İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Bir Coğrafi İşaret Olan Anamur Muzunun Sürdürülebilir Kalkınmada Etkin Kullanımı", BAP Arastırma Projesi, SBA-2016-21270, Yönetici, 2017
"The Balkans in Thrace Region of Turkey", BAP Diğer, 29115, Yönetici, 2016
"Yalova: Potantial Organic Agriculture Land of Turkey ", BAP Arastırma Projesi, 29718, Yönetici, 2013
"Akdeniz Bölgesinin Doğusunda Yer Alan Kıyı Alanlarında Nüfus", BAP Arastırma Projesi, 552, Yönetici, 2008