İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi

7141 sayılı kanun kapsamında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa `ya geçmiştir.

Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Comparison of Ground Motion Pulse Models for the Seismic Response of Seismically Isolated Liquid Storage Tanks", BAP Diğer, BYP-2018-28620, Yönetici, Devam Ediyor
"Performance limits of seismically isolated buildings under nearfield earthquakes", BAP Diğer, BYP-2017-24291, Yönetici, Devam Ediyor
"Sensitivity of the seismic performance of liquid storage tanks with nonlinear isolation systems to deviations in mechanical characteristics of the seismic isolators", BAP Diğer, BEK-2017-24000, Araştırmacı, 2017
"Ölçeklenmiş Yapı Modelerinin Testi İçin İki Eksenli Deprem Sarsma Tablasının Gliştirilmesi", TÜBITAK Projesi, 2912901, Danışman, Devam Ediyor
"Betonarme Tekil Temellerin Metasezgisel algoritmalar ile optimizasyonu ", BAP Diğer, FYD-2016-20042, Araştırmacı, 2017
"Effect of soil amplification on the response of base-isolated buildings under near-fault earthquakes", BAP Diğer, BEK-2016-23445, Yönetici, 2017
"Taban Izolasyonlu Sıvı Depolama Tanklarının Yakın-Fay Ve Uzak-Fay Depremleri Altındaki Davranısı", TÜBITAK Projesi, 214M633, Yönetici, 2016
"Seismic Performance Comparison of Linear and Nonlinear Viscous Dampers in Base-Isolated Buildings", BAP Diğer, 55219, Yönetici, 2016
"Seismic Responses of Base-Isolated Buildings: Efficacy of Equivalent Linear Modeling under Near-Fault Earthquakes", BAP Diğer, 59828, Yönetici, 2017
"Behavior of Common-Base Multiple Seismically Isolated Buildings Under Near-Fault Earthquakes", BAP Diğer, UDP-38596, Yönetici, 2014
"Evaluation of Content Damage Ratios of Seismically Isolated Buildings under Earthquake Loading", BAP Diğer, UDP 31581, Yönetici, 2013
"Yakın Fay Katsayılarının Betonarme Taşıyıcı Sistemlerin Deprem Performansına ve Maliyetine Etkileri", BAP Y.Lisans, 38600, Danışman, 2014
"Sismik İzolasyonlu Binaların Deprem Yükleri Altındaki Olasılıksal Davranışı", BAP Doktora, 20206, Danışman, 2015
"Titreşime Hassas Cihazların Korunması: Sismik İzolasyonlu Binalarda Kat İvmelerinin Araştırılması", BAP Diğer, BYP 27877, Yönetici, 2015
"Sismik İzolasyonlu Binalardaki Doğrusal Olmayan Sıvı Viskoz Sönümleyicilerin Yakın Depremlere Karşı Etkinliği", BAP Y.Lisans, 19354, Danışman, 2013
"Sismik İzolasyon Platformlarının Performanslarının Sismik İzolatörlerin Mekanik Özelliklerindeki Küçük Sapmalara Olan Duyarlılığı", BAP Y.Lisans, 5284, Danışman, 2011
"Depremin Geliş Açısının Sismik İzolasyonlu Binalara Etkisi", BAP Y.Lisans, 4453, Danışman, 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi