İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Katalog Bilgileri
KATALOG BİLGİLERİ
Araştırma Alanları :Operator Teorisi, Kompleks Analiz, özellikle bazı fonksiyon uzaylarının değişmez alt uzayları ve operatör cebirleri
Research Areas:Operator Theory, Complex Analysis, expecially invariant subspaces of some function spaces, operator algebras.
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar : Bazı fonksiyon uzaylarının değişmez alt uzayları  Operatör cebirleri
Current Research Activities :

Invariant subspaces of some function spaces

Operator algebras

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi