İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Bir Coğrafi İşaret Olan Anamur Muzunun Sürdürülebilir Kalkınmada Etkin Kullanımı", BAP Arastırma Projesi, SBA-2016-21270, Yönetici, 2017
"The Balkans in Thrace Region of Turkey", BAP Diğer, 29115, Yönetici, 2016
"Yalova: Potantial Organic Agriculture Land of Turkey ", BAP Arastırma Projesi, 29718, Yönetici, 2013
"Akdeniz Bölgesinin Doğusunda Yer Alan Kıyı Alanlarında Nüfus", BAP Arastırma Projesi, 552, Yönetici, 2008
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi