İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Develi H., "Eski Türkiye Türkçesi Ağızlarının Sınıflandırılması", Turkish Studies, vol.3/3, pp.212-230, 2008 (Link)
Develi H., "Türkiye Toponimisine Dair Denemeler", Studia Turcologica Cracoviensia, pp.17-22, 2001
Develi H., "Harezm-Kıpçak Şairi İmâdü’l-Mevlevî’nin Yeni Bir Gazeli", Journal of Turkish Studies, vol.24/III, pp.129-140, 2000
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi