İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Aslan A., Önay Doğan B., "Çevrimiçi Şiddet: Bir Siber Zorbalık Alanı Olarak “Potinss” Örneği ", Marmara İletişim Dergisi, pp.95-119, 2017 (Link) (Özet) (Abstract)
Önay Doğan B., "Sivil Toplum Örgütlerinde Stratejik iletişim Yönetimi", Mimar ve Mühendisler Grubu Dergisi, no.83, ss.82-84, 2015
Çamdereli M., Önay Doğan B., "Digital Communication Activities of Corporations in Context of Corporate Communications and Governance", Journal of Communication and Media Technologies, no.2, pp.61-77, 2015
Önay Doğan B., "Sanal Uzamda Din", Diyanet Aylık Dergisi, ss.25-27, 2015
Önay Doğan B., "Social Sharing Sites And Participation: A Study On Academics In Istanbul", İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Hakemli Dergisi, ss.20-30, 2013
Önay Doğan B., Ertem T., "Execution Of Right To Information Act In The Context Of Governance Applications In Turkey And Critics: Obstacles To Participation Is Confidentiality", Akdeniz İletişim, ss.48-67, 2013
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Önay Doğan B., "Sanal Uzamda Bireysel Temsil Şekli Olarak Avatarlar", International Congress on Media Studies, ANTALYA, TÜRKIYE, 20-23 Nisan 2016, pp.388-399
Önay Doğan B., "Sanat Mekanları Ve İletişim Bağlamında Müze İletişimi: Müzelerin Web Sitesi Kullanımı Üzerine Bir Değerlendirme ", I. Uluslararası İletişim Bilimleri ve Medya Araştırmaları Kongresi , KOCAELİ, TÜRKİYE, 12-15 Mayıs 2014, pp.---
Önay Doğan B., "Representation Forms of Cities in New Media: an Analysis of the Examples of Bangkok, London, Paris and Istanbul’s Official Web Sites", V. Avrupa Sosyal ve Beşeri Bilimler Konferansı, St. Petersburg, RUSYA, 11-14 Eylül 2014, pp.75-84
Önay Doğan B., "An Examination Through Legal Advertisement Regulations In Turkey From An Ethical Perspective", II INTERNATIONAL CONFERENCE ONMEDIA ETHICS, ISPANYA, 3-5 Nisan 2013, pp.169-180
Önay Doğan B., "Activités De Communication Numériques Dans Le Contexte De La Gouvernance Et De La Communication Institutionnelle Ou Corporate", 19e colloque bilatéral franco-roumain, ROMANYA, 14-16 Mart 2013, pp.64-66
Önay Doğan B., "Physical Sensing Of Transforming Urban Space: Example Of Beyazıt Square", ARCHHIST '13 - DAKAM, TÜRKİYE, 24-27 Nisan 2013, pp.474-485
Önay Doğan B., "Kentsel İletişim Bağlamında Eski Ve Yeni Kent Algısı: İstanbul Tarihi Yarımada Örneği", Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, KONYA, TÜRKİYE, 29 Haziran - 1 Temmuz 2012
Önay Doğan B., "Satın Aldıran Mizah Yada Reklamda Mizahın Konumlandırılışı", Ulusal İletişim Kongresi - Gülmenin Arkeolojisi, ERZURUM, TÜRKİYE, 13-15 Mayıs 2010, ss.350-360
Önay Doğan B., "Kolektif Mekansal Belleğin Sürdürülebilirliğinde Sanal Tanıtımların Etkisi: Mardin Şehir Örneği", V. Genç Akademisyenler Buluşması, MARDİN, TÜRKİYE, 17-19 Haziran 2011
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Önay Doğan B., Suher K., "Sosyal Medyaya Adaptasyon ve Yönetim Süreci: STK’ların Sosyal Medyayı Kullanım Amacı, Kazanımlar ve Kısıtlar Üzerine Bir Araştırma", İletişim Çalışmaları 2016, Özgür A. Z. İşman A., Ed., Sakarya Üniversitesi, Sakarya, ss.353-368, 2016
Önay Doğan B., "Sosyal Medya", Halkla İlişkiler Uygulaması, Mengü S. , Ed., Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, ss.199-226, 2016
Önay Doğan B., "Dijitalleşen Din", Köprü Kitapları, İSTANBUL, 2015
Önay Doğan B., "Yeni Medya ve Reklam", Derin Yayınları, İSTANBUL, 2015
Önay Doğan B., "Online Reklamcılık", Köprü Kitapları, İSTANBUL, 2015
Önay Doğan B., "Dini Kimlik Biçimlenme Sürecinde İnternet", Dijitalleşen Din, Çamdereli M., Önay Doğan B., Kocabay Şener N., Ed., Köprü Kitapları, İstanbul, ss.223-246, 2015
Önay Doğan B., "Advertisements As A Part Of Entertainment Culture And Its Effects Of City Culture", in: Handbook of Research on the Impact of Culture and Society on the Entertainment Industry, Öztürk G. , Eds., IGI Global , -, pp.--, 2014
Önay Doğan B., "Medya ve Din", Köprü Kitapları, İSTANBUL, 2014
Önay Doğan B., "Çevrimiçi Dinsel Nefret Söylemi", Medya ve Din, Çamdereli M. Kocabay Şener N. Önay Doğan B. , Ed., Köprü Yayınevi, İstanbul, ss.205 - 235-, 2014
Önay Doğan B., "Kolektif Mekansal Belleğin Sürdürülebilirliği ve Sanal Kentsel Tanıtım", Gelenek ve Modern Arasında Bilgi ve Toplum, M. Hüseyin Mercan, Ed., Yedirenk Kitapları, İstanbul, ss.383-405, 2013
Önay Doğan B., "Emniyet Teşkilatında Halkla İlişkiler Ve Yönetim Fonksiyonunun İşleyişine Genel Bir Bakış", Polis ve Halkla İlişkiler, Yıldız Dilek Ertürk, Ed., Kutup Yıldız Yayınları, İstanbul, ss.55-60-, 2010
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi