İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Çakmak C., "Susma Ve İfade Edilemeyen", Felsefe Arkivi, cilt.31, ss.13-27, 2007
Çakmak C., "“Herakleitos'Ta Uyku Ve Rüyalar”", İnsancıl, cilt.4, ss.1-7, 2005
Çakmak C., "Herakleitos Septik Miydi ?", insancıl, cilt.7, ss.1-6, 2005
Çakmak C., "Herakleitos'Ta Kader Anlayışı", İnsancıl, cilt.6, ss.1-6, 2005
Çakmak C., "“Herakleitos'Ta Çocuk Ve Oyun Metaforu”", İnsancıl, cilt.5, ss.1-6, 2005
Çakmak C., "“Banyo Küvetinde Balık Avlamak”", İnsancıl, cilt.11, ss.5-7, 2004
Çakmak C., "“Schopenhauer & Wittgenstein: The Unsayable”", Philosophıcal Inquiry, no.1, ss.115-124, 2003
Çakmak C., "“İlk Filozofların Dil Hakkındaki Görüşleri"", Klasik Filoloji Araştırmaları, cilt.1, ss.11-16, 2000
Çakmak C., "“Platon'Un Dil Felsefesi Üzerine Görüşleri”", Klasik Filoloji Araştırmaları, cilt.1, ss.17-22, 2000
Çakmak C., "“Isagoge'Nin Felsefe Tarihindeki Önemi”", Felsefelogos, cilt.3, ss.145-147, 2000
Çakmak C., "“Logico-Philosophicus'Un Temel Özellikleri”", Felsefelogos, cilt.2, ss.177-193, 1999
Çakmak C., "“Sümer Ile Babil Mitolojilerinin Temel Kabulleri Üzerine Bir Araştırma”", Klasik Filoloji Araştırmaları, cilt.1, ss.7-19, 1999
Çakmak C., "“Phusis'Den Res Ekstensa'Ya Doğa Ve Teknik Anlayışları”", Felsefelogos, cilt.1, ss.77-97, 1999
Çakmak C., "“Wittgenstein 'Da Dil Ve Felsefe İlişkisi”", Felsefe Arkivi, ss.141-157, 1997
Çakmak C., "“Platon'Da Gerçekliği Tasvir Eden Önermelerin Yapısı Hakkında Bir Çalışma”", Felsefe Arkivi, ss.123-139, 1997
Çakmak C., "“Ksenophanes'In Bilgi Anlayışı” ", Klasik Filoloji Araştırmaları, cilt.1, ss.36-53, 1996
Çakmak C., "“Alkmaion Ve Deneysel Bilginin Temelleri”", Klasik Filoloji Araştırmaları, cilt.1, ss.18-28, 1994
Çakmak C., "Gorgias'In Düşünce Tutumunda Gerçeklik Ve Bildirişim", Lucerna Klasik Filoloji Araştırmaları, cilt.1, ss.21-25, 1992
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Çakmak C., "“Homeros Ve Hesiodos'Un Mitolojik Dünya Görüşlerinin İncelenmesi”", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, Seminerleri, İSTANBUL, TÜRKİYE, - , cilt.0, ss.0-
Çakmak C., "“Prof Dr. Teoman Duralı'Nın "İngiliz-Yahudi Medeniyeti" Adlı Kitabının Felsefî Açıdan Eleştirisi”", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, Seminer, İSTANBUL, TÜRKİYE, - , ss.0-
Çakmak C., "“Antikçağda Felsefe Ve Tragedia İlişkileri”", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tiyatro Bölümü, İSTANBUL, TÜRKİYE, - , ss.0-
Çakmak C., "“Eleştirel Felsefe Açısından Felsefe Dışı Söylemlerin Konumu”", Mimar Sinan Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Seminer, İSTANBUL, TÜRKİYE, - , cilt.1, ss.1-
Çakmak C., "“Yunan Ve Sümer Mitoslarının Karşılaştırmalı İncelemesi”", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, İSTANBUL, TÜRKİYE, - , ss.0-
Çakmak C., "Spekülatif Ve Analitik Felsefe Tavırları Arasındaki Farklar”", İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, Semineri, İSTANBUL, TÜRKİYE, - , ss.0-
Çakmak C., "“İlk Filozoflarda Bilgi Anlayışı”", Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Bilimleri Konferansı, ADANA, TÜRKİYE, - , ss.0-
Çakmak C., Dürüşken Ç., "“Some Remarks On The Cultural Basis Of The Greek Philosophy”", İstanbul - Viyana Felsefe Çevresi Toplantıları IV Bildirileri, İSTANBUL, TÜRKİYE, - , pp.0-
Çakmak C., "“Aklın Sınırları İçinde Çöl: Aydınlanma Felsefesi Ve Modernizm Ilişkileri”", Çukurova Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Bilimleri Konferansı, ADANA, TÜRKİYE, 1-1 Mayıs 1997, ss.0-0
Çakmak C., "“Wittgenstein'In Eleştirel Felsefesi”", Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Bilimleri Konferansı, ADANA, TÜRKİYE, 1-1 Nisan 1996, ss.0-0
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Çakmak C., "Herakkeitos Fragmanlar: Çeviri Ve Yorum", Kabalcı Yayınevi, İSTANBUL, 2005 (Özet)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi