İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Arş.Gör. Fatma Ceren ANLAŞ
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Veteriner Fakültesi
Bölüm : Farmakoloji Ve Toksikoloji Anabilim Dalı
Ana Bilm Dalı : Farmakoloji Ve Toksikoloji Anabilim Dalı
Sabit Telefon : +90 212 4737070 | Dahili : 17143
Faks : +90 212 4737241
E Posta Adresi : cerenisistanbul.edu.tr
Web Adresi : http://aves.istanbul.edu.tr/cerenis/
Ofis : B 439
Posta Adresi : İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji AbD. Avcılar/ İstanbul
Eğitim Bilgileri
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Farmakoloji ve Toksikoloji, 2008-2014
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Veteriner Fakültesi, , 2001-2007
Yaptığı Tezler
Doktora, "Amoksisilin'in Alabalıklarda (Oncorhynchus mykiss) In Vivo Genotoksik Aktivitesinin Değerlendirilmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Şubat, 2014.
Yabancı Diller
İngilizce, Çok İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Method Validation for Testing Laboratories accredited under the Standard ISO 17025, Strengthening Quality Infrastructure in Turkey Project- TR0702.12.01/001, 2011
Accreditation Standard ISO 17025, Strengthening Quality Infrastructure in Turkey Project- TR0702.12.01/001, 2011
Measurement Uncertainty for Testing Laboratories, Strengthening Quality Infrastructure in Turkey Project- TR0702.12.01/001, 2011
Balık Hastalıkları ve İlaç Kullanımı, Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği, 2010
Farmakoloji ve Toksikolojide Kromatografik Teknikler ve Analiz Öncesi Örnek Hazırlama Yöntemleri, Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği, 2010
Araştırma Alanları
Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sağlık Bilimleri Temel Alanı
Veteriner Klinik Öncesi Bilimleri
Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji
Web Of Science Araştırma Alanları
Veterinary Sciences
Pharmacology & Pharmacy
Toxicology
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Arş.Gör.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Veteriner Fakültesi, 2014 - Devam Ediyor
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Veteriner Fakültesi, 2008 - 2014
Verdiği Dersler
10. Yıl Olgunlaşma Eğitimi (Klinik), Lisans, 2015-2016
Toksikoloji Uygulama, Lisans, 2015-2016
10. Yıl Olgunlaşma Eğitimi (Gıda), Lisans, 2015-2016
Farmakoloji I Uygulama, Lisans, 2015-2016
10. Yıl Olgunlaşma Eğitimi (Klinik), Lisans, 2014-2015
Farmakoloji I Uygulama, Lisans, 2014-2015
10. Yıl Olgunlaşma Eğitimi (Gıda), Lisans, 2014-2015
Toksikoloji Uygulama, Lisans, 2014-2015
Farmakoloji I Uygulama, Lisans, 2014-2015
Farmakoloji I Uygulama, Lisans, 2013-2014
Toksikoloji Uygulama, Lisans, 2013-2014
Farmakoloji 1 Uygulama, Lisans, 2012-2013
Toksikoloji Uygulama, Lisans, 2012-2013
Toksikoloji Uygulama, Lisans, 2011-2012
Farmakoloji 1 Uygulama, Lisans, 2011-2012
Farmakoloji 1 Uygulama, Lisans, 2010-2011
Toksikoloji Uygulama, Lisans, 2010-2011
Farmakoloji I Uygulama, Lisans, 2009-2010
Toksikoloji Uygulama, Lisans, 2009-2010
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Güncüm E., Bakirel T., Anlaş F.C., Ekici H. , Işiklan N., "Novel amoxicillin nanoparticles formulated as sustained release delivery system for poultry use", JOURNAL OF VETERINARY PHARMACOLOGY AND THERAPEUTICS, vol.1, pp.1-11, 2018
Anlaş F.C., Üstüner Aydal O., Üstün Alkan F., Bakirel T., Aydoğan M.N., Baykan Erel Ş. , "A comparative study on the antioxidant activities and phenolic contents of different extracts of Achiella nobilis subsp.sipylea and Alcea apterocarpa (FENZL) BOISS, endemic plants in Turkey", FRESENİUS ENVİRONMENTAL BULLETİN, pp.1423-1430, 2017
Bakirel T., Üstün Alkan F., Üstüner Aydal O., Çinar S., Anlaş F.C., Sari A.B., "Response of cultured normal canine mammary epithelial cells to deracoxib—doxorubicin combination", ACTA VETERİNARİA HUNGARİCA, vol.65, pp.366-381, 2017
Anlaş F.C., Üstüner O., "Genotoxic assessment of amoxicillin in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss) by comet assay and micronucleus test", FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, no.12, pp.5358-5364, 2016
Üstün Alkan F., Anlaş F.C., Çinar S., Yildirim F., Üstüner O., Bakirel T., et al.,"Effects of curcumin in combination with cyclophosphamide on canine mammary tumour cell lines", VETERINARNI MEDICINA, vol.59, pp.553-572, 2014 (Link)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Anlaş F.C., Üstün Alkan F., Sari A.B., Üstüner Aydal O., Bakirel T., "Origanum minutiflorum O. Schwarz et. P.H. Davis'in Terapötik Potansiyelinin Değerlendirilmesi", Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Veteriner Dergisi, no.1, ss.27-32, 2017
Üstün Alkan F., Anlaş F.C., "GENOTOKSİSİTE TESTLERİ VE GENOTOKSİK ZEHİRLER", Türkiye Klinikleri Veteriner Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.69-74, 2015
Üstün Alkan F., Anlaş F.C., Üstüner O., Bakirel T., Sari A.B., "Antioxidant And Proliferative Effects Of Aqueous And Ethanolic Extracts Of Symphytum Officinale On 3t3 Swiss Albino Mouse Fibroblast Cell Line ", Asian Journal of Plant Science and Research, no.4, pp.62-68, 2014 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Koca Caliskan U., Aka C., Anlaş F.C., Üstün Alkan F., Üstüner Aydal O., "The antioxidant and proliferative activities of different extracts from some medicinal plants on mouse fibroblast cells", The Third International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 13-16 Nisan 2017, pp.235-235
Çelik Onar H., Yaşa H., Hasdemir B., Bakirel T., Üstün Alkan F., Anlaş F.C., "Novel Anticancer Reagents", 3RD INTERNATIONAL TURKIC WORLD CONFERENCE ON CHEMICAL SCIENCES AND TECHNOLOGIES, BAKÜ, AZERBAYCAN, 10-13 Eylül 2017, pp.196-196
Anlaş F.C., Üstün Alkan F., Sari A.B., Bakirel T., Üstüner Aydal O., "Evaluation of the Therapeutic Potential of Origanum Minutiflorum O. Schwarz Et. P.H. Davis", 1. International Congress on Medicinal and Aromatic Plants "Natural and Healthy Life", KONYA, TÜRKIYE, 10-12 Mayıs 2017, pp.744-744
Bakirel T., Anlaş F.C., Kuruuzum Uz A., Üstün Alkan F., Yuzbasioglu M. , Üstüner Aydal O., et al., "In vitro studies to evaluate the wound healing properties of Quercus coccifera extracts", The Third International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 13-16 Nisan 2017, pp.104-104
Güncüm E., Anlaş F.C., Üstün Alkan F., Üstüner Aydal O., Bakirel T., "In Vivo Model of Angiogenesis: Chorioallantoic Membrane (CAM) Assay", 19. Uluslararası Veteriner Hekimliği Öğrencileri Bilimsel Araştırma Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2017, pp.221-222
Anlaş F.C., Üstüner Aydal O., Üstün Alkan F., Bakirel T., Aydoğan M.N., Baykan Erel S., "A COMPARATIVE STUDY ON THE ANTIOXIDANT ACTIVITIES AND PHENOLIC CONTENTS OF DIFFERENT EXTRACTS OF ACHILLEA NOBILIS SUBSP. SIPYLEA AND ALCEA APTEROCARPA (FENZL) BOISS, ENDEMIC PLANTS IN TURKEY", 4 th International VETIstanbul Group Congress, Almati, KAZAKISTAN, 11-13 Mayıs 2017, pp.92-92
Mercimek Takci H.A. , Ucan Turkmen F., Anlaş F.C., Üstün Alkan F., Bakırhan P., Şekeroğlu N. , "Antioxidant activity, cytotoxicity, total phenolic and flavonoid contents of Alkanna tinctoria (L.) Tausch root extracts", The Third International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 13-16 Nisan 2017, pp.166-166
Güncüm E. , Üstün Alkan F., Anlaş F.C., Bakirel T., Üstüner Aydal O., "Tyrosine Kinases As A Therapeutic Target In Veterinary Oncology", 19. Uluslararası Veteriner Hekimliği Öğrencileri Bilimsel Araştırma Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2017, pp.223-224
Üstüner Aydal O., Bakirel T., Anlaş F.C., Üstün Alkan F., Akpulat A. , "In vitro wound healing properties and antioxidant activities of Thymus Sipyleus BOISS Subsp. Rosulans (BORBAS) JALAS aqueous extracts", The Third International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 13-16 Nisan 2017, pp.290-290
Üstün Alkan F., Bakirel T., Anlaş F.C., Koca Caliskan U., Aka C., "Cytotoxic evaluation and antioxidant activities of selected medicinal plants in Anatolia", The Third International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, Girne, KUZEY KIBRIS TÜRK CUM., 13-16 Nisan 2017, pp.193-193
Güneş Y., Üstüner Aydal O., Bakirel T., Üstün Alkan F., Anlaş F.C., Yalçın E. , "P-glycoprotein and its role in herb-drug interactions", 19. Uluslararası Veteriner Hekimliği Öğrencileri Bilimsel Araştırma Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2017, pp.53-54
Üstün Alkan F., Güncüm E., Bakirel T., Anlaş F.C., Üstüner Aydal O., "PRELIMINARY EVALUATION OF THE CYTOTOXIC AND GENOTOXIC POTENTIAL OF POLYMERIC NANOPARTICLES LOADED WITH AMOXICILLIN", 4th International VETIstanbul Groups Congress, Almati, KAZAKISTAN, 11-13 Mayıs 2017, pp.168-168
Güncüm E. , Bakirel T., Anlaş F.C., Işiklan N., "Broylerlerde Serbest ve Nano Formda Amoksisilinin Karşılaştırmalı Farmakokinetiği", 19. Uluslararası Veteriner Hekimliği Öğrencileri Bilimsel Araştırma Kongresi, İSTANBUL, TÜRKIYE, 2-4 Mayıs 2017, pp.132-133
Bakirel T., Üstün Alkan F., Üstüner O., Çinar S., Anlaş F.C., Sari A.B., "Derakoksib ve doksorubisin kombinasyonunun in vitro koşullarda köpek meme epitel hücreleri üzerine etkisi", 5. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2016, ss.62-62
Üstün Alkan F., Bakirel T., Üstüner O., Anlaş F.C., Çinar S., "Masitinib'in köpek meme tümör hücreleri üzerine sitotoksik ve apoptotik etkisinin değerlendirilmesi", 5. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2016, ss.30-30
Bakirel T., Üstün Alkan F., Üstüner O., Çinar S., Anlaş F.C., Sari A.B., "Effect of deracoxib and doxorubicin combination on canine mammary epithelial cells under in vitro condition", 3rd World Veterinary Cancer Congress, FOZ DO İGUASSU, BREZILYA, 25-29 Mayıs 2016, pp.95-95 (Link)
Üstüner O., Üstün Alkan F., Anlaş F.C., Çinar S., Yildirim F., Bakirel T., et al., "Effects of curcumin in combination with cyclophosphamide on canine mammary tumour cell line", 3rd World Veterinary Cancer Congress, Foz Do Iguassu, BREZILYA, 25-29 Mayıs 2016, pp.96-96
Üstün Alkan F., Bakirel T., Üstüner O., Anlaş F.C., Çinar S., "Growth Inhibition of canine mammary cancer cell lines by the selective tyrosine kinase inhibitor, masitinib", 3rd World Veterinary Cancer Congress, Foz Do Iguassu, BREZILYA, 25-29 Mayıs 2016, pp.100-100
Bakirel T., Üstün Alkan F., Üstüner O., Anlaş F.C., Bakirel U., "Combined effect of masitinib and mitoxantrone on the proliferation of variant cell line of canine mammary tumor", 3rd World Veterinary Cancer Congress, Foz Do Iguassu, BREZILYA, 25-29 Mayıs 2016, pp.91-91
Anlaş F.C., Üstüner O., "Gökkuşağı alabalıkları (Oncorhynchus mykiss) üzerinde amoksisilinin genotoksik etkisinin comet yöntemi ve mikronükleus testi ile değerlendirilmesi", 5. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, BURSA, TÜRKIYE, 1-4 Eylül 2016, ss.14-14
Yuzbasioglu M. , Üstün Alkan F., Anlaş F.C., Bakirel T., Gunes Kocyigit F. , Demirezer O., et al., "Cytotoxic effects of some Arnebia species growing in Türkiye against Swiss 3T3 cell line", 1st International Conference on Natural Products for Cancer Prevention and Therapy , İSTANBUL, TÜRKIYE, 31 Ağustos - 2 Eylül 2015, pp.30-30
Yildirim M., Yüzbaşıoğlu M. , Üstün Alkan F., Çelik B., Anlaş F.C., Sari A.B., et al.,"Fibroblast Growth Stimulation and antibacterial activities of the methanolic and water extracts of Quercus coccifera ", Turkheltox Toxicology Congress , İZMİR, TÜRKIYE, 21-24 Ekim 2015, pp.39-40
Yildirim F., Üstün Alkan F., Anlaş F.C., Çinar S., Bakirel T., Üstüner O., et al.,"Kurkumin ve siklofosfamid kombinasyonu: Yeni bir moleküler terapötik ve köpek meme tümörü hücrelerinin gelişimi üzerine inhibitör etkisi.", VII. Ulusal Veteriner Patoloji Kongresi Uluslararası Katılımlı, KARS, TÜRKIYE, 8-10 Eylül 2014, ss.18-18
Aydın Ö., Üstün Alkan F., Anlaş F.C., Üstüner O., Bakirel T., Armutak E.İ., Ulukaya E. , "Paladyum Komplekslerinin Köpek Meme Tümör Hücre Serisinde Antiproliferatif Etkilerinin Araştırılması", 16th International Veterinary Medicine Students Scientific Research Congress, İSTANBUL, TÜRKIYE, 8-11 Mayıs 2014, pp.28-29
Üstün Alkan F., Adin Çinar S., Anlaş F.C., (İlter) Bakirel T., Üstüner Keleş O., "Curcumin Synergistically Enhances Anti-Proliferative Activity Of Cyclophosphamide In Canine Mammary Tumour Cells", 2nd Turkish- Bosnian Scientific Days, TÜRKİYE, 9-11 Mayıs 2013
Valentino V. , Anlaş F.C., Rocco L., "Evaluation Of The Genotoxic Effect Of Amoxicillin On Embriyonic Cell Line From Sea Bass (Dicentrarchus Labrax L.)", 8.Türk- Alman Bilim Günleri Sempozyumu, ALMANYA, 9-12 Nisan 2013
Üstün Alkan F., Anlaş F.C., (İlter) Bakirel T., Üstüner Keleş O., "Cytotoxic Effects Of Curcumin On Canine Mammary Tumour Cell Lines", 8.Türk- Alman Bilim Günleri Sempozyumu, ALMANYA, 9-12 Nisan 2013
Anlaş F.C., Şahin E., "Importance Of Genotoxicity Studies In Aquaculture", Bosnian Turkish Scientific Days, BOSNA HERSEK, 14-17 Nisan 2011
Yildirim M., Anlaş F.C., "Veteriner Farmakovijilans", 5. KHVHD Anadolum Sürekli Eğitim Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 15-16 Ekim 2010
Yildirim M., Anlaş F.C., "Veteriner Pratikte Yeni Antibiyoterapi Yaklaşımları", 4. KHVHD Anadolum Sürekli Eğitim Kongresi, İSTANBUL, TÜRKİYE, 23-24 Ekim 2009, ss.87-90
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Yara iyileşmesinde Symphytum anatolicumun antioksidan özelliğinin in vitro incelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 12138, Araştırmacı, 2013
"Amoksisilin'in Alabalıklarda (Oncorhynchus mykiss) İn Vivo Genotoksik Aktivitesinin Değerlendirilmesi", BAP Doktora, 10947, Yönetici, 2014
"İn Vitro yara modeli üzerine Achillea sintensii Hub.- Mor. ve Thymus sipyleus Boiss. subsp.rosulans (Borbas.) Jalas'in etkilerinin araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 22886, Araştırmacı, 2016
"Türkiye'de Yara Tedavisinde Geleneksel Olarak Kullanılan Bazı Endemik Bitki Türleri Üzerine İn Vitro Ortamda Yapılan Biyolojik Araştırmalar", TÜBITAK Projesi, 112S067, , 2015
"Köpek Meme Tümörü Hücre Serileri Üzerine Curcumin ve Siklofosfamid Kombinasyonunun Antitümoral Etkinliğinin İncelenmesi", BAP Arastırma Projesi, 11417, Araştırmacı, 2012
"Köpek Meme Tümorogenezisi Üzerine Tirozin Kinaz İnhibitörlerinin Etkinliğinin Araştırılması", BAP Arastırma Projesi, 7162, Araştırmacı, 2014
"Amoksisilin nanopartiküllerin broylerlerdeki kinetik özelliklerinin değerlendirilmesi", BAP Arastırma Projesi, 44188, Araştırmacı, 2017
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
Advances in Clincal Toxicology, Yardimci Editör, 08.06.2017 - Devam Ediyor
Journal of Pharmaceutical Sciences and Experimental Pharmacology, Editörler Kurulu Üyesi, 08.05.2017 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
1st INTERNATIONAL CONGRESS ON MEDICINAL AND AROMATIC PLANTS , Konya, Mayıs 2017
19th International Veterinary Medicine Students Scientific Congress , İstanbul, Mayıs 2017
The Third International Mediterranean Symposium on Medicinal and Aromatic Plants, Girne, Nisan 2017
5. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Bursa, Eylül 2016
1st International Conference on Natural Products for Cancer Prevention and Therapy , İstanbul, Ağustos 2015
9th INTERNATIONAL CONGRESS OF THE TURKISH SOCIETY OF TOXICOLOGY WITH PARTICIPATION OF THE HELLENIC SOCIETY OF TOXICOLOGY, İzmir, Ekim 2015
16th International Veterinary Medicine Students Scientific Congress, İstanbul, Mayıs 2014
8. Türk-Alman Bilim Günleri Sempozyumu, Münih, Nisan 2013
II. Türk- Boşnak Bilim Günleri, İstanbul, Mayıs 2013
Türklab Laboratuvar Kalite Konferansı, İstanbul, Aralık 2011
I. Türk- Boşnak Bilim Günleri, Saraybosna, Nisan 2011
Üçüncü Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi, Aydın, Ekim 2010
Programlı Hücre Ölümü Sempozyumu, İstanbul, Nisan 2008
Bilimsel Hakemlikler
Trends in Phytochemical Research, Dergide Hakemlik, Eylül 2017
Environmental Toxicology, Dergide Hakemlik, Mart 2017
Environmental Toxicology, Dergide Hakemlik, Aralık 2015
African Journal of Agricultural Research, Dergide Hakemlik, Kasım 2015
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 0
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 2
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Ödüller ve Burslar
Tinçel Kültür Vakfı Yurtdışı Araştırma Bursu, Tinçel Kültür Vakfı, Şubat 2012
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi