İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Dr.Öğr.Üyesi Ahsen YÜKSEK
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü
Bölüm : Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Bölümü
Ana Bilm Dalı : Fiziksel Oşinografi ve Deniz Biyolojisi Ana Bilim Dalı
Sabit Telefon : +90 212 5196788
+90 212 4000000 | Dahili : 26040
Faks : +90 212 5268433
E Posta Adresi : ayuksekistanbul.edu.tr
Web Adresi : http://aves.istanbul.edu.tr/ayuksek/
Ofis : 2013
Posta Adresi : İ.Ü. Deniz Bil. ve İşl. Enstitüsü Müşküle sok. 34470 Vefa \İstanbul
Eğitim Bilgileri
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü , Fiziksel Oşingrafi ve Deniz Biyolojisi, 1989-1993
Yüksek Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, , 1984-1986
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Fen Fakültesi, Biyoloji, 1980-1984
Yaptığı Tezler
Doktora, "Marmara Denizi'nin Kuzey bölgesinde Teleost balıkların pelajik yumurta ve lavralarının dağılımı ve bolluğu", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Deniz Biyolojisi Ağustos, 1993.
Yüksek Lisans, "Marmara Adalarında Seçilmiş Ekotoplarda Bir Envanter Çalışması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Deniz Bilimleri ve Coğrafya Enstitüsü Deniz Biyolojsi Ağustos, 1987.
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
Plankton Training Workshop, Institute of Biology of Southern Seas UNDP-GEF Ecosystem Recovery Project, 2005
Asian-Paciiic Reg. Res & Training Ccnl Integrated Fish Farming, . Freshwater Fish. Res. Cent,, CAFS, Wuxi 214081, 1997
Araştırma Alanları
Biyolojik Oşinografi
Balıkçılık
Web Of Science Araştırma Alanları
Ecology
Fisheries
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Dr.Ögr.Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, 2018 - Devam Ediyor
Yrd.Doç.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, 1997 - 2018
Mesleki ve İdari Deneyimler
Yönetim Kurulu Üyesi, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , , 01.09.2007 - Devam Ediyor
Verdiği Dersler
BALIK HASTALIKLARI, Doktora, 2013-2014
İHTİYOPLANKTON, Doktora, 2013-2014
DENİZEL MAKROBENTİK FAUNA I, Yüksek Lisans, 2013-2014
DENİZEL MAKROBENTİK FAUNA 2, Yüksek Lisans, 2013-2014
DENİZLERİMİZDE İHTİYOFAUNA II, Yüksek Lisans, 2013-2014
DENİZLERİMİZDE İHTİYOFAUNA I, Yüksek Lisans, 2013-2014
DENİZ EKOLOJİSİ, Yüksek Lisans, 2013-2014
BİYOLOJİK OŞİNİGRAFİDE GÜNCEL KONULAR, Yüksek Lisans, 2013-2014
PELAJİK BESİN AĞI, Doktora, 2013-2014
BESİN ELEMENTLERİ, Doktora, 2013-2014
Yönetilen Tezler
Yüksek Lisans, A.Kara, "Erdek Körfezi’nde Bazı Teleost Balık Yumurta Ve/Veya Larva Dağılımlarının Araştırılması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Aralık, 2015.
Yüksek Lisans, E.Gülhan, "Karadeniz Kıyılarımızda Yumuşak Substratumda Bulunan Makrozoobenthosun Derinliğe Bağlı Dağılımı ve Etkileyen Ekolojik Faktörler", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2010.
Yüksek Lisans, A.Oruç, "Deniz Koruma Alanlarının Etkili Yönetimi: Datça - Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesi Örneği", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2010.
Yüksek Lisans, E.Murat Dalkara, "Kuzey Marmara Denizi'nde Berlam Balığının (Merluccius merluccius (Linnaeus, 1758) Beslenme Rejimi Üzerine Araştırmalar", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2009.
Yüksek Lisans, B.Ekinci, "Gökova özel çevre koruma bölgesi denizel alanındaki biyoçeşitlilik veri tabanına göre koruma bölgelerinin oluşturulması", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2009.
Yüksek Lisans, A.Mantikci, "Balık Çiftliklerinin Makrozoobentos Üzerine Etkileri", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2009.
Yüksek Lisans, S.Zeki, "Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesi Güneyi Üst İnfralittoral Makroalgleri Üzerine Araştırmalar", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2006.
Yüksek Lisans, N.Demirel, "Marmara Denizi'nde Bulunan Teleost Balıkların Pelajik Yumurta ve Larvalarının Dağılım ve Bolluğu (Ağustos 1994-Temmuz 1997-Ağustos 2000)", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2004.
Yüksek Lisans, K.Çetintürk, "LAS (Lineer Alkil Benzen Sulfonat)'ın Deniz Suyunda Değişik Metodlar İle Tayini ve Deniz Suyu ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2003.
Yüksek Lisans, S.Alimoğlu, "Marmara Denizi'nin Kuzeydoğusunda Kemikli Balıkların Pelajik Yumurta ve Larvalarının Dağılımı ve Bolluğu.", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2002.
Yüksek Lisans, .Yilmaz, "Kuzeydoğu Marmara Denizi ve Güneybatı Karadeniz Üst Tabaka Zooplanktonun Zamana Bağlı Değişimi ve Çevresel Şartlarla İlişkisi", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Temmuz, 2002.
Yüksek Lisans, Y.Gürkan, "İstanbul Bölgesi yumuşak substratum makrozobentik tür çeşitliliği ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
Yüksek Lisans, Ö.Gürbüz, "Marmara Denizinin mikroplastik karakterizasyonu ve dağılımı ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ , Devam Ediyor.
SCI,SSCI,AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler
Daban I.B., Yüksek A., "Ichthyoplankton community of the Dardanelles Strait, Turkey", OCEANOLOGİCAL AND HYDROBİOLOGİCAL STUDİES, vol.46, pp.253-259, 2017
Mavruk S., Yüksek A., Kaya A., Avsar D., "Conjoined Twinning Incidences in Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868) Eggs in Southern Marmara Sea", TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.15, 2015
A. Crisea A., Yüksek A., "A MSFD complementary approach for the assessment of pressures, knowledge and data gaps in Southern European Seas: The PERSEUS experience", MARINE POLLUTION BULLETIN, vol.95, no.1, pp.28-39, 2015 (Link)
Sezgin M., Yüksek A., "First record of Cavernularia pusilla (Anthozoa: Pennatulacea) from the Sea of Marmara, Turkey basin", MARINE BIODIVERSITY, vol.8, pp.1-3, 2015
Demirel N., Yüksek A., "Seasonal distribution of Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868) in the Golden Horn Estuary, Istanbul", TURKISH JOURNAL OF ZOOLOGY, vol.38, pp.361-368, 2014
Altiok H., Aslan A., Övez S., Demirel N., Yüksek A., Kıratlı N., et al.,"Influence of the extreme conditions on the water quality and material exchange flux in the Strait of Istanbul", JOURNAL OF MARINE SYSTEMS, vol.139, pp.204-216, 2014
Demirel N., Yüksek A., "Reproductive Biology Of Trachurus Mediterraneus (Carangidae): A Detailed Study For The Marmara - Black Sea Stock", Journal of the Marine Biological Association of the UK, vol.93, pp.357-364, 2013
Demirel N., Yüksek A., "Reproductive biology of Trachurus mediterraneus: a detailed study for the Marmara-Black Sea stock. ", Journal of the Marine Biological Association of the UK, vol.93, pp.357-364, 2013 (Link) (Abstract)
Demirel N., Yüksek A., "Spawning frequency of Trachurus mediterraneus (Carangidae) in the Sea of Marmara", TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.13, pp.441-446, 2013 (Link) (Özet) (Abstract)
Demirel N., Yüksek A., "Spawning Frequency Of Trachurus Mediterraneus (Carangidae) In The Sea Of Marmara", TURKISH JOURNAL OF FISHERIES AND AQUATIC SCIENCES, vol.13, pp.441-446, 2013
Meinesz A., Cirik Ş., Akçalı B., Javel F., Migliaccio M., Thibaut T., Procaccini G., Yüksek A., "Posidonia Oceanica In The Marmara Sea", AQUATIC BOTANY, vol.90, pp.18-22, 2009
Okuş E., Ozturk I., Sur H.İ., Yüksek A., Taş S., Aslan-Yilmaz A., et al.,"Critical evaluation of wastewater treatment and disposal strategies for Istanbul with regards to water quality monitoring study results", DESALINATION, vol.226, pp.231-248, 2008
Okuş E., Öztürk İ., Sur H.İ., Yüksek A., Taş S., Aslan A., "Critical Evaluation Of Wastewater Treatment And Disposal Strategies For Istanbul With Regards To Water Quality Monitoring Study Results", DESALINATION, vol.226, pp.231-248, 2008
Yokeş B., Karhan Ü., Okuş E., Yüksek A., Aslan A., Yilmaz İ.N., Demirel N., Demir V., Galil B., "Alien Crustacean Decapods From The Aegean Coast Of Turkey", Aquatic Invasions, vol.2, pp.162-168, 2007
Yüksek A., Okuş E., Yilmaz İ.N., Aslan-Yılmaz A., Taş S., "Changes in biodiversity of the extremely polluted Golden Horn Estuary following the improvements in water quality", MARINE POLLUTION BULLETIN, vol.52, pp.1209-1218, 2006 (Abstract)
Yilmaz İ.N., Yüksek A., Okuş E., "Evidences for influence of a heterotrophic dinoflagellate (Noctiluca scintillans) on zooplankton community structure in a highly stratified basin", Estuarine, Coastal and Shelf Science, vol.64, pp.475-485, 2005 (Abstract)
Yüksek A., Okuş E., Yilmaz İ.N., "Rehabilitation studies and recovery of a once lifeless estuary: the Golden Horn.", WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.51, pp.37-44, 2005 (Abstract)
Uysal A., Yüksek A., Okuş E., Yilmaz İ.N., "Benthic community structure of the Bosphorus and surrounding area.", WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.46, pp.27-35, 2002 (Abstract)
Okuş E., Aslan A., Yüksek A., Taş S., Tüfekçi V., "Nutrient Distribution At The Bosphorus And The Surrounding Areas. Water Science And Technology", WATER SCIENCE AND TECHNOLOGY, vol.46, pp.59 - 66, 2002
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Okuş E., Yüksek A., Altiok H., Yilmaz İ.N., Aslan A., Karhan Ü., Demirel N., Müftüoğlu A.E., Demir V., Zeki S., Kalkan E., Taş S., "Biodiversity In Western Part Of The Fethiye Bay", J. Black Sea/Mediterranean Environment, cilt.13, ss.19-34, 2007
Okuş E., Yüksek A., Yilmaz İ.N., Aslan A., Karhan Ü., Öz İ., Demirel N., Taş S., Demir V., Zeki S., Koç E., Tural U., Yokeş B., Kalkan E., Deniz N., Çaylabaşı Z., Savut E., Murat-Dalkara E., "Marine Biodiversity Of Datça-Bozburun Specially Protected Area (Southeastern Aegean Sea, Turkey)", J. Black Sea/Mediterranean Environment, cilt.13, ss.39-47, 2007
Okuş E., Yüksek A., Altiok H., Yilmaz İ.N., Aslan A., Karhan Ü., et al.,"Biodiversity in western part of the Fethiye Bay", J. Black Sea/Mediterranean Environment, vol.13, pp.19-34, 2007 (Abstract)
Okuş E., Altiok H., Yüksek A., Yilmaz İ.N., Aslan Yılmaz A., Karhan Ü., et al.,"Biodiversity in western part of the Fethiye Bay", Journal of the Black Sea / Mediterranean Environment, vol.13, pp.19-34, 2007 (Link)
Okuş E., Altıok H., Yüksek A., Yilmaz İ.N., Yılmaz A.A., Karhan S.Ü., et al.,"Biodiversity in western Part of the Fethiye Bay", Journal of Black Sea/Mediterranean Environment, pp.19-34, 2007
Okuş E., Yüksek A., Yilmaz İ.N., Aslan Yılmaz A., Karhan Ü., Öz İ., et al.,"Marine biodiversity of Datça-Bozburun specially protected area (Southeastern Aegean Sea, Turkey)", Journal of the Black Sea / Mediterranean Environment, vol.13, pp.39-49, 2007 (Link)
Okuş E., Altiok H., Yüksek A., Yilmaz İ.N., Aslan A., Karhan S.Ü., et al.,"Biodiversity in Western Part of Fethiye Bay", Journal of the Black Sea/Mediterrenean Environment, vol.19, pp.19-34, 2007
Okuş E., Yüksek A., Yilmaz İ.N., Yılmaz A.A., Karhan S.Ü., Öz M.İ., et al.,"Marine Biodiversity of Datça-Bozburun Specially Protected Area (Southeastern Aegean Sea, Turkey)", Journal of Black Sea/Mediterranean Environment, pp.7-17, 2007
Okuş E., Yüksek A., Yilmaz İ.N., Aslan A., Karhan Ü., Öz M.İ. , et al.,"Marine Biodiversity of Datça-Bozburun specially protected area (Southeastern Aegean Sea, Turkey)", J. Black Sea/Mediterranean Environment, vol.13, pp.39-49, 2007 (Abstract)
Okuş E., Yüksek A., Altiok H., Yilmaz İ.N., Aslan-Yılmaz A., Karhan S.Ü., et al.,"Biodiversity in Western Part of Fethiye Bay", Journal of the Black Sea/Mediterranean Environment, vol.13, pp.19-34, 2007 (Abstract)
Okuş E., Yüksek A., Yilmaz İ.N., Aslan-Yılmaz A., Karhan S.Ü., Öz M.İ. , et al.,"Marine Biodiversity of Datça-Bozburun specially protected area (Southeastern Aegean Sea, Turkey)", Journal of the Black Sea/Mediterranean Environment, vol.13, pp.39-49, 2007 (Abstract)
Yokeş B., Karhan Ü., Okuş E., Yüksek A., Aslan A., Yilmaz İ.N., et al.,"Alien Crustacean Decapods from the Aegean Coast of Turkey.", Aquatic Invasions, vol.2, pp.162-168, 2007 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Yilmaz İ.N., Demirel N., Demir V., Vardar D., Yüksek A., "THE FATE OF POSIDONIA OCEANICA MEADOWS DUE TO ANTHROPOGENIC PERTURBATIONS IN THE VICINITY OF A BUSY TOURISTIC TOWN IN THE SOUTHERN AEGEAN SEA", ASLO 2017 AQUATIC SCIENCES MEETING, Honolulu, ABD (HAVAI), 26 Şubat - 3 Mart 2017, pp.1-1
Gül G., Demirel N., Murat Dalkara E., Yüksek A., "Population parameters of European hake in the Sea of Marmara.", Turkish Marine Sciences Conference, ANKARA, TÜRKIYE, 31 Mayıs - 3 Haziran 2016, ss.1-1
Sari E., Tolun L., Yüksek A., Başeğmez K., Aslan E., Arslan T.N., "Tuzla Tersanesi Karot Sedimentlerinde Metal Dağılımı, İstanbul Türkiye", 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 11-15 Nisan 2016, ss.66-67
Sari E., Tolun L., Yüksek A., Başeğmez K., Aslan E., Arslan T.N., "SEDIMENTARY RECORD OF ANTHROPOGENIC METAL INPUTS IN THE TUZLA SHIPYARD (TURKEY) ", 18th International Conference on Heavy Metals in the Environment , Ghent, BELÇIKA, 12-15 Eylül 2016, pp.771-772
Sari E., Tolun L., Yüksek A., Başeğmez K., Aslan E., Arslan T.N. , "SEDIMENTARY RECORD OF ANTHROPOGENIC METAL INPUTS IN THE TUZLA SHIPYARD (TURKEY) ", 18th International Conference on Heavy Metals in the Environment , Ghent, BELÇIKA, 12-15 Eylül 2016, pp.771-772
Gül G., Demirel N., Yüksek A., Murat Dalkara E., "Population structure of European hake in the Sea of Marmara", 39th CIESM Conference, Kiel, ALMANYA, 12-16 Eylül 2016, pp.247-247
Martell L., Yilmaz İ.N., Yüksek A., "Spatial distribution of pelagic hydrozoans in a specially-protected area in the Southeastern Aegean Sea during spring and summer", 5th International Jellyfish Bloom Symposium, Barselona, ISPANYA, 30 Mayıs - 3 Haziran 2016, pp.202-202
Sari E., Tolun L., Yüksek A., Başeğmez K., Aslan E., Arslan T.N., "Tuzla Tersanesi Karot Sedimentlerinde Metal Dağılımı, İstanbul Türkiye", 69. Türkiye Jeoloji Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, 11-15 Nisan 2016, ss.66-67
Tolun L., Sari E., Arslan E., Ünlü V.S., Yüksek A., Atabay H., et al.,"Dip Tarama Malzemesi Yönetim Sürecinde Sediman Karakterizasyonu: Diptar Projesi İlk Sonuçları", II. Kıyı ve Deniz Jeolojisi Sempozyumu IODP_ECORD Toplantısı, İSTANBUL, TÜRKIYE, 15-16 Ekim 2015, ss.77-78
Tuğrul S., Yüksek A., Altiok H., Okuş E., "Nutrient exchanges between the Marmara and Black Seas through the Bosporus Strait.", 40. CIESM Congress, Marsilya, FRANSA, 28 Ekim - 1 Kasım 2013, pp.1-1
Yilmaz İ.N., Altiok H., Taş S., Aker V., Mutlu E., Yüksek A., "Zooplankton Community Structure Along Physical And Trophical Gradients In A Semi-Enclosed And Stratified Basin", 50th ECSA Conference, ITALYA, 3-7 Haziran 2012
Yilmaz İ.N., Altiok H., Taş S., Aker H.V., Mutlu E., Yüksek A., "Zooplankton community structure along physical and trophical gradients in a semi-enclosed and stratified basin", 50th ECSA Conference, ITALYA, 3-7 Haziran 2012
Demirel N., Yüksek A., Karhan Ü., Yilmaz İ.N., Aslan A., Demir V., et al.,"The effects of fish farming on the marine environment in two specially protected areas on the Turkish coast of the Aegean Sea. ", 2. World Conference on Marine Biodiversity, INGILTERE, 26-30 Eylül 2011 (Abstract)
Yüksek A., Sur M., Sur H.İ., Okuş E., Balkis H., Albayrak S., "Ecological Quality Status of Coastal Macro Zoobenthic Ecosystems in the Black Sea.", 3rd Bi-annual BS Scientific Conference and UP-GRADE BS-SCENE Project Joint Conference, Odessa, UKRAYNA, 1-4 Kasım 2011, pp.230-230 (Link)
Sur M., Yüksek A., Sur H.İ., Altiok H., "Physicochemical Interactions in the Black Sea Water. ", 3rd Bi-annual BS Scientific Conference and UP-GRADE BS-SCENE Project Joint Conference, Odessa, UKRAYNA, 1-4 Kasım 2011, pp.191-191 (Link)
Yilmaz İ.N., Yüksek A., "Climate, hydrography and invasive species driven decadal variability in zooplankton of the highly stratified Sea of Marmara ", 5th International Zooplankton Production Symposium, ŞİLİ, 14-18 Mart 2011
Yüksek A., Sur M., Sur H.İ., Okuş E., "The influences of Land-Based Input on Nutrient Pollution along the Turkish Coasts of the Black Sea.", 3rd Bi-annual BS Scientific Conference and UP-GRADE BS-SCENE Project Joint Conference, Odessa, UKRAYNA, 1-4 Kasım 2011, pp.76-76 (Link)
Demir V., Yüksek A., Yilmaz İ.N., Demirel N., Aslan A., Karhan Ü., et al.,"The Effects of a Yacht Marina on the Marine Life in Fethiye SPA", World Conference on Marine Biodiversity, Aberdeeen, İSKOÇYA, 26-30 Eylül 2011, pp.146-146
Demirel N., Yüksek A., Karhan Ü., Yilmaz İ.N., Aslan A., Demir V., et al.,"The effects of fish farming on the marine environment in two Specially Protected Areas on the Turkish coast of the Aegean Sea", World Conference on Marine Biodiversity, Aberdeen, İSKOÇYA, 26-30 Eylül 2011, pp.190-190
Okuş E., Zeki S., Demir V., Demirel N., Yüksek A., Yilmaz İ.N., et al.,"Anchor damage on Posidonia oceanica (L.) Delile beds in the Gökova Bay", Ciesm, ITALYA, 10-14 Mayıs 2010
Okuş E., Zeki S., Demir V., Demirel N., Yüksek A., Yilmaz İ.N., et al.,"Anchor Damage on Posidonia Oceanica (L.) Delile Beds in the Gökova Bay", 39th CIESM Congress , ITALYA, 10-14 Mayıs 2010
Demirel N., Yüksek A., "Preliminary results on reproductive biology of Trachurus mediterraneus (Steindachner, 1868), in the northeastern Sea of Marmara.", 39. CIESM Congress, ITALYA, 10-14 Mayıs 2010 (Abstract)
Yilmaz İ.N., Yüksek A., "Influence of the recent Liriope tetraphylla (Trachymedusae) invasion on zooplankton community structure of the highly stratified Marmara Sea.", ASLO Aquatic Sciences Meeting, FRANSA, 26-30 Ocak 2009
Okuş E., Yüksek A., Yilmaz I.N., Aslan-Yilmaz A., Demirel N., Karhan S.U., et al., "The Threats on the Biodiversity of Gokova SPA and Solutions for a Sustainable Environment", 8th International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, Alexandria, MISIR, 13-17 Kasım 2007, pp.193-198
Yilmaz İ.N., Aslan-Yılmaz A., Yüksek A., Okuş E., "Changes in mesozooplankton community structure in a highly stratified basin due to anthropogenic forcing", 4th International Zooplankton Production Symposium, JAPONYA, 28 Mayıs-1 Haziran 2007
Okuş E., Yüksek A., Yilmaz I.N., Yilmaz A.A., Karhan S.U., Demirel N., et al., "Ichthyoplankton Distribution in Datca-Bozburun Specially Protected Area", 8th International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, Alexandria, MISIR, 13-17 Kasım 2007, pp.599-605
Okuş E., Yüksek A., Yilmaz I.N., Yilmaz A.A., Karhan S.U., Demirel N., et al.,"Ichthyoplankton Distribution in Datca-Bozburun Specially Protected Area", 8th International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, Alexandria, MISIR, 13-17 Kasım 2007, pp.599-605
Yüksek A., Okuş E., Yilmaz I.N., Yilmaz A.A., Karhan S.U., Demirel N., et al., "Evaluation of Spawning Areas in Gokova Specially Protected Area", 8th International Conference on the Mediterranean Coastal Environment, Alexandria, MISIR, 13-17 Kasım 2007, pp.591-597
Okuş E., Yüksek A., Yilmaz İ.N., Aslan A., Demirel N., Karhan Ü., et al.,"The Threats on the Biodiversity of Gökova Specially Protected Area and Solutions for a Sustainable Environment", MEDCOAST'07, MISIR, 13-17 Kasım 2007, pp.193-198 (Abstract)
Demirel N., Yüksek A., Okuş E., "Summer ichtyoplankton data in the Sea of Marmara (July 1997, August 2000)", 38. CIESM Congress, TÜRKIYE, 9-13 Nisan 2007 (Abstract)
Yilmaz İ.N., Yüksek A., Okuş E., "Succession of ultrafine particle feeders: the role of environmental variability", 4th International Zooplankton Production Symposium, JAPONYA, 28 Mayıs-1 Haziran 2007
Okuş E., Yüksek A., Yilmaz İ.N., Aslan A., Karhan Ü., Öz İ., et al.,"DATÇA-BOZBURUN Özel Çevre Koruma Bölgesinin Kıyı ve Deniz alanlarının biyolojik çeşitliliğinin tespiti", ürkiye’ nin Kıyı ve Deniz Alanları VI. Ulusal konferansı,, MUĞLA, TÜRKİYE, 07-11 Kasım 2006, ss.2255-2263
Okuş E., Yüksek A., Yilmaz İ.N., Aksu A., Aslan A., Karhan Ü., et al.,"GÖKOVA Özel Çevre Koruma Bölgesinin Kıyı ve Deniz alanlarının biyolojik çeşitliliğinin tespiti", KAY 06, MUĞLA, TÜRKİYE, 07-11 Kasım 2006, ss.7-11
Demirel N., Yüksek A., "Marmara Denizi’nde Engraulis encrasicolus (Linnaeus, 1758) yumurta ve larvasının zaman bağlı değişimi.", V. Ulusal Ekoloji ve Çevre Kongresi, BOLU, TÜRKİYE, 5-8 Ekim 2004, ss.193-199
Yüksek A., Okuş E., Uysal A., Yilmaz İ.N., "Distribution of Mnemiopsis leidyi in the Sea of Marmara and Black Sea and influence of environmental parameters (1995-2001)", Second International Conference on "Oceanography of the Eastern Mediterranean and Black Sea: Similarities and Differences of Two Interconnected Basins, TÜRKIYE, 14-18 Ekim 2002
Yüksek A., Yilmaz İ.N., Okuş E., Uysal A., Shmeleva A.A., Gubanova A., et al.,"Spatio-temporal variations in zooplankton communities and influence of environmental factors on them in SW Black Sea and the Sea of Marmara ", Second International Conference on "Oceanography of the Eastern Mediterranean and Black Sea: Similarities and Differences of Two Interconnected Basins, TÜRKIYE, 14-18 Ekim 2002, pp.774-784
Kitap ve Kitap Bölümleri
Okuş E., Sur H.İ., Yüksek A., Uysal A., Taş S., Yilmaz İ.N., et al.,"GÖKOVA Özel Çevre Koruma Bölgesinin Denizsel ve Kıyısal Alanlarının Biyolojik Çeşitliliğinin Tespiti ", SEDA Ofset, İSTANBUL, 2007
Diğer Yayınlar
Desteklenen Projeler
"Algae Blooms", AB Destekli Diğer Projeler, Tcp/Tur/3201, Uzman, 2009
"Technical Assistance for Introduction of Stock Assessment to the Fisheries Management System of Turkey 2009", AB Destekli Diğer Projeler, TR0702.02-02/001 , Uzman, 2009
"PERSEUS (Policy-oriented Marine Environmental Research in the Southern European Seas). ", AB Çerçeve Programı Projesi, EU FP7 / 2012 – 2013, Araştırmacı, 2016
"EUSeaMap2 (Knowledge base for growth and innovation in ocean economy: assembly and dissemination of marine data for seabed mapping", AB Çerçeve Programı Projesi, EU MARE/2012/10 , Araştırmacı, 2016
"Saros Körfezi İhtiyoplankton Çeşitlilik, Bolluk ve Dağılımının Araştırılması", TÜBITAK Projesi, 112Y289, Danışman, 2015
"Ege Denizi ekosisteminin biyoçeşitlilik özellikleri: plankton, bentos, bakteri", TÜBITAK Projesi, 110y193, Danışman, 2014
"Gökçeada sığ sularında larva ve genç balıkların biyoçeşitliliği, dağılımı ve popülasyon parametreleri..TUBİTAK. Araştırmacı.", TÜBITAK Projesi, 112Y062 ÇAYDAG, Araştırmacı, 2016
"Türkiye Denizlerinde Ekosisteme Dayalı Balıkçılık Yönetimi Seçeneklerinin Geliştirilmesi (DEkoYön). TUBİTAK 1001", TÜBITAK Projesi, 113Y040 ÇAYDAG, Araştırmacı, 2015
"İstanbul Boğazı Suyunun Haliçte Su Kalitesi ve Fitoplankton Dağılımı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi", TÜBITAK Projesi, 113Y091, Araştırmacı, 2016
"Karadeniz Kirlilik İzleme Projesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, İzleme, Araştırmacı, 2010
"Marmara Denizi İzleme Projesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, İzleme, Araştırmacı, 2010
"3. Datça- Bozburun Özel Çevre Koruma Bölgesinin Denizel Ve Kıyısal Alanlarının Biyolojik Çeşitliliğinin Tespiti. ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, İzleme, Araştırmacı, 2003
"5. Gökova Özel Çevre Koruma Bölgesinin Kıyı Ve Deniz Alanlarının Biyolojik Çeşitliliğinin Tespiti. ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, İzleme, Yönetici, 2007
"Sampling Programme At The Sea Of Marmara On Behalf Of Mempis Project", Bilimsel Araştırma Projesi, MEMPIS, Araştırmacı, 2007
"Volgoneft 248 Tanker Kazasının Denizel Ortamda Yarattığı Kirliliğin Araştırması", Bilimsel Araştırma Projesi, SKULD, Araştırmacı, 2005
"14. Marmara Denizi’nin Kuzeydoğusundaki Zararlı Fitoplankton Türlerinin Zamana Bağlı Değişiminin İncelenmesi. İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri", BAP Arastırma Projesi, 3292, Araştırmacı, 2012
"Değişen Haliç Ekosisteminde Balık Yumurta ve Larva Çeşitliliği", BAP Arastırma Projesi, 445/27122005, Yönetici, 2008
"12. Red-Tide Yapan Holozoik Dinoflagellat Noctiluca Scintillans’ın Bolluğu, Ortam Şartlarına Tepkisi Ve Populasyon Dinamiği Üzerine Preliminer Bir Çalışma", BAP Arastırma Projesi, 1727/15082001, Araştırmacı, 2002
"10. Marmara Denizi Ve Karadeniz Ekolojik Etkileşiminin Zaman Serisi Verileri İle İncelenmesi ", TÜBITAK Projesi, YDABÇAG 578-G, Araştırmacı, 1999
"İstanbul Kirlilik İzleme Projesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, İzleme, Araştırmacı, 2010
"Anoksik deniz sedimentlerinin mikrobiyal kompozisyonunun ve anaeorobik petrol degradasyonu kapasitelerinin belirlenmesi", TÜBITAK Projesi, 105Y307, Araştırmacı, 2009
"Pelajik teleost balık yumurtaları için bir bilgisayar yazılımı", TÜBITAK Projesi, 195Y077, Yönetici, 2007
"Marmara Denizi'nde teleost balıkların pelajik yumurta ve larvalarının tespiti ve bolluğu", TÜBITAK Projesi, 453/G (196Y051), 1998: 70, Araştırmacı, 2000
"Marmara Denizi'nde ekonomik demersal balıkların stok tayini 1992-1995 dönemi kesin raporu", TÜBITAK Projesi, DEBAG Proje No. 116/G, 1997: 237, Araştırmacı, 1999
"Marmara Denizi'nde ekonomik demersal balıkların stok tayini, ", TÜBITAK Projesi, 96/G, 2001: 1-55, Araştırmacı, 1995
"Marmara Denizi midyelerinde Hg, Cd, Cr, Pb tayini ile kirlilik takibi", TÜBITAK Projesi, 81/G, 1993: 1-49, Araştırmacı, 1993
"Kuzeydoğu Ege Denizi' nin Gökçeada-Bozcaada-Çanakkale üçgeninde kalan kıta sahanlığındaki geç kuvaterner tortullarının ve deniztabanı mikrotopoğrafyasının araştırılması", TÜBITAK Projesi, 156, 1997: 1-178, Araştırmacı, 1997
"Deniz Dip Tarama Uygulamaları ve Tarama Malzemesinin Çevresel Yönetimi. (Proje eş lideri). 1007 projesi. TUBITAK ", TÜBITAK Projesi, 111G153, Yönetici, Devam Ediyor
"Erdek Körfezi’nde bazı teleost balık yumurta ve/veya larva dağılımlarının araştırılması", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 113Y040 TAGEM/HAYSÜD/2011/09/02/03. , Yönetici, 2013
"11. Bandırma Körfezi İhtiyoplankton Bolluk ve Dağılımının Araştırılması" TAGEM. Proje Yürütüçüsü", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, TAGEM, Yönetici, 2016
"Marmaris Körfezi Yıldız (Cennet) ve Keçi Adaları içinde yer alan Posidonia oceanica çayırlarının tespiti çalışmaları", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, yok, Yönetici, 2015
"MARMARA DENİZİ BÜTÜNLEŞİK KİRLİLİK İZLEME SONUÇ RAPORU ", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, yok, Araştırmacı, 2015
"Denizde ve Haliç'te Su/Sediment Kalitesi ve Haliç'te Biyoçeşitliliğin İzlenmesi İşi Projesi Kapsamında Fiziksel Oşinografik Değerlendirmeler İle Balık Yumurta ve Larvalarının Laboratuvar Analizlerinin Değerlendirme", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, yok, Yönetici, 2016
Davetli Kongre ve Sempozyum Görevleri
Körfez' de Alg Çoğalması ve Çözüm Önerileri panelimize , Davetli Konuşmacı, , TÜRKIYE, 2016
Google Akademik Linkleri ve H İndeksi
Google Akademik Linkleri : 186
Web Of Science H İndeksi : 18
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 175
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 200
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Ödüller ve Burslar
Yüksek A, "Black Sea Medal Awards, The Black Sea Commission, Kasım 2017
Yüksek A, "Teşekkür, KaMu Kuruluşu, Aralık 2015
Yüksek A, "Teşekkür, Sivil Toplum Örgütü, Eylül 2015
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi