İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Katalog Bilgileri
KATALOG BİLGİLERİ
Araştırma Alanları :Kırsal Coğrafya, Tarım Coğrafyası, Arazi Kullanımı
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :Rural Geography, Agriculture geography
TEMEL ESERLER
Balci Akova S., "Akdeniz Kıyılarında Coğrafi Araştırmalar", Çantay Yay, İSTANBUL, 2002
Balci Akova S., "Ergene Havzasının Coğrafi Potansiyeli", Çantay Yay, İSTANBUL, 2002
Balci Akova S., "Doğu Akdeniz Kıyılarında Nüfus", Çantay Yay, İSTANBUL, 2009
Balci Akova S., "Ergene Havzasında Mekansal Kullanımlar", Çantay Yay, İSTANBUL, 2002

Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi