İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Proje,Patent ve Tasarım
DESTEKLENEN PROJELER
"Türkiye'de Referans Ağının Kurulması Projesi", Diğer Kamu Kuruluşlarınca Desteklenen, 0, Araştırmacı, Devam Ediyor
"İstanbul Boğazı Peracarid Crustacea Biyoçeşitliliği", BAP Diğer, 53379, Yönetici, 2017
"Batı Karadeniz (Trakya, Türkiye ) Littoralinde Sedimentte ve Bazı Baskın Bentik Omurgasız Türlerinde Toksik Metal (Pb, Cd, Cr ve Hg) düzeylerinin belirlenmesi", BAP Arastırma Projesi, 25034, Yönetici, 2014
"Bandırma ve Erdek Körfezlerinin Bentik Amphipoda (Crustacea) Faunası ve Dağılımlarını Etkileyen Bazı Ortam Faktörleri", BAP Doktora, T-843, Yönetici, 2010
"Marmara Denizi'nin Kuzeyinden Elde Edilen Baskın Karides Türlerinde ve Sediment Örneklerinde Ağır Metal Birikiminin Belirlenmesi", BAP Y.Lisans, T-246/06032003, Yönetici, 2004
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2018
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi