İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çeşmeli İ., Günözü Ulusoy H., Raimkulov A., "” Sogdianada Yeni Arkeolojik Keşifler: Yalpak Tepe Sarayı ve Yerkurgan Merkez Tapınağındaki Arkeolojik Çalışmalar 'Kaşkaderya-Özbekistan 2003-2013' (The New Archaeological Dicoveries in Sogdiana: The Archaeological Works in Yalpak Tepe Palace And Yerkurgan Central Temple (Kashkadarya-Uzbekistan/2003-2013)”", Art-Sanat, pp.11-83, 2016 (Link)
Çeşmeli İ., ""Kök Türklerde İkonografik Açıdan Kuş Figürleri (The Bird Figures in Kok Turks in Iconographic Terms)"", Art-Sanat, pp.67-80, 2015 (Link)
Çeşmeli İ., "Tarihi Kaynaklara Göre Türk Göçebelerinde Dinler, Kültler, Ritüeller Ile İkonografi (M.S.8. Yüzyıla Kadar)", Art-Sanat, no.3, pp.47-96, 2015 (Link)
Çeşmeli İ., "Sogd Sanatında Bazı Zoomorfik Atribüler", Art-Sanat, no.2, pp.51-79, 2014 (Link)
Çeşmeli İ., "Bronz Çağından Erken Orta Çağa Orta Asya Tapınakları", Art-Sanat, pp.19-33, 2014 (Link)
Çeşmeli İ., Raimkulov A., "Özbekistan-Türkiye Uluslararası Arkeolojik Çalışmalar Projesi: Özbekistanda Yerkurgan Merkez Tapınağı 2013 Yılı Arkeolojik Kazı Çalışması", Türkiyat Mecmuası, vol.23, no.2, pp.241-248, 2013 (Link)
Çeşmeli İ., Raimkulov A. , Günözü H., "Özbekistanda Guzar Vahası (Güney Sogdiana) Yalpak Tepe Şehir Harabesi 2011 Yılı Özbekistan-Türkiye Uluslararası Ortak Arkeolojik Kazı Çalışması", Türkiyat Mecmuası, vol.22/Bahar, pp.313-316, 2012
Çeşmeli İ., "Moğollar Öncesi Orta Asya'Da Süryani Hıristiyanlığı", Arkeoloji ve Sanat, no.140, ss.195-206, 2012
Çeşmeli İ., Raimkulov A. , "Kaşkadare Viloyati Guzor Tumani Yalpok Tepa Şahar Harobalarida 2011 Yilda Olib Borilgan Arheologik Kazişmalar", Arheologiçeskie İssledovaniya v Uzbekistane 2010-2011 Goda (Archaeological Researches in Uzbekistan season 2010-2011), no.8, pp.229-235, 2012
Çeşmeli İ., Günözü H., Raimkulov A. , "Güney Sogdiana Bölgesi Guzar Vahası Yalpak Tepe Şehri Harabesi Özbek-Türk Arkeolojik Kazı Çalışması (Özbekistan/Kaşkaderya)", Türkiyat Mecmuası, vol.21/Bahar, pp.233-265, 2011 (Link)
Çeşmeli İ., "Budist Mimarisinin Orta Asya'Daki Gelişimi ", Mimarlık ve Dekorasyon, no.196, ss.76-84, 2010
Çeşmeli İ., "Arkeolojik Kazı Calışması Guzar Vahası Yalpak Tepe Şehri (Ozbekistan)", Toplumsal Tarih, no.196, ss.60-65, 2010
Çeşmeli İ., "Orta Asya’Da Budizm’In Yükselişiyle Manastırlar, Tapınaklar Ve Stupalar", Arkeoloji ve Sanat, no.134, ss.111-128, 2010
Çeşmeli İ., Raimkulov A., Günözü H., "Raskopki Gorodişça Yalpaktepa V Guzarskom Rayone Kaşkadarinskoy Oblasti 2006-2008 Gg.", Arheologiçeskie İssledovaniya v Uzbekistane 2006-2007 Goda (Archaeological Researches in Uzbekistan season 2006-2007), no.6, pp.196-207, 2009
Çeşmeli İ., "Sogdlularda Cenaze Töreni Ve Cennete Yükseliş Sahneleri", Mimarlık ve Dekorasyon, no.173, ss.88-94, 2008
Çeşmeli İ., "Antik Çağ Orta Asya Tapınaklarında Tipoloji", Arkeoloji ve Sanat, no.126, ss.93-98, 2007
Çeşmeli İ., "Orta Asya Camilerinde Tipoloji (7-13. Yüzyıllar)", Sanat Dünyamız, no.103, ss.314-333, 2007
Çeşmeli İ., "Sogdlularda Sosyo-Kültürel Yapı Ve Sanat (Sogdiana 5-8. Yüzyıllar)", Mimarlık ve Dekorasyon, no.161, ss.130-141, 2007
Çeşmeli İ., "9-12. Yüzyıllar Arasında Orta Asya’Da Yapılmış Olan Mezar Yapılarının Tipolojisi", Arkeooji ve Sanat, ss.45-66, 2006
Çeşmeli İ., "Özbekistan’Da Kaşkaderya Bölgesi Guzar Vahası’Nda 2005 Yılı Kazı Çalışması", Arkeoloji ve Sanat, no.123, ss.45-66, 2006
Çeşmeli İ., "Orta Asya Mimarisi (7-13.Yüzyıllar) Ii", Mimarlık ve Dekorasyon, ss.38-46, 2005
Çeşmeli İ., "Orta Asya Mimarisi (7-13.Yüzyıllar) I", Mimarlık ve Dekorasyon, ss.46-54, 2005
Çeşmeli İ., "Orta Asyada Kaşkaderya Bölgesi Merkezi Ayaklı Dört Kubbeli Cami Tipolojisi", Arredamento Mimarlık, ss.106-115, 2005
Çeşmeli İ., "Orta Asya’Da Kerpiçten Bir Yapı Katta Camii", Arkeoloji ve Sanat, ss.118-122, 2005
Çeşmeli İ., "Orta Asya’Da Eksantrik Bir Yapı: Magâk-I Attârî Camii", Arkeoloji ve Sanat, ss.76-85, 2004
Çeşmeli İ., "Orta Asyada Bir Ortaçağ Yapısı Olan Diggârân Camisi", Sanat Tarihi Yıllığı, ss.29-59, 2003 (Link)
Çeşmeli İ., "Semerkand Şehrinin Antik Dönemden 19. Yüzyıla Kadar Olan Fiziksel Gelişimi", Sanat Tarihi Yıllığı, ss.57-90, 2002 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Çeşmeli İ., ""Kök Türklerde Cenaze Ritüelleri ve Sanat: Fenghuang (Funeral Rituals and Art in Kok Turks: Fenghuang)"", Ölümünün 50. Yılında Uluslararası M. Fuad Köprülü Türkoloji ve Beşeri Bilimler Sempozyumu Bildirileri, 2017 , İSTANBUL, TÜRKIYE, 21-22 Kasım 2016, pp.185-217 (Link)
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Çeşmeli İ., "İskitler, Hunlar ve Göktürkler'de Din ve Sanat", Cinius, İSTANBUL, 2017
Çeşmeli İ., "Antikçağdan 13. Yüzyıla Kadar Orta Asya Ve Karahanlı Dönemi Mimarisi", Arkeoloji ve Sanat, İSTANBUL, 2007
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi