İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. Cezmi ERASLAN
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Edebiyat Fakültesi
Bölüm : Tarih Bölümü
Ana Bilm Dalı : Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Ana Bilim Dalı
Sabit Telefon : +90 455 5700158 | Dahili : 81
+90 212 4555700
E Posta Adresi : cezmi.eraslanistanbul.edu.tr | ceraslanhotmail.com
Web Adresi : http://aves.istanbul.edu.tr/cezmi.eraslan/
Ofis : Süleymaniye Caddesi Takvimhane sokak no 19 kat 4 oda no 1 Beyazıt-İstanbul
Posta Adresi : İ.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü Bozdoğan Kemeri Caddesi No:7 Vezneciler İstanbul
Eğitim Bilgileri
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih-Genel Türk Tarihi, 1985-1991
Yüksek Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih-Genel Türk Tarihi, 1983-1985
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, Tarih, 1979-1983
Yaptığı Tezler
Doktora, "“II. Abdülhamid ve İslam Birliği", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Tarih Temmuz, 1991.
Yüksek Lisans, " “II. Abdülhamid Devrinde Osmanlı Devleti Dâhilinde ve Afrika’da İslam Birliği Faaliyetleri”", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Edebiyat Fakültesi Tarih Haziran, 1985.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Araştırma Alanları
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Yakınçağ Tarihi
Demokrasi tarihi
Türk Demokrasi Tarihi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Atatürk İnkılapları ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi
Türk Siyasal Hayatı
Web Of Science Araştırma Alanları
History & Philosophy Of Science
History & Philosophy Of Science
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi, 2005 - Devam Ediyor
Mesleki ve İdari Deneyimler
Enstitü Müdürü, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü, , 03.03.2013 - Devam Ediyor
Başkan, Başbakanlık Atatürk Yüksek Kurumu/ Atatürk Araştırma Merkezi Başkanlığı Atatürk Araştırma Merkezi, -, 04.07.2008 - 20.07.2012
Yönetilen Tezler
Doktora, ¦.Ediz,, " Batı Anadolu’da Yunan İşgali, İstanbul 2011", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Doktora, B.Yıldırım,, "¦ Bulgaristan’daki Ermenilerin Osmanlı Devleti Aleyhine Faaliyetleri 1890–1918, İstanbul 2010. (Tarih Kurumu’nda basıldı.) ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Doktora, E. Jeong,, "¦ Türkıye ve Kore’de Milliyetçilik Anlayışlarının Gelişme Süreçlerinin Mukayesesi (1910–1945) , İstanbul 2009", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2009.
Doktora, A.Efiloğlu, "¦, İttihat ve Terakki’nin Azınlıklar Politikası-Rum Örneği, İstanbul 2007. (Basıldı)", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2007.
Doktora, F.Sancaktar, "¦ II. Meşrutiyet’ten Cumhuriyet’e Türk Aydınında Milli Egemenlik Düşüncesinin Gelişimi (1908–1924) Hüseyin Cahit Yalçın Örneği, İstanbul 2005. (Basıldı) ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2005.
Doktora, S. Bayındır, "¦, Atatürk’ün Sosyo-Kültürel Politikaları (1931–1938) , İstanbul 2004. (Basıldı) ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2004.
Doktora, K.Olgun,, "¦ 1908–1912 Osmanlı Meclisi Mebusanı’nın Faaliyetleri ve Demokrasi Tarihimizdeki Yeri, İstanbul 2001. (Basıldı) ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2001.
Doktora, M.Küçük,, "¦ Birinci TBMM’nin Yapısı ve Faaliyetleri, İstanbul 1998", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 1998.
Yüksek Lisans, D.Akgümüş, , "¦ Birinci Dünya Savaşında Van Vilayetinde Asayiş Problemleri, İstanbul 2011", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2011.
Yüksek Lisans, M.Aydoğdu,, "¦ Mütareke Döneminde (1918-1922) İstanbul’un Anadolu Yakasında Asayiş Problemleri, İstanbul 2010. ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, N.Koltuk,, "¦ Kuvayi Milliyenin Askerî ve Mali Kaynakları, İstanbul 2009", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2009.
Yüksek Lisans, M.Şener,, "¦ Çorum Milletvekili Abdullah İsmet EKER’in I. TBMM’ deki Faaliyetleri, İstanbul 2008. (Basıldı) ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2008.
Yüksek Lisans, G.Yetim,, " ¦ 1939–1950 Arası Sosyo-Ekonomik Durumun Çok Partili Hayata Etkileri, İstanbul 2006 ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2006.
Yüksek Lisans, Ö.Gün, "¦27 Mayıs Askeri Müdahalesine Doğru DP-CHP Mücadelesinin Zirvesi: 18 Nisan 1960- Tahkikat Komisyonu’nun kurulması ve Faaliyetleri, İstanbul 2006 ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2006.
Yüksek Lisans, G.Karakaş, "¦, Atatürk Dönemi Toprak Reformu Girişimleri, İstanbul 2005. ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2005.
Yüksek Lisans, E. Polat, "¦ Meşrutiyetten Cumhuriyete Türkiye’de Sol Hareketler Avram Benaroya Örneği, İstanbul 2004. (Basıldı) ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2004.
Yüksek Lisans, B.Çakırca, "¦ 1946–50 Arasında Türkiye ve ABD Yardımları, İstanbul 2001. ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2001.
Yüksek Lisans, C.Coşkun,, "¦ 1920–23 Arası TBMM’de Sistem Tartışmaları, İstanbul 2001", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2001.
Yüksek Lisans, A.Nakkaş, "¦ Demokrat Parti Dönemi Eğitim Politikalarında Değişmeler, İstanbul 2000 ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2000.
Yüksek Lisans, A.Bakoğlu, "1950–54 Döneminde CHP’nin Muhalefeti, İstanbul 2000. ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2000.
Yüksek Lisans, A.Menekşe,, " 1946–50 Döneminde Demokrat Parti’nin Muhalefeti, İstanbul 2000.", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2000.
Yüksek Lisans, Y.Ağanoğlu, " Türkiye’de Göç ve Göçmen Meselesi, İstanbul 1999.", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 1999.
Yüksek Lisans, N. Er, " Türk Basınında Londra Konferansı Tartışmaları, İstanbul ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 1999.
Yüksek Lisans, Â.Düzgün, " Sebepleri ve Neticeleri Açısından Atatürk’ün Yurt Gezileri, ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 1998.
Yüksek Lisans, M.Bıyıklı, "Batılılaşma Sürecinde Türkiye’de Hilafet Tartışmaları ve İslam Dünyasındaki Etkileri, İstanbul 1997. (Basıldı) ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 1997.
Yüksek Lisans, H.Cengiz, " II. Dönem TBMM Seçimleri ve Demokrasi Tarihimizdeki Yeri, İstanbul 1996. ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 1996.
Yüksek Lisans, N.Gökalp, " Türk Basınında Soyadı Kanunu, İstanbul 1996. ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 1996.
Yüksek Lisans, F.Sancaktar, "Said Molla ve Türkçe İstanbul Gazetesi, İstanbul 1996", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 1996.
Yüksek Lisans, A.Gelmez, " Türk Siyasi Hayatında 1912 Meclis-i Mebusan Seçimleri, İstanbul 1995", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 1995.
Yüksek Lisans, F.Ünal, " Kürt Meselesinin Ortaya Çıkışı (II. Meşrutiyet Dönemi) , İstanbul 1995. ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 1995.
Yüksek Lisans, K.Gurulkan, " Teali-i İslam Cemiyeti (Cemiyet-i Müderrisin) , İstanbul 1995", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 1995.
Yüksek Lisans, C.Şişman, " Türk Basınında Kadın Hakları Üzerine Tartışmalar (1908–1918) , İstanbul 1993.", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 1993.
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Eraslan C., "Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Dersi’nin Uygulanmasına yönelik Öğretim Üyesi Görüşleri: Sorunlar ve Çözüm Önerileri", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi , ss.325-350, 2011
Eraslan C., "The Turkish Attempt to Reform in Iraq 1880-1920", Annals of Korean Association of the Islamic Studies, vol.1, pp.203-214, 2004
Eraslan C., "Muslim Solidarity Against Imperialism: The Contributions of Sheikh Seonussi in Turkish Independence War", Korea Journal of Islamıc Culture, vol.VII, pp.151-168, 2004
Eraslan C., "Abolishment of Caliphate and Turkey’s Transformation to Modern State", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, cilt.XVII, ss.67-87, 2001
Eraslan C., "Understanding of Atatürk’s Foreign Policy: Peace at Home, Peace in the World and Accession of Hatay to Turkey", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, cilt.XVII, ss.91-106, 2001
Eraslan C., "II. Abdülhamid’in ilk Yıllarında Meclis ve Meşrutiyet Kavramları Üzerine Bazı Tespitler", Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, ss.11-22, 2000
Eraslan C., "Osmanlı Arşiv Belgeleri Işığında Mondros Mütarekesi Sonrasında Güney Kafkasya Müslümanları", Kafkas Araştırmaları, ss.107-129, 1998
Eraslan C., "Türkiye’nin Kurtuluşu Ekseninde Erzurum", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, ss.629-629, 1997
Eraslan C., "Bir Aksiyon ve Arayış Adamı Enver Paşa", Türk Yurdu, cilt.16, no.1, ss.8-10, 1996
Eraslan C., "I. Sason İsyanı Sonrasında Osmanlı Devleti’nin Karşılaştığı Siyasi ve Sosyal Problemler", Kafkas Araştırmaları, ss.65-92, 1996
Eraslan C., "Irak’ta Türk-İngiliz Rekabeti (1876–1915)", İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, ss.223-251, 1994
Eraslan C., "II. Abdülhamid ve Kafkas Müslümanları", Kafkas Araştırmaları I, ss.59-69, 1988
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Eraslan C., "“The Minority Policy Of Ottoman Empire”, Korean Association Of Middle East Studies Hanyang University, Korea, ", The Middle East – Korea: For More Concrete Mutual Understanding Based on Sustainable Cultural Cooperation,, GUNEY KORE, - , pp.1-
Eraslan C., "Atatürk’ün Halkçılık ve Demokrasi Anlayışı", Cumhuriyet Dönemi Demokratikleşme Faaliyetleri, ANKARA, TÜRKIYE, - , ss.43-
Eraslan C., "Atatürk Döneminde İktidar-Ordu İlişkileri", Eskiçağ’dan Modern Çağ’a ORDULAR , İSTANBUL, TÜRKIYE, - , ss.537-
Eraslan C., "Atatürk’ün Samsun’daki Faaliyetleri", 19 Mayıs ve Milli Mücadele’de Samsun Sempozyumu, SAMSUN, TÜRKIYE, - , ss.39-
Eraslan C., "", , ,
Eraslan C., "Atatürk Düşüncesinde Ekip Ruhunun Önemi", Türk Tarihinde Lider ve Liderlik Anlayışı, İSTANBUL, TÜRKIYE, - , ss.99-
Eraslan C., "İkinci Abdülhamid’in İslam Birliği Siyaseti ve Eğitime Etkileri", II. Abdülhamid ve Dönemi Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, - , ss.27-
Eraslan C., "", , ,
Eraslan C., "II. Abdülhamid’in Hilafet Anlayışı", Sultan II. Abdülhamid ve Devri Semineri, İSTANBUL, TÜRKIYE, - , ss.93-
Eraslan C., "I. Dünya Savaşı Öncesi ve Sırasında Osmanlı Devleti", Birinci Dünya Savaşında Osmanlı Devleti, İSTANBUL, TÜRKIYE, - , ss.13-
Eraslan C., "II. Meşrutiyet Döneminde Doğu Anadolu Bölgesinin Sosyal Durumu Üzerine Bazı Notlar", Bilimin Işığında Ermeni Meselesi Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, - , ss.86-
Eraslan C., "Türkiye'de Cumhuriyet Tarihi Öğretimi Üzerine Düşünceler", Avrasya'da Türk dili ve Tarihi Eğitimi Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 15-17 Mayıs 2013, pp.290-296
Eraslan C., "Ataturk And The Dialoque Of Cultures”, Magyarorszag Es Azerbajdzsan A Kulturak Parbeszede; Macaristan Ve Azerbaycan: Medeniyetlerin Diyalogu, 4th International Scientific Conference,, Budapest 2010,S.-. ", Magyarorszag Es Azerbajdzsan: A Kulturak ParbeszedeIV, Budapeşte, MACARISTAN, 17-19 Kasım 2009, pp.173-176
Eraslan C., "The Minority Policy of Ottoman Empire", The Middle East – Korea: For More Concrete Mutual Understanding Based on Sustainable Cultural Cooperation, Kore, KUZEY KORE, 5-6 Aralık 2008, pp.1-6
Eraslan C., "Atatürk Halkçılığında Önemli Bir Özellik: Halkın Bütün İmkân Ve Kabiliyetini Seferber Etmek", 80. Yılında Atatürk’ün Halkçılık Programı- Halkçılık Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 18-20 Eylül 2003, ss.12-19
Eraslan C., "II. Meşrutiyetten Tehcire Osmanlı Devletinin Ermeni Politikaları", Türkiye Ermeni Araştırmaları Kongresi,, ANKARA, TÜRKIYE, 20-21 Nisan 2002, ss.553-566
Eraslan C., "Ermeni Komiteleri, Propagandaları ve Osmanlı Devletinin Aldığı Tedbirler", Uluslararası Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-25 Mayıs 2001, pp.197-207
Eraslan C., "Atatürk’ün Halkçılık Anlayışı ve 21. Asır İçin Anlamı", Atatürk 4. Uluslararası Kongresi, Astana, KAZAKISTAN, 25-29 Ekim 1999, pp.393-408
Eraslan C., "Türkiye’de Demokrasi Tecrübesi, Meşrutiyet, Cumhuriyet ve Çok Partili Döneme Geçiş", Uluslararası İslam ve Demokrasi Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 27-29 Kasım 1998, pp.317-357
Eraslan C., "Rusya’nın Müslümanlara Yönelik Politikaları Üzerine Bir Özeleştiri (1883)", Kafkaslar’da İslam Medeniyeti Milletlerarası Sempozyumu, Bakü, AZERBAYCAN, 9-12 Aralık 1998, pp.217-228
Eraslan C., "Türkiye Cumhuriyeti Tarihinin Temel Kaynaklarından Biri Olarak Nutuk", Tarih Boyunca Türk Tarihinin Kaynakları Semineri, İSTANBUL, TÜRKIYE, 6-7 Haziran 1997, ss.1-14
Eraslan C., "Türk Basınında Balkan Paktı Değerlendirmeleri", Tarih Boyunca Balkanlardan Kafkaslara Türk Dünyası Semineri, İSTANBUL, TÜRKIYE, 29-31 Mayıs 1995, ss.63-69
Kitap ve Kitap Bölümleri
Eraslan C., "",
Eraslan C., Ed., "Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II", alms@auzef.org., İSTANBUL, 2015
Eraslan C., "I. Dünya Savaşı Öcesi ve Sırasında Osmanlı Devleti", Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı Devleti, . Ali ARSLAN, Mustafa SELÇUK, Ed., Kitabevi , İstanbul, ss.13-21, 2015
Eraslan C., "Ii. Abdülhamid'In Çanakkale Savunması", Yitik Hazine Yayınları, İSTANBUL, 2014
Eraslan C., "Atatürk’ten Sonra Türkiye", Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, Cezmi Eraslan, Ed., Anadolu Üniversitesi yayınları, Eskişehir, ss.206-243, 2013
Eraslan C., "Yeni Türk Devletinin İlanı; Lozan’dan Cumhuriyete", Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I,, Cezmi Eraslan, Ed., Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.220-231, 2013
Eraslan C., "Yeniden Yapılanma Dönemi", Eskişehir,Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, , Cezmi Eraslan, Ed., Eskişehir Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Ankara,, ss.2-67, -, 2013
Eraslan C., Ed., "Atatürk İlkeleri ve İnkılap TarihiI- II", Anadolu Üniversitesi Yayınları, ESKİŞEHİR, 2013
Eraslan C., "Yeniden Yapılanma Dönemi", Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, Cezmi Eraslan, Ed., Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.2-33, 2013
Eraslan C., "Türkiye Cumhuriyetinde Temel Politikaların Ortaya Çıkışı(1923-1938 Dönemi)", Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II, Cezmi Eraslan, Ed., Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, ss.34-67, 2013
Eraslan C., "Cumhuriyetin İlanı", Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I-II, Eskişehir - 2012-2013. , Cezmi Eraslan, Ed., Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi, Eskişehir,, ss.220-231-, 2012
Eraslan C., Eraslan Z., "Atatürk ve Kitap", Atatürk Araştırma Merkezi, ANKARA, 2012
Eraslan C., "Osmanlı Devleti’Nde Meşrutiyet Ve Parlamento, Yrd. Doç. Dr. Kenan Olgun Ile Birlikte, ", 3F Yayınları, , İSTANBUL, 2006
Eraslan C., "Siyasal Alanda Yeniden Yapılanma", İmparatorluktan Ulus Devlete Türk İnkılap Tarihi, Editör Cemil Öztürk, Cemil Öztürk, Ed., Pegem Akademi Yayıncılık, İstanbul, ss.167-189, 2005
Eraslan C., "Atatürk Türkiyesi’nin Dış Politikası", İmparatorluktan Ulus Devlete Türk İnkılap Tarihi,, Cemil Öztürk , Ed., Pegem A Yayıncılık, İstanbul, ss.285-300, 2005
Eraslan C., "?“Samsun’A Çıkışından Cumhuriyetin İlanına Kadar Mustafa Kemal, (19 Mayıs 1919–29 Ekim 1923)”, ", Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Hayatı, , Prof. Dr. Yücel Özkaya ve Prof. Dr. Mustafa Balcıoğlu, Ed., Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, Ankara, ss.149-296.-, 2003
Eraslan C., "Yakın Dönem Türk Düşüncesinde Halkçılık Ve Atatürk, İstanbul 2003. ", Kum Saati Yayınları,, İSTANBUL, 2003
Eraslan C., "Bütünleyici İlkeler", Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II, Atatürk Araştırma Merkezi, Ed., Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, ss.311-315, 2002
Eraslan C., "Atatürk’ün Halkçılık İlkesi", Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II, Atatürk Araştırma Merkezi, Ed., Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, ss.280-286, 2002
Eraslan C., "Siyasi Alanda Yapılan İnkılap Hareketleri", Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II,, Atatürk Araştırma Merkezi, Ed., Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, ss.15-41, 2002
Eraslan C., "Atatürk’ten Sonra Türkiye’nin İç Politikası", Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II, Atatürk Araştırma Merkezi, Ed., Atatürk Araştırma Merkezi, Ankara, ss.519-646, 2002
Eraslan C., "Bir Devin Çöküşü: Osmanlı Devleti’Nin Sonu”, ", ¦“Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Ankara 2000, , yalçın,d., Ed., Atatürk Araştırma Merkezi Yayını,, istanbul, ss.47-111. -, 2000
Eraslan C., "Doğruları Ve Yanlışları Ile Ii. Abdülhamid, İstanbul 1996", Nesil, İSTANBUL, 1996
Eraslan C., "Ii. Abdülhamid Ve İslam Birliği, İstanbul 1992, (Ikinci Bs. 1995). ", Çeviri, Ötüken Yayınevi,, İSTANBUL, 1995
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Osmanlı Devletinin Uzak Doğu Siyasetini Belirlemede İngiliz Arşiv Kaynaklarının Yeri ", BAP Arastırma Projesi, SBA-2017-25361, Yönetici, Devam Ediyor
"Balkanlarda Türk Kültürü "Bulgaristan Örneği"", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 5216-7, Danışman, 2018
"SİVAS ATATÜRK KONGRE MÜZESİ İNTERAKTİF SENARYOLAR", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 2569507, Danışman, 2016
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi