İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER
Akova S., Şahin G., "Mersin Meyveciliğinde Muzun Yeri ve Önemi", Marmara Coğrafya Dergisi, pp.271-289, 2018 (Link)
Balci Akova S., "Aquaculture and Its Distribution in Turkey", Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research , vol.1, pp.160-190, 2015 (Link) (Abstract)
Balci Akova S., "Ayvalık Şehrinin Nüfus Özellikleri", Sosyoloji Dergisi, cilt.3, ss.59-87, 2011 (Link) (Özet)
Akova S., "Yalova: potential organic agricultural land of Turkey", EchoGeo, vol.-, pp.1-16, 2011 (Link) (Abstract)
Balci Akova S., "Population in the Coastal Areas on the West of the Mediterranean Region ", Sosyoloji Dergisi, cilt.3, ss.253-372, 2009 (Link) (Özet)
Balci Akova S., "Some Forecasts on the Transformation Process of Agricultural Structure in Turkey and Means of Exports to the Europen Union", Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, ss.33-56, 2008 (Link) (Özet)
Balci Akova S., "Enez’in Kalkınmasında Coğrafi Faktörlerin Rolü (Doğal Faktörler) ", İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü Dergisi, ss.1-25, 2008 (Link)
Balci Akova S., "Potential of Organic Animal Husbandry in Enez", Livestock Research for Rural Development (LLRD), vol.20, pp..-., 2008 (Link)
Balci Akova S., "Ergene Havzasında Şehirler ve Şehirleşme", Sosyoloji Dergisi, cilt.3, ss.29-52, 2004 (Link)
Balci Akova S., "Mersin Harbour And Gap", Review Dergisi, ss.33-48, 1999
Balci Akova S., "A coast town, the changes in land usage in Kocahasanli (Turkey)", MEDIT, vol.10, pp.50-53, 1999 (Link) (Abstract)
Balci Akova S., "Mersin Serbest Bölgesi", İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölüm Dergisi, ss.151-182, 1999 (Link)
Balci Akova S., "Population and Settlement in the Plaine to the Nort of the Bay of Antalya", Review of the Geographical Institute, ss.117-139, 1997
Balci Akova S., "Bir Kıyı Kasabası, Kocahasanlı’da 1986 - 1996 Yılları Arasında Arazi Kullanımındaki Değişim ", Türk Coğrafya Kurumu Dergisi, ss.221-236, 1997 (Link)
Balci Akova S., "Türkiye’de Muz Ziraatının Coğrafi Dağılışı ve Özellikleri", İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölüm Dergisi, ss.139-178, 1997 (Link)
Balci Akova S., "Geographical Distribution and Characterics of Banana Cultivation in Turkey", Review of the Geographical Institute, ss.11-48, 1997
Balci Akova S., "GAP ve Mersin Limanı", Mersin Deniz Ticaret Odası Yayını, cilt.5, ss.16-17, 1996
Balci Akova S., "Mersin Limanı", Türk Coğrafya Dergisi, ss.219-257, 1996 (Link)
Balci Akova S., "Antalya Körfezinin Kuzeyinde Yer Alan Kıyı Ovalarında Nüfus Özellikleri", Türk Coğrafya Dergisi, ss.419-441, 1994 (Link)
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Balci Akova S., "Ergene Havzasında Şehirler Ve Şehirleşme ", Disiplinlerarası Şehir Çalışmaları Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, - , ss.29-
Balci Akova S., "Enez'De Tarımsal Faaliyetler", Enez'in Tarihi, Arkeolojisi ve Çevre Toplantısı , EDİRNE, TÜRKİYE, - , ss.?-
Balci Akova S., "Immigrations From The Balkans To Turkey And Immigrant Setttlements In Western Anatolia", 2nd Internatıonal Balkan Annual Conferance, TİRAN, ARNAVUTLUK, 10-13 Ekim 2012, pp.548-563
Balci Akova S., "The Balkans In Thrace Region Of Turkey", Internatıonal Balkan Annual Conferance, ÜSKÜP, MAKEDONYA, 9-13 Mayıs 2011, pp.548-563
Balci Akova S., "Ord.Prof.Ali Tanoğlu'nun Ziraat Hayatı Kitabının Tanıtımı ", İstanbul Üniv. 2005-2006 Öğretim Yılı Açılış Etkin. Kapsam. Ord. Prof. Ali Tanoğlu'nu Anma Toplantısı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-4 Ekim 2005, ss.1-3
Balci Akova S., "Gökçeada'da Tarımsal Faaliyetler", Ulusal Coğrafya Kongresi (Prof. Dr. İsmail Yalçınlar Anısına), İSTANBUL, TÜRKIYE, 29-30 Eylül 2005, cilt.1, ss.41-49 (Özet)
Balci Akova S., "Ergene Havzasında Önemli Bir Mekansal Kullanıma Sahip Olan Tarımsal Faaliyetler ve Gelişme Hedefleri", Planlı Dönemde Trakya'da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu IV., EDİRNE, TÜRKIYE, 14-15 Ekim 2005, ss.259-269
Balci Akova S., "Alanya İlçesi Nüfusunun Genel Özellikleri", Alanya Tarih ve Kültür Seminerleri III., ANTALYA, TÜRKIYE, 22-22 Nisan 2004, ss.255-260 (Link)
Balci Akova S., "Keşan’da Önemli Bir Mekansal Kullanıma Sahip Olan Tarımsal Faaliyetler ve Gelişme Hedefleri", Keşan Sempozyumu, EDİRNE, TÜRKIYE, 15-16 Mayıs 2003, pp.484-497
Balci Akova S., "Keşan’ın Tarımsal Faaliyetleri Bakımından Coğrafi Potansiyeli (İklim-Toprak-Su Kaynakları)", Uluslararası Keşan Sempozyumu, EDİRNE, TÜRKIYE, 15-16 Mayıs 2003, pp.417-427
Balci Akova S., "Bir Kıyı Kasabası, Kocahasanlı’da Arazi Kullanımındaki Değişim, Türkiye Kıyıları ", Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları I. Ulusal Konferansı, ANKARA, TÜRKIYE, 24-27 Haziran 1997, ss.243-254
Balci Akova S., "İnsan - Çevre İlişkisinde Antalya Örneği ", T.C. Çevre Bakanlığı, III Çevre Şurası, ANTALYA, TÜRKİYE, 4-6 Aralık 1996, ss.97-98
Balci Akova S., "Antalya Körfezi'nin Kuzeyinde Yer Alan Ovalarda Nüfus ve Yerleşme", Çağlar Boyunca Anadolu’da Yerleşim ve Konut Uluslararası Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 5-7 Haziran 1996, vol.Ayrı Basım, pp.15-27
KİTAP ve KİTAP BÖLÜMLERİ
Akova S., "Kapaklı İlçesinin Nüfus Özellikleri", Memleket Pusulası Kapaklı, Süheyla Balcı Akova, Ed., Ant Basım Yayın, İstanbul, ss.119-135, 2016
Balci Akova S., "Enez Doğal, Kültürel Ve Turistik Özellikleri", Enez’in Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Özellikleri , Yeşil,A.,Vd, Ed., İstanbul Üniversitesi, İSTANBUL, ss.141-175-, 2013
Balci Akova S., "Yalova’Da Kırsal Alanlarda Kalkınma İmkanları Ve Sürdürülebilirlilik", Prof.Dr.Süha Göney’e Armağan, MEHMET BAYARTAN, Ed., istanbul Üniversitesi , İSTANBUL, ss.51-105-, 2013
Balci Akova S., "The Balkans In Thrace Region Of Turkey", in: Balkan Studies I Geography and Geostrategy, ?, Eds., Cyril and Methodius University, ÜSKÜP, pp.412-442-, 2011
Balci Akova S., "Doğu Akdeniz Kıyılarında Nüfus", Çantay Kitabevi, İSTANBUL, 2009
Akova S., "Doğu Akdeniz Kıyılarında Nüfus", Çantay Kitap Yayınevi, İSTANBUL, 2009
Balci Akova S., "Prof.Dr.Süha Göney’in Biyografisi ve Kısa Kaynakçası", Sosyoloji Yıllığı-Kitap 15, Süha Göney ve Sabahattin Güllülü’ye Saygı, Ertan Eğribel - Ufuk Özcan, Ed., Kızılelma Yayıncılık, İstanbul, ss.39-45, 2006
Balci Akova S., "Ergene Havzasının Coğrafi Potansiyeli", Çantay Yay, İSTANBUL, 2002
Balci Akova S., "Ergene Havzasında Mekansal Kullanımlar", Çantay Yay, İSTANBUL, 2002
Balci Akova S., "Akdeniz Kıyılarında Coğrafi Araştırmalar", Çantay Yay, İSTANBUL, 2002
DİĞER YAYINLAR
Balci Akova S., "Prof.Dr.Süha Göney: Hayatı ve Eserleri, Prof.Dr.Süha Göney’e Armağan, (Editör: Mehmet Bayartan), İstanbul.", Diger, ss.1-9, 2013
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi