İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Doç.Dr. Bahar YAŞİN
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : İşletme Fakültesi
Bölüm : İşletme Bölümü
Ana Bilm Dalı : Pazarlama Ana Bilim Dalı
Sabit Telefon : +90 212 4737070 | Dahili : 18162
Faks : +90 212 5904000
E Posta Adresi : bkarcigaistanbul.edu.tr
Web Adresi : http://aves.istanbul.edu.tr/bkarciga/cv
Posta Adresi : İstanbul Üniversitesi Avcılar Kampüsü İşletme Fakültesi Pazarlama Anabilim Dalı Avcılar-İstanbul
Eğitim Bilgileri
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ , İŞLETME/PAZARLAMA, 2003-2007
Yüksek Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ , İŞLETME/PAZARLAMA, 2001-2003
Lisans, EGE ÜNİVERSİTESİ, İİBF, İŞLETME, 1997-2001
Yaptığı Tezler
Doktora, "Tüketicilerin Alışveriş Stilleri ile Tüketim Değerleri Arasındaki İlişkinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma.", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME/PAZARLAMA Kasım, 2007.
Yüksek Lisans, "Zincir Perakendeci Yapı Market Müşterilerinin Hizmet Kalitesi Değerlendirmeleri ve Mağazaya İlişkin Değerlendirmeler ile Tekrar Alışveriş Yapma Niyeti Arasındaki İlişki Üzerine Pilot Bir Araştırma ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME/PAZARLAMA Temmuz, 2003.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, BİLKENT ÜNİVERSİTESİ, 2004
Araştırma Alanları
Pazarlama
Tüketici Davranışı
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Pazarlama
Pazarlama İletişimi
Web Of Science Araştırma Alanları
Business
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ, 2014 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ, 2012 - 2014
Arş.Gör.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ, 2007 - 2012
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İŞLETME FAKÜLTESİ, 2001 - 2007
Mesleki ve İdari Deneyimler
AACSB Akreditaasyon Yenileme "Faculty Involvement" Görüşmesi Katılımcısı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul üniversitesi, İşletme Fakültesi, 11.06.2018 - 11.06.2018
AACSB SWOT Analizi Çalışması, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, , 08.06.2016 - Devam Ediyor
Akademik Teşvik Ön İnceleme Heyeti, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü, , 14.01.2016 - Devam Ediyor
Yönetim Kurulu Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İşletme Fakültesi, , 01.07.2014 - Devam Ediyor
Disiplin Kurulu Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, , 01.07.2014 - Devam Ediyor
Verdiği Dersler
SATIŞ YÖNETİMİ, Yüksek Lisans, 2017-2018
FİYATLANDIRMA, Yüksek Lisans, 2017-2018
KANTİTATİF PAZARLAMA, Doktora, 2017-2018
SATIŞ YÖNETİMİ VE KİŞİSEL SATIŞ, Yüksek Lisans, 2017-2018
ELEKTRONİK PAZARLAMA, Yüksek Lisans, 2017-2018
PAZARLAMA ARAŞTIRMALARI, Ön Lisans, 2016-2017
SATIŞ YÖNETİMİ VE KİŞİSEL SATIŞ, Yüksek Lisans, 2015-2016
SATIŞ YÖNETİMİ, Lisans, 2015-2016
SATIŞ YÖNETİMİ, Yüksek Lisans, 2015-2016
KANTİTATİF PAZARLAMA, Doktora, 2015-2016
PAZARLAMA, Lisans, 2015-2016
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT, Lisans, 2015-2016
PAZARLAMA MODELLERİ, Doktora, 2015-2016
MARKETING MANAGEMENT, Yüksek Lisans, 2014-2015
PAZARLAMA STRATEJİLERİ, Lisans, 2014-2015
SATIŞ YÖNETİMİ, Lisans, 2014-2015
KANTİTATİF PAZARLAMA, Doktora, 2014-2015
SATIŞ YÖNETİMİ, Yüksek Lisans, 2014-2015
MARKETING STRATEGIES, Lisans, 2014-2015
SATIŞ YÖNETİMİ VE KİŞİSEL SATIŞ, Yüksek Lisans, 2014-2015
RESEARCH METHODOLOGY, Lisans, 2014-2015
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ, Yüksek Lisans, 2014-2015
SATIŞ YÖNETİMİ VE KİŞİSEL SATIŞ, Yüksek Lisans, 2014-2015
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Lisans, 2014-2015
MARKETING STRATEGIES, Lisans, 2013-2014
SATIŞ YÖNETİMİ, Lisans, 2013-2014
SATIŞ YÖNETİMİ VE KİŞİSEL SATIŞ, Yüksek Lisans, 2013-2014
SATIŞ YÖNETİMİ, Yüksek Lisans, 2013-2014
KANTİTATİF PAZARLAMA, Doktora, 2013-2014
PAZARLAMA STRATEJİLERİ, Lisans, 2013-2014
PAZARLAMA YÖNETİMİ, Yüksek Lisans, 2013-2014
RESEARCH METHODOLOGY, Lisans, 2013-2014
MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ, Yüksek Lisans, 2013-2014
ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ, Lisans, 2013-2014
MARKETING STRATEGIES, Lisans, 2012-2013
SATIŞ VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ, Yüksek Lisans, 2012-2013
MARKETING MANAGEMENT, Yüksek Lisans, 2012-2013
PAZARLAMA STRATEJİLERİ, Lisans, 2012-2013
SATIŞ YÖNETİMİ, Lisans, 2012-2013
SATIŞ YÖNETİMİ, Yüksek Lisans, 2012-2013
SATIŞ VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ, Yüksek Lisans, 2012-2013
RESEARCH METHODOLOGY, Lisans, 2012-2013
Yönetilen Tezler
Doktora, B.Kayiş, "Marka Kişiliğinin Tüketici Davranışındaki Rolü", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, S.Ayar Öztürk, "AİLE MARKASI STRATEJİSİNDE KURUMSAL MARKANIN ALT MARKA ALGISI ÜZERİNDEKİ ROLÜ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, Ş.Gürcan, "YETKİLİ SERVİSLERDE VERİLEN SATIŞ SONRASI HİZMETLERİN OTOMOBİL SATINALMA SÜRECİ AŞAMALARINA ETKİSİ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, F.Bozkurt, "GELENEKSEL PERAKENDECİLİKTE YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLERİN VE MOBİL ÖDEME SİSTEMLERİNİN KULLANIMININ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, A.Uluocak, "EXAMINING THE FACTORS AFFECTING CONSUMERS' BUYING BEHAVOIR ON MOBILE SHOPPING.", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Doktora, H.Yilmaz, "Spor Pazarlamasında Taraftarlık Davranışının Sponsor Firma Üzerindeki Rolü Üzerine Bir Araştırma", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, E.Ahmedova, "Tüketicilerin Plansız Satın Alma Kararı Üzerinde Rolü Olan Etkenlerin Belirlenmesi: Bir Alan Çalışması ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Eylül, 2017.
Yüksek Lisans, B.Pandır, "Marka İlişki Kalitesi ve Müşteri Katılımının Marka Sadakati Üzerindeki Rolü ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2016.
Yüksek Lisans, M.Altingül, "Özel Alışveriş Sitelerine Yönelik Algılanan Hizmet Kalitesinin Bilişsel Çelişki, İçtepisel Satın Alma ve Yeniden Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2015.
Yüksek Lisans, Z.Tokmak, "Alışveriş Merkezi Niteliklerinin Hedonik ve Faydacı Alışveriş Değerleri ile İlişkisinde Kuşak Farklılıklarının Rolü", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, E.Öz, "Lüks Tüketimde Rolü Olan Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, B.Akson, "Uluslararası Eğitim Pazarlamasında Türk Öğrencilerin Karar Sürecini Etkileyen Faktörler", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, D.Çayli, "HAVACILIK SEKTÖRÜNDE MOBİL PAZARLAMA UYGULAMALARININ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA.", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, Ş.Orhan, "MOBİL PAZARLAMADA TÜKETİCİ DEĞER ALGISININ MEMNUNİYET VE TAVSİYE ETME NİYETİNE ETKİSİ: MOBİL PAZARLAMA ERİŞİM KAYNAKLARI BAĞLAMINDAN İNCELENMESİ.", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, C.Gürsu, "Tüketici-Marka İlişkisi Çerçevesinde Marka Sadakati Üzerinde Rolü Olan Faktörlerin Belirlenmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, H.Kaya, "Cinsiyet Kimliğinin Tüketicinin Satın Alma Davranışı ve Reklamlara Olan Etkisi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, YÜKSEK LİSANS TEZ JÜRİSİ, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Haziran, 2018
Tez Savunma, YÜKSEK LİSANS TEZ JÜRİSİ, BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ, Mayıs, 2018
Tez Savunma, YÜKSEK LİSANS TEZ JÜRİSİ, BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ, Mayıs, 2018
Tez Savunma, YÜKSEK LİSANS TEZ JÜRİSİ, BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ, Mayıs, 2018
Doktora Yeterlik, DOKTORA YETERLİLİK SINAVI, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Mayıs, 2017
Tez Savunma, YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMASI, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Haziran, 2017
Doktora Yeterlik, DOKTORA YETERLİLİK SINAVI, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Mayıs, 2017
Doktora Yeterlik, DOKTORA YETERLİLİK SINAVI, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Mayıs, 2017
Doktora Yeterlik, DOKTORA YETERLİLİK SINAVI, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Mayıs, 2017
Doktora Yeterlik, DOKTORA YETERLİLİK SINAVI, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Mayıs, 2017
Tez Savunma, DOKTORA TEZ SAVUNMASI, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Nisan, 2017
Tez Savunma, YÜKSEK LİSANS TEZ JÜRİSİ, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Eylül, 2017
Doktora Yeterlik, Doktora Yeterlik Sınavı, İstanbul Üniversitesi, Aralık, 2017
Tez Savunma, YÜKSEK LİSANS TEZ JÜRİSİ, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Haziran, 2017
Tez Savunma, YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMASI, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Mart, 2017
Doktora Yeterlik, DOKTORA YETERLİLİK SINAVI, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Aralık, 2016
Tez Savunma, YÜKSEK LİSANS TEZ SAVUNMASI SINAVI, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Mayıs, 2016
Doktora Yeterlik, DOKTORA YETERLİLİK SINAVI, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Aralık, 2016
Doktora Yeterlik, DOKTORA YETERLİLİK SINAVI, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Aralık, 2016
Tez Savunma, Yüksek lisans tez savunması, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Ekim, 2012
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Engizek N., Yaşin B., "INFLUENCE OF CONSUMER ATTRIBUTIONS AND SERVICE QUALITY ON SUPPORT OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY", Organizations and Markets in Emerging Economies, vol.17, no.1, pp.86-105, 2018 (Link) (Abstract)
Engizek N., Yaşin B., "Markanın Algılanan Globalliği/Yerelliği Markanın Kredibilitesini ve Algılanan Kaliteyi Etkiler Mi? Bu Etkide Kredibilitenin Aracılık, Etnosentrizmin Düzenleyici Rolünün İncelenmesi", İşletme Araştırmaları Dergisi (Journal of Business Research -Türk), vol.10, no.1, pp.1-17, 2018 (Link) (Özet)
Engizek N., Yaşin B., "How CSR and Overall Service Quality Lead to Affective Commitment: Mediating Role of Company Reputation", Social Responsibility Journal, vol.13, pp.1-23, 2017
Yaşin B., Zulfugarova N., Uysal A., Doumbia F., "MARKA OTANTİKLİĞİNİN TÜKETİCİ TEMELLİ MARKA DEĞERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ", Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, ss.127-144, 2017 (Link)
Yaşin B., Jamontaite K., Ahmedova S., Akın M.S., "The Relationship Between Hotel Brand Personality And Customer Loyalty", Journal of Tourismology, vol.3, no.1, pp.14-33, 2017 (Link) (Abstract)
Pandır B., Yaşin B., "Brand love and customer engagement’s role over brand loyalty", Journal of Management, Marketing and Logistics, vol.4, no.4, pp.359-365, 2017 (Link) (Abstract)
Yaşin B., Baghirov F., Zhang Y., "The role of travel experience and gender on travel information source selection", Journal of Hospitality and Tourism Technology, vol.8, no.2, pp.296-310, 2017 (Link) (Abstract)
Yaşin B., Özkan E., Baloğlu S. , "Tüketicilerin Çevrimiçi Perakende Alışveriş Sitelerine Yönelik Sadakatleri Üzerinde Memnuniyet, Güven ve Kalite Algılarının Rolü ", Yönetim Dergisi:İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme İktisadı Enstitüsü, no.83, ss.24-47, 2017 (Link)
Engizek N., Yaşin B., "Tüketicilerin Kurumsal Sosyal Sorumluluk Algılamalarının Marka Değeri Üzerine Etkisi", Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.16, ss.69-87, 2016 (Link)
Özen H., Yaşin B., "THE ROLE OF RATIONAL AND EMOTIONAL EVALUATIONS IN PREDICTING EWOM BEHAVIOR", JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH IN ECONOMICS, no.2, pp.169-190, 2015 (Link)
Özen H., Yaşin B., "Kobi'Lerin Banka Tercihlerinde Bilgi Portallarının Rolü", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.28, ss.235-252, 2014
Yaşin B., Özen H., "Gender Differences In The Use Of Internet For Health Information Search", Ege Academic Review Journal of Economics, Business Administration, International Relations and Political Science, no.2, pp.229-240, 2011
Yaşin B., Özen H., "E-Health Information Search Intentions Of Turkish Internet Users", International Journal of Pharmaceutical and Health Care Marketing, no.2, pp.135 -152, 2011
Yaraş E., Yeniçeri T., Yaşin B., "The Role Of Health Related Factors On Consumer Attitudes Towards Organic Products In Turkey", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu Dergisi, cilt.12, ss.147-174, 2009
Okumuş A., Yaşin B., "Images Of Italy, France, And Morocco As Tourist Destinations", International Journal of Tourism Policy, no.4, pp.306-318, 2009
Bozbay Z., Yaşin B., "The Impact Of Perceived Innovation Characteristics On Technology Adoption", The International Journal of Technology, Knowledge and Society, no.4, pp.117-127, 2008
Okumuş A., Yaşin B., "Yapı Market Müşterilerinin Hizmet Kalitesi Değerlendirmelerine Göre Pazar Bölümlerinin İncelenmesi", Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, ss.87-106, 2007
Okumuş A., Yaşin B., "Yapı Market Müşterilerinin Mağaza Hizmet Kalitesine Yönelik Değerlendirmeleri", Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.7, ss.55-76, 2006
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Yaşin B., Akin M.S., Jamontaite K. , Ahmadova S. , "The Relationship Between Hotel Brand Personality and Customer Loyalty", ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, İSTANBUL, TÜRKIYE, 20-22 Nisan 2017, pp.1-1
Yaşin B., Güleç M., Zaid E., Tıdıane Youm C., "Online Perakendecilikte Algılanan Hizmet Kalitesinin E-Tatmin ve Müşteri Sadakati Üzerindeki Etkisi ", 22. Pazarlama Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 28 Eylül - 30 Aralık 2017, ss.1-15
Pandir B., Yaşin B., "BRAND LOVE AND CUSTOMER ENGAGEMENT'S ROLE OVER BRAND LOYALTY", GLOBAL İŞLETME ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-25 Mayıs 2017, ss.1-1
Yaşin B., Zulfugarova N., Uysal A., Doumbia F., "MARKA OTANTİKLİĞİNİN TÜKETİCİ TEMELLİ MARKA DEĞERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ", 22. Pazarlama Kongresi, TRABZON, TÜRKIYE, 28 Eylül - 30 Aralık 2017, ss.1-16
Yaşin B., Bozbay Z., "Corporate Reputation And Its Consequences: Evidence From Turkey", Academy of Marketing Conference 2012, Marketing: Catching the Technology Wave, INGILTERE, 2-5 Temmuz, pp.33-40
Kurtuluş K., Yıldırım H.H., Yaşin B., "Same Country Different Ethnicity: The Role of Ethnicity on Impulse Buying", 2012 Academy of Marketing Science World Marketing Congress~ Cultural Perspectives in Marketing (WMC~CPM), Thriving in a New World Economy, Atlanta, ABD, 28 Ağustos - 1 Eylül 2012, vol.9, pp.276-283 (Link)
Yaşin B., Bozbay Z., "The Impact Of Corporate Reputation On Customer Trust", 16th International Conference on Corporate Marketing Communications (CMC 2011), The New Knowledge Globalization Era: Future Trends Changing Corporate Marketing Communications, YUNANISTAN, Temmuz, pp.505-518
Yaraş E., Yaşin B., "Sustainable Tourism Development In Developing Countries: Overview Of Ukraine’S Tourism Industry", International Scientific-Practical Conference - Topical problems of Social-Economic Developments of Regions, UKRAYNA, mayıs, pp.70-80
Yaşin B., "Consumer Decision-Making Styles In Turkey", the 14th Biennial World Marketing Congress, Marketing in Transition: Scarcity, Globalism, & Sustainability, NORVEÇ, 22-25 Temmuz, pp.261-266
Yaşin B., "The Role Of Gender On Turkish Consumers’ Decision-Making Styles", Asia-Pacific Advances in Consumer Research, HINDISTAN, Ocak, pp.301-308
Bozbay Z., Yaşin B., "Acceptance Of Technological Innovations: The Role Of Consumer Innovativeness And Innovation Characteristics", YIRCOBS’08 Yeditepe International Research Conference on Business Strategies, TÜRKİYE, 13-15 Temmuz, pp.185-204
Okumuş A., Yaşin B., "Examining The Image Of Italy, France, And Morocco As A Tourist Destination", The 4 World Conference for Graduate Research in Tourism, Hospitality and Leisure, ANTALYA, TÜRKİYE, 22-27 Nisan 2008, pp.12-24
Kitap ve Kitap Bölümleri
Yaşin B., "Müşteri İlişkileri Yönetimi", İstanbul üniversitesi yayınları, İSTANBUL, 2015
Yaşin B., "Uluslararası Pazarlama Araştırması", Uluslararası Pazarlama, Yağcı M.İ., Kılıç S., Ed., Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.90-120-, 2014
Yaşin B., "Pazarlama Araştırmaları", İstanbul üniversitesi yayınları, İSTANBUL, 2014
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Elektronik Ağızdan Ağıza İletişim", Bilimsel Araştırma Projesi, 34018, Araştırmacı, 2016
"SAME COUNTRY, DIFFERENT ETHNICITY: THE ROLE OF ETHNICITY ON IMPULSE BUYING", BAP Diğer, 24885, Yönetici, 2012
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ, Editörler Kurulu Üyesi, 02.03.2015 - Devam Ediyor
İŞLETME İKTİSADI ENSTİTÜSÜ YÖNETİM DERGİSİ, Yayin Kurul Üyesi, 04.01.2015 - Devam Ediyor
Comprehensive Research Journal of Management and Business Studies (CRJMBS), Degerlendirme Kurul Üyesi, 17.04.2014 - 17.10.2015
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
ULUSLARARASI SOSYAL ARAŞTIRMALAR KONGRESİ, İstanbul, Nisan 2017
GLOBAL İŞLETME ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, İzmir, Mayıs 2017
PAZARLAMA ARAŞTIRMALARINDA ALTERNATİF YÖNTEMLER SEMPOZYUMU, Antalya, Mayıs 2017
22. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ, Trabzon, Eylül 2017
PAZARLAMA ARAŞTIRMALARINDA ALTERNATİF YÖNTEMLER SEMPOZYUMU, Denizli, Mayıs 2016
RPZ İstanbul Reklam Ve Pazarlama Zirvesi , İstanbul, Mart 2016
PAZARLAMA ARAŞTIRMALARINDA ALTERNATİF YÖNTEMLER IV. SEMPOZYUMU, BOLU, Nisan 2014
Bilimsel Hakemlikler
Kırklareli Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Dergisi, Dergide Hakemlik, Aralık 2017
Kırklareli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Kasım 2017
Business and Economics Research Journal, Dergide Hakemlik, Ekim 2017
Journal of Research in Interactive Marketing, Dergide Hakemlik, Ekim 2017
Kırklareli Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Ekim 2017
Akdeniz Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Mayıs 2016
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Dergide Hakemlik, Mayıs 2016
Journal of Transportation and Logistics, Dergide Hakemlik, Nisan 2016
Journal of Research in Interactive Marketing, Dergide Hakemlik, Şubat 2016
International Journal of Emerging Markets, Dergide Hakemlik, Aralık 2015
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ DERGİSİ, Dergide Hakemlik, Mayıs 2015
İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2014
İstanbul Üniversitesi İşletme İktisadı Enstitüsü Yönetim Dergisi, Dergide Hakemlik, Haziran 2014
Comprehensive Research Journal of Management and Business Studies (CRJMBS), Dergide Hakemlik, Nisan 2014
Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi., Dergide Hakemlik, Nisan 2014
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Eylül 2013
Journal of Research in Interactive Marketing, Dergide Hakemlik, Haziran 2013
Yönetim ve Ekonomi Arastırmaları Dergisi, Dergide Hakemlik, Nisan 2013
Eurasian Journal of Business and Economics, Dergide Hakemlik, Kasım 2012
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Kasım 2012
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Ekim 2010
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 44
Web Of Science H İndeksi : 0
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 3
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 46
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 4
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi