İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Doç.Dr. Demet ÇAK
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : İktisat Fakültesi
Bölüm : İktisat Bölümü
Ana Bilm Dalı : İktisat Politikası Ana Bilim Dalı
Sabit Telefon : +90 212 4400000 | Dahili : 11591
E Posta Adresi : demetcakistanbul.edu.tr
Web Adresi : http://aves.istanbul.edu.tr/demetcak/
Ofis : İktisat Politikası Anabilim Dalı
Eğitim Bilgileri
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, 2002-2008
Yüksek Lisans, SAKARYA ÜNİVERSİTESİ, İşletme Fakültesi, Muhasebe-Finans, 1997-2000
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İktisat Fakültesi, Maliye, 1993-1997
Yaptığı Tezler
Yüksek Lisans, "Lojistiğin Dış Ticaret Üzerine Etkileri ve Türkiye Örneği", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Haziran, 2011.
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Eğitimcinin Eğitimi, İstanbul Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi, 2018
Girişimcilik, İstanbul Üniversitesi, 2011
Hastane Yönetimi Sertifika Programı, İstanbul Üniversitesi, 2009
Araştırma Alanları
İktisat Politikası
Diğer
Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme
mikrokredi
iktisat politikası
yoksulluk
kadın girişimciliği
turizm ekonomisi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Makro İktisat
Bölgesel İktisat
Politik ekonomi
Web Of Science Araştırma Alanları
Economics
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İKTİSAT, 2017 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İktisat , 2008 - 2018
Dr.Ögr.Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İktisat , 2007 - 2008
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İktisat , 2002 - 2007
Mesleki ve İdari Deneyimler
Yönetim Kurulu Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi, , 02.08.2019 - Devam Ediyor
Akademik Kurul Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İktisat Fakültesi, İktisat, 18.04.2019 - Devam Ediyor
Verdiği Dersler
Kadın Girişimciliği ve Mikrofinans, Yüksek Lisans, 2018-2019
Avrupa Birliğinde Kadın Girişimciliği, Yüksek Lisans, 2018-2019
Uzmanlık Alanı (A), Lisans, 2018-2019
Ekonomi, Lisans, 2018-2019
İktisat politikası, Lisans, 2017-2018
İktisadi Büyüme, Lisans, 2013-2014
İktisat politikası, Lisans, 2013-2014
Demografik Yapı ve Nüfus Politikaları, Lisans, 2013-2014
Ekonomiye Giriş, Lisans, 2013-2014
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, G.Adıgüzel, "Lojistiğin Dış Ticaret Üzerine Etkileri ve Türkiye Örneği", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Mohammadi H., Çak M., Çak D., "Capital mobility and foreign debt sustainabilty: some evidence from Turkey", APPLIED ECONOMICS, vol.39, pp.2441-2449, 2007 (Link)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Çak D., Bozoklu D. , Faruk P.F.A., Çak P., "Contribution of Cultural Turism on Turkish Economy", Eurosian Business & Economics Journal, vol.1, pp.1-37, 2015 (Link)
Çak D., "Lack of Governance During 2000-2001 Economic Crises in Turkey", Eurasian Academy Of Sciences Social Sciences Journal, Eurasian Academy Of Sciences, vol.1, pp.32-45, 2015 (Link)
Çak D., Değermen A., "Women Entreperneurship and Microfinance in Turkey", Eurasion Academy of Sciences Eurasian Business&Economics Journal , pp.93-105, 2015 (Link)
Çak D., Değermen H.A., "Women Entrepreneurship an Microfinance in Turkey", Eurasian Academy of Sciences, Eurasian Business & Economic Journal, vol.2, pp.93-105, 2015
Çak M., Çak D., "Devlet Üniversitelerine Yeni Kaynak Arayışları: Üniversite Şirketleri Modeli", Maliye Dergisi, cilt.164, ss.58-72, 2013
Durgun Ö., Çak D., "Yoksul Kent Nüfusunun İstihdam Yapısı Ve Geçinme Biçimleri: İstanbul Örneği", Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (KOSBED), 2010
Mohammadi H., Çak M., Çak D., "Wagner'S Hypothesis: New Evidence From Turkey Using The Bounds Testing Approach", Journal of Economic Studies, vol.35, pp.94-106, 2008
Çak M., Çak D., "International Transfer Pricing And Taxation: Evidence From Turkey", METU STUDIES IN DEVELOPMENT, vol.35, pp.265-275, 2008
Çak D., "Bilgi Ve İletişim Teknolojilerindeki Gelişmelerin İstihdam Üzerindeki Etkileri", Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, ss.79-86, 2007
Çak M., Çak D., "Türkiye'Nin Avrupa Birliği'Ne Ekonomik Entegrasyon Sürecinde Kobi'Lerin Uyum Olanakları", Maliye Araştırma Merkezi Konferansları, ss.113-130, 2003
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Çak D., Değermen A., "Evaluating the Effects of Microcredit Implementators on Women Entrepreneurship and AlleviatingPoverty in Turkey", WORLD CONFERENCE ON TECHNOLOGY, INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIPEntrepreneurship for Technology and Innovation-Based Sustainable Developmen, İSTANBUL, TÜRKIYE, 28-30 Mayıs 2015, pp.23-45
Kitap ve Kitap Bölümleri
Uğurlu M. , Çak D., Çak P.M., "Türkiye’de Sağlık Teknoloji Değerlendirmesinin Gelişimi Kamu Maliyesi Açısından Önemi Sorunlar Ve Çözüm Önerileri", Prof.Dr.Nihat FALAY'a armağan, "Hülya Kirmanoğlu",Pınar "Feyzioğlu Akkoyunlu","Aysel Arıkboğa","Başak Ergüder", Ed., Der Yayınları, İSTANBUL, ss.431--451, 2018 (Link)
Çak P., Çak D., Karakaş P. , "İYİ YÖNETİŞİM KAVRAMI ÇERÇEVESİNDE YOLSUZLUKLARLA MÜCADELE", SİYASAL, EKONOMİK VE ENTELLEKTÜEL BOYUTLARIYLA İYİ YÖNETİŞİM, Karakaş M.,Karatepe S,Benli F., Ed., Beta Basım Yayım Dağıtım, İSTANBUL, ss.61-77, 2018
Çak M., Çak D., "Doğal Afetlerin Ekonomik ve Sosyal Etkileri: 1999 Marmara Depremi Örneği", Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mALİYE Bölümü Prf.Dr.Fevzi Devrim'e Armağan İzmir 2014, "Tüğen K." "ALTAY A.", Ed., Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları, izmir, ss.267-277, 2014
Çak D., "Kalkinmanin Sağlanmasinda Mikrokredi Yöntemi", DER YAYINEVİ, İSTANBUL, 2009
Çak D., Çak M., "Gümrük Birliğinin Getirdikleri Ve Götürdükleri: Dış Ticaret Vergileri Ve İhracat Gelirleri Analizi", İstanbul Ticaret Odası, İSTANBUL, 2008
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"TÜRKİYE’DEKİ MİKROKREDİ UYGULAMALARININ YOKSULLUĞUN AZALTILMASI VE KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ", BAP Arastırma Projesi, 40035, Koordinatör, 2007
"Türkiyede Ekonomik Büyümenin Kaynakları:1980-2011", BAP Arastırma Projesi, 18250, Yönetici, 2013
" Kalkınmanın Sağlanmasında Mikrokredi Sistemi", BAP Doktora, 1528, Araştırmacı, 2008
"Türkiye'de Kadın Girişimciliği ve Mikrofinans", BAP Arastırma Projesi, 40035, Araştırmacı, 2015
"TÜRK HALKININ PARA TALEBİNİN İNCELENMESİ", BAP Arastırma Projesi, 1865, Araştırmacı, 2013
"Gümrük Birliği'nin Getirdikleri ve Götürdükleri:Dış Ticaret Vergileri ve İhracat Gelirleri Analizi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, Araştırma, Yönetici, 2007
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
WORLD CONFERENCE ON TECHNOLOGY, INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIPEntrepreneurship for Technology and Innovation-Based Sustainable Development, , Mayıs 2015
23. Türkiye Maliye Sempozyumu, Antalya, Mayıs 2013
Bilimsel Hakemlikler
World Innovation Congress İstanbul University, Diğer Hakemliği, Mart 2014
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 155
Web Of Science H İndeksi : 1
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 89
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 42
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 7
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2020
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi