İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi

7141 sayılı kanun kapsamında İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa `ya geçmiştir.

Mesleki Deneyim
AKADEMİK ÜNVANLAR / GÖREVLER
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2017 - Devam Ediyor
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, 2013 - 2017
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Mühendislik Fakültesi, 2006 - 2013
Arş.Gör., Duke University, Mühendislik Fakültesi, 2000 - 2003
Arş.Gör., BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ, MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ, 1997 - 2000
VERDİĞİ DERSLER
Bitirme Projesi I, Lisans, 2018-2019
Structural Dynamics, Lisans, 2018-2019
Sismik İzolasyon, Doktora, 2018-2019
İleri Yapı Dinamiği, Yüksek Lisans, 2018-2019
İleri Deprem Mühendisliği, Doktora, 2017-2018
Deprem Mühendisliği I, Yüksek Lisans, 2017-2018
Bitirme Projesi II, Lisans, 2017-2018
Introduction to Earthquake Engineering, Lisans, 2017-2018
İleri Yapı Dinamiği, Yüksek Lisans, 2017-2018
Sismik İzolasyon, Doktora, 2017-2018
Structural Dynamics, Lisans, 2017-2018
İleri Deprem Mühendisliği, Doktora, 2016-2017
Statics, Lisans, 2016-2017
Bitirme Projesi II, Lisans, 2016-2017
Sismik İzolasyon, Doktora, 2016-2017
Structural Dynamics, Lisans, 2016-2017
İleri Yapı Dinamiği, Yüksek Lisans, 2016-2017
Bitirme Projesi I, Lisans, 2016-2017
Seismic Isolation, Doktora, 2015-2016
Structural Dynamics, Lisans, 2015-2016
Bitirme Projesi I, Lisans, 2015-2016
İleri Deprem Mühendisliği, Doktora, 2014-2015
Statics, Lisans, 2014-2015
Bitirme Projesi II, Lisans, 2014-2015
Bitirme Projesi I, Lisans, 2014-2015
İleri Yapı Dinamiği, Yüksek Lisans, 2014-2015
Seismic Isolation, Doktora, 2014-2015
Yapı Dinamiği, Lisans, 2014-2015
İleri Deprem Mühendisliği, Doktora, 2013-2014
Deprem Mühendisliği I, Yüksek Lisans, 2013-2014
Statics, Lisans, 2013-2014
Yapı Dinamiği, Lisans, 2013-2014
İleri Yapı Dinamiği, Yüksek Lisans, 2013-2014
Seismic Isolation, Doktora, 2013-2014
Statics, Lisans, 2012-2013
Yapı Mekaniği, Lisans, 2012-2013
Bitirme Projesi II, Lisans, 2012-2013
İleri Deprem Mühendisliği, Doktora, 2012-2013
Deprem Mühendisliği I, Yüksek Lisans, 2012-2013
İleri Yapı Dinamiği, Yüksek Lisans, 2012-2013
Bitirme Projesi I, Lisans, 2012-2013
Sismik İzolasyon, Doktora, 2012-2013
Yapı Dinamiği, Lisans, 2012-2013
Bitirme Projesi II, Lisans, 2011-2012
Deprem Mühendisliği I, Yüksek Lisans, 2011-2012
Yapı Mekaniği, Lisans, 2011-2012
İleri Deprem Mühendisliği, Doktora, 2011-2012
Yapı Dinamiği, Lisans, 2011-2012
İleri Yapı Dinamiği, Yüksek Lisans, 2011-2012
Bitirme Projesi I, Lisans, 2011-2012
Yapı Sistemlerinin Hesabı İçin Matris Metotları, Yüksek Lisans, 2011-2012
Yapı Statiği I, Lisans, 2011-2012
YÖNETİLEN TEZLER
Doktora, S.Öncü Davas, "Yarı-aktif sismik izolasyon sistemlerine sahip binaların deprem yükleri altındaki olasılıksal davranışı", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Mayıs, 2018.
Doktora, H.Gazi, "Sismik İzolasyonlu Binaların Deprem Yükleri Altındaki Olasılıksal Davranışı", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2015.
Doktora, K.Akgül, "Endüstriyel Tesislerin Olasılıksal Sismik Risk Değerlendirmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, M.Sönmez, "Üçlü Sürtünmeli Sarkaç İzolasyon Sistemlerine Sahip Binaların Deprem Davranışları", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, Z.Kanbir, "Kurşun Çekirdekteki Isınmanın Sismik İzolasyonlu Binaların Davranışına Etkisi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, E.Öztorun, "Köprülerin Deprem Etkileri Altındaki Davranışları", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, E.Güler, "Taban İzolasyonlu Sıvı Depolama Tanklarının Deprem Davranışına İlave Sönümleyicilerin Etkisi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, V.Okumuş, "Deprem Etkisi Altında Yapı-Kazık-Zemin Etkileşimi Analizleri için Farklı Yöntemlerin Karşılaştırılması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, P.Azimi, "Zemin Büyütme Katsayılarının Betonarme Taşıyıcı Sistemlerin Deprem Performansına ve Maliyetine Etkileri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2016.
Yüksek Lisans, M.Saifullah, "Sismik İzolasyonlu Binalar İçin Yakın Fay Katsayılarının Gerekliliği ve Yeterliliği", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2015.
Yüksek Lisans, N.Benmokhtar, "Yakın Fay Katsayılarının Betonarme Taşıyıcı Sistemlerin Deprem Performansına ve Maliyetine Etkileri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2014.
Yüksek Lisans, M.Selek, "Ortak Bir İzolasyon Tabanına Sahip Olan Binaların Sismik Davranışı", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2013.
Yüksek Lisans, E.Güler, "Sismik İzolasyonlu Binalardaki Doğrusal Olmayan Sıvı Viskoz Sönümleyicilerin Yakın Depremlere Karşı Etkinliği", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2013.
Yüksek Lisans, H.Kurtuluş, "Yüksek Sönümlü Kauçuk İzolatörlerin Rijitleşme Özelliğinin Sismik İzolasyonlu Binaların Deprem Davranışına Etkisi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Ekim, 2012.
Yüksek Lisans, K. Hışman, "Sismik İzolasyon Platformlarının Performanslarının Sismik İzolatörlerin Mekanik Özelliklerindeki Küçük Sapmalara Olan Duyarlılığı", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Şubat, 2011.
Yüksek Lisans, S.Öncü, "Puls periyotlarının Sismik İzolasyonlu Binaların Performansına Etkisi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2011.
Yüksek Lisans, M.Özgür, "Doğrusal ve Doğrusal Olmayan İzolasyon Sistemlerinin Sismik Performanslarının Karşılaştırılması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2010.
Yüksek Lisans, G.Erişgen, "Depremin Geliş Açısının Sismik İzolasyonlu Binalara Etkisi,” Fen Bilimleri Enstitüsü", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2010.
Yüksek Lisans, F.Şahin, "Sönümün Sismik Taban İzolasyonu ve Sönümleyicilerin Kullanıldığı Binaların Deprem Performansına Etkisi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2008.
Yüksek Lisans, B.Yılmaz, "Taban Yalıtımlı Binalarda Taban Yalıtım Sisteminin ve Üstyapının Ayrık Deprem Analizi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
JÜRİ ÜYELİKLERİ
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Haziran, 2013
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Haziran, 2013
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Mart, 2013
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Haziran, 2013
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Ekim, 2012
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Şubat, 2012
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Temmuz, 2011
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Mayıs, 2011
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Aralık, 2011
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Şubat, 2011
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Eylül, 2010
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Mart, 2010
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Şubat, 2010
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Eylül, 2010
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Jürisi, Tarih: 12/07/2010, İstanbul Üniversitesi, Temmuz, 2010
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Haziran, 2009
Tez Savunma, Doktora Tez Savunma Jürisi, Balıkesir Üniversitesi, Şubat, 2008
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Ocak, 2008
Tez Savunma, Yüksek Lisans Tez Savunma Jürisi, İstanbul Üniversitesi, Temmuz, 2008
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi