İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Katalog Bilgileri
KATALOG BİLGİLERİ
Araştırma Alanları :Biyoenformatik, Mikrodizi Veri Analizi, Veri Madenciliği, Bulut Bilişim
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :Bioinformatics, Microarray Data Analysis, Data Mining, Cloud Computing