İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Yayınlar & Eserler
DİĞER DERGİLERDE YAYINLANAN MAKALELER
Denknalbant Çobanoğlu A., Ermiş Ü.M., Parlak S., Tuncer A., "İstanbul Üniversitesi Merkez Kampüsü'nde Bulunan Taş Eserler", Sanat Tarihi Yıllığı, ss.1-46, 2016
Denknalbant Çobanoğlu A., "Konya Sahip Ata Camii Taçkapısı Üzerine Yeni Bir Tespit", TÜBA-KED, pp.11-25, 2016
Denknalbant Çobanoğlu A., "Niksar Ulu Camii Üzerine Bir Değerlendirme", Vakıflar Dergisi, ss.9-32, 2013
HAKEMLİ KONGRE / SEMPOZYUMLARIN BİLDİRİ KİTAPLARINDA YER ALAN YAYINLAR
Denknalbant Çobanoğlu A., Konyar H. , Çobanoğlu A.V. , "Eski Van Şehri Kazı Alanında Bulunan Keramikler ve Çiniler", XX. Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu , SAKARYA, TÜRKIYE, 2-5 Kasım 2016, ss.138-159
Konyar H. , Çobanoğlu A.V. , Denknalbant Çobanoğlu A., "Eski Van Şehri, Kalesi ve Höyüğü Kazıları, Eski Van Şehri Alanı 2013 Yılı Çalışmaları", Uluslararası XVIII. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu, AYDIN, TÜRKIYE, 22-25 Ekim 2014, ss.375-388
Denknalbant Çobanoğlu A., "Seyahatnameler ve Gravürlere Göre Aras Havzası’ndaki Bazı Mimari Anıtlar", II. Uluslararası Aras Havzası Sempozyumu, IĞDIR, TÜRKIYE, 13-15 Aralık 2012, ss.96-110
Denknalbant Çobanoğlu A., "Nahçıvan Karabağlar Külliyesi’nde Tarih, Bani ve Mimari Sorunlar Üzerine Düşünceler", Uluslararası Katılımlı XV. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu , ESKİŞEHİR, TÜRKIYE, 19-21 Ekim 2011, ss.261-272
Denknalbant Çobanoğlu A., "Azerbaycan / Fuzuli Şeyh Babi Yakup Yapılar Topluluğu", I.Uluslararası Aras Havzası Sempozyumu , KARS, TÜRKIYE, 5-8 Temmuz 2010, ss.119-125
Denknalbant Çobanoğlu A., "Anadolu Selçuklu Dönemi Mihrapları İçinde Yeni Bir Örnek: Kırşehir Kesikköprü Kervansarayı Mihrabı", Uluslar Arası Türk Sanatı ve Arkeolojisi Sempozyumu Rüçhan Arık ve M. Oluş Arık’a Armağan, KONYA, TÜRKIYE, 25-27 Nisan 2007, cilt.X, ss.273-289
Denknalbant Çobanoğlu A., "Anadolu Selçuklu Kervansaray Mescitleri", Bilim Eşiği II Sanat Tarihinde Gençler Semineri , İSTANBUL, TÜRKIYE, 16-18 Aralık 2004, ss.263-293
ANSİKLOPEDİDE YAZILAN KONULAR
Denknalbant Çobanoğlu A., "Yakutiye Medresesi", İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.43, ss.293-295, 2013
Denknalbant Çobanoğlu A., "Ulucamiler - Silvan Ulu Camii ", İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı ,, cilt.42, ss.114-115, 2011
Denknalbant Çobanoğlu A., "Taşkın Paşa Külliyesi", İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.40, ss.149-151, 2011
Denknalbant Çobanoğlu A., "Ulucamiler - Sivrihisar Ulu Camii ", İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.42, ss.116-117, 2011
Denknalbant Çobanoğlu A., "Üç Kümbetler 2011", İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.42, ss.276-277, 2011
Denknalbant Çobanoğlu A., "Şeyh Şücaeddin Külliyesi", İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.39, ss.70-71, 2010
Denknalbant Çobanoğlu A., "Sultan Mustafa Paşa Camii ve Hamamı", İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.37, ss.512-513, 2009
Denknalbant Çobanoğlu A., "Selçuklular-Mimari", İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.36, ss.392-397, 2009
Denknalbant Çobanoğlu A., "Susuz Han", İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.37, ss.576-577, 2009
Denknalbant Çobanoğlu A., "Seyyit Battal Gazi Külliyesi", İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.31, ss.51-54, 2009
Denknalbant Çobanoğlu A., "Sultan Han (Tuzhisarı Kayseri)", İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.37, ss.504-505, 2009
Denknalbant Çobanoğlu A., "Mümine Hatun Külliyesi", İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.31, ss.559-560, 2006
Denknalbant Çobanoğlu A., "Macaristan’da Osmanlı Sanat Eserleri", İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.27, ss.295-296, 2003
Denknalbant Çobanoğlu A., "Kütüphane-Mimari", İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.27, ss.32-35, 2003
Denknalbant Çobanoğlu A., "Mama Hatun Külliyesi", İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.27, ss.549-550, 2003
Denknalbant Çobanoğlu A., "Köşk", İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.26, ss.279-282, 2002
Denknalbant Çobanoğlu A., "Kasım Paşa Külliyesi (Bozüyük)", İslam Ansiklopedisi,Türkiye Diyanet Vakfı,, cilt.24, ss.550-552, 2001
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi