İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Katalog Bilgileri
KATALOG BİLGİLERİ
Araştırma Alanları :Operator Teorisi, Kompleks Analiz, özellikle bazı fonksiyon uzaylarının değişmez alt uzayları ve operatör cebirleri
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :Operator Theory, Complex Analysis, expecially invariant subspaces of some function spaces, operator algebras.
Research Areas : Bazı fonksiyon uzaylarının değişmez alt uzayları  Operatör cebirleri
Current Research Activities :

Invariant subspaces of some function spaces

Operator algebras