İstanbul Üniversitesi
Akademik Veri Yönetim Sistemi
Öğr.Gör. Ayşe Işık AKDAĞ
Kişisel Bilgiler ve İletişim Bilgileri
Birim : Rektörlük
Bölüm : Bölümler
Ana Bilm Dalı : Yabancı Diller Bölümü
Sabit Telefon : +90 212 4400000 | Dahili : 26105
E Posta Adresi : ayseaistanbul.edu.tr
Web Adresi : http://aves.istanbul.edu.tr/aysea/
Posta Adresi : İ.Ü. Yabancı Diller Bölümü Kirazlı Mescit Sk. No:31 Süleymaniye
Eğitim Bilgileri
Doktora, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çeviribilim, 2010-2015
Yüksek Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çeviribilim, 2006-2010
Lisans Çift Anadal, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, İngilizce Öğretmenliği, 2002-2004
Lisans, İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği, 2000-2004
Yaptığı Tezler
Doktora, "Mütercim Tercümanlık Öğrencilerinde Çeviri Edincinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Çeviribilim Şubat, 2015.
Yüksek Lisans, "Oulıpo Teknikleri Çerçevesinde Bir Çeviri Çalışmasına Kültürel, Biçemsel Ve Söylemsel Yaklaşım (Queneau’nun “Exercices De Style” Eserinin Türkçe Çevirisi) ", İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Çeviribilim Temmuz, 2010.
Yabancı Diller
Fransızca, Çok İyi
İngilizce, Çok İyi
İspanyolca, Orta
Sertifika, Kurs ve Eğitimler
İspanyolca B1, Milli Eğitim Bakanlığı, 2017
İspanyolca A2, Milli Eğitim Bakanlığı, 2016
İspanyolca A1, Milli Eğitim Bakanlığı, 2016
İş Sağlığı ve Güvenliği, İstanbul Üniversitesi/ İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü, 2014
Araştırma Alanları
Fransızca Mütercim-Tercümanlık
İngilizce Mütercim-Tercümanlık
Fransızca Eğitimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Filoloji Temel Alanı
Çeviribilim
Web Of Science Araştırma Alanları
Language & Linguistics
Education & Educational Research
Akademik Ünvanlar ve Görevler
Öğr.Gör.Dr., İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, Yabancı Diller, 2009 - Devam Ediyor
Verdiği Dersler
Fransızca Okuma I, Lisans, 2017-2018
Fransızca Okuma II, Lisans, 2016-2017
Fransızca Sözlü İletişim II, Lisans, 2015-2016
Fransızca Okuma II, Lisans, 2015-2016
Fransızca Sözlü İletişim II, Lisans, 2015-2016
Fransızca Sözlü İletişim I, Lisans, 2015-2016
Fransızca Okuma I, Lisans, 2015-2016
Fransızca Okuma I, Lisans, 2015-2016
Fransızca Sözlü İletişim II, Lisans, 2013-2014
Fransızca Sözlü İletişim I, Lisans, 2013-2014
Ek Dil - Dil ve Kültür II, Lisans, 2012-2013
Ek Dil Çeviri II, Lisans, 2012-2013
Ek Dil Çeviri I, Lisans, 2012-2013
Ek Dil - Dil ve Kültür I, Lisans, 2012-2013
Fransızca III, Lisans, 2011-2012
Mesleki Yabancı Dil (MİYAD), Lisans, 2010-2011
Mesleki Yabancı Dil (MİYAD) İkinci Öğretim, Lisans, 2010-2011
Mesleki Yabancı Dil (MİYAD) İkinci Öğretim, Lisans, 2010-2011
Mesleki Yabancı Dil (MİYAD), Lisans, 2010-2011
Diger Dergilerde Yayımlanan Makaleler
Akdağ A.I., "Improving Motivation: Achievement Goal orientations of Translation Studies Students", Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, pp.1-14, 2019
Akdağ A.I., "Translation Knowledge and Translation Decisions of Translator Trainees", RumeliDE, vol.11, pp.480-493, 2019 (Link)
Akdağ A.I., "Çeviribilim ve Diğer Bilim Dalları: Türkiyede Lisansüstü Tezler Üzerinden Çeviriyi Okumak", Sosyal Bilimler Dergisi, pp.262-274, 2018
Akdağ A.I., "Çeviribilim Öğrencilerinin Öğrenme Biçemleri ve Başarı Yönelimleri", Tarih Okulu Dergisi (TOD) , pp.1-25, 2018 (Link)
Akdağ A.I., "A different approach to teaching French as a foreign language at preparatory school: From curriculum development to practice", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, vol.19, pp.231-239, 2018 (Link)
Akdağ A.I., "Fransızca Çeviri Eğitiminde Hedefler", Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt.5, ss.66-71, 2016 (Link)
Akdağ A.I., "Fransizca Mütercİm Tercümanlik Öğrencilerinin Mezun Profİli", Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi, vol.8, pp.659-672, 2015 (Link)
Akdağ A.I., "Oulipo Metinlerinin Türkçeye Çevirisinin Olanakları: Yazın Dizgesinde Boşluğu Doldurma Aracı Olarak Deyiş Kaydırmaları", İ.Ü. Çeviribilim Dergisi, vol.3, pp.81-116, 2011 (Link)
Hakemli Kongre/Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar
Akdağ A.I., "Çeviribilimin Filoloji Temel Alanındaki Yeri", 4. Asos Uluslararası Filoloji Sempozyumu, ANTALYA, TÜRKIYE, 3-5 Mayıs 2018, pp.21-23
Akdağ A.I., "Fransızca Çeviri Eğitiminde Hedefler", WCEİS, ANTALYA, TÜRKIYE, 5-7 Kasım 2015, pp.31-31
Akdağ A.I., "Oulipo Yapıtı“Exercices De Style”In Çevirisi Üzerine Bir Değerlendirme ", X. Uluslararası Dil, Yazın ve Deyişbilim Sempozyumu, ANKARA, TÜRKIYE, 3-5 Kasım 2010, pp.942-949
Kitap ve Kitap Bölümleri
Akdağ A.I., "Çeviribilim ve Disiplinlerarası İlişkiler", in: Filoloji'de Akademik Araştırmalar, Doç.Dr.Nuri İnan, Dr.Öğr.Üyesi Mahmut Babacan, Eds., Gece Kitaplığı, Ankara, pp.21-39, 2018
Diğer Yayınlar
Atıflar
ISI Web of Science Dizinlerinde Taranan Dergilerdeki Atıflar : 1
Diğer Uluslararası Yayınlardaki Atıflar : 1
Ulusal Yayınlardaki Atıflar : 0
Katalog Bilgileri
Akademik Veri Yönetim Sistemi | All Rights Reserved | Abis Teknoloji © 2019
İstanbul Üniversitesi BAP Koordinasyon Birimi