İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Başarılar & Tanınırlık
DAVETLİ KONGRE ve SEMPOZYUM GÖREVLERİ
Akademik Bilişim’11 Konferansı, Panelist, MALATYA, TÜRKIYE, 2011
Bilişim'09 Teknoloji Politikaları Kurultayı, Panelist, ANKARA, TÜRKIYE, 2009
ATIFLAR
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 3
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 8
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 4
ÖDÜLLER ve BURSLAR
Erol Ç, "Başarılı Araştırıcı Belgesi, İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi , Ocak 2011
Erasmus Öğrencisi İstanbul Üniversitesi Uluslar arası İlşkiler Kurulu Hayat Boyu Öğrenme/ Erasmus Programı, Erasmus Öğrencisi İstanbul Üniversitesi Uluslar arası İlşkiler Kurulu Hayat Boyu Öğrenme/ Erasmus Programı, Mart 2010
Erol Ç, "Bilimsel Yayınları Teşvik Programı, TÜBİTAK, Haziran 2008
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi