İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Karakılıç A.B. , Vuran B., "Kurumsal Yönetim Uygulamalarının Firma Değerine Etkisi: Türkiye Uygulaması ", Muhasebe Enstitüsü Dergisi, cilt.17, ss.9-19, 2019 (Link)
Kömeçoğlu E., Vuran B., "Kurumsal Yönetim ile Firma Karlılığı Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul'da Bir Uygulama", Finans Ekonomi Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.3, ss.704-713, 2018 (Link)
Adem A., Vuran B., "Why Does Turkey Have a Current Account Deficit?", International Journal of Academic Research in Accounting, Finance and Management Sciences, vol.8, no.1, pp.104-118, 2018 (Link)
Adem A., Vuran B., "Does Devaluation of Turkish Lira Improve Merchandise Trade Deficit? ", International Journal of Economics and Financial Research, vol.4, no.3, pp.64-71, 2018 (Link)
Adiloğlu B., Vuran B., "Identification of Key Performance Indicators of Auditor’s Reports: Evidence from Borsa Istanbul (BIST)", Journal of Economics Finance and Accounting, vol.4, pp.256-261, 2017 (Link)
Vuran B., Taş N., Adiloğlu B., "Determining the Factors Affecting Capital Structure Decisions of Real Sector Companies Operating in ISE ", International Journal of Economics and Finance, vol.9, pp.25-32, 2017 (Link)
Adiloğlu B., Vuran B., "The importance of EBIT- EBITDA disclosure in annual reports: A comparison from Turkey ", International Journal of Social Sciences and Education Research, vol.3, pp.397-405, 2017 (Link)
Vuran B., Türkay K., "Emerging Markets Stock Exchange Linkages: Evidence from BRICS and MIST Countries", International Reseach Journal of Applied Finance, vol.8, no.1, pp.1-11, 2017 (Link)
Vuran B., Adiloğlu B., "Comparison of the Profitability Performance of BIST Corporate Governance Index Companies in Turkey", Research Journal of Finance and Accounting, vol.Vol.8, no.6, pp.1-6, 2017 (Link)
Vuran B., Adiloğlu B., "Is Timeliness of Corporate Financial Reporting Related to Accounting Variables? Evidence From Istanbul Stock Exchange ", International Journal of Business and Social Science, vol.4, no.6, pp.58-70, 2013 (Link)
Er Ş., Vuran B., "Factors Affecting Stock Returns of Firms Quoted in ISE Market: A Dynamic Panel Data Approach", International Journal of Business & Social Research, vol.2, pp.109-122, 2012 (Link)
Adiloğlu B., Vuran B., "The Relationship between the Financial Ratios and Transparency Levels of Financial Information Disclosures within the Scope of Corporate Governance: Evidence from Turkey", Journal of Applied Business Researh, vol.28, pp.543-554, 2012 (Link)
Vuran B., Adiloğlu B., "The Information Content of Accruals and Cash Flows in an Emerging Capital Market During Financial Crises: The Case of Turkey", Journal of Applied Research in Business and Economics, vol.1, pp.2-17, 2012 (Link)
Adiloğlu B., Vuran B., "The relationship between the financial ratios and transparency levels of financial information disclosures within the scope of corporate governance: Evidence from Turkey", Journal of Applied Business Research, vol.28, pp.543-554, 2012
Adiloğlu B., Vuran B., "A Multicriterion Decision Support Methodology For Audit Opinions: The Case Of Audit Reports Of Distressed Firms In Turkey", International Business Economics Research Journal, vol.Vol 10, pp.37-48, 2011 (Link)
Vuran B., Adiloğlu B., "Accounting Variables and Stock Returns: Evidence From Istanbul Stock Exchange", Journal of Modern Accounting and Auditing, vol.6, pp.38-46, 2010
Atakan F.T., Gökbulut İ. , Vuran B., "The Impact of Financial Sector Development on the Economic Growth of Emerging Countries: An Emprical Study for E-7 Countries", Journal of Modern Accounting and Auditing, vol.6, pp.50-62, 2010 (Link)
Vuran B., "IMKB 100 Endeksinin Uluslararası Hisse Senedi Endeksleri İle İlişkisinin Eşbütünleşim Analizi İle Belirlenmesi", İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi Dergisi, vol.39, pp.154-168, 2010
Vuran B., Gürsoy U.T., "The Factors Affecting The Decisions Of Portfolio Managers In Investing In Common Stocks: An Application In Turkey", Öneri, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.5, ss.137-144 , 2009
Vuran B., "Prediction of Business Failure : A Comparison of Discriminant and Logistic Regression Analyses", İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi Dergisi, vol.38, pp.47-63, 2009
Atakan F.T., Vuran B., "Türk Sermaye Piyasasındaki Hisse Senedi Getirilerini Etkileyen Makroekonomik Faktörlerin Abritraj Fiyatlama Modeli İle Analizi", İktisat İşletme Finans, vol.Ağustos , pp.28-45, 2005 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Vuran B., Adiloğlu B., "The Relationship Between Cash Gap and Profitability: An Emprical Study from turkey", Global Business Research Conference 2018, İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-25 Mayıs 2018, pp.1-5
Adiloğlu B., Vuran B., "Analyzing Content of Financial Information in Annual Reports: A Case From Turkey ", CUDES 2017: Current Databases in Social Sciences, İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-16 Aralık 2017, pp.186-186
Adiloğlu B., Vuran B., "Identificarion of Key Performance Indicators of Auditor's Report: Evidence From Borsa Istanbul", Global Business Research Conference, İSTANBUL, TÜRKIYE, 24-25 Mayıs 2017, pp.1-10
Vuran B., Adiloğlu B., "Comparison of The Profitability Performance of BIST Corporate Governance Index Companies in Turkey", 21th EBES Conference Budapest, Budapeşte, MACARISTAN, 12-14 Ocak 2017, pp.772-782
Adiloğlu B., Vuran B., "The Importance of Ebit- Ebitda Disclosure in Annual Reports: A Comparison from Turkey", 2nd International Conference on Social Sciences and Education Research , İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-6 Kasım 2016, pp.208-208 (Link)
Vuran B., Taş N., Adiloğlu B., "Determining The Factors Affecting Capital Structure Decision of Real Sector Companies Operating in ISE", International Journal of Art and Science Academic Conferences, Paris, FRANSA, 13-16 Nisan 2015, pp.15-15 (Özet) (Abstract)
Yücel A.G., Vuran B., Adiloğlu B., "Türk Bankacılık Sektöründe Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamaları, 32-45", 1. Uluslararası İşletme Yönetimi ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kongresi, AZERBAYCAN, 23-25 Kasım 2012, pp.32 - 45
Vuran B., Adiloğlu B., "Is Timeless of Corporate Financial Reporting Related to Accounting Variables? Evidence From Istanbul Stock Exchange", III World Finance Conference, Rio de Janeiro, BREZILYA, 1-4 Temmuz 2012, pp.126-140
Adiloğlu B., Vuran B., "A Multi-criterion Decision Support Methodology For Audit Opinions", The 2011 Barcelona European Academic Conference , Barcelona, ISPANYA, 1-4 Haziran 2011, pp.455-464
Adiloğlu B., Vuran B., "The Relationship between the Financial Ratios and Transparency Levels of Financial Information Disclosures within the Scope of Corporate Governance: Evidence from Turkey", 1st Organisational Governance Conference Corporate Governance Crises: Causes, Effects and Solutions, Leicester, INGILTERE, 1-4 Eylül 2011, pp.42-62
Atakan F.T., Vuran B., Gökbulut İ. , "The Impact of Financial Sector Development on the Economic Growth of Emerging Countries: An Emprical Study for E-7 Countries", 7th International Conference on Applied Financial Economics, Samos Adası, YUNANISTAN, 1-4 Haziran 2010, pp.215-228
Vuran B., Adiloğlu B., "The Information Content of Accruals and Cash Flows in an Emerging Capital Market During Financial Crisis: The Case of Turkey", Finance and Economics Conference 2010 , Frankfurt, ALMANYA, 1-4 Temmuz 2010, pp.1-9
Vuran B., Adiloğlu B., "Accounting Variables and Stock Returns: Evidence From Istanbul Stock Exchange", 1st World Finance Conference, , Viana do Castelo, PORTEKIZ, 1-4 Mayıs 2010, pp.56-65 (Link)
Atakan F.T., Gökbulut İ. , Vuran B., "The Potential Impact and Improvements of Basel II on the Financial Markets in Turkey", International Finance Syposium 2006 , İSTANBUL, TÜRKIYE, 1-4 Mayıs 2006, pp.261-275
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Vuran B., "Ülke Riski", Çağlayan Kitabevi, İSTANBUL, 2019 (Link)
Adiloğlu B., Vuran B., "ANALYZING CONTENT OF FINANCIAL INFORMATION IN ANNUAL REPORTS: A CASE FROM TURKEY ", in: Current Debates in Accounting&Finance Vol:3, Kapucu H.,Bektur Ç., Eds., IJOPEC Publications, London, pp.255-268, 2017 (Link)
Vuran B., "Finansal Tabloların İncelenmesi", M Finans, Sarıkovanlık V., Ed., Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.24-38, 2016 (Link)
Vuran B., "Finansal Tabloların Analizi", M Finans, Sarıkovanlık V., Ed., Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.49-66, 2016 (Link)
Yücel A.G., Vuran B., Adiloğlu B., "Türk Bankacılık Sektöründe Korporativ Sosial Mesuliyetlik Tatbikleri", SEÇMELER 2015, Prof.Dr. Göksel YÜCEL, Ed., Muhasebe Enstitüsü, Yayın No:73, Istanbul, ss.209-228, 2015
Vuran B., "Uluslararası Kurumsal Yönetim ve Kontrol", Uluslararası Finansal Yönetim II, Prof.Dr.Hatice Doğukanlı, Ed., Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.451-475, 2013
Vuran B., "Şirketlerin Finansal Açıdan Sorunlu Olmasına İlişkin Model Çalışması", Türkmen Yayınevi, İSTANBUL, 2012 (Link)
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi