İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Prof.Dr. Süheyla AKOVA
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Edebiyat Fakültesi
Bölüm : Coğrafya Bölümü
Ana Bilm Dalı : Beşeri ve İktisadi Coğrafya Ana Bilim Dalı
Sabit Telefon : +90 212 4555700 | Dahili : 15761
E Posta Adresi : balovaistanbul.edu.tr
Web Adresi : http://aves.istanbul.edu.tr/balova/
Ofis : 812
Posta Adresi : istanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü
Eğitim Bilgileri
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi , Coğrafya, 1987-1994
Yüksek Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi , Coğrafya, 1985-1987
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi , Coğrafya, 1981-1985
Yaptığı Tezler
Doktora, "Antalya Körfezi'nin Kuzeyindeki Ovalarda Ziraat Hayatı", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Coğrafya Ocak, 1995.
Yüksek Lisans, "Mersin - Erdemli Arasındaki Kıyı Ovalarında Ziraat Hayatı", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Beşeri ve İktisadi Coğrafya Haziran, 1987.
Yabancı Diller
İngilizce, İyi
Araştırma Alanları
Beşeri Coğrafya
İktisadi Coğrafya
Kırsal Coğrafya
Ziraat Coğrafyası
Kültür Coğrafyası
Arazi Kullanımı
Kıyı Kullanımı
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Temel Alanı
Beşeri ve İktisadi Coğrafya
Ekonomik Coğrafya
Bölge Planlama
Kırsal Alan Planlaması
Kentsel Planlama
Yerleşme Coğrafyası
Web Of Science Araştırma Alanları
Geography
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Prof.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi , 2009 - Devam Ediyor
Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi , 2003 - 2009
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Edebiyat Fakültesi , 1996 - 2003
Mesleki ve İdari Deneyimler
Anabilim/Bilim Dalı Başkanı, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Coğrafya, Beşeri ve İktisadi Coğrafya, 01.01.2010 - Devam Ediyor
Verdiği Dersler
Öğretmenlik Uygulaması, Yüksek Lisans, 2013-2014
Tarımsal Mekanın Planlanmasında ve Değerlendirilmesinde Sürdürülebilirlik, Doktora, 2013-2014
Beşeri Coğrafyada Harita ve Diyagramlar, Lisans, 2013-2014
Öğretim Teknolojileri ve Materyal Tasarım , Yüksek Lisans, 2013-2014
Kıyı Kullanımı, Lisans, 2013-2014
Kurak ve Yarıkurak Ziraat Coğrafyası, Lisans, 2013-2014
Kıyı Alanlarının Coğrafi Potansiyelinin Değerlendirilmesi ve Yönetimi, Yüksek Lisans, 2013-2014
Kurak ve Yarıkurak Ziraat Coğrafyası, Lisans, 2013-2014
Beşeri Coğrafyada Harita ve Diyagramların Esasları, Lisans, 2013-2014
Kıyı Kullanımının Esasları, Lisans, 2013-2014
Çevre ve İnsan, Yüksek Lisans, 2013-2014
Tarımsal Yöntemler, Doktora, 2013-2014
Ilıman Kuşak Ziraat Coğrafyası, Lisans, 2013-2014
Tarımsal Mekanın Planlanmasında Coğrafi Esaslar, Doktora, 2013-2014
Kırsal Mekan Organizasyonunun Esasları, Lisans, 2013-2014
Yönetilen Tezler
Doktora, S.Akay Ertürk , "Bursa Ovası ve Çevresinin Ziraat Hayatı ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2008.
Doktora, O.Şemieroğlu, "Kuşadası/Bodrum ve Pire(Yunanistan) Yat Limanlarının Coğrafi Açısından Karşılaştırılması ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2006.
Yüksek Lisans, L.Elbasan Ceylan, "İstanbul’daki Atıkların Çevre Sorunları Açısından Değerlendirilmesi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2010.
Yüksek Lisans, R.Aflatoun, "Lenkaren Bölgesşnde Ziraat Hayatı", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2002.
Yüksek Lisans, E.Kızılarslan , "Van Şehri ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2001.
Yüksek Lisans, F.Çalık , "Çatalca'nın Beşeri ve İktisadi Coğrafyası ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 2000.
Yüksek Lisans, G.Muslu , "Şile Şehri ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 1999.
Yüksek Lisans, M.Yıldırım , "Darıca Şehri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Haziran, 1999.
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Akova S., Şahin G., "A Specific Example of Products with Geographical Indication in Turkey: Anamur Banana", TURKISH STUDIES, vol.13, pp.109-126, 2018 (Link) (Özet) (Abstract)
Akova S., Şahin G., "Mersin Meyveciliğinde Muzun Yeri ve Önemi", Marmara Coğrafya Dergisi, pp.271-289, 2018 (Link) (Özet) (Abstract)
Balci Akova S., "Aquaculture and Its Distribution in Turkey", Journal of Aquaculture Engineering and Fisheries Research , vol.1, pp.160-190, 2015 (Link) (Abstract)
Balci Akova S., "Ayvalık Şehrinin Nüfus Özellikleri", Sosyoloji Dergisi, cilt.3, ss.59-87, 2011 (Link) (Özet)
Akova S., "Yalova: potential organic agricultural land of Turkey", EchoGeo, vol.-, pp.1-16, 2011 (Link) (Abstract)
Balci Akova S., "Population in the Coastal Areas on the West of the Mediterranean Region ", Sosyoloji Dergisi, cilt.3, ss.253-372, 2009 (Link) (Özet)
Balci Akova S., "Some Forecasts on the Transformation Process of Agricultural Structure in Turkey and Means of Exports to the Europen Union", Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi, ss.33-56, 2008 (Link) (Özet)
Balci Akova S., "Enez’in Kalkınmasında Coğrafi Faktörlerin Rolü (Doğal Faktörler) ", İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölümü Dergisi, ss.1-25, 2008 (Link)
Balci Akova S., "Potential of Organic Animal Husbandry in Enez", Livestock Research for Rural Development (LLRD), vol.20, pp..-., 2008 (Link)
Balci Akova S., "Ergene Havzasında Şehirler ve Şehirleşme", Sosyoloji Dergisi, cilt.3, ss.29-52, 2004 (Link)
Balci Akova S., "Mersin Serbest Bölgesi", İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölüm Dergisi, ss.151-182, 1999 (Link)
Balci Akova S., "Mersin Harbour And Gap", Review Dergisi, ss.33-48, 1999
Balci Akova S., "A coast town, the changes in land usage in Kocahasanli (Turkey)", MEDIT, vol.10, pp.50-53, 1999 (Link) (Abstract)
Balci Akova S., "Geographical Distribution and Characterics of Banana Cultivation in Turkey", Review of the Geographical Institute, ss.11-48, 1997
Balci Akova S., "Türkiye’de Muz Ziraatının Coğrafi Dağılışı ve Özellikleri", İstanbul Üniversitesi Coğrafya Bölüm Dergisi, ss.139-178, 1997 (Link)
Balci Akova S., "Population and Settlement in the Plaine to the Nort of the Bay of Antalya", Review of the Geographical Institute, ss.117-139, 1997
Balci Akova S., "Bir Kıyı Kasabası, Kocahasanlı’da 1986 - 1996 Yılları Arasında Arazi Kullanımındaki Değişim ", Türk Coğrafya Kurumu Dergisi, ss.221-236, 1997 (Link)
Balci Akova S., "GAP ve Mersin Limanı", Mersin Deniz Ticaret Odası Yayını, cilt.5, ss.16-17, 1996
Balci Akova S., "Mersin Limanı", Türk Coğrafya Dergisi, ss.219-257, 1996 (Link)
Balci Akova S., "Antalya Körfezinin Kuzeyinde Yer Alan Kıyı Ovalarında Nüfus Özellikleri", Türk Coğrafya Dergisi, ss.419-441, 1994 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Balci Akova S., "Ergene Havzasında Şehirler Ve Şehirleşme ", Disiplinlerarası Şehir Çalışmaları Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKİYE, - , ss.29-
Balci Akova S., "Enez'De Tarımsal Faaliyetler", Enez'in Tarihi, Arkeolojisi ve Çevre Toplantısı , EDİRNE, TÜRKİYE, - , ss.?-
Akova S., Şahin G., "Turizmde Tarım Ürünlerinin Değerlendirilmesi: Muz Örneği", XI. International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress, TEKİRDAĞ, TÜRKIYE, 9-10 Mart 2019, pp.1-11 (Özet) (Abstract)
Balci Akova S., "Immigrations From The Balkans To Turkey And Immigrant Setttlements In Western Anatolia", 2nd Internatıonal Balkan Annual Conferance, TİRAN, ARNAVUTLUK, 10-13 Ekim 2012, pp.548-563
Balci Akova S., "The Balkans In Thrace Region Of Turkey", Internatıonal Balkan Annual Conferance, ÜSKÜP, MAKEDONYA, 9-13 Mayıs 2011, pp.548-563
Balci Akova S., "Ord.Prof.Ali Tanoğlu'nun Ziraat Hayatı Kitabının Tanıtımı ", İstanbul Üniv. 2005-2006 Öğretim Yılı Açılış Etkin. Kapsam. Ord. Prof. Ali Tanoğlu'nu Anma Toplantısı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 4-4 Ekim 2005, ss.1-3
Balci Akova S., "Gökçeada'da Tarımsal Faaliyetler", Ulusal Coğrafya Kongresi (Prof. Dr. İsmail Yalçınlar Anısına), İSTANBUL, TÜRKIYE, 29-30 Eylül 2005, cilt.1, ss.41-49 (Özet)
Balci Akova S., "Ergene Havzasında Önemli Bir Mekansal Kullanıma Sahip Olan Tarımsal Faaliyetler ve Gelişme Hedefleri", Planlı Dönemde Trakya'da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu IV., EDİRNE, TÜRKIYE, 14-15 Ekim 2005, ss.259-269
Balci Akova S., "Alanya İlçesi Nüfusunun Genel Özellikleri", Alanya Tarih ve Kültür Seminerleri III., ANTALYA, TÜRKIYE, 22-22 Nisan 2004, ss.255-260 (Link)
Balci Akova S., "Keşan’da Önemli Bir Mekansal Kullanıma Sahip Olan Tarımsal Faaliyetler ve Gelişme Hedefleri", Keşan Sempozyumu, EDİRNE, TÜRKIYE, 15-16 Mayıs 2003, pp.484-497
Balci Akova S., "Keşan’ın Tarımsal Faaliyetleri Bakımından Coğrafi Potansiyeli (İklim-Toprak-Su Kaynakları)", Uluslararası Keşan Sempozyumu, EDİRNE, TÜRKIYE, 15-16 Mayıs 2003, pp.417-427
Balci Akova S., "Bir Kıyı Kasabası, Kocahasanlı’da Arazi Kullanımındaki Değişim, Türkiye Kıyıları ", Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları I. Ulusal Konferansı, ANKARA, TÜRKIYE, 24-27 Haziran 1997, ss.243-254
Balci Akova S., "İnsan - Çevre İlişkisinde Antalya Örneği ", T.C. Çevre Bakanlığı, III Çevre Şurası, ANTALYA, TÜRKİYE, 4-6 Aralık 1996, ss.97-98
Balci Akova S., "Antalya Körfezi'nin Kuzeyinde Yer Alan Ovalarda Nüfus ve Yerleşme", Çağlar Boyunca Anadolu’da Yerleşim ve Konut Uluslararası Sempozyumu, İSTANBUL, TÜRKIYE, 5-7 Haziran 1996, vol.Ayrı Basım, pp.15-27
Kitap ve Kitap Bölümleri
Akova S., "Kapaklı İlçesinin Nüfus Özellikleri", Memleket Pusulası Kapaklı, Süheyla Balcı Akova, Ed., Ant Basım Yayın, İstanbul, ss.119-135, 2016
Balci Akova S., "Enez Doğal, Kültürel Ve Turistik Özellikleri", Enez’in Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Özellikleri , Yeşil,A.,Vd, Ed., İstanbul Üniversitesi, İSTANBUL, ss.141-175-, 2013
Balci Akova S., "Yalova’Da Kırsal Alanlarda Kalkınma İmkanları Ve Sürdürülebilirlilik", Prof.Dr.Süha Göney’e Armağan, MEHMET BAYARTAN, Ed., istanbul Üniversitesi , İSTANBUL, ss.51-105-, 2013
Balci Akova S., "The Balkans In Thrace Region Of Turkey", in: Balkan Studies I Geography and Geostrategy, ?, Eds., Cyril and Methodius University, ÜSKÜP, pp.412-442-, 2011
Akova S., "Doğu Akdeniz Kıyılarında Nüfus", Çantay Kitap Yayınevi, İSTANBUL, 2009
Balci Akova S., "Doğu Akdeniz Kıyılarında Nüfus", Çantay Kitabevi, İSTANBUL, 2009
Balci Akova S., "Prof.Dr.Süha Göney’in Biyografisi ve Kısa Kaynakçası", Sosyoloji Yıllığı-Kitap 15, Süha Göney ve Sabahattin Güllülü’ye Saygı, Ertan Eğribel - Ufuk Özcan, Ed., Kızılelma Yayıncılık, İstanbul, ss.39-45, 2006
Balci Akova S., "Ergene Havzasının Coğrafi Potansiyeli", Çantay Yay, İSTANBUL, 2002
Balci Akova S., "Akdeniz Kıyılarında Coğrafi Araştırmalar", Çantay Yay, İSTANBUL, 2002
Balci Akova S., "Ergene Havzasında Mekansal Kullanımlar", Çantay Yay, İSTANBUL, 2002
Diğer Yayınlar
Balci Akova S., "Prof.Dr.Süha Göney: Hayatı ve Eserleri, Prof.Dr.Süha Göney’e Armağan, (Editör: Mehmet Bayartan), İstanbul.", Diger, ss.1-9, 2013
Desteklenen Projeler
"Akdeniz Bölgesinin Doğusunda Yer Alan Kıyı Alanlarında Nüfus", BAP Arastırma Projesi, 552, Yönetici, 2008
"Yalova: Potantial Organic Agriculture Land of Turkey ", BAP Arastırma Projesi, 29718, Yönetici, 2013
"The Balkans in Thrace Region of Turkey", BAP Diğer, 29115, Yönetici, 2016
"Bir Coğrafi İşaret Olan Anamur Muzunun Sürdürülebilir Kalkınmada Etkin Kullanımı", BAP Arastırma Projesi, SBA-2016-21270, Yönetici, 2017
Katıldığı Bilimsel Kongre / Sempozyum ve Bilimsel Toplantılar
Enez'in Tarihi, Arkeolojisi ve Çevre Toplantısı, , Eylül 2005
İstanbul Üniv. 2005-2006 Öğretim Yılı Açılış Etkin. Kapsam. Ord. Prof. Ali Tanoğlu'nu Anma Toplantısı, , Ekim 2005
Ulusal Coğrafya Kongresi" Prof.Dr.İsmail Yalçınlar Anısına, , Eylül 2005
Trakya'da Sanayileşme ve Çevre Sempozyumu , , Temmuz 2005
Disiplinlerarası Şehir Çalışmaları Sempozyumu, , Ekim 2004
Alanya Tarih ve Kültür Sempozyumu, , Nisan 2004
Türkiye'nin Kıyı ve Deniz Alanları I. Ulusal Konferansı Bildiriler Kitabı, Ank.1997, , Haziran 1997
T.C. Çevre Bakanlığı, III Çevre Şurası, , Aralık 1996
Bilimsel Hakemlikler
TÜCAUM, Dergide Hakemlik, Mayıs 2014
International Journal of Human Sciences , Dergide Hakemlik, Ocak 2014
Sosyoloji dergisi , Dergide Hakemlik, Mayıs 2013
Marmara Coğrafya Dergisi, Dergide Hakemlik, Ocak 2012
TÜBAR, Dergide Hakemlik, Temmuz 2009
Sosyoloji dergisi , Dergide Hakemlik, Mayıs 2009
Sosyoloji dergisi, Dergide Hakemlik, Nisan 2008
Güneydoğu Avrupa araştımaları, Dergide Hakemlik, Mayıs 2007
Etkinlik Organizasyonu
Armutlu Yarımadasında Coğrafi Araştırmalar, Organizatör, , TÜRKIYE, Ağustos 2004
Doğu Akdeniz Kıyılarında Coğrafi Araştırmalar, Organizatör, , TÜRKIYE, Mayıs 2002
Antalya Körfezinin Kuzeyinde Yer Alan Ovalarda Coğrafi Araştırmalar, Organizatör, , TÜRKIYE, Ocak 2000
Akdeniz Bölgesi Kıyı Alanlarında Muz Yetiştirilen Alanların Araştırılması, Organizatör, , TÜRKIYE, Haziran 2000
Batı ve Orta Karadeniz Bölümlerinde Coğrafi Araştırmalar , Organizatör, , TÜRKIYE, Mayıs 2000
Batı Anadolu ve Akdeniz Bölgelerinde Yapılan Çalışmalar ve Verilen derslerle İlgili Olarak Gerçekleştirilen Arazi Çalışmaları, Organizatör, , TÜRKIYE, Mayıs 2000
Trakya ve Özelinde Ergene Havzasında Coğrafi Araştırmalar, Organizatör, , TÜRKIYE, Şubat 1999
Mersin-Erdemli Arasındaki Kıyı Ovalarında Coğrafi Araştırmalar, Organizatör, , TÜRKIYE, Eylül 1997
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 0
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 1
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 16
Katalog Bilgileri
Araştırma Alanları :Kırsal Coğrafya, Tarım Coğrafyası, Arazi Kullanımı
Üzerinde Çalışılan Araştırmalar :Rural Geography, Agriculture geography
Temel Eserler
Balci Akova S., "Akdeniz Kıyılarında Coğrafi Araştırmalar", Çantay Yay, İSTANBUL, 2002
Balci Akova S., "Ergene Havzasının Coğrafi Potansiyeli", Çantay Yay, İSTANBUL, 2002
Balci Akova S., "Doğu Akdeniz Kıyılarında Nüfus", Çantay Yay, İSTANBUL, 2009
Balci Akova S., "Ergene Havzasında Mekansal Kullanımlar", Çantay Yay, İSTANBUL, 2002
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi