İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi Barış KABLAMACI
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : İktisat Fakültesi
Bölüm : İktisat Bölümü
Ana Bilm Dalı : İktisadi Gel.Ve Ulus.İktisat Ana Bilim Dalı
Sabit Telefon : +90 212 4400000 | Dahili : 11743
E Posta Adresi : bkablamaciistanbul.edu.tr | bkablamacigmail.com
Web Adresi : http://aves.istanbul.edu.tr/bkaplamaci/
Ofis : İstanbul Üni. İktisat Bölümü en üst kat
Posta Adresi : İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü Beyazıt/İstanbul
Eğitim Bilgileri
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İktisat , 2004-2008
Yüksek Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İktisat Teorisi, 2001-2004
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İktisat Fakültesi, İktisat, 1996-2000
Yaptığı Tezler
Doktora, "Dünya Ham Petrol Fiyat Değişikliklerinin Makroekonomik Etkileri: Türkiye Örneği", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Kasım, 2008.
Yüksek Lisans, "Dünya Enerji Kaynakları Piyasalarının ekonomik Açıdan Genel Durumu", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü iktisat Teorisi Temmuz, 2004.
Yabancı Diller
İngilizce, Çok İyi
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Structural Transformation and Industrial Policy, UNCTAD, 2017
Economic Anaylsis of Non-Tariff Measures, UNCTAD, 2016
Trade and Gender , UNCTAD, 2016
Trade and Poverty, UNCTAD, 2015
ESL, Fairleigh Dickinson University, 2001
Araştırma Alanları
Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme
Uluslararası İktisat
Web Of Science Araştırma Alanları
Economics
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Ögr.Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İktisat Fakültesi, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İktisat Fakültesi, 2015 - 2018
Yrd.Doç.Dr., Boston University, Political Science, 2015 - 2016
Arş.Gör.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İktisat , 2008 - 2015
Arş.Gör., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İktisat, 2001 - 2008
Mesleki ve İdari Deneyimler
Rektörlüğe Bağlı Komisyon Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü, , 15.03.2012 - 18.04.2014
Verdiği Dersler
Uluslararası İktisat, Yüksek Lisans, 2018-2019
Uluslararası Para ve Finans, Lisans, 2018-2019
İktsadi Entegrasyon Teorisi, Lisans, 2018-2019
Uluslararası Kurumlar, Yüksek Lisans, 2018-2019
Matematiksel İktisat, Lisans, 2017-2018
İktisadi Entegrasyon Teorisi, Lisans, 2017-2018
Uluslararası İktisat, Yüksek Lisans, 2017-2018
Uluslararası Kurumlar, Yüksek Lisans, 2017-2018
Uluslararası Para ve Finans, Lisans, 2017-2018
Uluslararası İktisat, Yüksek Lisans, 2016-2017
İktisada Giriş, Lisans, 2014-2015
Matematik, Lisans, 2011-2012
Matematik, Lisans, 2011-2012
Jüri Üyelikleri
Tez Savunma, Doktora Tez Jüriliği, İstanbul Üniversitesi, Haziran, 2018
Tez Savunma, Yüksek Lisans, Maltepe Üniversitesi, Eylül, 2015
Yarışma , Liselerarası İşletme ve Ekonomi Proje Yarışması, İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi, Mayıs, 2012
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Kablamaci B., "Does economic openness affect liberal and electoral democracy in a different way? Empirical evidence from developing countries", SCOTTISH JOURNAL OF POLITICAL ECONOMY, vol.66, pp.10-41, 2018 (Link)
Kablamaci B., "A re-examination of causal relation between economic growth and energy consumption: Evidence from 91 countries", ECONOMICS BULLETIN, vol.37, pp.790-805, 2017 (Link)
Gozgor G., Kablamaci B., "What happened to urbanization in the globalization era? An empirical examination for poor emerging countries", ANNALS OF REGIONAL SCIENCE, vol.55, pp.533-553, 2015
Gozgor G., Kablamaci B., "The linkage between oil and agricultural commodity prices in the light of the perceived global risk", AGRICULTURAL ECONOMICS-ZEMEDELSKA EKONOMIKA, vol.60, pp.332-342, 2014 (Link)
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Kablamaci B., "İçeridekiler-dışarıdakiler teorisi üzerine bir değerlendirme", İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, ss.54-62, 2011
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Altinay Cingöz A.R.A., Kablamaci B., "The political consequences of debt crisis and sovereign defaults", 9.th International Conference of Political Economy, Atina, YUNANISTAN, 6-9 Eylül 2018, pp.15-25 (Link)
Kablamaci B., "Ticari serbestleşme, ekonomik büyüme ve liberal demokrasi düzeyi arasındaki nedensellik ilişkisinin analizi", Anadolu Uluslararası İktisat Kongresi, ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 10-12 Haziran 2015, pp.144-144
Kitap ve Kitap Bölümleri
Kablamaci B., Gözgör G., "Economic crises and its impact on regionalism and globalism", in: Regional Economic Integration and the Global Financial System, Engin Sorhun, Ümit Hacıoğlu, Hasan Dinçer, Eds., IGI Global Global Publications , New York, pp.234-256, 2014 (Link)
Kablamaci B., Ed., "Modern Makroekonomi", Efil Yayınevi, ANKARA, 2012 (Link)
Kablamaci B., "Yeni Keynesyen Okul ", Modern Makrokeonomi, Barış Kablamacı, Ed., Efil Yayınevi, Ankara, ss.314-401, 2012 (Link)
Kablamaci B., "Sonuçlar ve Düşünceler", Modern Makroekonomi, Barış Kablamacı, Ed., Efil Yayınevi, Ankara, ss.612-624, 2012 (Link)
Kablamaci B., "Petrol Ve Ekononmi", Derin Yayınevi, İSTANBUL, 2011
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Çocukların Aileler Üzerinde Tasarruf Etkileri ve Çocukların Tasarruf Davranışları", BAP Arastırma Projesi, 28251, Yönetici, 2014
Bilimsel Dergilerdeki Görevler
International Journal of Economics & Finance Research & Applications, Editörler Kurulu Üyesi, 03.09.2017 - Devam Ediyor
International Journal of Public Finance, Law and Taxation , Editörler Kurulu Üyesi, 02.07.2017 - Devam Ediyor
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
ICOPEC, Athens, Eylül 2018
EconAnadolu, Eskişehir, Haziran 2015
Bilimsel Hakemlikler
Aurum, Dergide Hakemlik, Mayıs 2018
Business and Economics Research Journal, Dergide Hakemlik, Mayıs 2018
Economics Bulletin, Dergide Hakemlik, Mayıs 2018
Journal of Development and Agricultural Economics, Dergide Hakemlik, Nisan 2018
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2018
Business and Economics Research Journal, Dergide Hakemlik, Ağustos 2017
The Journal of International Trade and Economic Development , Dergide Hakemlik, Mayıs 2016
Economics Bulletin, Dergide Hakemlik, Mart 2016
African Development Review, Dergide Hakemlik, Temmuz 2015
Journal of Development and Agricultural Economics, Dergide Hakemlik, Haziran 2015
World Development, Dergide Hakemlik, Haziran 2015
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 15
Web Of Science H İndeksi : 2
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 7
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 6
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 1
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi