İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Özbekistan'da Kaşkaderya Bölgesi Arkeolojik Çalışmalar", BAP Arastırma Projesi, 31623, Yönetici, 2013
"Özbekistan'da Kaşkaderya Bölgesi Guzar Vahası'ndaki Yalpak Tepe Şehri Harabesi Arkeolojik Kazı Çalışması", BAP Arastırma Projesi, 16162, Yönetici, 2011
"Moğollar Öncesi İslami Dönem Orta Asya Şehirlerinin Fiziksel Yapısı (8-13. Yüzyıllar)", BAP Arastırma Projesi, 2976, Yönetici, 2009
"Guzar Vahası Yalpak Tepe Şehri Arkeolojik Kazı Çalışması (Kaşkaderya / Özbekistan)", BAP Arastırma Projesi, 2098, Yönetici, 2008
""Özbekistan'da Guzar Vahası Yalpak Tepe Şehri Arkeolojik Kazı Çalışması"", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 1, Yönetici, 2007
"Orta Çağ Orta Asya Camileri", Diğer Projeler, 1, Yönetici, 2003