İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Emniyetteyim", AB Çerçeve Programı Projesi, VAW-84, Proje Ekibinde Üye, Devam Ediyor
"Sosyal Bilimlerde Dijital Okur-yazar sayısının arttırılabilmesi için ABD ile işbirliği", Bilimsel Araştırma Projesi, IRP- 46148, Araştırmacı, Devam Ediyor
"Clustering of Microarray Data Analysis", BAP Diğer, UDP- 27318, Yönetici, 2012
"Web Tabanlı Eğitim (e-Öğrenme) Sisteminin Geliştirilmesi ve Uygulanması", BAP Arastırma Projesi, 2962, Araştırmacı, 2011
"Doktora ve Yüksek Lisans Öğrencilerinin Akademik Deneyimlerinin Artırılması", BAP Diğer, 4238, Araştırmacı, 2009
"2010 Avrupa Kültür Başkenti İstanbul Kültür E-Öğrenme Projesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 28, Araştırmacı, 2010
"Petrol Hidrokarbonları ile Kirlenen Toprakların Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) kullanılarak Fitoremediasyonu", BAP Doktora, 2796, Yönetici, 2010
"Hidrokarbonlarla Kirlenmiş Tarımsal Alan ve Suların Bitki, Alg ve Mikroorganizmalar Kullanılarak İyileştirilmesinin Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 105G079, Araştırmacı, 2010
" Ayçiçeği (Helianthus annuus L.) Bitkisinde Senesens İle Nitrik Oksit Arasindaki İlişkinin İncelenmesi", BAP Y.Lisans, T-328/03112003, Yönetici, 2005
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi