultural Extension, Economics & Sociology, Dergide Hakemlik, Haziran 2015
Journal of Global Agriculture and Ecology , Dergide Hakemlik, Mayıs 2015
Journal of Agricultural Science and Technology, Dergide Hakemlik, Mart 2015
Journal of Global Ecology and Environment, Dergide Hakemlik, Ocak 2015
Journal of Agriculture and Ecology Research International, Dergide Hakemlik, Haziran 2014
Journal of Agricultural Science and Technology A & B, Dergide Hakemlik, Mayıs 2014
Journal of FisheriesSciences.com, Dergide Hakemlik, Nisan 2014
Sky Journal of Agricultural Research, Dergide Hakemlik, Mart 2014
3rd International Marine Conservation Congress (IMCC3), Diğer Hakemliği, Mart 2014
Journal of Agricultural Science and Technology A&B, Dergide Hakemlik, Ocak 2014
International Journal of Agricultural Policy and Research, Dergide Hakemlik, Ocak 2014
Journal of FisheriesSciences.com, Dergide Hakemlik, Ocak 2014
Annual Research & Review in Biology, Dergide Hakemlik, Aralık 2013
CBM - Cahiers de Biologie Marine, Dergide Hakemlik, Aralık 2013
Journal of Agricultural Science and Technology, Dergide Hakemlik, Aralık 2013
Journal of FisheriesSciences.com, Dergide Hakemlik, Aralık 2013
African Journal of Agricultural Research, Dergide Hakemlik, Eylül 2013
Journal of Agricultural Science and Technology, Dergide Hakemlik, Temmuz 2013
Jordan Journal of Biological Sciences (JJBS), Dergide Hakemlik, Nisan 2013
Journal of Ecology and the Natural Environment, Dergide Hakemlik, Temmuz 2012
Etkinlik Organizasyonu
ACBEE 2nd International Conference on Advances in Chemical, Biological & Environmental Engineering, Danışma Kurulu Üyesi, , SİNGAPUR, Mayıs 2016
International Conference on Chemical, Metallurgy and Environmental Engineering (CMAEE-16), Danışma Kurulu Üyesi, , FRANSA, Eylül 2016
3rd International Conference on Agriculture, Ecology and Biological Engineering (AEBE-16) , Danışma Kurulu Üyesi, , INGILTERE, Haziran 2016
3rd International Conference on Advances in Chemical, Biological & Environmental Engineering (ACBEE-16), Danışma Kurulu Üyesi, , BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ, Ekim 2016
International Conference on Waste Management, Ecology and Biological Sciences (WMEBS), Danışma Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Eylül 2016
BWMCP 2016 International Conference on Biology, Waste Management and Chemical Processes, Danışma Kurulu Üyesi, , TÜRKIYE, Mayıs 2016
International Conference on Substantial Environmental Engineering and Renewable Energy (SEERE-2016), Danışma Kurulu Üyesi, , TAYLAND, Aralık 2016
International Conference on Food, Ecological and Life Sciences, Danışma Kurulu Üyesi, , TAYLAND, Haziran 2015
International Conference on Waste Management, Ecology and Biological Sciences, Danışma Kurulu Üyesi, , MALEZYA, Mayıs 2015
International Conference on Chemical Processes, Horticulture & Environmental Engineering, Danışma Kurulu Üyesi, , SİNGAPUR, Temmuz 2015
17. Ulusal Su Ürünleri Sempozyumu, Düzenleme Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Eylül 2013
Türkiye Ticari Karides Avcılığı ve Sürdürülebilir Balıkçılığı Toplantısı, Düzenleme Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Ocak 2008
Tulina Avcılığı ve Sorunları Toplantısı, Düzenleme Kurulu Üyesi, İSTANBUL, TÜRKIYE, Şubat 2008
Bilimsel Araştırma / Çalışma Gurubu Üyelikleri
Balıkçılık Araştırmaları Çalışma Grubu–BAG (Fisheries Research Working Group-FRWG), , TÜRKIYE, www.bagtr.org, Nisan 2008 - Devam Ediyor
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
İstanbul Adaları Denizel Alan Koruma ve Sürdürülebilir Küçük Ölçekli Balıkçılık Çalıştayı , Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2017
Deniz yaşamı canlıları ve Geleceğimiz Çalıştayı, Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2015
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 136
Web Of Science H İndeksi : 5
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 56
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 44
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 16
Ödüller ve Burslar
Göktürk D,Deniz T., Yılmaz S., Sacıhan S.D., "Best Article Award, International Sciences Symposium (ISS 2016), Eylül 2016
Göktürk D, "Uluslararası bilime katkı (Onur plaketi), İstanbul Üniversitesi , Mayıs 2014
Göktürk D, "A New Record for Occurrence of Symphodus bailloni (Osteichthyes: Perciformes: Labridae) in the Western Black Sea Coast of Turkey, TUBİTAK, Ağustos 2012
Göktürk D, "Doktora Onur Öğrencisi , İÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Nisan 2012
Göktürk D,Kahraman A. E. , "Uluslararası bilime katkı, İstanbul Üniversitesi , Mayıs 2011
Göktürk D,Bök T., "Uluslararası bilime katkı, İstanbul Üniversitesi , Mayıs 2011
Göktürk D, "Population structure and dynamics of the cut trough shell Spisula subtruncata (da Costa) in the Sea of Marmara, Turkey., TUBİTAK, Aralık 2008
Scholarship for Training on Mediterranean Cetology , Montpellier University, Montpellier, Fransa, Mayıs 2002
Katalog Bilgileri
Araştırma Alanları :Avlama Teknolojileri, Balıkçılık, Denizel biyoçeşitlilik, Av aletlerinde seçicilik, Balıkçılık-ekosistem ilişkisi, Yapay resifler.
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :Sustainable fisheries, Marine biodiversity, Environmental impacts on fisheries,Fisheries technology, Fisheries management, Selectivity of fishing gears, Artificial reefs, Ballast water (treatment, sampling and management), Fsh egg and larvae, planktonic organisms.
Temel Eserler
Türetken K.F. , Göktürk D., Ünsal N., Ulutürk T., "Deep Sea Species Distribution In The Sea Of Marmara On Beam-Trawl Survey", World Conference on Marine Biodiversity 2008, ISPANYA, 11-15 November 2008, pp.38
Deval M.C., Göktürk D., "Population Structure And Dynamics Of The Cut Trough Shell Spisula Subtruncata (Da Costa) In The Sea Of Marmara, Turkey", FISHERIES RESEARCH, vol.89, pp.241-247, 2008
Göktürk D., Deniz T., Yılmaz S., Sacıhan S.D., "ILLEGAL LANDING SIZE PROBLEM IN FISHERIES: EVALUATION OF MARKETED FISH ADEQUACY IN ISTANBUL/BALIKÇILIKTA YASAK AV BOYU PROBLEMİ: İSTANBUL’DA SATIŞA SUNULAN BALIKLARIN UYGUNLUĞUNUN İNCELENMESİ", Ecolojical Life Sciences, vol.12, pp.1-15, 2017
Göktürk D., Deniz T., Cömert N., "Some Remarks on Sustainable Fisheries Management in Turkey", in: ENGINEERING APPROACHES ON SUSTAINABILITY, Can S. Z., Yılmaz B., Genç S., Seçkin C., Eds., IJOPEC Publication International Journal of Politics & Economics London, United Kingdom, Turkey, pp.165-173, 2016
Göktürk D., Deniz T., Ateş C., "A case study on catch characteristics of European hake gillnet fishery in the southern Sea of Marmara, Turkey", CAHIERS DE BIOLOGIE MARINE, vol.57, pp.343-354, 2016
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi